Kunskapsfråga och vision 
Gustafs videoblogg 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 


Länk till webbplatsens förstasida
Refuserat.Denna bloggkommentar till blogg "Nr 80. Tro och tvivel – naturalistiskt visavi existentiellt. Kommentarer (3 av 5) till boken ”Katedralens hemlighet” av Bengt Kristensson Uggla" har refuserats. Den är publicerad här den 19 mars  2016.   

 

 

 

Nr 80. Refuserad kommentar. 

Lördagen den 19 mars har det kommit en lång kommentar till Blogg Nr 80 av en person som heter Rolf Ahlqvist  Även om han ger mig credit i början så är det mest en lång utläggning allför mycket vid sidan om bloggens tema. Jag kliade mig i huvudet på morgonen och visste inte hur jag skulle göra. Kommentaren drar iväg alltför långt bort från vad bloggen handlar om. Och då drar kommentaren ner den helhet som blogg och kommentarer tillsammans utgör. Poängen med kommentarsfältet är att de i bästa fall på något sätt ska bidra till att fördjupa diskussionen kring de frågor som tas upp. Det ska också kännas meningsfullt och värt tiden för min del att gå i svaromål. Att det sedan händer att det inte blir något svar är en annan sak. Denna kommentar är mest som en liten minipredikan från Rolf Ahlqvist där han fastslår hur en massa saker förhåller sig. Det blir mest grova generaliserande bilder som jag inte delar. Och det skulle ta allt för mycket tid att gå i svaromål på ett genomtänkt sätt. Lösningen har blivit att refusera men lägga ut kommentaren i sin helhet på detta sätt och då förstås länkad från kommentarsfältet. Så håll till godo.   
--------------

 

Hej! Trots att du inte är troende som undertecknad, anser jag att Du är den som mest djupgående tar upp de existentiellla frågorna som svenska folket verkligen behöver i ett skenande sekulärt samhälle. Behovet av en ny kulturimpuls för de existentiella livsfrågorna,som du skriver, är väldigt stort främst hos det vanliga folket.

Svenska teologer som K G Hammar och Mats Martinsson når inte fram till folket med enkla, kristna sanningar, och inte heller den kulturella eliten i Stockholm, framförallt..Detta nu i det ökande gapet mellan politikens gamla maktidéer, och nya folkliga idéer , där ett nytt IT-samhälle måste visas upp i postmodernitetens nuflödesljus. Frågan är om väljarna ska kunna återta makten från politikerklassen, innan nationens känsloläge nått den absoluta botten.

Måste vi inte se att ett väldigt paradigmskifte från manssamhällets modernitet till den kvinnligt, psykologiska mänskliga postmoderniteten är på gång nu från början av 2000-talet.

Motsatserna berör varandra som bekant, tidens slut syns nära och en ny tids början väntar. Två olika riktningar kan då identifieras inför dagens och framtidens förståelsehorisonter. Olikheter i den psykologiska grunden hos oss människor, mellan en prioritering av verkligheten och förståndet, eller av det visionära förnuftet gör, att den förstnämnda förmågan nöjer sig med det sekulära samhällets som gud, staten och kapitalet, med dess kunskaper och maktmöjligheter.

Och dessa politiker, vetenskapare och många andra väljer då en fortsättning i tiden i det sekulära samhällets arbetsliv. Vilket gör att som sämst ett jobbigt förminskande av Gehenna syns bli framtiden för kanske majoriteten av eliten. Denna väg väljs då medvetet eller omedvetet istället för att bejaka Jesu budskap om ett folkligare samhälle med försoning, kärlek och paradis. Svenska kyrkan kan då fungera i bägge riktningarna. Dels med den lagiske Gudens förståndiga, nyttiga vänstra hjärnhalva, och dels med Sonens förnuftiga, andligt visa, försonande högra hjärnhalva, där evangeliet kan styra.

Sverige ses ju ofta som världens modernaste land och många av dess alltför pragmatiska politiker har därför knappast någon tanke som Ernesto Laclau, att det populistiska förnuftet är en sorts demokratins immunförsvar. Laclau för fram populismen som en oerhört viktig, rentav grundläggande energi i varje demokratiskt system. Så en attitydförändring är nödvändig för att vi ska kunna se, att demokrati och populism är två sidor av samma mynt. Denna förnyelse behöver tillgodogöras av eliten, så att de djupgående kan inse folkviljans bästa strävanden. Och det populistiska förnuftet är även evangeliets immunförsvar kan jag tänka, och använt av Jesus själv enligt min åsikt.

Jesus bryter ju in mitt i patriarkatets våldssamhälle med sitt kärleksevangelium och sitt paradislöfte. Och motsatserna berör som sagt varandra, så nu nära tidens slut är också en ny början på gång. Så ursprungligt paradis i ett nu fruktansvärt krigsdrabbat Mellersta Östern, har lämnat kvar en paradisdröm som där nu kan ses som ett hån, men som nu gått norrut till våra nordliga breddgrader. Nordens länder mer än Sverige, Sweden syns då som möjliga IT-paradis. Detta eftersom ”världens modernaste land” uppenbarligen splittras mest av Nordens länder. För här är skillnaden mellan elitens, endimensionella ateism och sekularisering störst, i förhållande till en mer folklig religion,som vill nå Gudsrikets möjliga paradis. Men en upplyst paradoxsamverkan mellan dessa polariteter kan ge oväntad förnyelse. Eller något annorlunda uttryckt av Paulus i Romarbrevet; ”Kärleken är alltså lagen i dess fullhet”.

Vänligen Rolf A Norrköping

 

 

Carl Gustaf Olofsson är pensionerad brevbärare, hantverkare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion. Han driver också "Gustafs videoblogg". Han har bland annat skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? (1999) som i sin helhet är publicerad på Internet. Sedan januari 2014 finns den även som E-bok som kan köpas och lånas på de flesta bibliotek.  (Personalia)

 

 

[bakgrundsbild]Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Livssyn, språk och religiositet
  
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
  
Kunskapsfråga och vision 
Gustafs videoblogg 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!