Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net 
Kunskapsfråga och vision 
Sex teser 

List av oregonpine.

 

Debatt, samtal och föredrag.

 

Samtal, föreläsning, debatt. 
Jag deltar gärna i samtal/debatt med anknytning till den problematik som är i fokus på webbplatsens texter och i min blogg. Jag står också till tjänst med längre föredrag kring en del av de begrepp och tankar som utgör grundbultar i den existentiella livssyn som läggs fram i nätboken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Om det går att komma överens om tema och rubrikformulering där jag tror att jag kan bidra med något väsentligt är jag öppen för alla sorters sammanhang. 

Vision, kunskapsfråga och sex teser. 
Jag håller gärna ett kombinerat föredrag och seminarie med utgångspunkt i texterna "Kunskapsfråga och vision" och "Sex teser". 
Vad kännetecknar en "kunskapsfråga"? 
Kan den presenterade grundfrågan kvalificera som kunskapsfråga? Argument för? Argument emot? 
Argument för och emot rimligheten/orimligheten i de presenterade sex teserna.    

Kontakt: 
Carl Gustaf Olofsson
Webbplatsen Språk, tro och religion
www.existentiell-tro.net 
epost: stor2@existentiell-tro.net
 
telefon 0730-764530

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

Föredraget "Sekulär andlighet - finns den?" hölls på ABF Sveavägen i Stockholm i arrangemang av Humanisterna Stockholm och ABF. 
Utöver nedanstående video finns podfil och manus plus några personliga kommentarer tillgängliga på "Gustafs videoblogg"  
Textförlagan till föredraget är webbpublicerad den 18 oktober 2013. 

 

 


Webbredaktörens inledning till samtalet/debatten om Jesu uppståndelse i Adventkyrkan i Kalmar den 10 december 2011.

 

 

Inledning till samtalet/debatten med rubriken "Finns Gud?" i Adventkyrkan i Kalmar den 27 augusti 2011.

 

 

"Jesu uppståndelse. En historisk händelse eller ett passionsdrama". Hela debatten. Adventkyrkan i Kalmar den 10 december 2011.  
"Finns Gud?". Debatt i Kalmar den 27 augusti 2011.
Kunskapsfråga och vision 

 

 

 

 

Till sidans början!