[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]

List av oregonpine.

 

 

Inbjudan till debatt och gensvar .

 

Välkommen att höra av dig med personliga reaktioner, synpunkter och debattinlägg kring den problematik som är i fokus på webbplatsen Språk, tro och religion.

 

Denna inbjudan till debatt har nu funnits i över 10 år! Och det har totalt kommit in ett inlägg. Det kom 1999. Sedan har det varit tyst. Om det är pinsamt för webbplatsen och mig eller bara att krasst konstatera att de som har tydliga röster kring de frågor som är i fokus på webbplatsen tycker den är för marginell och apart för att lägga ner någon möda. Eller är den helt enkelt okänd. Men jag har bestämt att denna inbjudan får finnas kvar tillsvidare. Vem vet, om 10 år till kanske tiden är mogen.  (4.2.2010)

 

I denna debatt- och gensvarsdelen på Språk, tro och religion finns utrymme att publicera reaktioner, kritik och diskussionsinlägg kring den problematik som berörs i webbplatsens texter. Bidragen webbredigeras för att få en snygg och läsvänlig layout.
        Med tanke på att den infallsvinkel till religiositet, tro, kristendom, grundläggande livshållningar och demokratins 'själ' som är i centrum på webbplatsen Språk, tro och religion ännu inte har någon tydlig och väletablerad plats i den offentliga diskussionen är alla reaktioner och inlägg av intresse. En personlig reaktion eller ett debattinlägg kan vara ett bidrag till att den problematik som tas upp till diskussion på denna webbplats så småningom hittar vägen ut i det mera breda allmänna medvetandet. Dessutom är den engagerade och ärliga kritiska diskussionen enligt min mening det utan tvekan bästa sättet både för att personligen bli lite klokare och för att försöka fördjupa vår gemensamma förståelse för de komplicerade, svårfångade och ofta känsliga frågor kring religiositet, tro, olika livshållningar och livstolkningar som är i fokus på Språk, tro och religion. Det är självfallet välkommet med inlägg eller reaktioner som bara gäller enskilda tankegångar som man tycker är viktiga, problematiska eller orimliga.

Några preliminära regler.
(x) Namn eller pseudonym. Anonyma inlägg kommer ej att publiceras. Däremot kan man skriva under pseudonym. Det innebär att förutsättningen för publicering är att jag har fått namn, adress och telefonnummer och i förekommande fall epostadress.
(x) Adress. Om det är okey för dig sätter jag gärna ut din vanliga adress och/eller epostadress i slutet av diskussionsinlägget. Det innebär att läsaren också har möjlighet att direkt ta kontakt med dig.
(x) Inlägg via epost: Det fungerar enkelt och smidigt med inlägg skrivna direkt i ett emejl. Man kan också via epost skicka inlägget som bifogad fil i något ordbehandlingsformat, t.ex. Word. Men detta förutsätter att det är PC-format, dvs att  ordbehandlingsfilen är gjord i något program under Windows. Om man använder Macintosh eller Unix bör inlägget skickas antingen som eposttext eller som bifogad fil i html-format.
(x) Inlägg via vanlig post: Man kan förstås också skicka inlägg via vanlig post. Om det är möjligt vill jag att du tillsammans med pappersutskrift också bifogar en diskett eller ett USB-minne med inlägget som ordbehandlingsfil i något PC-format eller som html-fil. Om jag endast får texten handskriven eller maskinskriven innebär det rejält merarbete. Det tar tid att överföra texten till datorn manuellt. 
(x) Länkar. Bifogade länkar till andra sajter eller till egen hemsida publiceras om de är relevanta för den diskuterade problematiken. Så om det är tveksamt kan det gälla att övertala mig att länken är relevant. Allra bäst är om dess relevans framgår av inlägget. Annars förbehåller jag mig rätten att stryka länken.

Varifrån kommer din röst?
För de som som läser ditt inlägg är det intressant att få veta något om från vilken punkt i samtidens religiösa och kulturella landskap som dina ord tar form. Det innebär en önskan från min sida om att det till varje inlägg - om det inte framgår av själva inlägget - ska bifogas några ord eller några rader, som säger något om den utgångspunkt som du skriver ifrån. Men det är inget tvång. Om det inte finns några sådana personliga uppgifter bifogade kanske jag hör av mig och frågar innan jag lägger ut ditt inlägg. Om du redan har en röst i offentligheten som författare, forskare, teolog, politiker, kulturskribent, journalist etc är det värdefullt att detta framgår. Det gäller även om du skriver under pseudonym.

Vilken text eller vilka tankar föranleder ditt inlägg?
Om det inte framgår tydligt av ditt inlägg är det bra om du skriver några rader om vilken artikel, vilket kapitel i "Existentiell livssyn - kristen tro?" eller vilka speciella tankegångar som är utgångspunkten för ditt inlägg. Tankarna blir då lättare att följa för läsaren. Det underlättar också när det gäller att få en tydlig stuktur i hur inläggen publiceras. Det är självfallet också intressant och värdefullt med reaktioner på andras inlägg.

Hänvisningar.
Om ett inlägg anspelar på eller citerar några resonemang i någon text är det viktigt att läsaren lätt ska kunna hitta dessa textställen. Därför är det viktigt med fungerande hänvisningar. I en tryckt text kan man hävisa genom att ange bok- eller artikeltitel, publiceringsår och sidnummer. Att hänvisa till sidnummer fungerar inte med webbtexter. Om man skriver ut en webbtext kommer sidnumreringen att vara beroende av den storlek på typsnitten man har valt för sin utskrift. Vad som fungerar för webbtexter är, att utöver titel, ange underrubrik och vilket stycke (tex. 7:e stycket), räknat från underrubriken, som det citat eller det resonemang man anspelar på finns. Det är ett relativt klumpigt sätt, men såvitt jag kan se det enda möjliga.

 

Carl Gustaf Olofsson

Webbplatsen 
Språk, tro och religion.
epost: stor2@existentiell-tro.net

Jag är också nåbar på tel 0730-764530 

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

Språk, tro och religion - förstasidan

List av oregonpine.

Till sidans början!