[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter - index]

Länk till webbplatsens förstasida

Stamcellsforskning och etik.
Artiklar och debatt från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hösten 2001 fram till Vetenskapsrådets beslut om etiska riktlinjer den 3 december.

Aktuellt 2003: "EU skärper kraven på etik för bioteknik".  Svenska Dagbladet, Vetenskap,.2003-03-23.

Senaste tillskott av länkar: 1.12
2.12(1), (2), (3), (4), 3.12
5.12(1), (2), (3)
9.12
(1)

 

Embryonala stamceller: faktaruta Dagens Nyheter 
Liten ordlista: faktaruta Dagens Nyheter.
Stamceller visavi terapeutisk kloning: faktaruta Dagens Nyheter. (4.12.2001)
Embryonala stamceller visavi terapeutisk kloning. En åskådlig grafisk redovisning av skillnaden. Dagens Nyheter 5.12.2001.

 

Två artiklar om den etiska debatten i Tyskland om stamcellsforskning av Fredrik Sveneaus: (del 1) "Människa eller produkt" och (del 2) "Embryot har rätt till advokat". Dagens Nyheter, Kultur Essä, den 10 och 11 oktober 2001. I den svenska debatten om stamceller står Bibelns människosyn mot nyttofilosofins. I Tyskland åberopas hellre filosoferna som Kant eller Habermas mot industriell hantering av mänskliga embryon. Betydligt fler än abortmotståndarna har principiella invändningar mot stamcellsproduktion. I två artiklar granskar Fredrik Svenaeus de etiska argumenten. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 20.11.)

Erwin Bischofberger: "Vetenskapsrådets svåra vägval". Svenska Dagbladet, Kultur, söndagen den 25 november. I morgon måndag sammanträder Vetenskapsrådets styrelse för att enligt uppgift, behandla frågan om stamcellsforskning  i Sverige. Skall man ge företräde åt forskning på embryonala eller på kroppsegna stamceller från vuxna. (SvD:s ingress) Artikeln refererar till både Sveneaus artiklar (ovan) och debatten på Brännpunkt (nedan). (Länk 28.11)

Lord May of Oxford: "Oetiskt att utnyttja andras forskning". Dagens Nyheter, Debatt onsdagen den 28 november. Lord May of Oxford är ordförande i Royal Society, Storbritanniens nationella vetenskapsakademi. (Uppgifterna utlagda den 29.11. Länk 5.12.

"Oetiskt att säga nej". Dagens Nyheter, huvudledare, torsdagen den 29 november 2001. På måndag tar Vetenskapsrådet ställning till frågan om terapeutisk kloning. En teknik som inte ska förväxlas med reproduktiv kloning och fåret Dolly. Här handlar det om att hjälpa och bota sjuka som redan finns. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 29.11.)

Torbjörn Fagerström: "Medicinens trädgårdsmästare". Kolumn, ledarsidan i Dagens Nyheter fredagen den 30 december. Kanske kommer i framtiden inte bara trädgårdsmästare, utan även läkare, att utnyttja beskärning, ympning och andra knep för att förmå ospecificerade, kanske slumrande celler att göra det man vill. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 1.12.) 

Karin Bojs: "Snart klart för stamcellsforskning". Dagens Nyheter lördagen den 1 december 2001, del A sidan 6. För eller emot terapeutisk kloning blir den väsentligaste frågan när Vetenskapsrådet ska fatta sina etiska beslut på måndag. Måste vi göra som EU-reglerna säger? Och vems ska producera alla mänskliga ägg som forskarna kommer att behöva. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter.) Tillsammans med de pedagogiska illustrationerna (på DN:webb den 5.12) ger artikeln ger en tydlig beskrivning av skillnaden mellan forskning på "embryonala stamceller" och "terapeutisk kloning" som är centrala begrepp i diskussionen om etik och stamcellsforskning. I anslutning till artikeln svarar nio ledande opinionsbildare på frågan "Ska terapeutisk kloning tillåtas?". (Länkar 2.12.). 

"Stamceller kan ge synen tillbaka". Kort nyhetsartikel om stamceller i dagens medicinska praktik. Dagens Nyheter, Del A, sid 7, lördagen den 1 december 2001. Transplantation av stamceller har visat sig vara en framgångsrik metod för att få tillbaka synen efter svåra ögonskador. Ett fåtal friska celler kan räcka för att även skadade celler ska fungera normalt. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 2.12.)

Alf Svensson: "Nödvändigt forska även på Embryon". Dagens Nyheter, Debatt, söndagen den 2 december 2001. Kristdemokraterna överger tidigare position om stamceller:Nödvändigt forska även på embryon. Forskning på embryonala stamceller är nödvändig för att nå resultat. Annars kommer vi inte att kunna nå fram till målet med stamcellsforskningen: att rädda människor med svåra sjukdomar. Det fastslår kristdemokraternas ledare Alf Svensson. Därmed har kd övergett sin tidigare mycket restriktiva position i stamcellsfrågan. Svensson fastslår att hans parti är positivt inställt till stamcellsforskning. Samtidigt betonar han att forskningen måste omgärdas med klara restriktioner och regelbundna utvärderingar. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 2.12.)

"Nu avgörs vad forskarna får göra". Nyhetsreportage i Kyrkans Tidning, nr 48 (29 november), 2001, sidan 8-9. Ska forskare ha rätt att på  konstgjord väg ”plocka ihop” ett embryo för att odla fram stamceller? Det är tvistefrågan för Vetenskapsrådets tre ämnesråd som i dagarna har lämnat sina synpunkter på förslaget till etiska riktlinjer för stamcellsforskning. (Kursiv - ingress från Kyrkans tidning. Länk 2.12.)

Helle Klein: "Jag säger ja med viss tvekan". Krönika på Aftonbladets ledarsida. (Länk 3.12. Ny adress 5.12) 

Karin Bojs: "Nästan klar för terapeutisk kloning". Dagens Nyheter, Vetenskap, tisdagen den 4 december 2001. Vetenskapsrådet säger ja till att svenska forskare får använda embryon som blivit över vid provrörsbefruktning för att utveckla stamcellslinjer. Och redan om ett halvår kan så kallad terapeutisk kloning bli tillåten i Sverige. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 5.12.) Se också dokumentet med riktlinjer från Vetenskapsrådet.

"I förnuftets tecken". Ledare onsdagen den 5 december 2001 i Dagens Nyheter efter Vetenskapsrådets beslut. Var det en tillfällighet att Vetenskapsrådet hade förlagt sitt sammanträde om stamcellsforskning till den decembervecka då det internationella forskarsamhällets intresse är riktat mot Sverige? (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 5.12.) Se också dokumentet med riktlinjer från Vetenskapsrådet.

 

Teologer i debatt om stamcellsforskning. 
Brännpunkt. Svenska Dagbladet.

(3) Bengt Wadensjö (replik): "Stenar i stället för bröd". Svenska Dagbladet, Brännpunkt 16.11.2001. Teologi och stamceller. Werner Jeanronds teologi håller inte. Att en professor i teologi avvisar välsignelseprincipen som grund för framsteg är häpnadsväckande. Att sträva efter lindring är att arbeta i Kristi efterföljd, skriver Bengt Wadensjö, som anser att kommersialiseringen av stamcellsforskningen är ett etiskt dilemma. (Länk 16.11.2001)

(2) Werner G. Jeanrond: "Biskopens osunda teologi". Debatt om stamcellsforskning. Svenska Dagbladet, Brännpunkt 30.10.2001. Kristen människosyn kan aldrig omfatta att ett mänskligt liv i vardande offras för en antagen teknisk möjlighet att bota sjukdomar, skriver Werner G Jeanrond i en replik till biskop Bengt Wadensjö. (Länk 1.11.2001)

(1) Bengt Wadensjö: "Etisk debatt är nödvändig". Svenska Dagbladet, Brännpunkt 18.10.2001. (Länken går till en sida med två Brännpunktsartiklar. Wadensjös är den andra.) (Länk 1.11.2001)

 


"Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetisk prövning av human stamcellsforskning". Det beslut av Vetenskapsrådet daterat den 4.12.2001 som mycket av debatten under hösten handlat om. Dokumentet är i pdf-format, vilket innebär att man måste ha Acroabat Reader för att kunna läsa det. Dokumentet finns på Vetenskapsrådets webbplats - www.vr.se (Länk den 9.12)

 

 

Werner G Jeanrond är professor i systematisk teologi vid Lunds universitet. 
Bengt Wadensjö
är biskop i Karlstads stift och går snart i pension. 
Fredrik Sveneaus är fil. dr och verksam vid Intitutionen för tema hälsa vid Linköpings universitet.
Erwin Bischofberger är professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet samt jesuitpater.
Torbjörn Fagerström är prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. 
Alf Svensson är partiordförande för Kristdemokraterna.
Karin Bojs är vetenskapsjournalist på Dagens Nyheter.
Helle Klein är ledarskribent i Aftonbladet.

 

[sidans början] [bakgrundsbild]

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor@existentiell-tro.net