stopram.jpg (524 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
stopram.jpg (524 bytes)
Länk till webbplatsens förstasida

 

Bakgrundsbild 12.
Två bänkbrädor i fur

 

Denna bakgrundsbild finns i några olika versioner. Utgångsbilden är ett foto av två brädor från en utebänk av fur från Tvillingaboden (extern), det ålfiske vid den skånska ostkusten som jag är uppvuxen med. Väder och vind har gjort sitt. De två brädorna Två brädor av fur från en utebänk.har renskurits och fogats ihop utan något mellanrum. Bilden har sedan bearbetats vad gäller ljushet, kontrast, gammavärde och filter. Den tvärgående list som syns i vissa varianter - och alltid vid högre skärmupplösning - gör att bilden skarvas på ett snyggt sätt även på bredden.  Detta koncept för en bakgrundbild bygger på att det är en stor bild, vilket innebär att det trots olika former av komprimering och färgreducering ändå blir en ganska stor fil. I sina olika versioner är den mellan 10 och 14 kb. Just denna är 12 kb. Listerna är av lind.

       Bakgrundsbilden får gärna lånas på villkor att man använder samma koncept som används på webbplatsen Språk, tro och religion när det gäller lånade bakgrundsbilder: dvs att man uppger varifrån den är lånad genom att infoga en länk till någon av de sidor på Språk, tro och religion där den används som bakgrund
       För att denna typ av bakgrundsbild ska komma till sin rätt bör man ha en skärmupplösning på 800x600 eller 1024x768 och High Color med 16 bitars färgdjup. Om man bara har 256 färger blir det inte så lyckat.

 

List av lind.

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelssida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
(extern)
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Tema kristologi
: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
(extern)

List av lind.

Till sidans början.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början.