Länk till webbplatsens förstasidaHar kristen tro en framtid?

Debatt i tidskriften Vår Lösen 1996-97.

Det är snart tjugo år sedan nedanstående artiklar publicerades. Problematiken som diskuteras i artikeln "Har kristen tro en framtid?" har fortfarande full aktualitet när det nu har hunnit bli 2015. 

 

1. Har kristen tro en framtid?  Carl Gustaf Olofsson. Vår Lösen nr 8/1996. (Centrala begrepp: delaktighetens livshållning och existentiell tro.)
Artikeln lyfter fram en existentiell sida i klassisk kristen tro som också är av central betydelse för det demokratiska samhällets 'själ'. Enligt författaren håller denna sida på att tappas bort av nutida kristenhet. Det visas också att denna sida av tron är oberoende av kristendomens traditionella teistisk-metafysiska föreställningar.

2. Kyrkans budskap och samtidens krav.  Professor Werner G. Jeanrond. Gensvar på ovanstående artikel. Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996.
Professor Jeanrond menar att Olofsson syn på kyrkans uppgift är instrumentell och bygger på ett missförstånd om vad som utgör kristendomens primära karakteristiska - och därför måste avvisas av kyrkan.

3. Tidskriftskrönika om Vår Lösen.  Lars Westerberg. Inslag i OBS-kulturkvarten, Sveriges Radio, P1, den 13 mars 1997. Berör ovanstående två artiklar.
Westerberg menar att det finns en intressant och viktig poäng i Olofssons analys.

4. Kallad att vara ett ljus i världen.  Carl Gustaf Olofsson. Svar till professor Werner G. Jeanrond. Vår Lösen nr 5-6/1997.
Utifrån misstanken att professor Jeanrond har missförstått centrala resonemang förtydligar Olofsson den grundläggande problematiken.

 

var_losen.gif (11859 bytes)Vår Lösen var en ekumenisk kulturtidskrift nära knuten till Sigtunastiftelsen som tyvärr gick i graven 2001 efter 92 årgångar. 

Tradition i rörelse är en bok om Vår Lösen med Anne-Marie Thunberg som redaktör. Hon var under många år huvudredaktör för Vår Lösen. Boken är utgiven på Carlssons (2000). Den är  recenserad av Gunnel Vallquist i Kyrkans Tidning nr 4/2001 och av Kjell Blückert i en understreckare i Svenska Dagbladet den 30.1.2001.

 

 

[bakgrundbild]

list av lind

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida  
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida  
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus  
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial  
Arkiv:
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Gustafs videoblogg  

list av lind

Till sidans början!