[Har kristen tro en framtid - förstasidan]

list av lind

Länk till webbplatsens förstasidaTidskriftskrönika - Sveriges Radio

 

OBS-kulturkvarten:
Tidskriftskrönika om Vår Lösen.

Lars Westerberg

 

Westerberg ägnar halva krönikan åt Olofssons artikel "Har kristen tro en framtid?" och professor Jeanronds gensvar på denna artikel. Han  menar att det finns en intressant och viktig poäng i Olofssons analys.

Krönikan är publicerad här med tillstånd av Lars Westerberg och OBS Kulturredaktionen.

 


Från OBS-kulturkvarten Sveriges Radio, P1, torsdagen den 13 mars 1997. Snabbprotokoll M 7084, kompletterat med bandinspelning.  Copyright Lars Westerberg. Adress: OBS Kulturen, 211 01 Malmö (040/205500). OBS-kulturkvarten sänds vardagar i radions P1 klockan 13.45 och repris 20.45 (nya tider fr.o.m. januari 2000). Från hösten 2002 finns OBS-kulturkvarten även tillgänglig för lyssning på Sveriges Radios webbplats på adressen http://www.sr.se/p1/obs/


 

 

Det var mitt i vänsterengagemangets tid och jag var ung, sekulariserad liberal, som sökte de kristna rötterna i kulturdebatten. Varför blev jag då så missnöjd med den renommerade kulturtidskriften Vår Lösen och så nöjd med katolikernas Signum?
        Därför att jag i Signum fick just det jag sökte: teologiska perspektiv, vida internationella utblickar. Medan man i Vår Lösen fann samma samhällsinriktade, socialetiska debatt, som man fann överallt annars. Det var självklart inte utan sin poäng, kyrkan ansågs dåförtiden som en tämligen konservativ institution och den vanligaste sekulariserade kritiken mot kristendom och kyrka var anklagelserna för bortvändhet. En inriktning på en annan värld, när människorna borde satsa all sin kraft på att göra denna värld bättre.
        Efteråt kan man ju undra hur mycket som egentligen berodde på det protestantiska arvet. Dessa flitiga lutheraner med sina äppelträn! Det tål att reflektera över, att denna kristna vänster, som man som rå kulturradikal betraktade som tomtar på den marxistiska vagnen, visat sig ha det mest hållfasta av alla vänsterengagemang. Bl.a. därför att man var helt oberoende av marxistiska dogmer och kanske också av ett inomvärldsligt hopp. Att världsrevolutionen uteblir, betyder mindre för den som har andra uppdrag och vars Gud, i sin mänskliga gestalt är en förlorare.
        Tittar man på 90-talets Vår Lösen är det sig ganska likt sedan 60-talet. Detta trots att tidsklimatet är ett annat, milt sagt. Men Vår Lösen har blivit sin hållning trogen. Bekymrad över verkligheten och och människornas rika nöd. Kanske är det mest typiska ändå öppenheten. Det slår mig när jag ser hur stor roll New Age och nyandligheten spelar i det senaste årets debatt. Man vidgar vyerna genom att ta del av och svara på allt som rör sig i kulturen. Det motverkar kristen inskränkthet. Men är lite frustrerande När man kommer utifrån. Och vill motverka sin egen inskränkthet. Man söker sig till de kristna tidskrifterna för att lyssna på de kristna och finner dem fullt upptagna med att lyssna på andra. Just så kan paradoxen beskrivas.
        Dock utan teologisk debatt är inte heller Vår Lösen. Lars Thunberg presenterar den intressante kristne tänkaren Berdjaev. Och i årets sista nummer finns en intressant debatt mellan en lekman och en professor i systematisk teologi. Carl Gustaf Olofsson finner att kristendomen, som han länge tyckt vara ointressant, har en ofullgjord etisk uppgift. Tron må vara förlegad, men utan kristendomen går en etisk-existentiell dimension förlorad. Det låter ju som ett vanligt käckt förslag till kristendomens reformering, och teologiprofessor, Werner G. Jeanrond, svarar rimligt nog att det just är tron som är det väsentliga för kristendomen. Ändå är jag övertygad om att Olofsson säger något mycket intressantare än så. Och i mitt bakhuvud ekar ett ord från en annan teolog, framlidne Per Frostin, nämligen: "Det viktiga är inte att människor tror på Gud, utan att Guds vilja sker".
        Ingenting kan ju vara banalare än talet om moral. En samlingspunt för kristna moralister och icke-kristna moralister. Suckar man dessutom över tidens moralupplösning, är det parodiska skimret av kverulantisk moralkonservatism oundvikligt. Olofsson talar om något helt annat. Han talar om delaktighetens dimension, om förbundenheten med medmänniskan. Han talar inte ens om moral, utan om en existentiell dimension som är hotad. Det slår mig att han har rätt. "Vem ifrågasätter egentligen att altruism är bättre än egoism?", kan man invända. De tuffaste nyliberalerna, Ayn Rand med anhängare, men de är ju så få och så extrema. Men jag tror det i hög grad pågår en förskjutning. Finns det ett moraliskt problem, så beror det nog inte på att människorna inte längre känner till tio Guds bud och vägrar följa dem.
        Det är lätt att se att spridandet av denna känsla för delaktighet kan te sig som en lika viktig del av det kristna uppdraget som vad som helst annat. Och om tron är omöjlig för många människor och kristendomen marginaliseras, vem ska då överta uppgiften att sprida denna del av budskapet. Var finns den sekulariserade motsvarigheten till prästerskapet? Först tänkte jag på diktarna. Men konsten har så många uppgifter och det är tveksamt om den bör predika. Tittar man på funktionen är det väl helt klart, vilka som övertagit prästernas roll. Programledare i TV och tidningarnas ledarskribenter, där ledarskribenterna naturligtvis är prästerskapet, värdiga och upphöjda, och programledarna de mera folkliga men inflytelserika predikanterna. Men till och med de allvarligaste ledarskribenterna gör ju en full i skratt om man tänker sig att de skulle kunna förmedla någon djupare existentiell sanning. Just den formen av andligt ledarskap tycks de patetiskt oägnade för. Så nog har Carl Gustaf Olofsson fått syn på ett dilemma.

 

 

Till sidans början!

list av lind

Carl Gustaf Olofsson: Har kristen tro en framtid?
Werner G. Jeanrond: Kyrkans budskap och samtidens krav
Carl Gustaf Olofsson: Kallad att vara ett ljus i världen

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida (extern)
Tema kristologi
: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Gustafs videoblogg  

list av lind

[Har kristen tro en framtid - förstasidan]

www.existentiell-tro.net 

Till sidans början!