stopram.jpg (524 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
stopram.jpg (524 bytes)
Länk till webbplatsens förstasida

 

Bakgrundsbild 13.
Hängmattepinnar i lind.

 

 

Utgångsbilden är en närbild av fyra nya hängmattepinnar i lind. Utsnitt från två ribbor har sammanfogats och sedan bearbetats i det bildbehandlingsprogram som följde med scannern - iPhoto Plus 4, 4.0. lindribbor.jpg (4377 bytes) Bilden har sedan bearbetats vad gäller ljushet, kontrast och gammavärde. Med  en skärmupplösning upp till  1024x768 visas en sammanhängande 'träyta'. Vid högre skärmupplösning visar sig en tvärgående list som gör skarven snygg. Storleken är 14 kb. De lister som används som dekorationer tillsammans med bakgrundbilden är från samma hängmattepinnar.

       Bakgrundsbilden får gärna lånas på villkor att man använder samma koncept som används på webbplatsen Språk, tro och religion när det gäller lånade bakgrundsbilder: dvs att man uppger varifrån den är lånad genom att infoga en länk till någon av de sidor på Språk, tro och religion där den används som bakgrund
       För att denna typ av bakgrundsbild ska komma till sin rätt bör man ha en skärmupplösning på 800x600 eller 1024x768 och High Color med 16 bitars färgdjup. Om man bara har 256 färger blir det inte så lyckat.

Hängmattor och traditionsförvaltning.
En av fars sysselsättningar (extern) sedan han blev pensionär är att 'binda' hängmattor enligt ett eget koncept. De görs av nät, rep och träpinnar  - eller träribbor som man kanske snarare borde säga på rikssvenska. Nätet binder han för hand som fiskare har gjort sedan urminnes tider. Som gammal ålfiskare är det en självklar del av   yrkeskunnandet. Enda skillnaden är att maskorna görs mycket större. Vad det blir för träpinnar  - de spänner ut nätet i den färdiga hängmattan - bestäms av tillgång och omständigheter. De har gjorts av fur, bok, björk och ädelträ. Sommaren 1999 hade far försett sig med ett rejält parti hängmattepinnar av lind via sina kontakter på Åhmans snickerifabrik i Åhus där han under många år jobbade den del av året när ålfisket inte var igång. Några blev utvalda för fotografering. Vilket träslag det än är frågan om ska de sågas, hyvlas, putsas och ytbehandlas. Och det måste borras hål för infästningarna av nät och rep. Som gammal möbelsnickare tillhör detta de enklaste yrkesgrunderna.
      Att göra hängmattor ingår inte i någon av dessa båda yrkestraditioner. Ändå är fars hängmattor oupplösligt förbundna med båda! Mot denna bakgrund blir det en speciell poäng att några av fars hängmattepinnar, via den tekniskt avancerade förvandlingsprocess som krävs, också får tjänstgöra som bakgrundbild till dessa 'icke-traditionella' texter om kristen tro som i sin tur är otänkbara utan en djup förankring i det traditionssammanhang som kristendomen utgör. Detta gäller dessutom en central del av fars och mitt gemensamma arv. Hängmattepinnarna har fått en tidlös existens som bakgrundsbild i cyberrymden samtidigt som dom fyller sin mera handfasta och förgängliga funktion i några nya hängmattor från fars hand.

 

List av lind.

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - innehållsförteckning
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)

List av lind.

Till sidans början.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början.