[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]


 

Interfaith - multireligiös dialog

www.existentiell-tro.net/interfaith/ 

 

Länk till webbplatsens förstasidaEn av de omedelbara reaktionerna i USA på den stora terroristattacken den 11 september 2001 var en flod av hatbrott riktade mot framför allt muslimer och sikher (mot sikherna sannolikt främst på grund av den turban som ingår i männens religiösa attribut och som gör dem lätt igenkännbara - och innebär en likhet med Bin Ladin's turban). Hatbrotten i 'religionens namn' ledde till en bred folklig motrörelse, också i religionens namn, som vuxit sig allt starkare. Motrörelsen handlade mest omedelbart om att skydda platser och personer som hotades av hatbrott. T.ex. har i ett antal fall moskéer under dagar och veckor skyddats av levande kedjor av kristna och judar. Den andra sidan av denna motrörelse har varit att börja träffas och lära känna 'den andres' religion. Denna folkliga motrörelse är ett spännande och hoppfullt tecken i tiden som bara mycket marginellt har uppmärksammats i massmedia. Två undantag är reportagen "Hoppfulla möten i rädslans spår" i DN Söndag den 23 januari 2005 och "Ett levande laboratorium för möte över trosgränserna" i Kyrkans Tidning nr 22/2005 (2-8 juni). Båda reportagen är gjorda av frilansjournalisten Ingela Bendt. Ingetdera är ännu tillgängligt på Internet. 

 

Religious Diversity News Headlines
from the Pluralism Project

 

Read more at the Pluralism Project's Religious Diversity News

 

Ambitionen med denna sida är tvåfaldig:

(1) att bistå med några länkar och en enkel guidning till denna folkrörelsesida av konkret och handfast religionsdialog för att sedan på egen hand kunna gå vidare på upptäcktsfärd i denna nya spännande och hoppfulla sida av religionens värld. www.pluralism.org är en bra början. Ovanstående ruta med rubrik och länkar till aktuella händelser på detta område är en  service från The Pluralism Projekt - www.pluralism.org. Se även www.interfaithalliance.org    

(2) att ge några länkar till den mera akademiska sidan av religionsdialogens möjligheter och förutsättningar som vuxit fram sedan 2:a världskriget. Inom den kristna teologin har detta blivit en egen underdiciplin med namnet religionsteologi.  En viktig anledning till framväxten av den kristna religionsteologin var medvetenheten om kristendomens skuld till den antijudiska mentalitet som utgjorde myllan för antisemitismen och nazismens Förintelseläger. 
    www.interfaith-center.org/resource.htm. Länk till en stor länksamling på International Interfaith Centre i Oxford
 som är inriktad på olika former av religionsdialog. 

Denna del är påbörjad den 21 mars 2005. Det kommer att ta lite tid innan den har satt sig. 

 

 

 

[bakgrundsbild]


 

Till sidans början!