Samtal. Kulturhuset 9 oktober 2018.

 


Behöver vi nya sätt att tänka? Ett samtal om jordens framtid 

Samtalets utgångspunkt är ödesfrågorna
om klimat, miljö och jordens skörhet.


Ulf Danielsson, Pella Thiel,
Therese Uddenfeldt, Carl Gustaf Olofsson  

 

Kulturhuset i Stockholm 
Tisdagen den 9 oktober 2018
Hörsalen  19.30


Presentation av panelen
Länkar 

Forum Debatt. Kulturhuset
Facebook  

Livesändning - video 

 

 

Behöver vi nya sätt att se på livet och vår existens? Att det krävs politiskt mod, folkligt engagemang plus brillianta tekniska lösningar för att möta de globala ödesfrågorna är allt fler överens om. Det gäller klimat, miljö, rimlig fördelning, hushållning med ändliga resurser, biologisk mångfald, havs- och vattenmiljö, jorderosion. 

Detta panelsamtal utgår ifrån att det även krävs djupgående förändringar av mentalitet och sättet att tänka hos såväl gemene man som de globala eliterna för att vi ska hitta långsiktigt hållbara sätt att leva. 

Krävs en ny form av jordbunden andlighet med global räckvidd som är oberoende av föreställningar om övernaturliga makter och krafter? Sekulär andlighet? Mentalitetsrevolution? Förundran? Behövs en existentiell omställning? Existentiell fördjupning? Kan en pedagogisk hantering av den moderna vetenskapens rön öppna oss för fördjupad förundran visavi jorden och livets komplexitet? Behöver vi hitta nya sätt att odla vördnad och respekt för den vackra och sköra himlakropp som utgör förutsättningen för allas våra liv. 

Vad behövs för en godartad global framtid på fem hundra års sikt? 

Välkomna till ett prövande samtal om jordens framtid! 

 

Samtalspanelen: 


Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, prisbelönad populärvetenskaplig författare och debattör. Fick Harry Martinssonpriset 2016. Skrivit boken “Vårt klot så ömkligt litet”

Pella Larsdotter Thiel, ekolog, föreläsare och skribent. Hon är ordförande i det svenska Omställningsnätverket - en del av internationella Transition Movement. Arbetar aktivt med frågan om naturens rättigheter i End Ecocide Sweden. 

Therese Uddenfeldt, författare, kulturjournalist, lärare och debattör. Skrivit boken “Gratislunchen - eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut”

Carl Gustaf Olofsson, författare till boken “Existentiell livssyn - kristen tro?”, bloggare, driver webbplatsen Språk, tro och religion, aktiv i Humanisterna Kalmar. 

Utförligare presentation av panelen!

Samtalet leds av Ulf Gustafsson, förbundssekreterare i Humanisterna. 

 

Arrangemanget är ett initiativ av Humanisterna Stockholm och Kalmar och genomförs i samarbete med Forum Debatt/Kulturhuset, Omställning Sverige och med stöd av ABF Stockholm. 

Forum Debatt står för lokal, personal, teknik och marknadsföring.   Humanisterna Stockholm är ansvariga för resor, övernattningar, arvoden och videoinspelning. Humanisterna inbjuder alla som aktivt vill stödja arrangemanget ekonomiskt att bidra via plusgiro 66 36 59-1 eller genom att Swisha till 123 483 66 49‬. Skriv “Kulturhuset 9 okt” som meddelande. 
Omställning Sverige är en fattig idéell förening som ställer upp med sitt namn. 

Panelen presenteras närmare på en en egen sida. För de som vill bekanta sig mer med panelen och problematiken så finns även en länksida med artiklar från dagstidningar och tidskrifter.


Fri entré!
Välkomna


Presentation av panelen  
Länkar 

Forum Debatt. Kulturhuset
Facebook (dela gärna!)
Tvåsidig pdf-fil som kan laddas ner och skrivas ut.

Livesändning - video