Samtalspanelen. Kulturhuset 9 oktober 2018 

 


Behöver vi nya sätt att täka? 
Ett samtal om jordens framtidKulturhuset i Stockholm 
Tisdagen den 9 oktober
Hörsalen  19.30

 

 

Presentation av samtalspanelen.


Ulf Danielsson 

Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och verksam vid Uppsala Universitet. Hans specialitet är kosmologi och strängteori. Han är medlem i Kungliga Vetenskapsakademin. Utöver sin naturvetenskapliga kompetens är han djupt engagerad i den stora gåtan att vara en medveten reflekterande aspekt av universum som kan förundras och ställa frågor. Han har medverkat ett antal gånger såväl i Filosofiska som Teologiska rummet och hållit i P1:s Tankar för dagen ett tiotal gånger . Han hade ett jättefint Sommar i P1 i juli 2010. Han har också medverkat i SVT:s “På spåret”.


Ulf Danielsson är en flitig populärvetenskaplig författare. Det är den sidan av hans kompetens som gör det möjligt för oss lekmän att få ta del av frågor och kunskapsskärvor från den moderna kosmologins frontlinjer och i detta förundras ytterligare ett snäpp över universum och människans förmåga att grubbla och ställa frågor. Den sidan tackar vi för! 

Ulf Danielsson fick Hedeniuspriset för sin folkbildargärning hösten 2015. Våren 2016 fick han Harry Martinssonpriset. Vad gäller det senare finns ett krav för att komma ifråga som är värt att citera. Priset kan delas ut till “den, de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetat aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.“ 

Ulf Danielssons senaste bok heter “Vårt klot så ömkligt litet”. Den kom ut 2016, några månader efter att han hade fått Harry Martinssonpriset. 

Ulf Danielsson har länge forskat på rymdens riktigt stora frågor, om tidens början, om svarta hål och mörk materia. I ”Vårt klot så ömkligt litet” återvänder han till jorden och sätter in den i ett kosmiskt perspektiv som ger frågan om klimatet helt nya dimensioner – vi bor på en febrig planet på katastrofens rand”.

Det är ett citat från en nyhetsbrev från Fri Tanke Förlag. Jag kan tillägga att boken är välskriven, intressant och tankeväckande. Den bjuder bland annat på en fascinerande kunskapshistorisk resa som ger perspektiv på den komplicerade problematiken med klimat och förhöjda halter av koldioxid. Bara en sådan liten detalj som hur de stora upptäcktsresorna med segelfartyg på 15- och 1600-talet gjorde att man behövde förstå mer om vindar och havsströmmar. Man börjar samla systematiska observationer och kunskapen börjar växa. Lufttemperatur, havsströmmar, passadvindar med olika riktning etc. Han ger en viktig och lärd ram kring det som alltmer ter sig som en av mänsklighetens ödesfrågor: klimatet.

Men som kosmolog sticker han inte under stol med de katastrofer, några gigantiska, som drabbat jorden genom dess historia. Och att det inte finns några garantier mot framtida kosmiska katastrofer även om vi skulle skärpa oss. Som en del i det jordiska livets bistra kosmologiska existensvillkor håller han fram att även utan katastrofer – kosmologiska eller mänskligt orsakade – så har livet på jorden ett slut i en avlägsen framtid. Med detta som bakgrund lyfter Ulf Danielsson fram den tragiska möjligheten att, om vi rullar på som vanligt - bussines as usual, så är chansen stor att vi som modern global industrikultur försämrar livsbetingelserna så drastiskt att den mänskliga civilisationen som vi känner den kommer att gå under. 

Läs gärna Ulf Danielssons korta presentation på den egna bloggen av “Vårt klot så ömkligt litet”. Om man googlar boktiteln så hittar man en hel del. Läs gärna vetenskapsjournalisten Karin Bojs korta recension i Dagens Nyheter. 

 

Pella Thiel

Pella Larsdotter Thiel är ekolog. Hon odlar, skriver och föreläser, gärna om ekopsykologi och inre omställning. Man kan bekanta sig närmare med Pella på hennes hemsida

Pella är ordförande i det svenska Omställningsnätverket som i sin tur är en del av internationella Transition Movement. Hon arbetar även aktivt för en nationell och internationell lagstiftning som tilldelar naturen rättigheter på samma sätt som juridiska personer i form av organisationer och företag har juridiska rättigheter. Pella har grundat End Ecocide Sweden samt nätverket Naturens rättigheter i Sverige där man kan läsa mer om frågan. 

Problematiken är aktuell. Den uppmärksammades i Dagens Industri den 24 augusti. Pella Thiel medverkade i Filosofiska rummet den 3 juni. Det hade naturens rättigheter som tema. Rubrik: Att ge naturen rätt. 

Så här skriver Pella Thiel under rubriken Värderingar på sin webbplats: “Omställningen till ”hållbarhet” handlar om djupgående förändringar i vad vi gemensamt tycker är viktigt, värdefullt och normalt. Därför är det avgörande att förstå hur värderingar fungerar. Jag arbetar med värderingar utifrån ramverket Common cause som bygger på fascinerande socialpsykologisk forskning om värderingar och hur de relaterar till ett hållbart och demokratiskt samhälle.” 


Pella Thiel är en av kursledarna för Sveriges första utbildning i ekopsykologi, som ges av föreningen Lodyn. Med förebilder i England och i samarbete med Djurgårdsförvaltningen har Lodyn även skapat ett Livsröse på Gärdet i Stockholm. Det är en plats där man rituellt lägger ner en sten för att uttrycka sin sorg över jordens utsatthet och arter som försvunnit tillsammans med en önskan om en god framtid för livet och människan.

 

Therese Uddenfeldt

Therese Uddenfeldt är kulturjournalist, lärare, författare och debattör. Hon har jobbat på såväl SVT som Sveriges Radio. Hon har skrivit boken “Gratislunchen. Eller varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut” som kom ut 2016. Det krävdes fem år av research och skrivande att färdigställa boken. Klimatångest var motor och drivkraft. 

Det är en välskriven och påläst bok som gäller fossil energi, vår framtid och ett hållbart sätt att leva. Klimatfrågan tickar i bakgrunden. Bokens fokus är energifrågor och då speciellt fossil energi i form av olja, kol och naturgas. Hon belyser det nära sambandet mellan tillväxt och ökad energikonsumtion. T.ex. redovisar hon att utvecklingskurvorna för tillväxt och energikonsumtion i stort sett följer varandra under hela den moderna industriepoken. 

Therese Uddenfeldt redovisar ett fascinerande tankeexperiment om vad som händer om vi lyckas fasa ut olja och övriga fossila energikällor och ersätter det med förnyelsebar energi - sol, vind, vatten och bioenergi – och/eller säkra kärnkraftverk. Och då parat med att den globala tillväxten rullar på i samma takt som under de senaste 100 åren med denna rena energi. Det är ett tankeexperiment som är drabbande.

En enkel slutsats efter att ha läst boken är att vi - och ansvarstagande politiker - måste lära oss att använda enkel matematik vad gäller de stora framtidsfrågorna. Det gäller matte på grundskolenivå. Tex. hur mycket litium måste produceras om året för att alla bilar i hela världen ska kunna drivas av el. Man kan ändra premissen. Hälften av bilarna drivs av el och hälften av biobränsle. Hur stor markareal behövs för att producera det biobränsle som då behövs? Hur ofta måste solpanelerna, litiumbatterierna och vindkraftverken bytas ut? 

“Gratislunchen” har fått många uppskattande recensioner. Om man googlar “Gratislunchen” så hittar man en hel del.

 

Carl Gustaf Olofsson

Carl Gustaf Olofsson är pensionerad brevbärare med en fil.kand i ‘psykologi’ i bagaget. Han har sedan början av 1980-talet tänkt och skrivit kring våra existentiella livsfrågor från ett sekulärt, gudlöst perspektiv. 

Han har skrivit boken “Existentiell livssyn - kristen tro?” (1999, 2014). Han har publicerat ett antal artiklar i såväl Svensk Kyrkotidning som Humanisten. Han driver webbplatsen Språk, tro och religion sedan 1998 och bloggen Gustafs videoblogg sedan 2010. Med sin frikyrkliga uppväxt som bakgrund har han ett livslångt engagemang kring frågorna om andlighet och existentiell fördjupning utifrån ett gudlöst och sekulärt perspektiv. Med glimten i ögat betecknar han sig allt som oftast som ateistisk frilansteolog. 

Han har de senaste åren överraskande kunnat konstatera att hans mångåriga engagemang kring de existentiella livsfrågorna har kommit till nytta på ett nytt och oväntat sätt när väl insikten trillat ner om den fulla vidden av de ödesfrågor vi har att möta och förhålla oss till. Som individer och som global civilisation. Det gäller en existentiell problematik av största dignitet.

Carl Gustaf Olofsson är styrelseledamot i Humanisterna Kalmar sedan 2011. Han har där varit med och initierat och hållit i trådarna för flera kvalificerade arrangemang. 

Se vidare på Länksidan!

 

Välkomna till ett 
prövande samtal om 
jordens framtid på 
Kulturhuset i Stockholm
den 9 oktober 2018.


Presentation av arrangemanget
Presentation av panelen
Länkar 

Forum Debatt. Kulturhuset
Facebook (dela gärna!)
Pdf-fil som kan laddas ner och skrivas ut.

Livesändning - video