Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Kärlek, erotik och karezza


Länk till webbplatsens förstasidaCitat från 

 

Fritz Kahn: Sexuallivet: Vägledning och rådgivare för envar. Natur och Kultur, Stockholm, 1944. 

 

 

Avgörande är, att de människor som leva efter carezzans regler därigenom känner sig kroppsligt och själsligt stärkta och lyckliga. Därigenom bevisar carezzan, oberoende av varje vetenskaplig diskussion, sitt berättigande. Det är visserligen sant att det troligen endast är en liten del av mänskligheten som är i stånd till och villig att leva ett kärleksliv enligt carezzans regler. Därför är värvningen av proselyter inskränkt genom från början naturliga och dessutom tämligen snäva gränser. Carezzan är ingen metod, som man lär sig enligt föreskrift, utan uttrycksformen för en bestämd hållning och livsuppfattning. För att leva efter carezzan och strö smekningar omkring sig, måste man vara lagd för smekningar och ha förmågan att skänka dem åt andra. Och när den ena parten har denna förmåga, måste också den andre ha den för att vara värdig dessa smekningar och kunna uppfatta dem såsom de skänkas. Detta är en sällsynt lycka, man skulle nästan vilja säga en nåd. Könsumgänge kunna och vilja alla människor utöva, men carezzan kan och blir, åtminstone i vår tid, alltid blott en ”kammarmusik” för en utvald skara människor, vilka på det erotiska området äro ”musikaliska”, och som finna smak i att föra ett kärleksliv i moll. (s.103)  

 

Till sidans början!  

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida
Artiklar och recensioner från dagspress och tidskrifter
Kärlek, erotik och karezza


Till sidans början!