stopram3.jpg (532 bytes)
List av oregonpine
List av oregonpine
List av oregonpine
List av oregonpine
List av oregonpine
stopram3.jpg (532 bytes)

 

Bakgrund

Lite om bakgrunden till budordsmaterialet och webbplatsen Livsfrågediskussion i skolan.

[Budord för en modern tid]
[första testet] [ett litet tack] [en sajt i sajten]
[Livsfrågediskussion i skolan - förstasidan

 

Några ord om detta initiativ.

Jag är djupt fascinerad över att vara människa; att kunna tänka, känna och uppleva och, inte minst, att medvetet kunna reflektera över den fantastiska skapelse som vi är en högst märklig aspekt av.  Vårt väldiga register när det gäller positiva och negativa känslor, av briljant tänkande och dåraktigt tänkande, av livsglädje och uppgivenhet etc är gåtfullt och spännande.

Kan vi genom våra val och förhållningssätt öka förutsättningarna för positiva kvaliteter som självrespekt, att tycka om att leva, levande gemenskap, upplevelse av mening m.fl? I vilken utsträckning är det möjligt för oss att påverka sådana livskvaliteter? På vilket sätt? Detta är frågor som har följt människan sedan historiens gryning och som varje människa ställer sig, förr eller senare.

I den mån det finns svar på dessa frågor kan de bärande och fungerande svaren bara formas av oss själva utifrån våra egna erfarenheter och vårt eget tänkande. Men i vårt personliga sökande efter svar på dessa och andra livsfrågor kan vi få viktig stimulans genom möten med andras tänkande och erfarenheter. Sådana möten kan ske genom personliga samtal, genom böcker, film, texter på Internet mm. Det kan också ske genom någon form av organiserad diskussion i föreningar, i skolan, i religiösa sammanhang.

Av detta följer att jag inte kan 'ge' några svar som på något självklart sätt fungerar för andra. Det enda jag kan säga är att jag i en hel del viktiga avseenden tycker mig ha funnit svar som bär för mig. Samtidigt är jag livligt intresserad av alla de olika tänkbara svar som finns och av att diskutera och lyssna på andras erfarenheter och synpunkter. Jag är också intresserad av att få mina egna svar ytterligare prövade och ifrågasatta. Jag är, summa summarum, djupt intresserad av de stora livs- och livsåskådningsfrågorna ur alla upptänkliga infallsvinklar. Budord och sajt kan ses som ett försök att stimulera diskussion och funderingar kring denna typ av frågor. 

 

Första testet

1990 och 1991 besökte jag några sistaårsklasser på ett gymnasium i Stockholm och diskuterade kring livsfrågor. Det var det första spännande och lärorika testet av det material och den idé som nu försöker hitta en fungerande webbform. 

Jag hade sökt upp studierektorn, presenterat mig och sagt att jag hade en idé. Av högst förklarliga skäl såg han först mycket tveksam ut. Jag var oanmäld och kom bokstavligen direkt från gatan. Efter en kort presentation av grundidén fick han ett diskussionsmaterial avsett för eleverna, Budord för en moderna tid, och en lång artikel, "Demokrati och personligt ansvar", som i någon mån antydde vad för typ av problematik jag var ute efter. Efter en veckas betänketid och diskussion med några lärare resulterade det i att jag fick leda en diskussion kring detta material i två klasser våren 1990. Det blev sedan även en klass våren 1991. Det var spännande, stimulerande och väldigt lärorikt. En del elever var ganska kallsinniga, en del var mycket positiva. Gensvaret var helt övervägande positivt. Av olika skäl blev det ingen fortsättning efter detta.

Eftersom jag fortfarande tycker att grundtanken är intressant och spännande har jag bestämt att lägga ut en del av materialet kring detta lilla skolprojekt på Internet.  Förhoppningen är att det ska kunna inspirera andra eller i bästa fall kunna utvecklas till ett nytt och annorlunda sätt att arbeta vidare med denna idé.

 

Ett litet tack

När det här materialet först tog form 1990 hade jag stor hjälp av Bertil, Hedda, Johanna, Mariamne, Anna och Ekke som genom sina synpunkter och sin kritik bidrog till att detta diskussionsmaterial blev betydligt bättre än det annars skulle blivit. Deras engagemang gjorde det också roligt och spännande att försöka förtydliga en del tankegångar och förbättra språket. Så det känns inte mer än rätt att deras namn finns med på ett hörn även nu när detta projekt vaknar till liv igen i denna Internetvariant. Den slutgiltiga utformningen tog jag förstås fullt ansvar för själv då och så även nu. Idén och initiativet var och är helt och hållet mitt eget.

Jag vill också uttrycka mitt tack till den studierektor och de lärare på ett Stockholmsgymnasium som våren 1990 tyckte att denna idé från en privatperson till en icke-konfessionell livsfrågediskussion borde få en chans att prövas inom skolans ram.

Budordens numrering skiljer sig från de versioner som användes i skolan 1990 och 1991.
      Om du har reaktioner och synpunkter på detta budordsmaterial eller har förslag när det gäller att utveckla denna sajt till ett bra och användbart livsfrågeforum på Internet så hör gärna av dig med emejl till stor2@existentiell-tro.net.

 

En sajt i sajten

Tillsvidare finns Livsfrågediskussion i skolan som en 'sajt i sajten', dvs att den ingår som en del i den betydligt mer omfattande webbplatsen Språk, tro och religion. Om man är beredd att fundera över en ovanlig infallsvinkel till vad det kan innebära att 'vara religiös' så läs gärna de två sidor om existentiell religiositet som inleder det första kapitlet i den omfångsrika webbok som är utlagd på Språk, tro och religion.

Om mig kan sägas att när detta material publicerades på Internet 1999 så hade jag nyss fyllt 50. Jag jobbade då som brevbärare i Stockholm. Numera är jag pensionär och bor i Ålem, några mil norr om Kalmar. Jag är uppvuxen i en frireligiös ålfiskarsläkt i Skåne (detta kan man läsa mer om på annat håll). Jag har tagit studenten och pluggat några år vid universitetet i Lund med avsikt att bli psykolog. Men av olika skäl hoppade jag av. Bland annat beroende på den författarådra som är grunden till webbplatsen Språk, tro och religion.

Carl Gustaf Olofsson
Bagarmossen - Stockholm
i augusti 1999.
Ålem 2016.
epost: stor2@existentiell-tro.net

 

[Livsfrågediskussion i skolan - förstasidan]

[Budord för en modern tid]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[sidans början]
[Budord för en modern tid]
[Livsfrågediskussion i skolan - förstasidan]