[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter]

furutelist02k40smal.JPG (4339 bytes)

Länk till webbplatsens förstasidaRecension - Göteborgsposten

Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. Nya Doxa, Nora 1998. ISBN 91-578-0084-7. 12+234+85 s.  Recensionen är publicerad i Göteborgsposten den 1 mars 1999. Den publiceras här i maj med såväl författarens som Göteborgspostens tillstånd.

 

 

Är religiösa trätor ett missförstånd

John Swedenmark

 

Finns Gud? Det är sådana basala frågor belysta genom en granskning av filosofen Wittgenstein som behandlas i en teologisk avhandling av Uppsalaforskaren Stefan Eriksson. En storartad avhandling menar John Swedenmark, fast han också har en varning att utfärda.

 

Enda gången jag nånsin såg Lars Ahlin var på ett hyllningsseminarium som ABF anordnade. Efteråt var det frågestund och en äldre man undrade om det möjligen var så att den store författaren ... tror ... att Gud finns ...? Genast dundrade Lasse (jag får kalla honom så eftersom vi båda två är Sundsvallsgrabbar) med en stämma som hördes ända bort till Tyskland: "Det är klart att han inte finns! Han är bortom såna kategorier som existens och icke-existens!"
      Nu kan man uppfatta det påståendet på två sätt: antingen som att Gud är så märklig att vi omöjligen kan förstå hans sanna väsen; eller som att Gud bara kan uppenbaras i våra mellanmänskliga gärningar, oavsett om dessa har en genomtänkt teologisk och filosofisk överbyggnad. Och även om de två tolkningarna långtifrån utesluter varann så har jag fortsatt förundras i alla år över varför den skenbart fromma frågan bemöttes med ett sånt nedlåtande, närmast äcklat tonfall.
      Ett steg närmare svaret kommer jag oväntat genom en storartad teologisk avhandling från Uppsala universitet. Stefan Eriksson utgår från den radikala Wittgensteintolkning som har sitt högkvarter vid filosofen Sören Stenlunds seminarium, och applicerar det förhållningssättet på basala teologiska frågeställningar, typ "Finns Gud?"
      Första kapitlet presenterar - i polemik mot en utbredd tendens att göra Filosofiska undersökningars författare till en systembyggare, en teoriuppställare - Wittgensteins program för en "terapeutisk" filosofi, som kan hjälpa den som fastnat i omöjliga frågor att ta sig loss ur dem. Eriksson hävdar bestämt att de beramade "språkspelen" bara ska ses som hjälpkonstruktioner för att upptäcka absurditeter, inte som antaganden om hur språket fungerar.
     Därefter går han med fängslande argumentationsrikedom igenom de olika ställen där Wittgenstein diskuterar religion och religiösa utsagor. Kontentan är att proklamationer som "Allt vilar i Guds händer" ingalunda är av samma slag som t ex naturvetenskapens påståenden om vad som finns och hur världen fungerar. Religiösa utsagor grundas i talarens framtida beteenden och förhållningssätt, inte i en högre verklighet bortom våra sinnens och våra förstånds räckvidd.
      Till slut ägnas ett långt kapitel åt att försöka föra tillbaka religionen på förspråkliga, kulturellt nedärvda handlingsmönster, som är historiskt föränderliga, men likafullt ursprungligare än de språkliga uttryck de får. Man kan kalla detta för en generell men ospecificerad antropologisk hypotes hos Eriksson, med såna stoppbollar som: "att religiösa språkanvändningar växt fram i människans liv är inget som kan motiveras på något mer fundamentalt plan än att sådan är människan."
      Denna avgränsning mot Verkligheten är säkert viktig för att se "Gud" som nånting som spelar en roll i mänskornas liv därför att de pratar om honom och till honom - utan att de därför nödvändligen har en färdig hypotes om hans väsen eller hans existens.
     Men konstateranden som "vi mänskor gör så helt enkelt" är samtidigt inskränkande, därför att de gör religionen till en affär mellan den enskilde talaren, hans språk och hans värld. Tron tas ur sitt samhällssammanhang, både som institution och i relation till alla de politiska, feministiska och organisatoriska konflikter som så ofta materialiseras i oslitbara, potentiellt dödliga tvister om heliga ting. Eriksson verkar anse att en religiös träta innerst inne är ett missförstånd och kan klaras upp genom att man når en gemensam grund som alla inblandade omfattar. Men eftersom tron inte bara är privat utan även samhällsgrundande måste den rymma ett konfrontationselement så snart sådant som klasskamp och könskamp blandar sig i.
      Och är inte detta antagonistiska en ofrånkomlig del av religionen - liksom såna konfrontationer som den jag citerade mellan Ahlin och hans stackars frågeställare? På ett plan gjorde Lasse vad Wittgenstein skulle kalla en begreppslig anmärkning genom att underkänna den andres bakgrundsantaganden. Men var kommer hans oresonliga ilska in, besläktad som den dessutom är med det raseri som hos Wittgenstein omvandlas till tänkande?
      Nu menar jag inte att tala om vad Stefan Eriksson borde ha skrivit i sin avhandling. Den är alldeles utmärkt som den är. Möjligen vill jag varna för att det finns en risk till förflackning i en Wittgensteinläsning som på ett raskt och lite aggressivt sätt ser Verkligheten som oproblematiskt given. Som uppträder som om allting var jätteenkelt egentligen och alla problem bara beror på att folk krånglar till det för sig.

Göteborgsposten, Kultur,
1 mars 1999.

 

[recensionens början]

John Swedenmark är översättare från isländska och doktorand i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet. Även verksam som dagsrecensent och essäist. Medlem i redaktionen för den psykoanalytiska tidskriften Divan. Föreläser och teoretiserar om poesins väsen under rubriken "Det grundläggande". Epost: john@ling.su.se

 

 

Ytterligare två recensioner av Stefan Erikssons avhandling är publicerade på webbplatsen Språk, tro och religion.

Olli Lagerspetz: "Strömlinjeformat om Wittgenstein och tro"
(Filosofisk tidskrift nr 2/1999.)
Kenneth Nordgren: "Wittgenstein och religion"
(Svensk kyrkotidning nr 43-44/1999.)

Nedanstående texter på webbplatsen Språk, tro och religion anknyter på olika sätt till problematiken såväl i John Swedenmarks recension som i Stefan Erikssons avhandling.

Peder Thalén: Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen? (SvD, 4.4.1999)
Olli Lagerspetz: Påsken, Peder och "vi". Debattinlägg som kritiskt diskuterar ovanstående artikel av Peder Thalén.
Carl Gustaf Olofsson: Kristus är uppstånden! (SKT nr 16/1998)
Carl Gustaf Olofsson: Har kristen tro en framtid? (Vår Lösen nr 8/1996)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus

 

 

[bakgrundsbild]

furulist

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Budord för en modern tid
- ett diskussionsmaterial
Fyra klassiska bekännelsetexter
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter

furulist

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor@existentiell-tro.net

Till sidans början!