stopram.jpg (524 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
stopram.jpg (524 bytes)
Länk till webbplatsens förstasida

 

Bakgrundsbild 14.
Furuplank

 

Utgångsmaterialet är några foto av ett litet upplag furuplank. Utsnitt från två plankor Ett upplag med furuplank.har fogats ihop utan något mellanrum. Bilden har sedan bearbetats vad gäller ljushet, kontrast, gammavärde och filter. Vid en skärmupplösning över 1024x768 finns en tvärgående list som gör att bilden skarvas på ett snyggt sätt. Detta koncept för en bakgrundbild bygger på att det är en stor bild, vilket innebär att det trots olika former av komprimering och färgreducering ändå blir en ganska stor fil. Denna är 10 kb. Listerna är av lind.

       Bakgrundsbilden får gärna lånas på villkor att man använder samma koncept som används på webbplatsen Språk, tro och religion när det gäller lånade bakgrundsbilder: dvs att man uppger varifrån den är lånad genom att infoga en länk till någon av de sidor på Språk, tro och religion där den används som bakgrund
       För att denna typ av bakgrundsbild ska komma till sin rätt bör man ha en skärmupplösning på 800x600 eller 1024x768 och High Color med 16 bitars färgdjup. Om man bara har 256 färger blir det inte så lyckat.

 

List av lind.

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelssida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Tema kristologi
: Tron på den uppståndne Kristus
Fyra klassiska bekännelsetexter

List av lind.

Till sidans början.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början.