Länk till webbplatsens förstasida Länk till Svenska Dagbladets webbupplaga

 

Länkar till debatten sommaren 1999 på temat:

Kyrkan inför 2000-talet.

Sex inlägg mellan den 2 juli och 30 augusti 1999.

(OBS!!. När det nu hunnit bli början på december 2002 är länkarna borttagna från SvD:s webb. Ingresser till artiklarna finns kvar för den som är intresserad av att söka efter dom på annat sätt. Dom kan hittas antingen via Presstext eller Mediaarkivet för den intresserade. Detta är betaltjänster som de flesta universitet och skolor har anslutning till.)

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de här aktuella dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Man går in på www.archive.org och skriver in www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis år 2001 - det första avbildningsåret! Där går man sedan in på Arkiv1999 och letar upp rubriken "Kyrkan inför 2000-talet".  

[artikellänkar] [om Svenska Dagbladets webbupplaga]

 

På Brännpunkt i Svenska Dagbladet pågick det under sommaren 1999 en debatt under temat "Kyrkan inför 2000-talet". Första inägget var i början på juli. Biskop Bengt Wadensjös inlägg måndagen den 30 augusti var det sista. Trots att de delar av SvD som webbpubliceras normalt bara är tillgängliga en månad så finns samtliga inlägg kvar på SvD:s webb även nu när vi hunnit en bit in på det nya milleniet. Hur länge är dock osäkert. Debatten har på olika sätt nära anknytning till de frågor som är i fokus på denna webbplats. Se t.ex. artikeln "Har kristen tro en framtid?" (Vår Lösen nr 8/1996). Eftersom det är lite snärjigt att hitta debattinläggen via SvD webbarkiv av gamla SvD har inläggen sammanställts här med direkta länkar. Jag har också tagit med SvD:s korta presentation av skribenterna med vidhängande citat från den aktuella artikeln.

Artiklarna har ett format som heter asp, dvs det är inte en vanlig htmlfil. Jag är osäker på om det innebär begränsningar för äldre webbläsare. Med Explorer 4.0 är det inga problem. Jag har även testat länkarna med Netscape 2.02. Det fungerade utan problem. Det gick dock inte att koppla upp sig till SvD:s webbplats med Netscape 2.02. Där kom ett meddelande om att man måste ha version 4, eller senare, av Explorer eller Netscape för att det skulle fungera. Så om man har äldre webbläsare och är intresserad av dessa SvD-artiklar så är länkarna här en extra värdefull service.

(1)  2.7.1999. 
Lars F Eklund: Dekalog för vår tid
Lars F Eklund är fil lic och styrelseledamot i det kristdemokratiska idéinstitutet Civitas. "Tyvärr kan man inte göra sig fri från intrycket av kulturell utarmning i Sverige vad avser etisk reflexion och värdeförmedling - inte minst i skolan" (Länken bortagen november 2002)

(2) 21.7.1999. 
Karin Colliander König: "Svenska kyrkan är i dag en krisbransch"
Karin Colliander König är etikkonsult och tidigare arbetslivspräst.
"2000-talet möts med bleksiktig vilsenhet, brist på identitet och därmed också oförmåga till självrannsakan och konstruktiv analys." (Länken bortagen november 2002)

(3) 29.7.1999. 
Jonas Jonson: "Det är innersidan som är problemet"
Jonas Jonson är biskop i Strängnäs och docent i missionsvetenskap.
"Svenska kyrkan är en av de mest sammanhållna och resursstarka av alla. Men också en av dem som lättast förfaller till självupptagenhet och internt missnöje." (Länken bortagen november 2002)

(4) 12.8.1999. 
Annika Borg: Kyrkan behöver ändra riktning för att överleva.
Annika Borg är präst och doktorand vid Uppsala universitet.
"Jag kan se att en av kyrkans uppgifter är att vara en av många röster i kampen mot förenkling av verkligheten och förminskning av människor." (Länken bortagen november 2002)

(5) 19.8.1999. 
Peder Thalén: Kyrkan saknar ett fungerande språk.
Peder Thalén är teol dr och t f universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för religionsvetenskap, Umeå universitet. "Jag tror, något tillspetsat, att orsaken till krisen snarare är att kyrkan för närvarande inte har någonting att lära ut, inget att förmedla, och att det som faktiskt lärs ut är antikverat." (Länken bortagen november 2002)

(6) 30.8.1999.
Bengt Wadensjö: Vi lever i mångfaldens tid också trosmässigt.
Bengt Wadensjö är biskop i Karlstad. "Uppgiften för ett kyrkligt ledarskap är i den situationen att rakryggat och genomtänkt stå för en personlig uppfattning grundad i Bibeln." (Länken bortagen november 2002)

Med Bengt Wadensjös inägg har SvD satt punkt i diskussionen.

 

 

Om Svenska Dagbladets webbupplaga.
Artiklar på Brännpunkt i Svenska Dagbladet finns under menyn Brännpunkt på webbupplagans förstasida. Understreckare är sammanställda på en indexsida med rubrik, författarnamn och länk till artikeln. Med ett arkiv som sträcker sig tre år bakåt i tiden får man en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial.  

 

[sidans början]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de här aktuella dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Man går in på www.archive.org och skriver in www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis år 2001 - det första avbildningsåret! Där går man sedan in på Arkiv1999 och letar upp rubriken "Kyrkan inför 2000-talet".  

listsm1a-hs.jpg (2102 bytes)

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97
Tema kristologi
: Tron på den uppståndne Kristus
Fyra klassiska bekännelsetexter
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial

listsm1a-hs.jpg (2102 bytes)