livsfrågediskussion
i skolan

 

I vilken utsträckning kan vi påverka vår grundupplevelse av självrespekt, livsglädje och mening genom våra val och förhållningssätt? Och i så fall hur?

 

Budord för en modern tid 

 

Ett diskussionmaterial
av Carl Gustaf Olofsson

 

Länk till WhaleClub - en stor sajt om valar och delfiner. Länk till WhaleClub - en stor sajt om valar och delfiner.

 

*

Om denna sajt.

 

list2hsL.jpg (1355 bytes)

[Om bakgrunden till sajt och budordmaterial]
[Varför budord?]
[Några frågor att tänka på]
[Konsekvenser av våra val och handlingar]
[Grundregel]
[Formulera egna budord]
[Budordens början]
[Ett litet tack]

list2hsL.jpg (1355 bytes)

 

Diskussionsmaterialet Budord för en modern tid publicerade på Internet i maj 1999.  

 

Mörker och ljus.
När vi kommer upp i tonåren har vi med oss ett arv av mörker och ljus i våra personligheter som är utan vår egen förskyllan. I vårt begynnande vuxenliv har vi däremot det svårhanterliga ansvaret för om det är de mörka eller ljusa kvaliteterna ska utvecklas och få övertaget i våra liv. 

Epostadress:
stor2@existentiell-tro.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[bakgrundsbild]
[sidans början]
[Budord för en modern tid]

Självklarheter?
Mycket i budorden kan upplevas som självklart när livet är lugnt. Men när det är kris, med starka känslor, rädsla, svåra val etc så grumlas ofta vår blick. Att ordentligt tänka igenom hur man vill förhålla sig när det är lugnt i livet kan vara ett värdefullt stöd för att hålla sig på fötter när det stormar och krisar i ens liv. Eller för att möta svåra och oförutsedda val- och konfliktsituationer. (Text kommer!)

Kringtexter - planer
När budordsmaterialet, som tagit form i ett skolprojekt 1990 och 1991, publicerades här 1999 var tanken att utveckla detta till en liten egen webbplats med ett antal texter och länkar till material som anknyter till budorden. Så har det inte blivit. Men diksussionsmaterialet "Budord för en modern tid" har laddats ner i en ganska jämn ström under åren.  

 

B
U
D
O
R
D

FÖR

EN

M
O
D
E
R
N

T
I
D

 

L
I
V
S
F
R
Å
G
E
D
I
S
K
U
S
S
I
O
N