Biskop John S. Spong


Länk till webbplatsens förstasidaInformation - augusti 2005

 

Program för biskop John Shelby Spongs besök i Sverige den 26 augusti - 9 september 2005. 

 

 

Västerås. 
Biskop Spong börjar sitt Sverigebesök med att delta i Världens fest - Svenska kyrkans internationella riksmöte i Västerås. Riksmötet är den 26 - 28 augusti. Spong medverkar med ett seminarium på eftermiddagen lördagen den 27:e med rubriken "En ny kristendom för en ny värld". Under lördagens fyra seminariepass är det cirka 15 seminarier som pågår parallellt. 
Studiedag om internationell teologi. I omedelbar anslutning till riksmötet arrangeras fredagen den 26 augusti en studiedag om internationell teologi där biskop Spong medverkar. Övriga medverkande är bl.a. Elaine Neuenfeldt, Per och Birgitta Larsson, Carlos Matsinhe, Mitri Raheb och Peter Weiderud. Informations- och anmälningsfolder finns på Västerås stifts hemsida  www.svenskakyrkan.se/vasterasstift eller kan beställas från stiftets kansli tel 021 - 17 85 00

Stiftsgården i Rättvik. 
Med början vid lunch söndagen den 28 blir det seminariedagar på Rättviks stiftsgård med John Shelby Spong. De avslutas vid lunch tisdagen den 30 augusti. Johan Linnman är ansvarig för Rättviksarrangemanget. Där medverkar även Sven Hillert, exegetiker och lärare i homiletik på Pastoralinstitutet i Uppsala, och Marianne Blom, präst och S:t Lukasterapeut.

Stockholm. 
Kulturhuset. Torsdagen den 1 september kl 19 föreläser och samtalar biskop Spong i Kulturhuset utifrån temat "Har Gud en framtid?". Övriga medverkande är Jonas Gardell, författare, och Annika Borg, präst. 
Sofia kyrka. Söndagen den 4 september kl 19 håller biskop Spong en kvällsföreläsning i Sofia kyrka på Södermalm med rubriken "Utanför lägret - outside the camp" (Hebreerbrevet 13:13). .

Uppsala. 
Uppsala domkyrka. Måndagen den 5 september kl 19 samtalar ärkebiskop KG Hammar och biskop Spong över ämnet "Why Christianity Must Change or Die" i Uppsala domkyrka. Samtalet förs på engelska. Ingen entré, ingen föranmälan. Samtalsledare: Maria Klasson Sundin. Arrangör: Uppsala domkyrka och Sensus. (se också!)

Göteborg.
Hagakyrkan. Den 6 september kl 19.30 håller biskop Spong en föreläsning i Hagakyrkan med rubriken "En ny kristendom för en ny värld". 
Bräcke diakonicenter. Den 7 september medverkar biskop Spong i ett heldagsseminarium kring pastoral teologi. Temat är "En ny kristendom för en ny värld. Vad innebär det att vara kyrka i ett modernt västerländskt samhälle." Övriga medverkande: Maria Ottensten, stiftsadjunkt. 

Alingsås. 
Christinae kyrka. Den 8 september medverka biskop Spong i en seminariedag i Christinae kyrka. På förmiddagen håller Spong en föreläsning med rubriken "En ny kristendom för en ny värld". På eftermiddagen är det gruppdiskussioner och avslutande samtal. Seminariet leds av Pelle Söderbäck, stiftsadjunkt och Christina Löwenstam. 

 

Den 9 september åker biskop Spong till London.

Pelle Söderbäck på stiftskansliet i Västerås är övergripande ansvarig för att få ihop biskop Spongs Sverigeturné. 

Uppgifterna är uppdaterade den 16.8 2005. 

 

 

Bakgrundsmaterial

Debatt.
Apropå biskop Spongs teologi och Sverigebesök se debatten i Kyrkans Tidning april/maj

"En ny kristendom för en ny värld" 
Verbum har översatt "A New Christianity for A New World". Den kommer ut i dagarna (mitten av augusti 2005) med titeln "En ny kristendom för en ny värld". Se Verbum!

Introduktion. Artikel. 
För en kort introduktion till Spongs teologi se Marianne Blom:"Det gamla finns inte mer". Artikeln introducerar biskop John Shelby Spongs syn på kristen tro och kyrkans kallelse utifrån boken A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying & How a New Faith is Being Born. 

Internet.
Se även artiklar och länkar på www.existentiell-tro.net/spong/

Via www.bishopspong.com/swe/ kan man som svensk prenumerera på biskop Spongs veckobrev via email för 20 dollar för ett år. Ordinarie pris är 35 dollar.  

 

Böcker av John S. Spong:
Dialogue: In Search of Jewish-Christian Understanding. Co-authored with Rabbi Jack D. Spiro (Seabury Press, New York, 1975)
The Easter Moment (1984)
Living in Sin - A Bishop Rethinks Human Sexuality (1988)
Rescuing the Bible from Fundamentalism (1991)
Born of a Woman. A Bishop Rethinks the Birth of Jesus.
(1992)
Resurrection: Myth or Reality
(1994) 
Liberating The Gospels: Reading the Bible with Jewish Eyes
(1996)
Why Christianity Must Change or Die
(1998)
Here I Stand - My struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality
(2000). Självbiografi.
A New Christianity for a New World
(2001) (OBS! Kommer ut i svensk översättning på Verbum i slutet av augusti 2005. Se Verbum!)
Förlag (om inte annat anges): HarperSanFrancisco, USA

OBS! Listan är ofullständig! 
De flesta böckerna kan beställas på Internet via Amazon - www.amazon.co.uk eller svenska AdLibris eller Bokus (www.bokus.com)

 

till sidans början [bakgrundsbild]


Biskop John S. Spong
Kyrkoherde Thorkild Grosbøll, Danmark  
Tema kristologi

Har kristen tro en framtid? 
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? 
 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Sidan skapad 2005-08-15