Biskop John S. Spong


Länk till webbplatsens förstasidaHela programmet för biskop Spongs Sverigebesök 2005 

 

Den 5 september 2005 

 

Samtalskväll i Uppsala.

Samtal mellan ärkebiskop KG Hammar 
och biskop John Shelby Spong.
Tema: Why Christianity Must Change or Die

 

Plats: Uppsala domkyrka
Datum: måndagen den 5 september
Tid:  19.00
Samtalsledare: Maria Klasson Sundin
Språk: Engelska
Ingen entré, ingen föranmälan.
Arrangör: Uppsala domkyrkoförsamling och Sensus

 

 

Bakgrundsmaterial

Debatt.
Apropå biskop Spongs teologi och Sverigebesök se debatten i Kyrkans Tidning april/maj

"En ny kristendom för en ny värld" 
Verbum har översatt "A New Christianity for A New World". Den kommer ut i dagarna (mitten av augusti 2005) med titeln "En ny kristendom för en ny värld". Se Verbum!

Introduktion. Artikel. 
För en kort introduktion till Spongs teologi se Marianne Blom:"Det gamla finns inte mer". Artikeln introducerar biskop John Shelby Spongs syn på kristen tro och kyrkans kallelse utifrån boken A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying & How a New Faith is Being Born. 

Internet.
Se även artiklar och länkar på www.existentiell-tro.net/spong/

Via www.bishopspong.com/swe/ kan man som svensk prenumerera på biskop Spongs veckobrev via email för 20 dollar för ett år. Ordinarie pris är 35 dollar.  

Böcker av John S. Spong:
Dialogue: In Search of Jewish-Christian Understanding. Co-authored with Rabbi Jack D. Spiro (Seabury Press, New York, 1975)
The Easter Moment (1984)
Living in Sin - A Bishop Rethinks Human Sexuality (1988)
Rescuing the Bible from Fundamentalism (1991)
Born of a Woman. A Bishop Rethinks the Birth of Jesus.
(1992)
Resurrection: Myth or Reality
(1994) 
Liberating The Gospels: Reading the Bible with Jewish Eyes
(1996)
Why Christianity Must Change or Die
(1998)
Here I Stand - My struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality
(2000). Självbiografi.
A New Christianity for a New World
(2001) (OBS! Kommer ut i svensk översättning på Verbum i slutet av augusti 2005. Se Verbum!)
Förlag (om inte annat anges): HarperSanFrancisco, USA

OBS! Listan är ofullständig! 
De flesta böckerna kan beställas på Internet via Amazon - www.amazon.co.uk eller svenska AdLibris eller Bokus (www.bokus.com)

 

till sidans början [bakgrundsbild]


Hela programmet för biskop Spongs Sverigebesök 2005 
Biskop John S. Spong
Kyrkoherde Thorkild Grosbøll, Danmark  
Tema kristologi

Har kristen tro en framtid? 
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Sidan skapad 2005-08-15