Arkiv. Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Jesusdebatten. Reaktioner på TT-intervjun med ärkebiskop KG Hammar - 2003 
Blogg: En kort historik kring den svenska debatten om tro och vetande. Horisonten är oktober 2012 och den har tillkommit i samband med Radio P1:s temavecka "Vad kan man tro på?"

Tro och vetande. 
Hösten 2002

(Senaste tillskott den 9 och 30 mars 2003)

OBS! OBS! Nytt 1.5.2015. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta av de dagstidningslänkar som inte fungerar här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2002 väljer man en avbildning från 2003. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2003. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007.
Eller följer man denna länk: Tro och vetande, Hösten 2002 via Achive.org.  

 

Länk till webbplatsens förstasidaUnder 2001 och 2002 publicerades tre böcker som på olika sätt behandlar den stora tro-vetande-debatt som initierades av Ingemar Hedenius 1949 (se recension i Aftonbladet). Det har föranlett en stor artikelserie i Svenska Dagbladet (Kultur, söndagar) under temat "Tro och vetande - igen". Mellan den 15 september och den 22 december har det publicerats 13 artiklar under detta tema.

Men det har under hösten också publicerats recensioner, krönikor, kolumner i andra tidningar som på olika sätt anknyter till temat tro och vetande. En upplaga av Filosofiska rummet har ägnats Hedenius och frågan om tro och vetande (3.11 med repris 8.11). Diskuterande gäster var Anders Piltz, PC Jersild och Annika Borg. Detta har sedan följts upp med ett telefonväkteri kring tro och vetande den 1 december och repris den 6 december. Ett inslag i det nya livsåskådningsprogrammet "Himmel och jord" i TV 2 har tagit upp frågan (2.11). 
    Här finns länkar till material som korsat min väg. Det gör inte på något sätt anspråk på att vara täckande.
    I början på december tycktes en intressant religionsdebatt som bland annat berör arvet efter Ingemar Hedenius vara under uppsegling i Dagens Nyheter genom att umeåteologen Peder Thalén tog upp den 'handske' som filosofen och DN-medarbetaren  Tomas Anderberg kastade genom artikeln "Religionskritiken kvävs med tystnad" den 12 november. Men det kom av sig och blev inte mer än totalt tre artiklar, två av Tomas Anderberg och en av Peder Thalén. 

 

Se också Språk, tro och religions länkar under Tema: Tro och vetande

 

April 2003!!  
En kort presentation av Ingemar Hedenius och de tre postulat som var navet i hans kritik av kristendomen. 

 

Mars 2003!!  
I Svensk Kyrkotidning har såväl de aktuella böckerna som höstens artikelserie i Svenska Dagbladet kommenterats i tre långa artiklar av Mattias Martinson, teol.dr. De var införda i nr 46, nr 49 och nr 51-52/2002. Artikelserien är webbpublicerad på Språk, tro och religion den 9 mars 2003 under samlingsrubriken "Hedenius och teologerna som fattade mod". 

I Humanisten nr 1/2003, som är ett temanummer om Tro och vetande, finns en lång artikel av Förbundet Humanisternas vice ordförande Håkan Blomqvist med rubriken "Trollen lever ännu hos teologerna". Den är ett mycket bestämt försvar av  relevansen i Hedenius kristendomskritik. 

 

 

Artikelserien "Tro och vetande - igen", Svenska Dagbladet, Kultur, söndagar med början den 15 september.

Niklas Nåsander: "Gud, ett sånt bråk". Aftonbladet, Kultur, den 4 november 2002. Apropå tre nyutkomna böcker som behandlar Ingemar Hedenius och den stora tro och vetandedebatten i början på 50-talet diskuterar artikelförfattaren det aktuella läget i denna klassiska fråga. Se också den pågående artikelserien om tro och vetande i Svenska Dagbladet. Se även länkarna under Tema: Tro och vetande. (Länk den 5.11.2002)

Ola Sigurdson: "Vem vinner striden - tron eller vetandet?". Göteborgsposten, Kultur, 4 november 2002. Recension av Johan Lundborg: När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande. Nya Doxa, 2002. Ola Sigurdson är teolog. (Se nedan (1), (2), (3), (4). Se också Libris) (Länk den 10.11.2002). 

Ola Sigurdson: "Trons klimat förändras". Göteborgsposten, Kultur, Krönika 6 november 2002. Ola Sigurdson är teolog. (Länk den 10.11.2002)

P C Jersild: Bör man skilja på tro och vetande? Dagens Nyheter, Kolumn på ledarsidan den 9 november. Ingemar Hedenius gav 1949 ut sin beryktade pamflett "Tro och vetande". Någon religionsfrihet fanns vid den tiden inte. Ingen svensk kunde lämna kyrkan utan att gå in i ett annat trossamfund. PC Jersild är författare och läkare. (Se också nedan. Libris.) (Länk den 10.11.2002).

Magnus Zetterholm: "Fel att avfärda Hedenius kritik som retoriska finter". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-12-15. Recension av Johan Lundborg: När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande. 319 s. Nya Doxa 2002. Magnus Zetterholm är fil. dr i Nya testamentets exegetik vid teologiska institutionen, Lunds universitet. I september fick han den historiska bokklubben Clios och SvD:s Cliopris för sin avhandling "Synagogue and Separation. A Social-Scientific Approach to the Formation of Christianity in Antioch". (Se Carl Otto Werkelids presentation och intervju med Magnus Zetterholm i anslutning till Cliopriset: "Han avslöjar judehatets rötter" och Erwin Bischofbergers understreckare om Zetterholms avhandling: "Kristendomens avsked från judendomen".)  (Länk 17.12.2002.)

Mattias Martinson: "Hedenius och teologerna som fattade mod". Artikelserie i tre delar. Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 46, 49 och 51-52/2002. "Fortfarande finns en medvetenhet om de invändningar mot kristendom och teologi som filosofen Ingemar Hedenius framförde för över 50 år sedan konstaterar Mattias Martinson. I artikelserien (här publicerade i en följd) uppmärksammas tre aktuella böcker, som samtliga kretsar kring Hedenius, hans kritik och vilka följderna av kritiken blev. Vad hände med teologin? Fattade teologerna mod? (Kursiv ingress i Humanisten - Länk 2.3.2003.). Mattias Martinson är teol.dr. verksam vid Uppsala universitet och vice ordförande i styrelsen för Teologiska Högskolan i Stockholm, THS. 

Håkan Blomqvist: "Trollen lever ännu hos teologerna". Tidningen Humanisten nr 1/2003 (nr 1/2003 är ett temanummer om Tro och vetande). "En förnyad tro- och vetandedebatt har rasat i medierna det senaste året. Förutom ett antal böcker och tidskriftsartiklar har radions P1, TV och våra stora rikstidningar ägnat stort utrymme åt Ingemar Hedenius och hans religionskritik. Humanisterna har hittills inte fått tillträde till debatten, trots flera påstötningar och artikelförslag till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Upsala Nya Tidning. Något märkligt med tanke på att förbundet offentligt försvarar Hedenius och varje år delar ut Ingemar Hedenius-priset." (Kursiv ingress i Humanisten - Länk 30.3.2003.) Håkan Blomqvist är vice ordförande i Förbundet Humanisterna.

 

Religionsdebatt i Dagens Nyheter.
Första artikeln den 12 november 2002.
Tredje och sista artikeln var införd den 4 december.

Thomas Anderberg: "Religionskritiken kvävs med tystnad". Dagens Nyheter, Kultur tisdagen den 12 november 2002. I Sverige segrade religionskritikerna ihjäl sig - religionen förvisades till nöjesdetaljen. Men nu har alla religioner förpassats till en skyddad verkstad där dess växande politiska makt växer. Djupsinne har blivit finare än skarpsinne, skriver Thomas Anderberg i ett debattinlägg. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 13.11.2002). Thomas Anderberg är filosof och musikskribent. Han har skrivit Guds moral: en essä om lidandets och ondskans problem, Nya Doxa, 2001 som behandlar teodicéproblematiken utifrån ett religionskritiskt perspektiv.

Peder Thalén: "Vad vill vi tro på?". Dagens Nyheter, Debatt Kultur tisdagen den 3 december 2002. Får man kritisera religioner i Sverige? I så fall - från vilket håll? Religionsvetaren Peder Thalén är inte överens med DN:s Thomas Anderberg om att vår tid saknar en religionskritiker. Peder Thalén är teol. dr. och universitetslektor i religionsvetenskap i Umeå. Han har skrivit boken Den profana kulturens Gud - Perspektiv på Ingemar Hedenius uppgörelse med den kristna traditionen, Nya Doxa, 1994. (Kursiv - Dagens Nyheters ingress. Länk 4.12.2002). 

Thomas Anderberg: "Ledarnas makt oroar". Dagens Nyheter, Debatt Kultur onsdagen den 4 december 2002. Öppenhet är det enda botemedlet mot intolerans och fanatism, menar Thomas Anderberg i sitt svar på Peder Thaléns inlägg i debatten om religionskritik. (Länk 5.12.2002)

 

 

Svenska Dagbladet Kultur hösten 2002:
Artikelserie: Tro och vetande - igen.
Nytt 2015. Länkarna har fått nya adresser. 

Första artikeln söndagen den 15 september 2002.
De två sista och avslutande artiklarna, nummer 12 och 13, publicerades söndagen den 22 december 2002.

"En debatt om tro och vetande kan inte längre uppstå" skriver Svante Nordin i den inledande artikeln och mer än antyder att Ingemar Hedenius vann det fälttåg mot kristendomen som han drog igång för ett halvsekel sedan. Är det så? Dags för eftertanke och lägesrapport? I höstens söndagsserie "Tro och vetande - igen" kommer vitt skilda skribenter att ge sin syn på utvecklingen. Har religion och andlighet gått åt ett håll och rationell åskådning och vetenskap åt ett annat? (SvD:s ingress i pappersupplagan)

 "Hedenius och hans debatt". En kort presentation av Ingemar Hedenius. Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-09-15. (Länk 18.9.2002.)

(1) Svante Nordin: "Hedenius fick kyrkan dit han ville".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-09-15. Svante Nordin är biträdande professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han skriver på en biografi över Ingemar Hedenius. (Länk 18.9.2002.).  

(2) Anders Jeffner: "Biologin trons nya utmaning".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-09-22. "En ny het kulturdebatt om biologism och religion vore nog inte så dumt. Jag hoppas att man i en sådan debatt kan enas om att den materiella varelse som utvecklat ekologi, genetik, neurofysiologi, poesi och religion är ganska märklig." (citat från artikeln). Anders Jeffner är professor emeritus i tros- och livsåskådningsfrågor vid Uppsala universitet. (Länk 24.9.2002)

(3) Johan Lundborg: "Vetenskapen har svikit Hedenius". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-09-29. "Med slipade vetenskapliga argument gick Ingemar Hedenius till storms mot kyrkan och biskoparna. Vad Hedenius inte kunde veta var att vetenskapen inom några decennier skulle överge de flesta ståndpunkter som var aktuella 1949" (citat från artikeln). Johan Lundborg (se också artikel från 1999) är teologie doktor och är i höst aktuell med boken "När ateismen erövrade Sverige - Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande" (Nya Doxa). (Länk 1.10.2002).  

(4) Fredrik Sjöberg: "Vidskepelsen underskattar livet och döden".  Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-10-06. Finkänsligheten har en gräns där den förvandlas till feghet, skriver Fredrik Sjöberg som varnar för en fundamentalism som ligger närmare än vi tror. Fredrik Sjöberg är författare och biolog samt litteraturkritiker i Svenska Dagbladet. (Länk 7.10.2002).

(5) Ylva Eggehorn: "Poesin bär på en verklighet". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-10-20. Varför begrava ett barn på en svanvinge, som i Danmark för länge sedan? Och varför kommer tårarna när jag tänker på det? frågar sig författaren Ylva Eggehorn. Hon skriver att frågan om "trons verklighet" och dess motsägelsefria formuleringar inte är lika angelägna i en postmodernistisk värld. Människors upplevelser - av tro, av berättelser - är verkliga och skapar verklighet. Ylva Eggehorn är författare och lyriker och medverkade som stilistisk expert i Bibelkommissionen. (Kursiv - Svenska Dagbladets ingress. Länk 21.10.2002).

(6) KG Hammar: "Tron behöver nya bilder". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-10-27. Tro och vetande är olika förhållningssätt till den värld vi lever i och försöker förstå, skriver ärkebiskop K G Hammar som ser fundamentalister i båda lägren. Han menar att även den troende måste vara beredd att omvärdera det språk och de bilder som tidigare var relevanta för den religiösa förståelsen. KG Hammar är ärkebiskop. (Kursiv - Svenska Dagbladets ingress. Länk 31.10.2002).

(7) Georg Klein: "Flow i stället för Gud". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-11-03. Även icke-religiösa människor har "religiösa behov" som bör tillfredsställas. Ett sätt är att engagera sig i utmanande uppgifter. Flowupplevelsens treenighet består av koncentration, tidlöshet och eufori, skriver Georg Klein och skattar sig lycklig över evolutionens osannolika men högst verkliga under - storhjärnan. Georg Klein är professor emeritus och författare. Han tilldelades Ingemar Hedenius-priset 2002. (Kursiv - Svenska Dagbladets ingress. Länk 3.11.2002).

(8) Anders Piltz: "Jag tror för att förstå". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-11-10. Ingemar Hedenius sköt sina curare-pilar mot kristendomens talesmän för ett halvsekel sedan. Angreppet var inte dödande men förlamande. Som Svante Nordin påpekar blev det så mycket effektivare eftersom skotten kom från oväntat håll, nämligen från den nya och obekanta språkanalytiska filosofin. Anders Piltz är professor i latin och präst i dominikanorden. (Länk 11.11.2002)

(9) Erland Lagerroth: "Livsvetenskap mellan tro och vetande". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-11-17. Svaret på frågan om tro eller vetande kan vara - både-och. Litteraturvetaren Erland Lagerroth har ägnat ett antal böcker åt att förklara de nya livsvetenskaper som beskriver materien som allt annat än en passiv klump. (Kursiv - Svenska Dagbladets ingress. Länk 18.11.2002)

(10) Lena Andersson: "Gud är ingenting utan människan". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-11-24. Ateist är inget bra ord. Det ger de gudstroende tolkningsföreträde. Gud görs till axiom när bevisbördan i själva verket ligger på den som erkänner den religiösa guden. I det offentliga samtalet finns, uppfattar jag, en oreflekterad respekt för det religiösa. Ateism, jag använder ändå ordet för begriplighetens skull, blir då omänsklighet och stålblank empiri. Det outtalade antagandet är att religiös tro inbegriper ett större själsligt djup, vidare människokärlek och högre moral. Len Andersson är författare och kritiker i SvD. (Kursiv - Skribentens inledning på artikeln. Länk 25.11.2002) 

(11) Rainer Carls: "Både tro och vetenskap vilar på övertygelse". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-12-01. Om teologerna gått i dialog med Hedenius om den religiösa trons sanningar hade en öppning från båda sidor varit möjlig, skriver jesuitpatern och filosofen Rainer Carls. Den intellektuella moralens maxim bjuder oss att inte utesluta det vi inte har tillräckliga skäl emot; den öppnar vägen för en äkta dialog om hur kristen tro förhåller sig till vetenskaplig kunskap. (Kursiv - SvD:s ingress.) Rainer Carls är jesuitpater och fil dr i teoretisk filosofi och har publicerat boken Om tro och vetande: Ingemar Hedenius kristendomskritik i ett halvsekelsperspektiv, Arcus, 2001. (Länk 2.12.2002)

(12) Svante Nordin: "Debatten gjorde båda sidor svagare". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-12-22. Idè- och lärdomshistorikern Svante Nordin som började artikelserien avslutar den också. (Länk 7.1.2003)

(13) Carl Otto Werkelid: "Hedenius slutade där han började". Svenska Dagbladet, Kultur, 2002-12-22. Svenska Dagbladets kulturchef summerar artikelserien och redovisar en del av de många reaktionerna. (Länk 7.1.2003)

 

Se också Språk, tro och religions länkar under Tema: Tro och vetande

 

Tre nyutkomna böcker som behandlar Ingemar Hedenius och den stora tro och vetandedebatten.

Rainer Carls: Om tro och vetande. - Ingemar Hedenius kristendomskritik i ett halvsekelsperspektiv. Arcus, 2001 (255 s).

Sebastian Rehnman: Gud, kunskap och vara. - Kunskapsteori och metafysik hos Ingemar Hedenius. Nya Doxa, 2002.

Johan Lundborg: När ateismen erövrade Sverige. - Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande. Nya Doxa, 2002

 

 

Till sidans början! [bakgrundsbild]

list av furu

Länkar med anknytning till olika artiklar
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern
Blogg: En kort historik kring den svenska debatten om tro och vetande. Horisonten är oktober 2012 och den har tillkommit i samband med Radio P1:s temavecka "Vad kan man tro på?"

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor@existentiell-tro.net

 

 

Till sidans början!