Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Dikter


Länk till webbplatsens förstasida Dikt

Dikten är ej publicerad i tryck. Den webbpubliceras här den 28 mars 2006. Om diktens bakgrund!

 

 

Gudabenådat skratt

Carl Gustaf Olofsson

 

Jag får allt svårare
att engagera mig i frågan
om Guds vara eller icke-vara.
Om Han finns verkar Han förkasta
alla mina försök
till bilder och konstruktioner.
Hur ska jag annars förstå att
Han - eller Hon - börjat bära mig först sedan
jag blivit ståndaktig i min otro.

Varför måste vissa bli gudsförnekare
för att Han ska öppna sin famn?
Eller är min otro
kanske bara trohet mot lagens påbud
att inte göra några beläten,
att inte skapa några bilder
av den stora namnlösa gåtan,
att inte tillbe några avgudar
vare sig de är gjorda av sten, guld
eller den mänskliga tankens stoff.

Vad är gudsförnekelse och otro?
Vad är tro och bärande relation?
Är den frälsande tron kanske bara detta enda:
Tron att jag - vi, alla - rymmer kärlekens möjlighet?
Och Livets Väg -
att i all vår bristfällighet bejaka denna möjlighet?
Under alla hemlösa år sedan tonårens ’nej’
har han där på korset hjälpt mig
att hålla fast detta enda.

Den givna otrons förvandling
till allvarlig fråga överraskar
som en komisk poäng.
Jag tycker mig höra en röst
som viskar:
Var ståndaktig mitt barn!
Din otro har funnit nåd inför mina ögon!
Jag måste skratta!

Om Gud finns måste det vara
hans hand som bär.
Om ej finns ändå detta gåtfulla
som bär min sköra existens,
detta ogripbara
som för några svindlande sekunder
gör hela tillvaron till ett hem.

 

 

 

[bakgrundsbild]


Dikter
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter   
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Vad innebär kristen gudstro?
(Artikel. Svensk Kyrkotidning nr 33-34/2004) 
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!