Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Gustafs videoblogg 
Dikter  


Länk till webbplatsens förstasida

Bakgrund/kommentar till dikten
En rämna i muren

Dikten är daterad till mars 1981. Den fanns med i det knippe dikter jag sålde i ståndet Bröd och Poesi på Söderfestivalen 1981. Den fanns med i ett dikthäftet "Tio dikter" från 1984 som jag sålde på Söderfestivalen samma år. Den publicerades sedan i den kristna kulturtidskriften Vår Lösen nr 2 1987. Dessförinnan hade den också publicerats i Banbulletinen, en lokal, stencilerad facklig tidning för de som jobbade på postterminalen Stockholm Ban. 

Dikten fångar ett personligt drama som inträffade hösten 1969. Jag hade då passerat 21 år med några månader. Sett i ett nästan livslångt perspektiv så kan jag utan överdrift säga att denna händelse var livsviktig. Den bröt udden av det depressiva landskap som ditintills från och till hade kopplat grepp på mig och som fångas i dikterna "Skuggornas värld",  "Nattligt depressionsväder" och "Själscancer". Ett nytt spår öppnades! Nya saker blev möjliga.     

En rämna i muren  

 

 

 

 

Carl Gustaf Olofsson är pensionerad brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion och Gustafs videoblogg. Han har skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? som i sin helhet är publicerad på Internet. Se vidare "Om mig".   

 

 

[bakgrundsbild]


Dikter
Gustafs videoblogg 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!