Gustafs videoblogg  
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson

list av furu

 

Artiklar publicerade på 
Språk, tro och religion

 

De flesta av artiklarna här har tidigare publicerats i tryck. Det finns alltid kompletta uppgifter om den ursprungliga publiceringen. Om det är originalpublicering så framgår det. Artiklarna redovisas i den ordning de är webbpublicerade här, inte efter datum för originalpubliceringen. 
OBS! Artikelbevakningen upphörde 2007.   

Texter och artiklar av Carl Gustaf Olofsson är förtecknade på en egen sida!

 

År 2007: 24.3, 8.2, 16.1
År 2005:
3.11, 28.9
År 2004:
5.12, 29.8, 1.5, 19.2, 15.2, 13.1
År 2003:
 21.10, 21.3, 13.3(1), 13.3(2), 12.3, 9.3(1),
  9.3(2), 5.229.1(1), 29.1(2)  
År 2002: 25.4, 23.4, 27.3, 16.3, 5.3
År 2001: 20.11, 11.11, 11.8, 6.2, 5.2, 31.1
År 2000:
18.12, 2.11, 1.8, 25.7, 1.5, 8.3, 13.2,
8.2(1), 8.2(2), 2.2, 16.1, 15.1,  
År 1999: 10.11, 31.10, 31.10, 31.10, 26.96.9, 13.7, 13.6, 15.5
År 1998: maj1, maj2, maj3, maj4, maj5 

[dagstidningsartiklar]
[tidskriftsartiklar]
[originalpublicering]
[uppsatser]

 

 

Länk till webbplatsens förstasida

 

 

Dagstidningsartiklar:

[tidskriftsartiklar]
[originalpublicering]

[uppsatser]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]

Till sidans början!

 

Kolumner av Inga-Lill Örnerfors Modin. Kolumnerna är publicerade i Dalarnas tidningar under 2005 och 2006. Det finns vid början av 2007 sammanlagt 20 kolumner webbpublicerade på Språk, tro och religion. Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska kyrkan. 

 

Egon Clausen: "En konservativ reformator".
Politiken
, Danmark, 2004-03-18. Artikeln som är på danska presenterar några bärande huvuddrag i John Shelby Spongs teologi. Egon Clausen är författare och journalist vid Danmarks radio. Han har gjort ett radioprogram om biskop Spong som sändes i april 2002. Han har också skrivit ett efterord till En ny kristendom i en ny verden (2004), den danska översättningen av Spongs A New Christianity for a New World (2001). Artikeln webbpubliceras här med författarens tillstånd. (Webbpublicering 1.5.2004)

 

Per Molander: "När Jesus och Gud blev ett - Rafflande skildring av striden kring arianismen".
Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-12-05. I "When Jesus became God" ger Richard Rubenstein  en livfull skildring av striden kring arianismen på 300-talet e Kr. Han visar hur teologisk doktrin, politik och tillfälligheter samverkade under detta avgörande skede i kristendomens historia. (Kursiv - ingress från SvD) Per Molander är statsvetare, författare och rådgivare
inom förvaltningsbiståndet. Webbpublicering på Språk, tro och religion den 12 mars 2003 med tillstånd av såväl författare som Svenska Dagbladet.

 

Maria Södling: "Selma dök djupt i det jordiska". 
Dagens Nyheter
, Kultur den 20 februari 2002. Underströmmar av luthersk livsförståelse finns i Selma Lagerlöfs texter. Men de har sällan blivit sedda, precis som en viss kristen tro "ser ut som ingenting". Teologen Margareta Brandby-Cöster vrider på kalejdoskopet och ser en ny bild. (Kursiv - DN:s ingress.) Den webbpubliceras här (23.4.2002) med tillstånd av såväl skribent som DN. Tillståndet från DN gäller ett år. (se också rutan ovan)

 

Sven Rånlund: "Alternativt kyrkoår börjar med firmafest". 
Recension i Göteborgsposten av Ola Sigurdson: Ett djupare brus i tystnaden (Cordia, 2001). Gud har alltid överlevt sin egen död, konstaterar Ola Sigurdson i sin infallsrika bok om relationen mellan Gud och människa. (Kursiv - GP:s ingress.) Recensionen webbpubliceras här (27.3.2002) med tillstånd av såväl skribent som Göteborgsposten. (Se också ruta ovan!)

 

John Swedenmark: "Kristendom och hermeneutik smälter samman". 
Recension i Göteborgsposten den 24 februari 2002  av Werner G Jeanrond:  Gudstro - teologiska reflektioner II. ( Arcus, 2001). Den webbpubliceras här (5.3.2002) med tillstånd av såväl skribent som Göteborgsposten. (Se också ruta ovan!)

 

Fredrik Sveneaus: (del 1) "Människa eller produkt" och (del 2) "Embryot har rätt till advokat". 
Två artiklar om den etiska debatten i Tyskland om stamcellsforskning. Dagens Nyheter, Kultur Essä, den 10 och 11 oktober 2001. I den svenska debatten om stamceller står Bibelns människosyn mot nyttofilosofins. I Tyskland åberopas hellre filosoferna som Kant eller Habermas mot industriell hantering av mänskliga embryon. Betydligt fler än abortmotståndarna har principiella invändningar mot stamcellsproduktion. I två artiklar granskar Fredrik Svenaeus de etiska argumenten. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 20.11.) Den webbpubliceras här (20.11.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN. (Se också sidan om etik och stamcellsforskning!

 

Ronny Ambjörnsson: "Tusen år utan Djävulen".
Dagens Nyheter
, Kultur, 5.1.2001 - Tema Utopier. Drömmen om paradisetUtopisten vid makten är en katastrof. Men ett samhälle utan utopi? Är det lösningen? Ronny Ambjörnsson om drömmarnas reträtt från det politiska rummet. (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln diskuterar den kristna paradismytens betydelse och förändring från medeltid till nutid. Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (6.2.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

 

Olav Hammer: "Så talar en guru". 
Dagens Nyheter
, Kultur - essä, 27.12.2000. Religiösa guruer har genom historien ofta hänvisat till olika auktoriteter, i skrift eller person. Med dagens individualism har dock en sådan auktoritetstro blivit svårsmält, och i stället söker man övertyga genom att hänvisa till den enskildes egen erfarenhet. Artikeln handlar om modern andlig retorik. (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (31.1.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

 

Per-Arne Bodin: "Dialogen är gudomlig". 
Dagens Nyheter
, Kultur - essä, 17.11.2000. Den ryske litteraturforskaren Michail Bachtins (titlar på Libris) tankar om den renässanska och medeltida karnevalen, där högt och lågt bytte plats och makten parodierades underifrån, har blivit mycket använda av litteraturvetare. Men hur var hans förhållande till den religiösa makten? Per-Arne Bodin (titlar på Libris) har läst några böcker där Bachtin framställs osm en i grunden kristen tänkare.  (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (18.12.2000) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

 

 

Jackie Jakubowski: "Myten om ett blodbad".
Dagens Nyheter 3.10.2000. Kan orätt med hävd försvaras? frågade en gång Erik Gustaf Geijer - med anledning av att så många fördomar tycks omöjliga att utrota. Gammal europeisk antisemitism tycks också ha fått ett nytt liv i Mellanöstern. Artikeln berättar om etthundrafemtioårig antisemitisk beskyllning som alltjämt ekar - också i FN. Jacki Jakubowski är chefredaktör för Judisk Krönika. (Artikeln är inte utlagd på DN:s webbplats och har därför återpublicerats här den 2.11.2000 med tillstånd av såväl författaren som DN.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet. Se också länkar till artiklar med anknytning till påvens besök i Israel i mars 2000 i Arkiv 2000.

 

Henrik Lundberg: "Svensk tro och svenskt förnuft".
Recension av antologin Tro, vetande, mystik: svensk religionsfilosofi 1900-1999,  Johan Modée (red.), Symposion 2000. Recensionen är publicerad den 28 juli 2000 i Sydsvenska Dagbladet.

 

 

En fri kyrka?/Debatt 

 

Replik i DN 13.12.1999.
Marianne Upmark och Torgny Larsson: "Framtidens modell"
Den visavi Zaremba mycket kritiska repliken av Larsson (socialdemokratisk kyrkopolitiker och kyrkoherde) och Upmark (också socialdemokratisk kyrkopolitiker) som var införd i DN den 13.12 , har inte varit tillgänglig på DN:s webbplats. En månad i efterhand webbpubliceras repliken här med skribenternas tillstånd. (webbpublicering 15.1.2000)

 

Refuserad replik december 1999.
Björn Skogar: "Zaremba - kyrkohierarkins advokat".
Debattinlägget som skrevs efter Maciej Zarembas andra artikel ("För folklig för sitt eget bästa"), refuserades av Dagens Nyheter. Det publiceras här med tillstånd av författaren. (originalpublicering 16.1.2000). 

 

Replik i DN 21.12.1999.
Thomas Anderberg: "Gud bor inte här längre"
Problemet för kyrkan är inte dess självständighet, skriver Thomas Anderberg. Problemet är att de troende stannar hemma och att prästerna förlorat i moralisk auktoritet. Repliken har inte funnits tillgänglig på Dagens Nyheters webbplats. Den webbpubliceras här med tillstånd av DN och skribent. (webbpublicering 13.2.2000)

 

Replik i DN 10.1.2000.
Carl-Johan Kleberg: "De icke-religiösa glöms bort."
Riksdagsbeslutet bortser från behovet av jämställdhet mellan troende och personer med en icke-religiös livssyn, skriver Carl-Johan Kleberg, ordförande i förbundet Humanisterna, i debatten om king artikelserien om kyrkans skiljande från staten. Repliken finns inte tillgänglig i DN:s  webbupplaga. Den webbpubliceras här med tillstånd av författaren. (webbpublicering 8.2.2000)

 

Replik i DN 27.1.2000.
Carl Axel Aurelius: "Svenska kyrkan - en brobyggare."
Nytolkningen av folkkyrkotanken märks bäst i de lokala församlingarna. Replik till Zaremba av Carl Axel Aurelius, kyrkosekreterare i Svenska kyrkan. Repliken finns inte tillgänglig i DN:s  webbupplaga. Den webbpubliceras här med tillstånd av författaren. (webbpublicering 2.2.2000)

 

Kjell Ove Nilsson: "Millenniet är kyrkans chans".
Debattinlägg i Göteborgsposten den 30.12.1999.  "Kyrkans profil måste vara tydlig - utan låsningar och elitistisk teologi. Hur ska folk annars fatta vad det handlar om? Med önsketänkande och maktspråk kommer kyrkan ingen vart. För att nå fler måste kyrkan i början av det nya århundradet visa mod och med en demokratisk hållning ta ställning för de svaga, skriver Kjell Ove Nilsson." (Kursiverad ingress från Göteborgsposten) (Efter att debattinlägget varit försvunnet från GP:s webb ett tag återpublicerades det på Språk, tro och religion med tillstånd av GP och artikelförfattare.)

 

Jackie Jakubowski: "Påven och Führern". 
Vilken roll spelade påven Pius XII under andra världskriget? En hjälte och antinazist, som i det tysta räddade tiotusentals judar - påstår hans försvarare. En kallsinnig och cynisk politiker, som teg om Förintelsen - hävdar kritikerna. Artikeln är publicerad i Dagens Nyheter den 2.11.1999. (webbpublicerad här 10.11.1999)

 

Jackie Jakubowski: "Vem skrev Bibeln?"
Apropå nyöversättningen av den hebreiska Bibeln redovisar författaren såväl nutida som äldre diskussion inom bibelvetenskapen om Bibelns tillkomst. Diskussionen är framför allt inriktad på frågan om vem, vilka, som har skrivit de fem Moseböckerna, Toran. Publicerad i Dagens Nyheter den 14.9.1999. (webbpublicerad här 31.10.1999)

 

Johan Nilsson: "Apornas planet".
Artikeln redovisar huvuddragen i Darwins evolutionslära och kritiserar kreationismen, en nutida form av bokstavlig skapelsetro som på sistone stärkt sin ställning inom skolan i flera delstater i USA. Publicerad i Dagens Nyheter den 23.9.1999. (webbpublicerad här 31.10.1999)

 

Johan Lundborg: "Moderna teologer flirtar med tidsandan". 
Recension av Modern svensk teologi (Verbum, 1999). Understreckare i Svenska Dagbladet 13.7.1999.

 

John Swedenmark: "Är religiösa trätor ett missförstånd? 
Recension i Göteborgsposten den 1 mars 1999 av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998).

 

Peder Thalén: "Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen?". 
Svenska Dagbladet, Samtider, 4 april 1999.

 

 

Tidskriftsartiklar:

[dagstidningsartiklar]
[originalpublicering]
[uppsatser]

[Länkar med anknytning till olika artiklar]

Till sidans början!

 

Tomas Kazen: "Födelsen av en ny tro?". Recension av John Shelby Spong: En ny kristendom för en ny värld: Om den traditionella trons död och födelsen av en ny tro. Recensionen är publicerad i Tro & Liv nr 3-4/2006. Tro & Liv är Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundets teologiska tidskrift. (webbpublicering 24.3.2007) 

 

Christer Hugo: "Det lutherska arvet och en fortsatt reformation"
Svensk Kyrkotidning nr 21/2005 (27 maj). "Hur kan Svenska kyrkans reformatoriska uppdrag idag förstås? Christer Hugo skriver om några viktiga tankelinjer som han här vill lyfta fram. - I det lutherska arvet finns en välgörande frihet från att leta gudomliga regler för allt. Allt sådant måste vara underordnat kyrkans sanna skatt, evangeliet. Ja, även trons formuleringar, symboler och dogmer måste vara underordnade evangeliet." Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö-Ornö-Utö församling i Stockholms stift. Recensionen är webbpublicerad på Språk, tro och religion med tillstånd av såväl artikelförfattare som SKT. (Kursiv SKT:s ingress - webbpublicerad den 28 september 2005)  

 

Bengt Holmberg: "Efter Descartes?". 
Svensk Kyrkotidning nr 46/2004 (12 nov). "Med bland annat den anglikanske biskopen och teologen John Shelby Spong som referenspunkt diskuteras behovet av en kristendom som kan omfattas av både hjärta och hjärna." (Webbpublicerad den 5 december 2004).

 

Carl Gustaf Olofsson: "Vad innebär kristen gudstro?". 
Svensk Kyrkotidning nr 33-34/2004 (13 aug).  "Frågan ställs av Carl Gustaf Olofsson i denna artikel. Han skiljer ut en kosmologisk respektive existentiell gudsfråga. Han menar att frågan om gudstro kontra ateism i vår tid alltmer blivit en skenproblem eller en pseudofråga utan djupare betydelse för människan. Detta sagt utifrån den kosmologiska betydelse som dessa ord har i dagens förhärskande språkbruk såväl inom som utanför kyrka och kristenhet." (Kursiv - SKT:s ingress). 
"....artikelns problematik illustreras just nu med full skärpa i Danmark. Den danske kyrkoherden Thorkild Grosbøll ställs i september inför prästrätt med ett akut hot om avsättning för att han som det sägs "inte tror på Gud"." (från slutet av artikeln. Grosbøll se vidare!) (Webbpublicerad den 26 augusti 2004).  Se också Olofssons tidigare artiklar i Svensk Kyrkotidning: "Kristus är uppstånden" (nr 16/1998) och "Döden - meningen med livet?" (nr 40/2003).

 

Christer Hugo: "Här står jag!". Svensk Kyrkotidning nr 20/2003. Recension av John S. Spong Here I Stand - My struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality (HarperSanFrancisco, 2000). Biskop John Shelby Spong är en inom engelskt språkområde välkänd och hett omdebatterad anglikansk kyrkoledare och teolog. Han gick i pension år 2000 efter tjugofyra år som biskop i Newark, New Jersey (USA). Here I Stand är hans självbiografi. Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö, Stockholms stift. Recensionen är webbpublicerad på Språk, tro och religion med tillstånd av såväl artikelförfattare som SKT. Se också Blom nedan! (Webbpublicering 19.2.2004)

 

Marianne Blom: "Det gamla finns inte mer". Artikel i tidskriften Coniunctio nr 1/2004. Artikeln presenterar boken A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying & How a New Faith is Being Born (HarperSanFancisco (USA), 2001). Den är skriven av den sedan år 2000 pensionerade anglikanske biskopen John Shelby Spong. Se också Hugo ovan! (Webbpublicering på Språk, tro och religion den 15.2.2004)

 

Jacki Jakubowski: " Att bedöma en kyrka efter det sätt på vilket den talar om judar". Kulturskribenten och huvudredaktören för Judisk Krönika, Jacki Jakubowski, kommenterade 1999 den första versionen av Svenska kyrkans arbetsdokument Guds vägar - judendom och kristendom. Kommentaren är lika aktuell efter att kyrkomötet i september 2001 antagit dokumentet och gjort det till ett officiellt uttryck för Svenska kyrkan syn. Se också Tema: Kristen antijudiskhet. (Webbpublicering och länk 13.1.2004)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Döden - meningen med livet?". Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 40/2003 (3 okt). "En existentiell syn förmår på ett genomreflekterat sätt synliggöra vad som från ett existentiell perspektiv är kristendomens livsnerv; tron att bejakandet av av den genuina kärlekens och omsorgens tillblivelse i våra och andras konkreta liv är nyckeln till en bärande grundupplevelse av mening och hemhörighet i tillvaron. Denna tro är inte exklusivt kristen. Den kan finnas såväl i andra religioner som i sekulära livshållningar. Den är kristen när den får stöd och näring från kristendomens berättelser och riter - och från en kristen gemenskap." (Kursiv - SKT:s ingress på förstasidan). Med utgångspunkt i Wilfrid Stinissens bok Jag dör inte, jag träder in i livet. En bok om döden och evigheten  kritiseras den teologi och trostolkning som menar att förutsättningen för att kunna uppleva en bärande livsmening är att tro på det personliga livets fortsättning efter döden. (Webbpublicerad den 21 oktober 2003).  Se också Olofssons artikel i Svensk Kyrkotidning nr 16/1998. (Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson)

 

Magnus Ringgren: "Att förakta poesin är att krympa världen". 
Kyrkans Tidning, Kultur
nr 7/2003 (13 februari). Artikeln är publicerad under vinjetten Inlägg - Bibeltolkning. Inlägget betonar betydelsen av poesi och berättelser för att vi ska bli förmögna att famna världen och livet. Den kritiserar också den nedlåtande syn på poesin som kommit fram i en del av de Hammarkritiska debattinläggen under trosdebatten i media vintern 2003. Inlägget är inte publicerat på Kyrkans Tidnings webbplats. (Webbpublicerad den 13 mars 2003) 

 

Björn Skogar: "Bunden och modig". 
Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 3-4/2003. Svenska kyrkans kulturråd har i sin nuvarande form funnits sedan 1996. Det fungerar liksom samiska rådet och forskningsrådet som ett av kyrkostyrelsen tillsatt organ för att bevaka vissa för kyrkan viktiga frågor. Följande text är ett bidrag till reflexionen kring kulturrådets uppgift. (Webbpublicerad den 13 mars 2003)

 

Mattias Martinson: "Hedenius och teologerna som fattade mod".
Artikelserie i tre delar. Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 46, 49 och 51-52 hösten 2002. I artikelserien (här publicerad som en stor artikel)  uppmärksammas tre aktuella böcker (tryckår 2001 och 2002), som samtliga kretsar kring Hedenius, hans kristendomskritik och vilka följderna av kritiken blev. Vad hände med teologin? Fattade teologerna mod? Artikelserien är här publicerad i anslutning till Språk, tro och religions temasida - Tro och vetande - kring den dagstidningsdebatt om tro och vetande som försiggick hela hösten 2002. Martinson kommenterar också en hel del inslag i den debatten. (Webbpublicerad den 9 mars 2003)

 

Mattias Martinson: "Sann människa". 
Artikel är publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 21-22/2001. Artikelförfattaren menar att "sann människa" i trosformuleringen "Sann Gud och sann människa" i stor utsträckning har stått tillbaka för "Sann Gud" i tolkningarna av Kristi natur. Han argumenterar för tanken att det i dag är en viktig teologisk uppgift att på allvar utforska innebörden i "sann människa". Artikeln diskuterar inte mera specifikt kring Jesu uppståndelse men är relevant för den kristologiska problematik som finns i denna textavdelning. Artikeln är här publicerad i anslutning till Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus. (Webbpublicerad den 9 mars 2003)

 

 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Hammar gör rätt - tonar ned mirakel".  
Kyrkans Tidning, Opinion,
nr 4/2003.  "Evangeliets frälsande kärna är att få oss att tro att vi kan bli allt mer älskande och icke-dömande människor och att få oss att förstå den djupgående betydelsen för våra liv av att medvetet bejaka denna möjlighet i oss själva och andra. Detta medvetna val är att bli lärjunge till Kristus. När vi lever i denna tro så ges det hela tiden näring åt en grundupplevelse av mening, hopp och hemhörighet i tillvaron." Kursiv - några grundtankar i det existentiella perspektiv på kristen tro som Olofsson formulerar sig utifrån. (Webbpublicerad den 29 januari 2003) (
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson)

 

Carl Gustaf Olofsson: "KG Hammars vision gör mig glad och hoppfull".
Kyrkans Tidning nr 16/2002. Gensvar på den vision av framtidens kyrka som ärkebiskop KG Hammar formulerar i en påskintervju i Kyrkans Tidning (nr 13-14). Det webbpublicerades här den 25 april. (
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson)

 

Björn Skogar: "Gudstro från katedern". 
Recension i Svensk Kyrkotidning nr 10/2002 (8 mars) av Werner G Jeanrond:  Gudstro - teologiska reflektioner II. ( Arcus, 2001). Den webbpubliceras här (17.3.2002) med tillstånd av såväl skribent som SKT. 

 

Björn Skogar: "Luthers regementstanke - en fråga om poesi och politik".
Svensk Kyrkotidning (SKT), nr 45/2000. Skillnaden mellan andligt och världsligt regemente kan förstås som skillnaden mellan å ena sidan poetiskt och metaforiskt och å andra sidan rationellt och politiskt språk. Den hermeneutiska medvetenhet som idag är en självklarhet när det gäller tolkningen av bibeltexter borde enligt Björn Skogar också vara grundläggande när det gäller tolkningen av Luther. En av artikelns grundteser är att det metaforiska språket är den kristna trons primära språk. (Webbpublicerad här 5.2.2001)

 

Erica Appelros: "Religiös ickerealism och referens till Gud". 
Artikel är publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 8/2000. I artikeln diskuteras förutsättningarna för den religionsfilosofiska debatten om religiös realism och ickerealism. Författaren synliggör problem och möjligheter i denna diskussion genom att med hjälp av konkreta exempel på olika typer av referens i vardagsspråket visa på olika typer av referens i det religiösa språket. (Webbpublicerad här 25.7.2000)

 

Åke Skoog: "Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition".
Texten är en föreläsning som hölls på Kulturhuset i Stockholm den 11 november 1991 i anslutning till utställningen Antisemitism. En förkortad version ingick i tidskriften Vår Lösens temanummer om antisemitism, nr 1/1992. I föreläsningen närgranskas det tydliga antijudiska inslag som funnits med i kristendomen sedan urkyrkans tid. Genomgången av två inflytelserika svenska böcker om bibeltolkning, skrivna av två framstående 1900-talsexegetiker, ger texten en speciell bäring mot svensk horisont. Åke Skoog är präst och direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. (webbpublicerad 1.5.2000.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet. Se också länkar till artiklar med anknytning till påvens besök i Israel i mars 2000 i Arkiv 2000.

 

Kenneth Nordgren: "Wittgenstein och religion"
Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998). Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 43-44/1999.   (webbpublicerad här 8.2.2000)

 

Morton H. Narrowe: "Kristen teologi i toleransens anda".
Överrabbinen i Stockholms judiska församling recenserar Kristen tro mitt i mångfalden. En religionsteologi. av Sten Philipson (Libris, 1997). Publicerad i Judisk Krönika nr 5/1998. (webbpublicerad här 31.10.1999)

 

Olle Källstigen: "En kristen religionsteologi"
Recension av Sten Philipson: Kristen tro mitt i mångfalden. En religionsteologi. (Libris, 1997). Publicerad i Tro & Liv nr 2/1999. (webbpublicerad här 26.9.1999)

 

Olli Lagerspetz: "Strömlinjeformat om Wittgenstein och tro". 
Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998). Publicerad i Filosofisk tidskrift nr 2/1999. (webbpublicerad här 6.9.1999)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Kristus är uppstånden!
Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 16/1998. En existentiell tolkning av passionsdramat som skiljer sig från teologerna Rudolf Bultmanns och Paul Tillich's tolkningar. (webbpublicerad här i maj 1998) (
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Har kristen tro en framtid?
Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996. Artikeln försöker synliggöra en existentiell sida i klassisk kristen tro som också är av central betydelse för det demokratiska samhällets 'själ'.  (webbpublicerad här i maj 1998) (
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson)

 

Werner G. Jeanrond: "Kyrkans budskap och samtidens krav". 
Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996. Gensvar på artikeln "Har kristen tro en framtid?" - se ovan.  Professor Jeanrond menar att Olofsson syn på kyrkans uppgift är instrumentell och bygger på ett missförstånd om vad som utgör kristendomens primära karakteristiska - och därför måste avvisas av kyrkan. (webbpublicerad här i maj 1998)

 

Lars Westerberg: "Tidskriftskrönika om Vår Lösen". 
Inslag i OBS-kulturkvarten, Sveriges Radio, P1, den 13 mars 1997. Krönikan berör ovanstående två artiklar.
Westerberg menar att det finns en intressant och viktig poäng i Olofssons analys i artikeln "Har kristen tro en framtid?". (webbpublicerad här i maj 1998)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Kallad att vara ett ljus i världen". 
Publicerad i Vår Lösen nr 5-6/1997. Svar till professor Werner G. Jeanrond. Utifrån misstanken att professor Jeanrond har missförstått centrala resonemang förtydligar Olofsson den grundläggande problematiken. (webbpublicerad här i maj 1998) (
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson)

 

 

Uppsatser:

[dagstidningsartiklar]
[tidskriftsartiklar]
[originalpublicering]

[Länkar med anknytning till olika artiklar]

Till sidans början!

 

Nytt! Christer Hugo: "Människan - Guds mötesplats. En studie av kristologins förankring i det jordiska.". D-uppsats framlagd vid Estetisk-Filosofiska Fakulteten vid Karlstads universitet den 9 oktober 2006. Handledare och examinator: Cristina Greenholm. Uppsatsen webbpubliceras här med författarens tillstånd. (Webbpublicering 8.2.2007).

 

Originalpublicering:

[dagstidningsartiklar]
[tidskriftsartiklar]

[uppsatser]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]

Till sidans början!

 

Stefan Eriksson: "Religionsfilosofer om teodicéproblemet - en kritisk översikt" (review article 1994). Denna långa akademiska artikel är en gedigen genomgång av den religionsfilosofiska diskussionen av teodicéproblematiken med 1994 som horisont. Den är originalpublicerad på Språk, tro och religion hösten 2001. 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro!". Insänt till BrännpunktSvenska Dagbladet den 28 januari i inledningen av den stora trosdebatten vintern 2003. Den refuserades dock. Den publicerades då på SvD:s debattforum på Internet på den debattdel som öppnats i anslutning till Arborelius och Hedins artikel "Jesus mer än en myt". Det blev i två delar eftersom inläggen då var begränsade till 4000 tecken (repliker till 2000 tecken). Senare har den godkända längden dessutom halverats. Inlägget är en modifierad och något längre variant av ovanstående debattartikel till Kyrkans Tidning. (Länk 29.1.2003)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Jodå, jag anser också att kristen tro handlar om sant och falsk". Replik till "silver" den 4 februari på Svenska Dagbladets webbforum. (Länk 5.2.2003)

 

Carl Gustaf Olofsson: "Livets väg och kyrkans uppdrag". Ett inlägg i Hammardebatten i Svenska Dagbladet som refuserades. Det skickades in till SvD den 2 mars 2003. Det webbpublicerades här den 21 mars. 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Störst av allt är kärleken! - Eller?". Debattinlägg som refuserats av Kyrkans Tidning, Opinion. "Olofsson lyfter avslutningsvis fram tre tolkningsnycklar som skulle kunna öppna för spännande och kreativa teologiska diskussioner i spänningen mellan tradionalism, förnyelse och de radikala utmaningarna från sådana som biskop Spong och mycket av den moderna bibelforskningen." (webbpublicering 3.11.2005)

 

 

 

 

[återpublicerade dagstidningsartiklar]
[återpublicerade tidskriftsartiklar]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2001
[Arkiv2002]
[Arkiv2003] [Arkiv2004]
[Arkiv2005]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[sidans början] [bakgrundsbild]

 

 

list av furu

Gustafs videoblogg  
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)
 

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 

 

Till sidans början!