[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

 

Arkiv1999:
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter.

[Arkiv 2000] [Arkiv 2001]
[Arkiv 2002] [Arkiv 2003]
[Arkiv 2004] [Arkiv 2005
[Innevarande år]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver in www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Men för Arkiv1999 väljer man en avbildning från 2001 - det första avbildningsåret!. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2001. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2005 så väljer man an avbildning från 2006.

Länkar och återpublicering.

Länk till webbplatsens förstasida

 

Senaste tillskott:
Återpublicering: 10.11, 31.10, 31.10, 31.10, 26.9,
Länkar: 27.12, 26.12, 25.12(1), 25.12(2), 25.12(3), 25.12(4), 18.12(1), 18.12(2) (denna lista är ofullständig!)
Originalpublicering: 16.1.2000

 

Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar.

OBS. Under våren 2002 har Dagens Nyheter möblerat om rejält på sin webbplats. Det innebär att alla länkar fram till mars 2002 är ur funktion. Alla artiklar kan dock hittas via Presstext som är en betaltjänst. Om man är prenumerant på Dagens Nyheter så har man rätt att ta fram tio artiklar i månaden gratis via DN:s Arkiv.

 

 

[artiklar] [länkar]
(Länkarna är kontrollerade och i vissa fall uppdaterade 2.11.2000)

 

Denna del av webbplatsen Språk, tro och religion startades i början på september 1999. Det sätter förstås gränsen för materialet i denna första arkivdel. När det gäller gränsen mellan 1999 och år 2000 så är gränsen inte knivskarp. Länksamlingen kring Maciej Zarembas artikelserie "En fri kyrka?" sträcker sig över millenieskiftet. Eftersom det är en sammanhållen temadel så finns alla länkarna samlade i arkivet på denna sida. Några länkar kan finnas i både denna arkivdel och i den aktuella sidan för år 2000.

Länkarna till material på dagstidningars och tidskrifters webbplatser kommer successivt upphöra att fungera. När det upptäcks kommer länkningen att tas bort. Men artikelrubriker och ingresser finns kvar som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan då också söka via webbaserade betaltjänster som Artikelsök eller Mediarkivet. De flesta skolor har tillgång till dessa tjänster. Vad gäller konceptet för artikelservicen se den aktuella sidan för år 2000.

 

 

Länkar till aktuella artiklar och recensioner.
[artiklar] [sidans början]

"På spaning efter en Gud" är rubriken på en artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet som började den 22.12.1999 och som efter 22 inslag avslutades den 10.2.2000. Det finns en kort presentation av såväl artikelserien som samliga inlägg plus länkar till artiklarna under rubriken "Var finns den moderna andligheten" (varför man där inte använder temarubriken "På spaning efter en Gud" har jag ingen förklaring till).  "Jakten efter säkra svar leder inte till lycka" (9.2) och "Varför talar vi så tyst om Gud" (10.2) är rubrikerna på de två avslutande artiklarna. (Länkar med anknytning till temat tro, modern andlighet och Gud.)

Debatt i Göteborgsposten. "Teologisk marsipan", Ulf Carmesund, kyrkohistoriker svarar den 20.1 på Ola Sigurdsons båda artiklar i Göteborgsposten den 28 och 30.12.1999 (se nedan). Svenska kyrkan verkar inte ha någon inre spärr mot att utnyttjas till att legitimera våld i nationens intresse. (Kursiverad ingress från GP). Ola Sigurdson svarar "Det kan bli bättre" är också publicerat den 20.1 (länk 20.1). (Med Göteborspostens upplägg på webbpubliceringen så kommer dessa länkar att fungera t.o.m. den 19.2) (länkarna borttagna 20.2!)

Anders Piltz: "Nittonhundratalet in memoriam".
Signum, nr 9/1999. (Länk 16.1.2000)

OBS. Återpublicerad 8.3.
Kjell Ove Nilsson: "Millenniet är kyrkans chans".
Debattinlägg i Göteborgsposten den 30.12.1999.  "Kyrkans profil måste vara tydlig - utan låsningar och elitistisk teologi. Hur ska folk annars fatta vad det handlar om? Med önsketänkande och maktspråk kommer kyrkan ingen vart. För att nå fler måste kyrkan i början av det nya århundradet visa mod och med en demokratisk hållning ta ställning för de svaga, skriver Kjell Ove Nilsson. " (Kursiverad ingress från Göteborgsposten) (Länken till GP:s webbplats har varit ur funktion sedan den 30.1. Den 8.3.2000 har debattinlägget 'återpublicerats' på Språk, tro och religion med tillstånd av GP och artikelförfattare.)

Ola Sigurdson: Två artiklar i Göteborgsposten. "Kyrkan söker identitet" (28.12.1999 - länken borttagen 28.1! ) och "Kyrkans luddiga självbild" (30.12.1999 - länken borttagen 30.1!). Efter drygt fyra hundra år av intimt samliv med staten står Svenska kyrkan inför sin skilsmässa. Kommer kyrkan att bli sig lik efter nyår? Docent Ola Sigurdson menar att det kan bli svårt för kyrkan att hitta sig själv när livskamraten sedan fyra sekler går sin egen väg. I två artiklar diskuterar Ola Sigurdson kyrkans historiska och framtida roll. (Kuriverad ingress från Göteborgsposten). (Länk 9.1.2000)

Annika Borg: "Det handlar om människans värdighet och värde". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 24.12.1999. "Vi behöver i vår tid väga vårt sätt att leva mot det mest grundläggande i kristen etik, att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade." (Kursiverad ingress från SvD.) Annika Borg är präst i Svenska kyrkan. (Länk 27.12.1999 - länken borttagen 27.1!)

Jan Kantor och Tomas Lerner: "Livet är bara kemi och fysik". Hans nästa bok handlar om teologen och filosofen Tomas av Aquino, historiens store ”tvivlare”. Författaren Stewe Claeson tvivlar dock inte. För honom saknar livet en högre mening, men är för den skull inte meningslöst. Artikel under Tema Tvivel i Dagens Nyheter/Insidan, 21.12.1999. (Kursiverad ingress från DN.) (Länk 26.12.1999)

Lisbeth Gustafsson: "Jesus blir inte till för att vi tror på Jesus". Intervju med ärkebiskop KG Hammar, DN/Insidan 24.12.1999. Ärkebiskopen KG Hammar anklagas allt oftare för att inte tala om Jesus Kristus. Men hans stora projekt för år 2000 är en bok om juden från Nasaret som gav upphov till den kristna tron. (Kursiverad ingress från DN.) (Länk 25.12.1999)

Hans Furuhagen: "Är ett barn fött på denna dag?" Svenska Dagbladet, Understreckare, 1999-12-23. Dionysius Exiguus är aktuell i jul, ty det var han som fixerade tidpunkten för Jesu födelse och lade grunden för vår tideräkning. Stämpeln som felräknare brukar komma honom till del, men han utövade den bästa källkritik som på hans tid var möjlig. (Kursiverad ingress från SvD.) Hans Furuhagen är fil dr och författare. (Länk 25.12.1999.) länken borttagen 1.4.2000

Anders Haag: "Vilsna svenskar letar efter livets mening" Svenska Dagbladet, Idagsidan, 22.12.1999. (Länk 25.12.1999)

Tema Tvivel. Artikelserie I Dagens Nyheter på Insidan/tro och existens i december 1999. Sista artikeln (lördagen den 18.12) är en intervju med förre Stockholmsbiskopen Krister Stendahl under rubriken "Gud är bortom allt tvivel". (länk 18.12.99)

 

En fri kyrka?- artikelserie i Dagens Nyheter.

Maciej Zaremba: Fyra artiklar i Dagens Nyheter om Svenska kyrkans skiljande från staten och den nya kyrkoordning som träder i kraft år 2000. Zaremba är mycket kritisk såväl mot folkyrkotanken som har haft en central ställning under 1900-talet som mot den uttalat demokratiska strukturen i Svenska kyrkan. Bådadera är centrala inslag i den nya kyrkoordningen. (länk 18.12.99)

pil Artikel 1: Biskopen tiger i församlingen (28.11.99)
pil Artikel 2: För folklig för sitt eget bästa (3.12.99)
pil Artikel 3: Kvinnliga präster en fråga om tro? (9.12.99)
pil Artikel 4: Evangelium enligt Hedenius? (16.12.99)

 

En fri kyrka?/Debatt 

Replik i DN 13.12.1999.
Marianne Upmark och Torgny Larsson: "Framtidens modell"
Den visavi Zaremba mycket kritiska repliken av Larsson (socialdemokratisk kyrkopolitiker och kyrkoherde) och Upmark (också socialdemokratisk kyrkopolitiker) som var införd i DN den 13.12 , har inte varit tillgänglig på DN:s webbplats. En månad i efterhand webbpubliceras repliken här med skribenternas tillstånd. (återpublicering 15.1.2000)

Refuserad replik december 1999.
Björn Skogar: "Zaremba - kyrkohierarkins advokat".
Debattinlägget som skrevs efter Maciej Zarembas andra artikel ("För folklig för sitt eget bästa"), refuserades av Dagens Nyheter. Det publiceras här med tillstånd av författaren. (originalpublicering 16.1.2000). 

Replik i DN 21.12.1999.
Thomas Anderberg: "Gud bor inte här längre"
Problemet för kyrkan är inte dess självständighet, skriver Thomas Anderberg. Problemet är att de troende stannar hemma och att prästerna förlorat i moralisk auktoritet. Repliken har inte funnits tillgänglig på Dagens Nyheters webbplats. Den webbpubliceras här med tillstånd av DN och skribent. (återpublicering 13.2.2000)

Replik i DN 10.1.2000.
Carl-Johan Kleberg: "De icke-religiösa glöms bort."
Riksdagsbeslutet bortser från behovet av jämställdhet mellan troende och personer med en icke-religiös livssyn, skriver Carl-Johan Kleberg, ordförande i förbundet Humanisterna, i debatten om king artikelserien om kyrkans skiljande från staten. Repliken finns inte tillgänglig i DN:s  webbupplaga. Den webbpubliceras här med tillstånd av författaren. (återpublicering 8.2.2000)

Replik i DN 27.1.2000.
Carl Axel Aurelius: "Svenska kyrkan - en brobyggare."
Nytolkningen av folkkyrkotanken märks bäst i de lokala församlingarna. Replik till Zaremba av Carl Axel Aurelius, kyrkosekreterare i Svenska kyrkan. Repliken finns inte tillgänglig i DN:s  webbupplaga. Den webbpubliceras här med tillstånd av författaren. (återpublicering 2.2.2000)

Svar i Kyrkans Tidning nr 5/2000.
Ingvar Laxvik: "Du är närsynt Zaremba".
Svenska kyrkan är politikerstyrd och biskoparna har gjorts maktlösa. Det har journalisten Maciej Zaremba hävdat i en artikelserie i Dagens Nyheter nyligen. Zaremba är närsynt och korttänkt i sin kritik, hävdar Ingvar Laxvik. (Kursiverad ingress från Kyrkans Tidning) (Länk 3.2.2000)

Intervju med Maciej Zaremba av Agneta Rudvall i Kyrkans tidning nr 3/2000 (20.1) apropå artikelserien "En fri kyrka?" i Dagens Nyheter (länk 20.1)

Svar i Kyrkans Tidning nr 9/2000.
Anders Björnberg: "Förändra kyrkans demokratiska modell"
Svenska kyrkan måste reformera sitt demokratiska mönster. Det är bättre än att förbanna ett kyrkligt politiseringens mörker , hävdar Anders Björnberg efter att ha läst Maceij Zarembas artiklar om Svenska kyrkans identitet. (Kursiverad ingress från Kyrkans Tidning) (Länk 2.3.2000)

Svenska Dagbladet, Brännpunkt (2.3.2000).
Sverker Tronêt: "Synd att politiker ersatt Gud i kyrkan". 
Socialdemokraterna har lyckats i ambitionen att sekularisera kyrkan. I den nya kyrkoordningen är det ett politiskt valt råd som styr. Men kyrkans uppdrag kommer från Gud. Hans vilja står över all världslig makt. Det kristna arvet och uppdraget kommer nu att förskingras. Det skriver prästen Sverker Tronêt, som är ordförande i Föreningen för kristen enhet. (Kursiverad ingress från Svenska Dagbladet.) (Länk 2.3.2000) I anslutning till artikeln har Svenska Dagbladet öppnat ett debattforum på Internet. Länken borttagen i början av april!

Övriga inlägg i Dagens Nyheter. Ej tillgängligt på Internet.
11/1 - svar av Maciej Zaremba: "Teologins vaktmästare"

      (Se också "Kyrkan inför 2000-talet", Svenska Dagbladet Brännpunkt - sex debattinlägg sommaren 1999, och artikeln "Har kristen tro en framtid?")

 

Johan Lundborg: "Den bortglömda trosfejden." Svenska Dagbladet, Understreckare, 1999-11-25. Ingemar Hedenius bok Tro och vetande utlöste en enorm debatt när den publicerades för 50 år sedan. I dag är den nästan bortglömd och frågan är om något liknande rabalder på grund av en religiös fråga längre är möjligt. Men Hedenius skäl att attackera kristendomen var komplexa. (Kursiverad ingress från SvD) Johan Lundborg är teologie doktor och skriver för närvarande en bok om Ingemar Hedenius och Tro och vetande-debatten i Sverige. Länken har varit ur funktion ett tag  men är återaktiverad 2.11.2000.

Anders Piltz: "Ny bibel gör rättvisa åt mångfalden." Svenska Dagbladet, Understreckare, 1999-11-18. Den nya bibelöversättningen, som överlämnades till riksdagen igår, gör rättvisa åt de många olika stilvarianter som finns i originalet. Men den kommer också farhågorna på skam genom att lämna rum för det poetiska och det högstämda. (Kursiverad ingress från SvD.) Anders Piltz är docent i latin och präst i dominikanorden. Länken har varit ur funktion ett tag  men är återaktiverad 2.11.2000.

OBS. Återaktiverad 24.1. "Är KG Hammars kyrka kristen?" Debattinlägg i Kyrkans Tidning nr 44-45/1999 av Per Åkerlund, präst och bokförläggare för Artos. I alla tider och kulturer har det varit likadant: kristendomen är ett glatt budskap om Jesus frälsaren. Men i ärkebiskopens tal om framtidens Svenska kyrka finner jag bara tom retorik utan förankring i allmännelig kristen tro. Det finns inget tilltal, det erbjuds ingen räddning, menar Per Åkerlund. (Ingress från Kyrkans Tidning - länk 9.11.1999. Om man vill få en intressant sidobelysning av den 'kristologiska' problematik som är i centrum för Åkerlunds kritik av ärkebiskopens framtidstal så kan man läsa artikeln "Kristus är uppstånden!" från Svensk kyrkotidning nr 16/1998))
OBS. Länken har inte varit i funktion under två månader. Av en tillfällighet har jag upptäckt att Kyrkans Tidning nu har ett webbarkiv med samtliga nummer från 1999. Och då var det bara att leta upp debattartikeln och länka till den nya adressen.

Emil Uddhammar: "Klassiska dygder en hjälp i vardagen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 1999-10-20. Hur ska oberoendets dygder förenas med beroendets? Hur förverkligar man sig själv i moralisk mening? Med frågor som dessa utvecklar filosofen Alasdair MacIntyre och teologen Ivar Asheim arvet från antika dygdefilosofer som Aristoteles. (Kursiverad ingress från SvD.) Emil Uddhammar är statsvetare och forskningschef vid Cityuniversitetet.  (Länk 21.10) Länken har varit ur funktion ett tag  men är återaktiverad 2.11.2000.

Dick Harrison: "Medeltidens kyrka sedd både under- och ovanifrån". Svenska Dagbladet, Understreckare, 1999-08-19.
"Andra delen av standardverket "Svensk kyrkohistoria", som behandlar hög-och senmedeltiden, har många attraktiva sidor som gör den både läsvärd och läsbar för en stor allmänhet. Den kombinerar kronologisk skildring med fördjupningar och har en stor tematisk bredd." (Kursiverad ingress från SvD.) Dick Harrison är docent i historia. Länken har varit ur funktion ett tag  men är återaktiverad 2.11.2000.

"Kyrkan inför 2000-talet". Debatt sommaren 1999 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet med sex inlägg. Bland bidragsgivarna finns Peder Thalén, Annika Borg och biskoparna Jonas Jonson och Bengt Wadensjö. 

 

Webbpublicering av förut tryckt material
[länkar] [sidans början]

Artiklarna redovisas i den ordning de är webbpublicerade här, inte efter datum för originalpubliceringen. 

 

Dagstidningsartiklar 1999:

Jackie Jakubowski: Påven och Führern.
Vilken roll spelade påven Pius XII under andra världskriget? En hjälte och antinazist, som i det tysta räddade tiotusentals judar - påstår hans försvarare. En kallsinnig och cynisk politiker, som teg om Förintelsen - hävdar kritikerna. Artikeln är publicerad i Dagens Nyheter den 2.11.1999. (webbpublicerad här 10.11.1999)

Jackie Jakubowski: Vem skrev Bibeln?
Apropå nyöversättningen av den hebreiska Bibeln redovisar författaren såväl nutida som äldre diskussion inom bibelvetenskapen om Biblens tillkomst. Diskussionen är framför allt inriktad på frågan om vem, vilka, som har skrivit de fem Moseböckerna, Toran. Publicerad i Dagens Nyheter den 14.9.1999. (webbpublicerad här 31.10.1999)

Johan Nilsson: Apornas planet.
Artikeln redovisar huvuddragen i Darwins evolutionslära och kritiserar kreationismen, en nutida form av bokstavlig skapelsetro som på sistone stärkt sin ställning inom skolan i flera delstater i USA. Publicerad i Dagens Nyheter den 23.9.1999. (webbpublicerad här 31.10.1999)

Johan Lundborg: Moderna teologer flirtar med tidsandan. Recension av Modern svensk teologi (Verbum, 1999). Understreckare i Svenska Dagbladert 13.7.1999.

John Swedenmark: Är religiösa trätor ett missförstånd? Recension i Göteborgsposten den 1 mars 1999 av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998).

Peder Thalén: Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen?
Svenska Dagbladet, Samtider, 4 april 1999.

 

Tidskriftsartiklar 1999:

Morton H. Narrowe: "Kristen teologi i toleransens anda"
Överrabbinen i Stockholms judiska församling recenserar Kristen tro mitt i mångfalden. En religionsteologi. av Sten Philipson (Libris, 1997). Publicerad i Judisk Krönika nr 5/1998. (webbpublicerad här 31.10.1999)

Olle Källstigen: "En kristen religionsteologi"
Recension av Sten Philipson: Kristen tro mitt i mångfalden. En religionsteologi. (Libris, 1997). Publicerad i Tro & Liv nr 2/1999. (webbpublicerad här 26.9.1999)

Olli Lagerspetz: "Strömlinjeformat om Wittgenstein och tro" Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998). Publicerad i Filosofisk tidskrift nr 2/1999. (webbpublicerad här 6.9.1999)

 

Nedanstående tidskriftsartiklar har varit tillgängliga på webbplatsen sedan starten våren 1998 med länkar från förstasidan.

Carl Gustaf Olofsson: Har kristen tro en framtid?
Artikeln försöker synliggöra en existentiell sida i klassisk kristen tro som också är av central betydelse för det demokratiska samhällets 'själ'. Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996.

Werner G. Jeanrond: Kyrkans budskap och samtidens krav. 
Gensvar på ovanstående artikel.
Professor Jeanrond menar att Olofsson syn på kyrkans uppgift är instrumentell och bygger på ett missförstånd om vad som utgör kristendomens primära karakteristiska - och därför måste avvisas av kyrkan. Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996.

Carl Gustaf Olofsson: Kallad att vara ett ljus i världen.
Svar till professor Werner G. Jeanrond.
Utifrån misstanken att professor Jeanrond har missförstått centrala resonemang förtydligar Olofsson den grundläggande problematiken. Publicerad i Vår Lösen nr 5-6/1997.

Carl Gustaf Olofsson: Kristus är uppstånden!
En existentiell tolkning av passionsdramat som skiljer sig från teologerna Rudolf Bultmanns och Paul Tillich's tolkningar. Svensk kyrkotidning nr 16/1998.

 

 

 

Om Svenska Dagbladets understreckare.
Under 2003 har SvD successivt förbättrat arkivet för gamla Understreckare. Man kan, när det nu blivit december 2003, hitta Understreckare från och med februari 2003. Det ger en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial. 

www.svd.se/understrecket/ 

 

[Arkiv2000] [Arkiv2001] [Arkiv2002]
[Arkiv2003] [Arkiv2004] [Arkiv2005

[bakgrundsbild]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver in www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Men för Arkiv1999 väljer man en avbildning från 2001 - det första avbildningsåret!. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2001. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2005 så väljer man an avbildning från 2006.

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)

Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!