[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

Arkiv 2001:
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter.

[Arkiv 1999] [Arkiv 2000]
[Arkiv 2002] [Arkiv 2003]
[Arkiv 2004] [Arkiv 2005
[Innevarande år]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, dvs att även dessa sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2001 väljer man en avbildning från 2002. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2002. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007. 

Länk till webbplatsens förstasida

Senaste tillskott:
Återpublicering: (År 2001) 20.11, 11.8, 6.2, 5.2, 31.1, (År 2000) 18.12, 2.11, 1.8, 25.7, 1.5, 27.3, 8.3, 13.2, 8.2(1), 8.2(2), 2.2, 15.1, (År 1999) 10.11, 31.10, 31.10, 31.10, 26.9, [dagstidningsartiklar] [tidskriftsartiklar]
2001: 9.12, 8.12, 6.12, 6.12(2), 5.12(1), 5.12(2), 3.12(1), 3.12(2), 3.12(3), 2.12, 1.12(1), 1.12(2), 29.11, 28.11(1), 28.11(2), 21.11, 20.11, 16.11(1), 16.11(2), 16.11(3), 5.11, 1.11, 29.10, 24.10(1), 24.10(2), 24.10(3), 10.10, 9.10, 25.9, 17.9, 4.9, 30.8, 25.8, 24.8, 21.8, 18.8, 17.8, 16.8, 15.8, 14.8, 11.8(1), 11.8(2), 7.8(1), 7.8(2), 7.8(3), 7.8(4), 6.821.7, 12.7, 10.7, 7.7, 12.6(1), 12.6(2), 4.6(1), 4.6(2), 4.6(3), 4.6(4), 20.5(1), 20.5(2), 22.4(1), 22.4(2), 22.4(3), 21.4, 18.4(1), 18.4(2), 18.4(3), 18.4(4), 18.4(5), 18.4(6) 1.4(1), 1.4(2), 29.3, 9.3, 6.3(1), 6.3(29, 11.2(1), 11.2(2), 5.2, 31.1, 25.1(1), 25.1(2), 15.1, 14.1, 11.1(1), 11.1(2), 7.1(1), 7.1(2), (År 2000) 28.12(1), 28.12(2), 28.12(3), 28.12(4), 28.12(5), 28.12(6), 11.12, (Se vidare Arkiv 2000)

[Arkiv1999] [Arkiv2000]

 

Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar.

OBS. Under våren 2002 har Dagens Nyheter möblerat om rejält på sin webbplats. Det innebär att alla länkar fram till mars 2002 är ur funktion. Alla artiklar kan dock hittas via Presstext som är en betaltjänst. Om man är prenumerant på Dagens Nyheter så har man rätt att ta fram tio artiklar i månaden gratis via DN:s Arkiv.

 

 

Var går gränsen för kyrkans politiska ställningstaganden? Debatt om ärkebiskop KG Hammars offentliga utalanden. (Första 28.11. Senaste 8.12)

Behöver vi nya riter för livets nyckelhändelser? Understreckare i Svenska Dagbladet

Stamcellsforskning
och etik.
(hela blocket har flyttats till en egen sida. Senaste 9.12.)

Vetenskapsrådets etiska rekommendationer den 4.12.

Helle Klein, ledarskribent i Aftonbladet, den 3.12.

Alf Svensson på DN Debatt söndagen den 2.12.

Ledare i Dagens Nyheter.

Svenska Dagbladet, Kultur, Erwin Bischofberger om vetenskapsrådets vägval. 

Debatten i Tyskland. Två artiklar av Fredrik Sveneaus i Dagens Nyheter (oktober).

Svenska Dagbladet, Brännpunkt. Teologer i debatt om stamcellsforskning. November 2001. 

 

Artikelserie på temat hämnd i Dagens Nyheter. Oktober 2001

Tre kolumner om kyrkan och kristen tro på ledarsidan i Dagens Nyheter. Och en ledare. 14 - 19 augusti.

Debatt i Göteborgsposten om möjligheten för homosexuella att få gifta sig i kyrkan. (Inlägg den 8, 11 och 20 juli. Sista länken på plats den 6 augusti.)

bell hooks, svart amerikansk feminist med rötter i den svarta baptistiska kyrkan. Två kulturartiklar runt temat kärlek. (Länkar den 7.7)

Tro och vetande. Dagens Nyheter, Insidan/Tro och existens. (Länkar den 4.6) 

"Hur bedriva teologisk forskning" Artikel i tidskriften Signum, nr 3/2001.

Tema Mystik. Fyra artiklar på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 12, 1718 och 19 april

Tema tröst. Tre artiklar på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 27 och 28 mars och den 5 april.

Torbjörn Tännsjö: "Gud saknar moralisk relevans". Artikel på Liv & Samtid i Kyrkans Tidning nr 29-30.

Om begäret. Intervju med teologen Ola Sigurdson på Idagsidan i Svenska Dagbladet. Två artiklar den 7 och 8 februari.

Björn Skogar: "Luthers regementstanke - en fråga om poesi och politik", Svensk kyrkotidning, nr 45/2000.

Understreckare i Svenska Dagbladet den 11 januari av Gunnel Vallquist om den katolska organisationen Opus Dei.

Ronny Ambjörnsson: "Tusen år utan Djävulen", Dagens Nyheter, Kultur, 5.1.2001 - Tema Utopier. Drömmen om paradiset.

Olav Hammer: "Så talar en guru". Artikel 27.12 från Dagens Nyheter om modern andlig retorik.

 

Arkiv 2000

Ett litet axplock av materialet.

Min tro. Artikelserie i Dagens Nyheter, söndagar, på livsåskådningssidan Tro och existens. Sex artiklar från hösten 2000.

Opus Dei - Guds verk?
Utöver länkar till den stort upplagda artikelserien på Expressens kultursida om den inflytelserika katolska organisationen Opus Dei så finns länkar till material från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och den katolska kulturtidskriften Signum.

Tema: Skuld Artikelserie på Idagsidan, Svenska Dagbladet.

Tema: Kristendom, antisemitism och påvens besök i Israel i mars 2000.

Religion och naturvetenskap.
Nio debattardiklar i Dagens Nyheter, Kulturdelen, under februari till april.

Artiklar som under år 2000 återpublicerats på Språk, tro och religion.

 

Arkiv 1999

Ett litet axplock av materialet.

En fri kyrka? Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter om Svenska kyrkan och den nya kyrkoordningen från december 1999.

"Kyrkan inför 2000-talet". Debatt med sex inlägg på Brännpunkt i Svenska Dagbladet sommaren 1999

"På spaning efter Gud", lång artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet som började den 22.12.1999.

 

[länkar] [sidans början]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[återpublicerade dagstidningsartiklar]
[återpublicerade tidskriftsartiklar]
[Arkiv1999] [Arkiv2000]

 

 

Länkar till aktuella artiklar och recensioner.

[länkar] [sidans början]
[återpublicerade dagstidningsartiklar]
[återpublicerade tidskriftsartiklar]
[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2002]
[Arkiv2003] [Arkiv2004] [Arkiv2005]

Länkarna här går i flesta fall till respektive tidnings webbplats. Tillgängligheten för artiklar i tidningarnas webbarkiv är i de flesta fall tidsbegränsad. Förhoppningsvis ska länkarna inte finnas kvar allt för länge efter att de har upphört att fungera. Om jag missar att ta bort icke-fungerande länkar meddela mig gärna via stor@existentiell-tro.net. Artikelrubriker och ingresser finns däremot kvar som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan också söka via webbaserade betaltjänster som Artikelsök, Presstext eller Mediaarkivet. De flesta skolor har tillgång till dessa tjänster.

 

Stefan Eriksson: "Genetisk kunskap gör oss friare än någonsin". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-12-29. I samband med att den genetiska forskningen diskuteras framförs ofta tanken att kunskapen om genernas styrande funktioner leder till en biologisk determinism. Men lagbundenhet och orsakssammanhang står inte i konflikt med den fria viljan, utan är i själva verket dess förutsättning. Stefan Eriksson är teol.dr. och forskare vid forskningsprogrammet i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet. Han skrev sin avhandling om betydelsen av Wittgensteins filosofi för vår syn på religion. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Erik Sidenvall: "Den mångtydiga sekulariseringen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-12-24. Kyrkan och kristendomen har inte längre samma betydelse som de hade i det förindustriella samhället. Men sekulariseringen och den moderna kulturens förhållande till religionen är mer komplex än man tidigare föreställt sig. Två nya studier granskar religionens skiftande roller fram till dagens andliga längtan. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 4.1.2002.)

Ola Sigurdson: "Lösningen för en Gud i kris". Svenska Dagbladet, Kultur, den 2 december 2001. Recension av Jack Miles: Christ: A Crisis in the Life of God.  Kom Kristus till som Guds lösning på sin egen inre konflikt? Genom att tolka Bibeln och dess gestalter på rent litterära grunder kommer Jack Miles fram till vanvördiga men intressanta slutsatser. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.12.)

 

Var går gränsen för kyrkans politiska ställningstaganden? Debatt om ärkebiskop KG Hammars offentliga uttalanden. 
(senaste länk 3.12, 5.12, 6.12, 8.12)

Bo Lundgren: "Sluta som ärkebiskop!". Dagens Nyheter, Debatt, onsdagen den 28 november 2001. Ärkebiskop KG Hammar bör sluta med att utnyttja sitt ämbete för att driva vänsterpolitik. Alternativet är att han flyttar sig från den kyrkliga till den partipolitiska arenan. Det skriver moderatledaren Bo Lundgren på DN Debatt. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 28.11.) Bo Lundgren är partiordförande för Moderaterna. (Artikeln borttagen från DN:s webb)

"KG Hammar agerande får stöd". Artikel på nyhetsplats i Dagens Nyheter den 28.11. (Länk 1.12) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

"Ärkebiskopens budskap beklagligt". Dagens Nyheter, Debatt, lördagen den 1 december 2001. Sex präster ger nu moderatledaren Bo Lundgren sitt stöd i kritiken mot ärkebiskopen K G Hammar. Hans budskap är beklagligt och ger intrycket att Svenska kyrkan har en politisk vänsterprofil, skriver de på DN Debatt. Hammars uttalanden i samband med bombningarna i Afghanistan ger en vrångbild av USA, framhåller de. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 1.12.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

Niklas Ekdal: "Politisk predikan, kristlig kapitalism". Kolumn på ledarsidan söndagen den 2  december av en av Dagens Nyheters politiska redaktörer. Ekdal går in i diskussionen om kyrkans och ärkebiskopens roll utifrån Bo Lundgrens artikel på DN Debatt. (Uppgift 2.12. Länk 6.12) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

Helle Klein: "Lär av Luther, Lundgren!". Krönika den 29.11 på Aftonbladets ledarsida av Helle Klein. (Länk 3.12)

Anita Sjöblom: "Kyrkan har ofta höjt rösten". Dagens Nyheter, Del A, reportage, måndagen den 3 december. "Ingen vänsterpolitik i kyrkan" har varit ett genomgående tema när politiker, präster och insändarskribenter i varierande grad kritiserat ärkebiskop KG Hammar. Men skarpa uttalanden från ärkebiskopar är snarare regel än undantag. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 3.12.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

KG Hammar: "Kyrkan ska blanda sig i politiken". Dagens Nyheter, Debatt, onsdagen den 5 december 2001. Det är för mig en omöjlig ståndpunkt att Svenska kyrkan inte skall blanda sig i politiken. Om kyrkan undviker samhällsfrågorna sviker den sitt uppdrag. Det skriver ärkebiskop KG Hammar när han på DN Debatt för första gången besvarar beskyllningarna för vänstervridning från moderatledaren Bo Lundgren. (Kursiv - DN:s ingress. Länk 5.12.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

Ingvar Laxvik: "Mera våld, herr ärkebiskop!". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, torsdagen den 6 december 2001. Gud och svärdet. Är ärkebiskop K G Hammar sann lutheran? Knappast. Han blandar samman den andliga och den världsliga makten, något som redan Luther varnade för. Överheten är Guds hämnare. Det finns för lite av det goda våldet, skriver Ingvar Laxvik. Ingvar Laxvik är präst och fd chefredaktör för Kyrkans Tidning. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 6.12.)

Håkan Holmlund: "Laxvik misstolkar Luthers teologi". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, fredagen den 7 december 2001. Håkan Holmlund är teologie studerande vid Ersta Sköndal Högskola, Stockholm. (Länk 8.12)

 

Dagens Nyheters webbdebatt finns ett stort antal inlägg (över 50 den 1.12) för och emot KG Hammars åsikter och agerande. Man hittar dem via debattlänken i anslutning till debattartiklarna (Borttaget från DN:s webb). Så reaktionerna på Bo Lundgrens respektive KG Hammars artiklar finns på olika ställen. På samma sätt finns det på SvD:s webb läsarreaktioner på Ingvar Laxviks artikel på Brännpunkt. 

 

Merete Mazzarella: "Det moderna livet behöver nya invigningsriter". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-11-18. Riter skapar existentiell mening och placerar in individen i en större gemenskap. I en ny bok reflekterar religionshistorikern Ronald L Grimes över vårt behov av riter och av att på ett fruktbart sätt kunna förnya dem. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 21.11.) Merete Mazzarella är professor i litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet. 

Owe Wikström: "Islamsk sufism en innerlig form av andlighet". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-11-15. Fjärran från det fördomsfulla associerandet av muslimer med kpistar, bokstavstro och terror, florerar i väst ett växande intresse för den islamska mystiken. En ny bok granskar allt från neosufism och kvinnliga ordnar till sufism på Internet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 16.11.). Owe Wikström är professor i religionspsykologi i Uppsala.

Erik Löfvendahl: "Mannen från Nasaret som förändrade världen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-11-01. I sin undersökning av människor som fört utvecklingen framåt har Thomas Cahill kommit till Jesus. I sin genomgång av evangelisterna visar han hur Jesusgestalten gradvis utvecklas från människa till gudom. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 16.11.)

Kurt Mälarstedt: "Boken om Döden blev en bok om Livet". Dagens Nyheter, Tro och existens, söndagen den 28 oktober 2001. När han var 88 år gammal hann tanken på döden ifatt honom. Då kände författaren Studs Terkel att det var dags att skriva boken om det ämne han hållit ifrån sig i så många år. I sitt hem i Chicago berättar han om boken och om de 63 människor han intervjuat. (Kursiv - ingress i DN. Länk 5.11.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

 

Stamcellsforskning
och etik.
(hela blocket har flyttats till en egen sida)

 

Bruno Sollerman: "Uppryckt eller kvarlämnad? - Om apokalyptism i kristen populärkultur". Tidningen Broderskap, nr 42/2001, Kultur. Artikeln handlar om Tim LaHaye, som i somras utsågs till den mest inflytelserika kristna ledaren i USA under det sista kvartsseklet av den evangelikala tidningen Bullentinen. Finns dessa strömningar under ytan även i delar av svensk frikyrkokristenhet? En text på Internet på en evangelikalt inspirerad webbplats, www.christianity.nu som ger en 'profetisk tolkning' av terrorattacken mot World Trade Center ger skäl att börja undra. (Länk 29.10) 

Gert Svensson: "Ältandet göder hämndlusten". Dagens Nyheter, Insidan, lördagen den 20 oktober 2001. Kan alla människor bli grymma hämnare? Är det alltid fel att hämnas? Insidan har samtalat med psykoanalytiker och psykologer, med en hjärnforskare och en rättspsykiater och sammanfattar här deras teorier om hämndens inre mekanismer. (Kursiv - ingress i DN.) Artikeln ingår som nummer 5 i en intressant serie på temat hämnd. (Länk den 24.10.) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

Anna Braw: "Neka terroristerna segern - avstå från hämnd". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-10-23. Han håller 200 föredrag om året, och skriver mängder av artiklar, böcker och upprop, men har inga problem med att formulera sitt budskap i ett enda ord: Hopp. Brommadialogens huvudtalare vid årets just avslutade höstakademi och mottagare av Kristna fredsrörelsens ickevåldspris för år 2001 - jo, 70-talets store aktivistpastor Jim Wallis, har viktiga saker att säga även i dag, i skuggan av en global kris. (Kursiv - ingress från SvD. Länk 24.10.)

Helena Mellander: "Jag vill se en andlig kamp mot fattigdom och utslagning". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-10-22. Nästan som en ödets ironi kom pastor Harry Månsus nya bok Livet har en framtid - om livsmod och befriande andlighet, samma vecka som terroristattacken i USA. Men sammanträffandet kan ses som meningsfullt: Boken talar om att varje andligt intresserad människa måste kämpa mot ekonomiska orättvisor, som är omänskliga och på sikt hotar demokratin. (Kursiv - ingress från SvD. Länk 24.10.)

Theresa Benér: "Guds existens testad av Channel 4". Svenska Dagbladet Kultur, Kommentar, 2001-10-10. Vi har byggt upp en västerländsk kultur där endast den som framför bevisbara sanningar åtnjuter respektabilitet. Men säkerhet omvänds ju ofta till osäkerhet, omprövas och motbevisas. Metafysiskt sökande och vetenskaplig forskning samspelar på så sätt i en oupphörlig dynamik, skriver Theresa Benér i en kommentar. (Kursiv - ingress från SvD. Länk 10.10.). Theresa Benér är frilansskribent i London. (Kommentar och länkar med anknytning till frågan om tro och vetande gjorda i anknytning till en artikel i Dagens Nyheter den 27 maj som är relevant även apropå Theresa Benérs artikel.)

Sigrid Kahle: "Människoblivandet enligt Gilgamesh". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-10-09. Gilgamesheposet föreligger nu i en ny översättning genom vilken Gilgameshs själsliga och psykologiska utveckling löper som en röd tråd. Tolkningen ger uttryck för en humanistisk läsning med inslag av modern mystik som passar i tiden. (Kursiv - ingress från SvD. Länk 9.10.)

Kerstin Vinterhed. "Andligt. Tid för reflexion och eftertanke." DN, Lördagsbilagan, 22.9.2001. Artikel och boktips. (Länk 25.9) (Artikeln borttagen från DN:s webb)

Jöran Mjöberg: "Slavhandel i Jesu namn". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-09-02. Den danska slavhandeln var en del av ett stort europeiskt kolonialsystem som med militär disciplin skeppade över flera miljoner slavar till Nya världen. En ny studie av slavskeppet "Fredensborg" ger en inblick i de otäcka villkoren ombord. (Kursiv - ingress från SvD. Länk 17.9.). I en tid när vi försöker förstå och förhålla oss till den fruktansvärda terrroristattacken New York och Washington och när frestelserna till lättvindiga generalsieringar - t.ex. om islam - ligger nära är detta en artikel som på ett oväntat sätt kan stödja besinning och självrannsakande eftertanke.  

Ann Lagerström: "Svagheter har jag, men jag är inte rädd". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-08-27. Omtalad. Baktalad. Omsusad. Den förste september tillträder han, Storkyrkans nye kontroversielle domprost, Lennart Koskinen. Full av visioner. Det eventuella motståndet mot hans tillsättning tar han med en nya salt: - Kyrkorrådet säger de att de vill ha mig, för den jag är. En radikal människa med ena foten i det världsliga och den andra fast förankrad i kyrkan. (Kursiv - ingress från SvD. Länk 4.9.)

Agneta Lagercrantz: "Lönnebos pärlor bereder vägen till Gud". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-08-28. På tvärs mot trenden med ett krympande intresse för kristna budskapet har ett nytt, lite barnsligt, radband plötsligt gjort succé bland protestanter. Och arbetet med den så kallade Frälsarkransen växer fort på gräsrotsnivå. Upphovsmannen, förre biskopen Martin Lönnebo, har en förklaring:
- Det som samtalar med människans djupaste längtan når fram.
(Kursiv - ingress från SvD. Länk 30.8.)

Helena Mellander: "Med öknen som inspirationskälla". Intervju, Svenska Dagbladet, Kultur, 2001-08-23. Samuel Rubenson besökte Egyptens kloster och tog med sig en hel visdomstradition hem. I Stockholm hålls nu överfyllda ökenmässor och på senare år har flera svenska böcker om öknens vishet givits ut. Själv är Rubenson aktuell med en nyutkommen textsamling, "Betraktelser över ökenfädernas tänkespråk". (Kursiv - ingress från SvD. Länk 24.8.). Se också understreckare i SvD av Samuel Rubenson den 28.12.2000)

Ingrid Eriksson: "Syndakatalogen vägledde Guds barn i världen". Dagens Nyheter, Insidan/Tro och existens, söndagen den 17 juni 2001. Ingen ny förteckning över vad som är synd, men en livligare diskussion om kristen etik. Det efterlyser unga frikyrkliga i en undersökning som pastorn och etikläraren Björn Cedersjö presenterar i sin doktorsavhandling om frikyrklig etik.
Kursiv - ingress i DN. Denna artikel som publicerades för gott och väl två månader sedan har blivit bortglömd för att jag inte omedelbart hittade länken på DN:s webb. Länk 25.8.

 

14:e till 19:e augusti. Tre kolumner om kyrkan och kristen tro på ledarsidan i Dagens Nyheter. Och en ledare.  

(1) Kerstin Vinterhed: "Medan kyrkan sysslar med sitt", Dagens Nyheter, Kolumn, ledarsidan 2001-08-14."... Kristendomen är jordisk-judisk, dess andliga del är ett platonskt arv som vi borde skaka av oss. Bort med abstraktioner, hierarkisk uppdelning av kropp och själ, manligt och kvinnligt, jordeliv och paradis. Människans liv är tvetydigt, både gott och ont. Det bygger på oundvikliga tillkortakommanden. Jakobsbrottningen, vår livskamp, tar aldrig slut..." (Länk 15.8.). 

(2) Kerstin Vinterhed: "Kyrkans roll är att skapa mening", Dagens Nyheter, Kolumn, ledarsidan 2001-08-16. "... Kristendomen är ingen "missuppfattning" utan den mest radikala tolkningen av människans situation som någonsin skapats. Befrielse, jämlikhet och kärlek är nyckelorden, omkring de begreppen har kyrkan bildats. De är kyrkans "mening". Det intressanta är dock att tolkningsarbetet och den sociala konstruktionen av centrala handlingar och institutionaliserade begrepp fortsätter även efter att de är "färdiga". Så kan en organisation endera förnyas eller gå på tomgång, fortsätta att travestera sig själv när energisk nytolkning är vad som behövs... " (Länk 17.8.).

(3) Kerstin Vinterhed: "Vårt ansvar för varandra", Dagens Nyheter, Kolumn, ledarsidan 2001-08-17. "... Kyrkan ska, trots allt, finnas där - i alla fall kyrkobyggnaderna, dem är man rädd om. En totalsekularisering av Sverige betraktar nog ändå de flesta i dag som en genans, ett tecken på andlig torftighet som skulle förminska oss både i egna och andras ögon. Att svenskarna skulle vara areligiösa stämmer för övrigt inte, det visar flera undersökningar, vi vet bara inte vad vi tror på, vi känner inte vår egen religion och saknar ett religiöst språk...." (Länk 18.8.).

"Gud i partifållan". Ledare, söndagen den 19 augusti. Kravet på att Svenska kyrkan ska vara demokratiskt organiserad betyder inte att kyrkovalen måste vara partipolitiska. Kyrkan bör nu också skiljas från partierna. Teologi och profan partipolitik hör inte ihop. (Länk 21.8.).

 

 

Per-Arne Bodin: "Kvinnan central i Paul Evdokimovs ortodoxa teologi". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-08-15. I en nyöversatt essäsamling av lekmannateologen Paul Evdokimov ryms såväl funderingar om livets mening och Guds existens som ett försök till en feministisk teologi. Boken är ett uppslagsrikt bidrag till den moderna ekumeniska dialogen. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 16.8.). 

Helena Mellander: "Ord om kvinnans styrka formade Thunbergs tro". Svenska Dagbladet, Kultur, 2001-08-15. Intervju apropå utgivningen Den dåraktiga Gudskärleken av Paul Evdokimov (se understreckaren ovan) som professor Lars Thunberg översatt. Se också understreckare 28.12.2000 av Samuel Rubenson om Människan och kosmos. Maximos Bekännarens teologiska vision (Artos, 1999) av Lars Thunberg.(Länk 16.8) 

 

Owe Wikström: "Kyrkan behöver en ögats teologi". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-08-13. Visuella gestaltningar av möten med det heliga, i arkitektur, konst och riter, har större vikt för den religiösa erfarenhetens förutsättningar än dogmatiska läror. En ny essaysamling tar ett första steg mot en mer genomtänkt estetisk teologi. Owe Wikström är professor i religionspsykologi vid Uppsala Universitet. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 14.8.) Se också Owe Wikströms understreckare från den 24.12.2000 om teologi och psykoanalys.

Anders Haag: "Andlig vägledning i gudomlig plastförpackning". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 2001-08-9. Ibland utger sig andlig vägledningslitteratur för att vara något mer än en sökande människans egna tankar: Skribenten menar sig vara gudomligt inspirerad, eller att orden rent av är dikterade av en högre makt. Självklart är många av världens heliga skrifter exempel på detta - Koranen, Bibeln och Bhagavad-gita, för att nämna några. Vi har vant oss vid detta. ...... Märkligare känns det då det dyker upp nya "biblar", skrifter som påstår sig vara uppenbarade i vår tid. I artikeln nämns fler gånger ACIM. Det är en förkortning för boken A Course of Miracles. (Kursivrexten är tagen från artikelns början. Länk 11.8.)

 

Ylva Herholz: "Utan tacksamhet blir livet ett jagande efter vind". Svenska Dagbladet, Intervju, Idagsidan, 2001-08-8. Ingår i en artikelserie på temat blasé. Många av oss har hört ordet tacksamhet till leda: "Du borde vara tacksam. Du som har det så bra." Men det är inte en passiviserande tacksamhet, som Kjell Kallenberg talar om när han beklagar att vi tappat bort tacksamheten. - Det handlar om en upplevelse av tacksamhet, att man är del av ett meningsfullt sammanhang, som man är tacksam mot. Motsatsen är att inte kunna uppskatta och känna glädje. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 11.8.). 

Carl Gustaf Olofsson: "Känslan av tacksamhet och religiöst språk". Gensvar på de tankar Kjell Kallenberg ger uttryck för i ovanstående intervju, publicerat på SvD:s debattforum på internet. Inlägget är också återpublicerat på Språk, tro och religion. (Länk 11.8).  

 

Marie Louise Ramnefalk: "Paulusbok med själavårdsinsikter". Recension, Svenska Dagbladet Kultur 2001-08-7. Jean Paillard: Till det osägbaras lov, om Paulus erfarenhet av mysteriet. 180 s. Libris. Ca 292:- Länk 7.8.2001.

Marie Louise Ramnefalk: "Andligt liv utan komplikation". Recension, Svenska Dagbladet Kultur 2001-08-3. Guide till Gud. Görel Byström Janarv, text, Pål Sommelius, foto: 253 s. Forum. Länk 7.8.2001.

Tommy Olofsson: "Människan är ett stoftkorn i evigheten". Recension, Svenska Dagbladet Kultur 2001-07-5. Tryggve Kronholm: Det skapande ögonblicket. Tidsupplevelse och tidstolkning i bibliska texter. 182 s. Atlantis. Ca 254:- Länk 7.8.2001.

Marie Louise Ramnefalk: "God koll på Guds avsikter ". Recension, Svenska Dagbladet Kultur 2001-05-9. Anders Piltz: Honung ur klippan. Från bibeltext till själaspis. 270 s. Artos. Ca 300:- Länk 7.8.2001.

Torbjörn Tännsjö: "Gud saknar moralisk relevans". Kyrkans tidning, nr 29-30, 2001. Filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö, välkänd efter en rad utmanande och välartikulerade inlägg i den etiska debatten, medverkar som gästskribent på våra nya sidor Liv & samtid. Han behandlar en fråga av stor tyngd och aktualitet, den om den mänskliga moralens funktion, uppkomst och kännetecken.
   Tännsjös tes är att Gud saknar moralisk relevans. Han hävdar att det gäller vare sig om utgångspunkten är att Gud bestämmer vad som är rätt eller orätt, vägleder oss i moraliska frågor eller, åtminstone, motiverar oss till moraliskt handlande.
    Sannolikt är det få av våra läsare som delar hans uppfattning. Just därför är det nyttigt så här i sommarvärmen att låta Tännsjös stringenta resonemang utmana oss till att fundera på varför vi är så övertygade om att det förhåller sig på annat sätt.

   Torbjörn Tännsjö (Libris) är professor i praktisk filosofi och aktuell med böckerna Grundbok i normativ etik samt Du skall understundom dräpa! (Kursiv: en blandning av ingressen i Kyrkans Tidnings pappersupplaga och webbupplaga. Artikelrubriken är den som används i pappersupplagan. Länk 21.7)

Thomas Bodström, justitieminister: "Samfund ska få registrera". Göterborgsposten, Debatt, den 20 juli 2001. Det saknas skäl att i lagen göra skillnad mellan rätten att förrätta vigsel och rätten att registrera partnerskap, staten skall därför inte hindra de samfund som i framtiden kommer att vilja registrera partnerskap, skriver justitieminister Thomas Bodström. (Kursiv GP:s ingress. Länk 6.8)

Lars Gårdfeldt: "Ge alla rätt att gifta sig i kyrkan". Göterborgsposten, Debatt, onsdagen 11 juli 2001. Jag och min man vill också kunna rusta till kyrkbröllop, skriver prästen Lars Gårdfeldt. Ändra lagen så att den inte skiljer på homo- och heterosexuellas vigslar, uppmanar han justitieminister Thomas Bodström. (Kursiv GP:s ingress. Länk 12.7)

Anders Leitzinger. "Låt präster registrera partnerskap i kyrkan." Göterborgsposten, Debatt, söndagen 8 juli 2001. Lyssna till de homosexuella själva, till de församlingsarbetare som dagligen möter homosexuella och ge oss präster möjlighet att stå i kärlekens tjänst genom att tillåta registrerat partnerskap i Svenska kyrkan, skriver komministern Anders Leitzinger. (Kursiv GP:s ingress. Länk 10.7)

 

bell hooks. bell hooks (hon stavar sitt namn med små begynnelsebokstäver) är en mycket produktiv svart amerikans feminist med rötter i den svarta baptistiska kyrkan (Libris - boktitlar på svenska universitets- och högskolebibliotek). De starka kristna rötterna framgår inte i de båda länkade kulturartiklarna, men desto mer i hennes artikel "Ett liv i anden: betraktelser över tro och politik". Den är publicerad i tidskriften Fronesis nr 5, tema: heligt och profant. I hennes senare produktion är kärleken som vilja, handling och medvetet vald livsriktning, i det privata och som grund för politisk förändring, ett centralt tema. I artikeln framgår det mycket tydligt att hon fått avgörande impulser för den 'kärlekens väg och livshållning' hon ger ord åt från sin uppväxt i en svart baptistisk miljö.  

Annelie Bränström Öhman: "hooks budskap är politisk dynamit i sammetsfodral". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-06-14. I bell hooks produktion är kärleken ett evigt återkommande tema. Ingen kärlek utan feminism, ingen feminism utan kärlek. Så lyder det lika enkla som originella budskapet hos hooks, som tror på berättandets kraft att bokstavligen rädda liv. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 7.7.) Annelie Bränström Öhman är fil dr i litteraturvetenskap, Umeå universitet.

Mats Trondman: "Kärlek är ett envist ting". Sydsvenskan 12 mars 2001. Romantik är en fantasins falska förhoppning om sann och genuin kärlek. Det menar den afroamerikanska professorn bell hooks. För henne är kärlek en viljeakt genom vilken vi återvänder med hängivenhet, öppenhet, ansvar och sanningslidelse till platser som hemmet, grannskapet, klassrummet, arbetsplatsen, kyrkan och den politiska rörelsen, skriver Mats Trondman. (Kursiverad ingress från Sydsvenskan. Länk 7.7.) Mats Trondman är kultursociolog verksam vid Centrum för kulturforskning, Växjö universitet.

 

Thure Stenström: "Diktare omsätter livsåskådningar i levande liv". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-06-11. Två nyutgivna antologier ägnas åt hur livsåskådningsfrågor speglas i skönlitteraturen i det moderna samhället. Trots sekulariseringen är det tydligt att bibliska motiv och teman har en framträdande plats också hos nutida diktare. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 12.6.) 

Jan Kantor: "Rektorn sadlar om och blir katolsk munk". Dagens Nyheter, Insidan/Tro och existens, 3.6.2001. I sommar flyttar Björn Hjalmarsson in i ett kloster i Paris. Han lämnar ett arbete som rektor i Stockholm. Han älskar sitt arbete men nu vill han ge sitt liv en ny riktning. Han tar det första steget mot att bli munk, mot att leva för Gud utan reservationer. ( Kursiverad ingress från DN. Länk 12.6.

Helena Mellander: "Sjung Herrens lov med tungotal", ""Nonsensspråk" vanligt också bland barn och i jazzmusik". Två artiklar på Idagsidan, Svenska Dagbladet, 31.5.2001. (Länk 4.6.)

 

 Tro och vetande. Dagens Nyheter, Insidan/Tro och existens, söndagen den 27 maj 2001. Är det egentligen så stor skillnad på trons och vetenskapens grundvalar? Är kanske våra inre erfarenheter mindre subjektiva än de yttre? Med kristen utgångspunkt diskuterar Stig Dellström tro och vetande i ny bok.
(Kursiv, Dagens Nyheters ingress. Länkar 4.6)

Nisse Larsson: "Tro med förstånd", "Skarp religionskritik bakom 50-talets hetaste debatt", "Ingen Gud - ingen tanke".

(Länkar med anknytning till frågan om tro och vetande.)

 

Annica Carlsson Bergdahl: "Sann kristendom är en motståndsrörelse". Dagens Nyheter, Insidan/Tro och existens, 13.5.2001. Kyrkoherde Stefan Risenfors i Mölndal har fått nog. Han anser att samhället har vridits oerhört mycket åt höger, att ultraliberala värderingar har tagit över och att Mammon styr och genomsyrar det mesta. Och många präster delar hans åsikter. ( Kursiverad ingress från DN. Länk 4.6.)

Ulf Jonsson: "Hur bedriva teologisk forskning?" Hur förhåller sig den teologiska forskningen till tron? Hur skall kyrkor och samfund ställa sig till statliga fakulteter? Debatt, tidskriften Signum, nr 3, 2001. (Länk 4.6)

Marie Louise Ramnefalk: "Böner för goda människor". Recension, Svenska Dagbladet Kultur 2001-05-15. Christina Lövestam m fl: Hjärtats samtal. En liten bönbok. (Svenska kyrkans utredningar 2000:6, 32 s. Verbum. Länk 20.5)

Mats Gellerfelt: "Vår längtan efter Gud består". Sture Linnér: Tidevarv komma, tidevarv försvinna. En tankelek kring seklernas gång. (126 s. W&W. Ca 226:-. Länk 20.5)

Sigrid Kahle: "Vetenskap och religion måste återförenas". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-04-20. Just nu gästas Sverige av den amerikansk-iranske filosofen Seyyed Hossein Nasr. I sina böcker har han fört fram islams rikedom och djup som ett alternativ till sekulariseringen i väst. Vad han hoppas på är en vetenskap med islamiska förtecken. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 22.4.) Sigrid Kahle är författare och kulturskribent.

Lisbeth Gustafsson: "Hela livet ryms i det heliga rummet". Dagens Nyheter, Insidan/Tro och Existens, 17.4.2001. Lena Sjöstrand har firat mässa vid ett provokativt konstverk i Malmö konsthall. Konstens många språk kan utveckla gudstjänsten, anser hon. Samtidigt vill hon värna kyrkorummet, det får inte bara bli en intressant inramning för dramatik och musik. (Kursiverad ingress från DN. Länk 22.4.2001.) (Se också block med länkar till Insidan / Tro och existens, februari till april 2001)

 Elise Claesson: "Bevare oss väl för en ny kyrka utan Gud". Svenska Dagbladet, Idagsidan,  18.4.2001. En socialistisk ateist och en liberal kristen visade sig ha en del gemensamt när kulturministern och de politiska partierna hade bjudits in för att diskutera kring temat Andlighet utan Gud. Platsen var ABF-huset i Stockholm, arrangör var ABF och föreningen Humanisterna, som ville diskutera villkoren för de "icke-religiösa medborgarna". Endast cirka 15 procent av svenskarna tror på en personlig Gud, enligt World Value Studies 1999/2000. ( Kursiverad ingress från SvD. Länk 18.4.2001.)

"En konstnärlig påskbetraktelse" Svenska Dagbladet Kultur 14.4.2001. Speciellt för SvD:s kulturredaktion har biskopen i Stockholms stift, Caroline Krook, skrivit en påskbetraktelse som tar sin utgångspunkt i ett antal objekt ur Dan Wolgers svit Grand Anti - femton scener ur Jesu liv. Objekten är skapade av kasserade antikviteter och på svd.se kan du se hela sviten. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 18.4.2001.)

Gammalt Carl Gustaf Olofsson: "Kristus är uppstånden!". En existentiell tolkning av passionsdramat. Svensk kyrkotidning nr 16/1998. (påsklänk)

 

Tema mystik. Svenska Dagbladet - Idagsidan. (april 2001). 

Helena Mellander: "Andliga visioner kan inte avfärdas som inbillning". (Tema mystik - artikel 4) Svenska Dagbladet, Idagsidan,  19.4.2001. Ljus och änglar. Frid och glädje. Enhet och helighet. I alla tider har människor haft inre upplevelser som de tolkat som ett möte med en högre verklighet. Med all rätt tycker religionsvetaren, som menar att subjektiva komplexa erfarenheter inte går att reducera till en enkel vetenskaplig förklaringsmodell. Neurobiologen föredrar dock en "naturlig" förklaring: Det är hjärnan som gör sina misstag. ( Kursiverad ingress från SvD. Länk 21.4.2001.) Svenska Dagbladet har också öppnat en del på sin webbdebattsida utifrån artikelserien om mystik med rubriken "Hjärnspöken eller en högre verklighet".

Anders Haag: "Personlig utveckling - ja, men först måste du dö". (Tema mystik - artikel 3) Svenska Dagbladet, Idagsidan,  18.4.2001. Lite galna är de nog, mystikerna som offrar mycket av det som vi vanliga dödliga anser gör livet värt att leva. Men vi har också mycket att lära av dem, menar mystikprofessorn Antoon Geels: - Inom mystiken kan man finna en djup förståelse för människans psyke. ( Kursiverad ingress från SvD. Länk 18.4.2001.)

Anna Lagerblad: "Jag såg Gud i pupillen och blev mystiker". (Tema mystik - artikel 2) Svenska Dagbladet, Idagsidan,  17.4.2001. Han har aldrig sett dem, änglarna, annat än i sina drömmar, men han har känt deras närvaro. Konstantinos Zissis omger sig med bilder av änglar, både hemma och bland oliverna han säljer i Hötorgshallen i Stockholm. I sin lilla butik har han också satt upp en bild av ett mirakel - ett moln format till vad man skulle kunna tolka som en ängel eller Jesus. ( Kursiverad ingress från SvD. Länk 18.4.2001.)

Maria Lejonhjelm: "Jag vet att jag står i Guds hand" (Tema mystik - artikel 1) Svenska Dagbladet, Idagsidan,  12.4.2001. Han är psykiater. Överläkare på ett mentalsjukhus. Så en och annan "Jesus" har han träffat i yrket, patienter med vanföreställningar. Men han har också verkligen mött Jesus Kristus, Guds son, i egen person. Och han är säker på att det inte var något hjärnspöke. Mårten Gerle i Motala är en modern mystiker, och hans berättelse inleder Idags "påskserie" om mystik i vår tid. ( Kursiverad ingress från SvD. Länk 18.4.2001.) 

 

Tema tröst. Svenska Dagbladet - Idagsidan. (mars - april 2001).

Ann Lagerström: "Jag ville bosätta mig i trösten". (Tema tröst - artikel 3). Svenska Dagbladet, Idagsidan,  5.4.2001. Den ordlösa trösten har många av Idagsidans läsare erfarenhet av, både som givare och mottagare. Det har vi förstått efter att ha läst alla de traditionella och elektroniska brev som nått oss efter förra veckans artiklar om tröstforskning. ( Kursiverad ingress från SvD. Länk 18.4.2001.)

Ann Lagerström: "På Maria Regina får svårt sjuka tröst i vardagen" (Tema tröst - artike l2). Svenska Dagbladet, Idagsidan,  28.3.2001. - Är du tokig, ska du dansa med döende? Det var många som skakade på huvudet när Dagny Helander-Wand startade dans på vilohemmet Maria Regina i höstas. Dansa med människor som inte kan gå, som knappt orkar höja en arm, som är sorgsna och har ont. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 1.4.2001.)

Ann Lagerström: "Tröst - ett möte med en stark känsla av liv" (Tema tröst - artikel 1). Svenska Dagbladet, Idagsidan,  27.3.2001. "Det går inte att ge någon annan människa tröst, den kan bara förmedlas. Trösten är ett mysterium." Så här börjar hon vårt samtal, Astrid Norberg, professor i omvårdnadsforskning vid Umeå universitet, som de senaste åren specialiserat sig på hur människor läker sina sorger. Vad får en människa att känna sig tröstad, har hon frågat sig. Hur gör man för att lindra en annan människas smärta? Och vad är det som händer när man försöker, och misslyckas. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 1.4.2001.)

 

Merete Mazzarella: "Gode Gud, giv mig kyskhet men inte än!"  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-03-18.  Elizabeth Abbott griper sig an kyskheten i ett nytt verk med encyklopediska ambitioner. Med utgångspunkt i bland annat kristendomens sexualskräck tecknas en celibatets historia som går fram till dagens reaktioner på den sexuella revolutionen. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 29.3.2001.) Merete Mazarella är litteraturvetare och författare.

Holsten Fagerberg: "Nathan Söderblom ville innesluta - inte utestänga", Svenska Dagbladet, Kultur, 2001-03-07. Recension av "Nathan Söderblom - Prost - Professor - Ärkebiskop." Sju föreläsningar utgivna av Carl Fredrik Hallencreutz och Öyvind Sjöholm, 134 s. Svenska Institutet för Missionsforskning Uppsala. (Länk 9.3.2001)  Länken borttagen!

Helena Mellander: "Söker sin spik i snickarsonens spår". Svenska Dagbladet, Kultur, 4.3.2001. Peter Halldorf - svensk ökenfader och andlig vägvisare. Med tidskriften Pilgrim och mottot "tillbaka till rötterna" är han en förgrundsgestalt för ekumeniken - den undergroundvåg som spränger murarna i det kristna Sverige. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 6.3.2001.) Länken borttagen!

Carl Johan Gardell: "Intolerans gör domedagssekter extra farliga." Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-02-27. Under de senaste decennierna har domedagssekter skjutit upp som svampar ur jorden. Ett skäl är samhällets allt snabbare förändringar. I en kaotisk värld erbjuder de millenariska rörelsernas hopkok av myter något att tro och hoppas på. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 6.3.2001.) Carl Johan Gardell är historiker.

"Bli herre över lustarna genom engagemang i andra", Svenska Dagbladet, Idagsidan, 8.2.2001. En av de största frestelserna i vår tid är att bara satsa på sig själv. Risken är att vi struntar i andra. Då går man miste om meningen med livet, menar teologen Ola Sigurdsson som råder oss att vara generösa och se livet som en gåva, inte en konkurrenssituation. Intervju med teologen Ola Sigurdson (Libris) apropå hans bok Hungerns väg (Arcus, Lund, 2000) av frilansjournalisten Ylva Herholz (artikel 2 av 2). (Länkar med anknytning till frågan om begäret.)

"Begären lurar in dig på en väg utan ände". Svenska Dagbladet, Idagsidan, 7.2.2001. Våra begär manipulerar oss varje dag. När reklam och populärkultur signalerar hur vi borde se ut, vad vi borde äga - svarar vi bara med att bli omättliga. Istället för att ta kontrollen över våra egna liv och bli myndiga människor.  Intervju med teologen Ola Sigurdson av frilansjournalisten Ylva Herholz (artikel 1 av 2). (Länkar med anknytning till frågan om begäret.)

Ronny Ambjörnsson: "Tusen år utan Djävulen", Dagens Nyheter, Kultur, 5.1.2001 - Tema Utopier. Drömmen om paradisetUtopisten vid makten är en katastrof. Men ett samhälle utan utopi? Är det lösningen? Ronny Ambjörnsson om drömmarnas reträtt från det politiska rummet. (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln diskuterar den kristna paradismytens betydelse och förändring från medeltid till nutid. Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (6.2.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

Kjell Blückert: "Pigg 90-åring dynamiskt forum för idéutbyte", Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-01-30.Sigtunastiftelsens kulturtidskrift "Vår Lösen" har utgjort ett rum för eftertanke och idéutbyte mellan diktare, konstnärer och teologer. För att fira att "Vår Lösen" nu fyller 90 år, utges en festskrift där tidskriftens funktion under 1900-talet utreds. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 5.2.2001.) Kjell Blückert är teol dr i kyrkovetenskap. (Se också recension i Kyrkans tidning!)

Björn Skogar: "Luthers regementstanke - en fråga om poesi och politik". Svensk kyrkotidning (SKT), nr 45/2000. Skillnaden mellan andligt och världsligt regemente kan förstås som skillnaden mellan å ena sidan poetiskt och metaforiskt språk och å andra sidan rationellt och politiskt språk. Den hermeneutiska medvetetenhet som idag är en självklarhet när det gäller tolkningen av bibeltexter borde enligt Björn Skogar också vara grundläggande när det gäller tolkningen av Luther. En av artikelns grunteser är att det metaforiska språket är den kristna trons primära språk. (Webbpublicerad här 5.2.2001 med tillstånd av författaren och SKT)

Olav Hammer: "Så talar en guru". Dagens Nyheter, Kultur - essä, 27.12.2000. Religiösa guruer har genom historien ofta hänvisat till olika auktoriteter, i skrift eller person. Med dagens individualism har dock en sådan auktoritetstro blivit svårsmält, och i stället söker man övertyga genom att hänvisa till den enskildes egen erfarenhet. Artikeln handlar om modern andlig retorik. (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (31.1.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

Gunnel Vallquist: "En kulturspegel för 1900-talet", recension av Tradition i rörelse, (Anne-Marie Thunberg (red),  Carlssons, 2000) i Kyrkans Tidning nr 4/2001. Under Anne-Marie Thunbergs ledning utvecklades Vår Lösen till en av världens främsta kristna tidskrifter, anser Gunnel Vallquist. Hon recenserar den nyutkomna boken om kulturtidskriften som också är en upptäcktsfärd i ett sekels kyrko-, kultur- och samhällshistoria. (Kursiverad ingress från Kyrkans Tidning. Länk 25.1 - "Har kristen tro en framtid?", artikel, Vår Lösen nr 8/1996). Se också Understreckare i Svenska Dagbladet.

"Vi ville ha en ärlig ceremoni", Dagens Nyheter, Tro och existens, 21.1.2001. Annette Johansson och Tomas Friberg ville gifta sig - men inte i kyrkan. Så de två valde att bli ett inne i det profana men pampiga Stadsbiblioteket i Stockholm. (Kursiverad ingress från DN. Länk 25.1) Artikeln berör behovet av riter och cermonier som är frikopplade från en traditionellt kristen och kyrklig ram.

"Evangelium enligt Hans Alfredsson", Dagens Nyheter, Tro och existens, 14.1.2001. Man ska vara hygglig. Så lyder i all nkelhet evangelium enligt Hans Alfredson. Han älskar poesin och förhoppningarna i de kristnas psalmer, men han säger som anarkisten Bakunin: man ska inte låta sig styras av en bok, vare sig av Bibeln eller Kapitalet. (Kursiverad ingress från DN. Länk 15.1)

"Gör konfirmationen till livskola". Dagens Nyheter, Tro och existens, 7.1.2001. Vid förra sekelskiftet konfimerades i stort sett alla 15-åringar i Sverige, hundra år senare är det mindre än hälften. "Kyrkan klarar inte av att svara upp mot ungdomarna", säger skolprästen Lars Eric Rännar. (Kursiverad ingress från DN. Länk 14.1)

Gunnel Vallquist: "Sekretessens slöjor dras bort från Opus Dei", Svenska Dagbladet, Understreckare, 2001-01-11. I den katolska sekten Opus Dei detaljkontrolleras medlemmarna och får stereotypa föreställningar inpräglade i sig. Det framgår av denna genomgång av böcker i vilka forskare och avhoppare i detalj skildrat livet i sekten. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 11.1) Gunnel  Vallquist är författare, medlem i Svenska akademin och katolik. Se vidare blocket om Opus Dei i Arkiv 2000.

Maria Schottenius: "Opus Dei på väg mot påvestolen", Expressen, Kultur, 2001-01-11. I valet av ny påve är Opus Dei en mycket inflytelserik påtryckningsgrupp, anser skribenten Hans-Jürgen Schlamp. - Det skulle innebära en tragedi för den katolska kyrkan och katolska kristna, skriver Expressens Maria Schottenius. (Kursiverad ingress från Expressen. Länk 11.1). Maria Schottenius är kulturchef på Expressen.  blocket om Opus Dei i Arkiv 2000.

Madeleine Tönnies: "Mamma, pappa, barn?", Göteborgsposten, Kultur 3.1.2001. Den konservativa kristna familjebilden har mycket lite att göra med kristendomens ursprungliga  vision om gemenskap bortom blodsband. Madeleine Tönnies undrar om den heliga familjen kan bli den helande. (Kursiv: ingress från GP) Madeleine Tönnies är doktorand i teologi i Lund. (Länk den 7.1. Länken är den 5.3 åter i funktion med ny adress.) 

 

[Arkiv1999] [Arkiv2000]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]

 

Webbpublicering av förut tryckt material
[länkar] [sidans början]
[återpublicerade dagstidningsartiklar]
[återpublicerade tidskriftsartiklar]

Artiklarna redovisas i den ordning de är webbpublicerade här, inte efter datum för originalpubliceringen. 

 

Dagstidningsartiklar:

[länkar] [sidans början]
[återpublicerade tidskriftsartiklar]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]

Två artiklar om den etiska debatten i Tyskland om stamcellsforskning av Fredrik Sveneaus: (del 1) "Människa eller produkt" och (del 2) "Embryot har rätt till advokat". Dagens Nyheter, Kultur Essä, den 10 och 11 oktober 2001. I den svenska debatten om stamceller står Bibelns människosyn mot nyttofilosofins. I Tyskland åberopas hellre filosoferna som Kant eller Habermas mot industriell hantering av mänskliga embryon. Betydligt fler än abortmotståndarna har principiella invändningar mot stamcellsproduktion. I två artiklar granskar Fredrik Svenaeus de etiska argumenten. (Kursiv - ingress från Dagens Nyheter. Länk 20.11.) Den webbpubliceras här (20.112001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN. (Se också sidan om etik och stamcellsforskning!

Ronny Ambjörnsson: "Tusen år utan Djävulen", Dagens Nyheter, Kultur, 5.1.2001 - Tema Utopier. Drömmen om paradisetUtopisten vid makten är en katastrof. Men ett samhälle utan utopi? Är det lösningen? Ronny Ambjörnsson om drömmarnas reträtt från det politiska rummet. (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln diskuterar den kristna paradismytens betydelse och förändring från medeltid till nutid. Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (6.2.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

Olav Hammer: "Så talar en guru". Dagens Nyheter, Kultur - essä, 27.12.2000. Religiösa guruer har genom historien ofta hänvisat till olika auktoriteter, i skrift eller person. Med dagens individualism har dock en sådan auktoritetstro blivit svårsmält, och i stället söker man övertyga genom att hänvisa till den enskildes egen erfarenhet. Artikeln handlar om modern andlig retorik. (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (31.1.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

Per-Arne Bodin: "Dialogen är gudomlig", Dagens Nyheter, Kultur - essä, 17.11.2000. Den ryske litteraturforskaren Michail Bachtins (titlar på Libris) tankar om den renässanska och medeltida karnevalen, där högt och lågt bytte plats och makten parodierades underifrån, har blivit mycket använda av litteraturvetare. Men hur var hans förhållande till den religiösa makten? Per-Arne Bodin (titlar på Libris) har läst några böcker där Bachtin framställs osm en i grunden kristen tänkare.  (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (18.12.2000) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

Jackie Jakubowski: "Myten om ett blodbad" Dagens Nyheter 3.10.2000. Kan orätt med hävd försvaras? frågade en gång Erik Gustaf Geijer - med anledning av att så många fördomar tycks omöjliga att utrota. Gammal europeisk antisemitism tycks också ha fått ett nytt liv i Mellanöstern. Artikeln berättar om etthundrafemtioårig antisemitisk beskyllning som alltjämt ekar - också i FN. Jacki Jakubowski är chefredaktör för Judisk Krönika. (Artikeln är inte utlagd på DN:s webbplats och har därför återpublicerats här den 2.11.2000 med tillstånd av såväl författaren som DN.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet. Se också länkar till artiklar med anknytning till påvens besök i Israel i mars 2000 i Arkiv 2000.

Henrik Lundberg: Svensk tro och svenskt förnuft.
Recension av antologin Tro, vetande, mystik: svensk religionsfilosofi 1900-1999,  Johan Modée (red.), Symposion 2000. Recensionen är publicerad den 28 juli 2000 i Sydsvenska Dagbladet.

Jackie Jakubowski: Påven och Führern.
Vilken roll spelade påven Pius XII under andra världskriget? En hjälte och antinazist, som i det tysta räddade tiotusentals judar - påstår hans försvarare. En kallsinnig och cynisk politiker, som teg om Förintelsen - hävdar kritikerna. Artikeln är publicerad i Dagens Nyheter den 2.11.1999. (webbpublicerad här 10.11.1999)

Jackie Jakubowski: Vem skrev Bibeln?
Apropå nyöversättningen av den hebreiska Bibeln redovisar författaren såväl nutida som äldre diskussion inom bibelvetenskapen om Biblens tillkomst. Diskussionen är framför allt inriktad på frågan om vem, vilka, som har skrivit de fem Moseböckerna, Toran. Publicerad i Dagens Nyheter den 14.9.1999. (webbpublicerad här 31.10.1999)

Johan Nilsson: Apornas planet.
Artikeln redovisar huvuddragen i Darwins evolutionslära och kritiserar kreationismen, en nutida form av bokstavlig skapelsetro som på sistone stärkt sin ställning inom skolan i flera delstater i USA. Publicerad i Dagens Nyheter den 23.9.1999. (webbpublicerad här 31.10.1999)

Johan Lundborg: Moderna teologer flirtar med tidsandan. Recension av Modern svensk teologi (Verbum, 1999). Understreckare i Svenska Dagbladert 13.7.1999.

John Swedenmark: Är religiösa trätor ett missförstånd? Recension i Göteborgsposten den 1 mars 1999 av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998).

Peder Thalén: Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen?
Svenska Dagbladet, Samtider, 4 april 1999.

 

Tidskriftsartiklar:

[länkar] [sidans början]
[återpublicerade dagstidningsartiklar]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]

Björn Skogar: "Luthers regementstanke - en fråga om poesi och politik". Svensk kyrkotidning (SKT), nr 45/2000. Skillnaden mellan andligt och världsligt regemente kan förstås som skillnaden mellan å ena sidan poetiskt och metaforiskt språk och å andra sidan rationellt och politiskt språk. Den hermeneutiska medvetetenhet som idag är en självklarhet när det gäller tolkningen av bibeltexter borde enligt Björn Skogar också vara grundläggande när det gäller tolkningen av Luther. En av artikelns grunteser är att det metaforiska språket är den kristna trons primära språk. (Webbpublicerad här 5.2.2001)

Erica Appelros: "Religiös ickerealism och referens till Gud". Artikel publicerad i Svensk kyrkotidning nr 8/2000. I artikeln diskuteras förutsättningarna för den religionsfilosofiska debatten om religiös realism och ickerealism. Författaren synliggör problem och möjligheter i denna diskussion genom att med hjälp av konkreta exempel på olika typer av referens i vardagsspråket visa på olika typer av referens i det religiösa språket. (Webbpublicerad här 25.7.2000)

Åke Skoog: "Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition". Texten är en föreläsning som hölls på Kulturhuset i Stockholm den 11 november 1991 i anslutning till utställningen Antisemitism. En förkortad version ingick i tidskriften Vår Lösens temanummer om antisemitism, nr 1/1992. I föreläsningen närgranskas det tydliga antijudiska inslag som funnits med i kristendomen sedan urkyrkans tid. Genomgången av två inflytelserika svenska böcker om bibeltolkning, skrivna av två framstående 1900-talsexegetiker, ger texten en speciell bäring mot svensk horisont. Åke Skoog är präst och direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. (webbpublicerad 1.5.2000.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet. Se också länkar till artiklar med anknytning till påvens besök i Israel i mars 2000 i Arkiv 2000.

Kenneth Nordgren: "Wittgenstein och religion"
Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998). Publicerad i Svensk kyrkotidning nr 43-44/1999.   (webbpublicerad här 8.2.2000)

Morton H. Narrowe: "Kristen teologi i toleransens anda"
Överrabbinen i Stockholms judiska församling recenserar Kristen tro mitt i mångfalden. En religionsteologi. av Sten Philipson (Libris, 1997). Publicerad i Judisk Krönika nr 5/1998. (webbpublicerad här 31.10.1999)

Olle Källstigen: "En kristen religionsteologi"
Recension av Sten Philipson: Kristen tro mitt i mångfalden. En religionsteologi. (Libris, 1997). Publicerad i Tro & Liv nr 2/1999. (webbpublicerad här 26.9.1999)

Olli Lagerspetz: "Strömlinjeformat om Wittgenstein och tro" Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998). Publicerad i Filosofisk tidskrift nr 2/1999. (webbpublicerad här 6.9.1999)

 

Nedanstående tidskriftsartiklar har varit tillgängliga på webbplatsen sedan starten våren 1998 med länkar från förstasidan.

Carl Gustaf Olofsson: Har kristen tro en framtid?
Artikeln försöker synliggöra en existentiell sida i klassisk kristen tro som också är av central betydelse för det demokratiska samhällets 'själ'. Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996.

Werner G. Jeanrond: Kyrkans budskap och samtidens krav. 
Gensvar på ovanstående artikel.
Professor Jeanrond menar att Olofsson syn på kyrkans uppgift är instrumentell och bygger på ett missförstånd om vad som utgör kristendomens primära karakteristiska - och därför måste avvisas av kyrkan. Publicerad i Vår Lösen nr 8/1996.

Carl Gustaf Olofsson: Kallad att vara ett ljus i världen.
Svar till professor Werner G. Jeanrond.
Utifrån misstanken att professor Jeanrond har missförstått centrala resonemang förtydligar Olofsson den grundläggande problematiken. Publicerad i Vår Lösen nr 5-6/1997.

Carl Gustaf Olofsson: Kristus är uppstånden!
En existentiell tolkning av passionsdramat som skiljer sig från teologerna Rudolf Bultmanns och Paul Tillich's tolkningar. Svensk kyrkotidning nr 16/1998.

 

[länkar] [sidans början]
[återpublicerade dagstidningsartiklar]
[återpublicerade tidskriftsartiklar]
[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[Arkiv1999] [Arkiv2000]

 

 

 

 

Om Svenska Dagbladets understreckare.
Under 2003 har SvD successivt förbättrat arkivet för gamla Understreckare. Man kan, när det nu blivit december 2003, hitta Understreckare från och med februari 2003. Det ger en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial. 

www.svd.se/understrecket/ 

 

 

[Arkiv1999] [Arkiv2000] [Arkiv2002
[Arkiv2003] [Arkiv2004] [Arkiv2005]

[Länkar med anknytning till olika artiklar]
[sidans början] [bakgrundsbild]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, dvs att även dessa sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver i  www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2001 väljer man en avbildning från 2002. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2002. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2006 så väljer man an avbildning från 2007. 

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. 

Denna sida har haft 8980 besökare från den 7 april 2000 och fram till flyttningen till www.existentiell-tro.net den 23 oktober 2001. Förhoppningsvis ska en ny räknare vara på plats inom en ganska snar framtid.

 

 

Till sidans början!