[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]

list av furu

 

Arkiv 2000:
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter.

[Arkiv 1999] [Arkiv 2001]
[Arkiv 2002] [Arkiv 2003]
[Arkiv 2004] [Arkiv 2005
[Innevarande år]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver in www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2000 väljer man en avbildning från 2001 - första avbildningsåret!. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2001. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2005 så väljer man an avbildning från 2006. 

Länkar och återpublicering.

Länk till webbplatsens förstasida

 

Senaste tillskott:
Återpublicering 2000: 18.12, 2.11, 1.8, 25.7, 1.5, 27.3, 8.3, 13.2, 8.2(1), 8.2(2), 2.2, 15.1.2000,
Länkar 2000: 28.12(1), 28.12(2), 28.12(3), 28.12(4), 28.12(5), 28.12(6), 11.12 (Ny länk mars 2003), 27.11, 26.11, 19.11, 8.11, 7.11(1), 7.11(2), 7.11(3), 7.11(4), 27.10, 16.10(1), 16.10(2), 16.10(3), 5.10(1) 5.10(2), 26.9, 16.9, 4.9, 23.8, 16.8, 11.8, 26.7, 19.7, 18.7(1), 18.7(2), 16.7, 15.7, 14.7, 11.7, 10.7(1), 10.7(2) 8.7, 24.6, 11.6, 8.5(1), 8.5(2), 25.4(1), 25.4(2), 7.4(1), 7.4(2), 28.3, 27.3, 23.3, 22.3, 9.3(1), 9.3(2), 8.325.2(1), 25.2(2), 12.2, 30.1, 28.1, 25.1, 24.1, 20.1, 20.1(2),
Originalpublicering: 16.1.2000.

 

Tematiskt sammanställda länkblock med anknytning till olika artiklar.

OBS. Våren 2002 möblerade Dagens Nyheter om rejält på sin webbplats. Det innebär att alla länkar fram till mars 2002 är ur funktion. Alla artiklar kan dock hittas via Presstext som är en betaltjänst. Om man är prenumerant på Dagens Nyheter så har man rätt att ta fram tio artiklar i månaden gratis via DN:s Arkiv.

 

 

Olav Hammer: "Så talar en guru". Artikel från Dagens Nyheter den 27 december om modern andlig retorik.

Per Molander: När Jesus och Gud blev ett - En rafflande skildring av striden kring arianismen. SvD Understreckare den 5 december.

Min tro. Artikelserie i Dagens Nyheter, söndagar, på livsåskådningssidan Tro och existens. Sju artiklar. Första artikeln den 3.9. Sista 19.11.2000.

"Myten om ett blodbad", artikel i Dagens Nyheter. Om hur gammal kristen antisemitism lever och frodas i dagens mellanösternkonflikt.

Opus Dei - Guds verk?
Stort upplagd artikelserie på Expressens kultursida om den hemlighetsfulla och inflytelserika katolska organisationen Opus Dei.
(4 - 11 juli 2000)
Uppföljningsartiklar efter artikelserien - senaste: Dagens Nyheter 8.8, 23.8Signum nr 6/2000.
11.1.2001. Svenska Dagbladet - understreckare, Expressen

Religionsfilosofi:
Religiös ickerealism och referens till Gud. Artikel i Svensk kyrkotidning nr 8/2000.
Recension i Sydsvenskan av "Tro, vetande, mystik", (red) Johan Modeé (28.7).

Judisk och kristen syn på sexualiteten. Dagens Nyheter - Tro och existens, 24.9.2000. 

Tema: Skuld (Sista 3.11.2000)

Tema: Kristendom, antisemitism och påvens besök i Israel i mars 2000.
DN 21.3, SvD 22.3, GP 22.3, SvD 28.3.
Se också DN 29.1
och DN 2.11.1999
Föreläsning: Undervisning i förakt.
SvD 11.9.2000. För tidigt för försoning

Religion och naturvetenskap. Artiklar - debatt, Dagens Nyheter, 24 och 25 februari, 3,  9, och 23 mars, 6 och 7 april, 13 och 20 april

[artiklar] [länkar]
(Länkarna är kontrollerade och i vissa fall uppdaterade 28.2.2001)

Denna del av webbplatsen Språk, tro och religion startades i början på september 1999. När det gäller gränsen mellan 2000 och år 2001 i denna arkivdel så är den inte knivskarp. Under några månader i början på året finns materialet från december 2000 även med på den aktuella sidan för 2001. Det innebär att dessa länkar tillsvidare är dubblerade.

Länkarna till material på dagstidningars och tidskrifters webbplatser kommer successivt upphöra att fungera. När det upptäcks kommer länkningen att tas bort. Men artikelrubriker och ingresser finns kvar som historik och tips för specialintresserade. Allt publicerat material går förstås att hitta i de stora bibliotekens dagstidnings- och tidskriftsarkiv. Man kan då också söka via webbaserade betaltjänster som Artikelsök, Presstext eller Mediaarkivet. De flesta skolor har tillgång till dessa tjänster. Vad gäller konceptet för artikelservicen se den aktuella sidan för år 2000.

 

 

Länkar till aktuella artiklar och recensioner.
[artiklar] [sidans början]

 

Carl-Erik Sahlberg: "Världen vänder - men vänder kyrkan?" Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2000-12-29. Andlighet. Sverige är inte alls särskilt sekulariserat. En rad tecken tyder på att människors andliga längtan fördjupas. Men kyrkan sviker. Kyrkan måste ha modet att leva efter vissa principer. Först då blir den attraktiv, skriver Carl-Erik Sahlberg. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 7.1.2001.) Carl-Erik Sahlberg är domkyrkokomminister i Stockholms domkyrkoförsamling. I anslutning till artikeln har SvD också öppnat ett debattforum som den 7.1 hade ca 45 inlägg.

Samuel Rubenson: "Människans kallelse: att försona kosmos motsatser", Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-12-28. Enligt Maximos Bekännaren genomsyras tillvaron av motpoler. Människan är skapad att leva som försonare, att föra samman utan att upphäva. Denna uppgift står i centrum för Lars Thunbergs komprimerade analys av Maximos teologiska vision. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 28.12.) Samuel Rubenson är professor i kyrkohistoria i Lund.

Anders Haag: "Utan frid finns ingen lycka eller njutning", 2000.12.28, artikel 3 i en artikelserie om njutning på Idagsidan, Svenska Dagbladet. Frågan är om njutning är något att sträva efter alls, eller om lycka - det högsta goda - är något helt annat. Följ med på en filosofisk odyssé. (Kursivering, del av ingress från SvD. Länk 28.12.). Anders Haag är frilansjournalist.

Sex skribenter ger sina bilder av Jesus - som vår Herre och Frälsare, eller som en av många profeter. Svenska Dagbladet - Kultur, 2000-12-24. Nina Solomon, Ann-Catrin Nilsson, Tommy Olofsson, Carl Otto Werkelid, Johan Tralau, Christine Falkenland. (Länkar 28.12)

Owe Wikström: "Teologins reaktion på psykoanalysens religionskritik", Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-12-24. I antologin "Religionspsychologie Heute" granskas bland annat teologins bemötande av psykoanalysens religionskritik. Att gudsbilden är emotionellt färgad innebär inte att tron kan reduceras till en neurotisk flykt undan tillvarons brutalitet. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 28.12.) Owe Wikström är professor i religionspsykologi i Uppsala

Claes-Bertil Ytterberg: "Bara vi kan rädda de plågade", Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2000-12-24. Med barnet i krubban går en vädjan till oss alla - att värna de svaga och skyddslösa. Ett samhälle som vill vara kristet slår vakt om alla dem som försummas och glöms. Det börjar djupt där inne, hos oss själva. Gud litar på oss, skriver Claes-Bertil Ytterberg. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 28.12.) Claes-Bertil Ytterberg är biskop i Västerås. I anslutning till artikeln har SvD också öppnat ett debattforum som den 27.12 hade något över 30 inlägg. (Borttagen från SvD:s webb i februari.)

Werner G Jeanrond: "Jesu pauser kastar sitt ljus", Göteborgsposten, Kultur 21.12.2000. Recension av Mats Furberg: Den första stenen: En moralitetsfenomenologisk undersökning, Daidalos, 2000. Werner Jeanrond finner viss likhet mellan Mats Furbergs och Paul Ricöurs filosofiska projekt, men Ricöur är öppnare mot religion.  Werner Jeanrond är professor i systematisk teologi, Lund. (Länk den 28.12). Länken till GP:s webbplats är borttagen den 20.1.2001.

Per-Arne Bodin: "Dialogen är gudomlig", Dagens Nyheter, Kultur - essä, 17.11.2000. Den ryske litteraturforskaren Michail Bachtins (titlar på Libris) tankar om den renässanska och medeltida karnevalen, där högt och lågt bytte plats och makten parodierades underifrån, har blivit mycket använda av litteraturvetare. Men hur var hans förhållande till den religiösa makten? Per-Arne Bodin (titlar på Libris) har läst några böcker där Bachtin framställs osm en i grunden kristen tänkare.  (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (18.12.2000) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN. Enligt överenskommelse med DN så har webbpubliceringen dröjt en månad efter publiceringen i DN

Per Molander: "Rafflande skildring av striden kring arianismen" (Webbpublicerad på Språk, tro och religion i mars 2003!!), Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-12-05. I "When Jesus became God" ger Richard Rubenstein (boktitlar av samma författare upptagna på Libris) en livfull skildring av striden kring arianismen på 300-talet e Kr. Han visar hur teologisk doktrin, politik och tillfälligheter samverkade under detta avgörande skede i kristendomens historia. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 11.12.) Per Molander är författare och forskningsledare vid SNS. På nätbokhandeln Amazon kan man också ta del av läsreaktioner på boken. På Eccole Glossary kan man läsa en kort förklaring av arianism. Nicenska och athanasianska trosbekännelsen som kom till i denna fornkyrkliga konflikt finns att läsa på Språk, tro och religion

"Den sanna människan" av Kerstin Vinterhed, Dagens Nyheter, Insidan/Tro och existens, söndagen den 26 november. Hur ska man förstå Jesus, på samma gång Gud och människa? Den frågan har alltid sysselsatt kristendomens uttolkare, men har fått förnyad aktualitet inte minst i mötet med andra religioner. Artikeln utgår från seminariet "Vem var mannen från Nasaret" på Sigtunastiftelsen den 18 november. Medverkande var bland annat ärkebiskop KG Hammar, Margit Sahlin, präst och teol.dr, och Anne-Louise Eriksson, docent, Aleksander Radler, professor. (Kursiverad ingress från DN. Länk 27.11) Länkar med anknytning till frågan om "Vem var mannen från Nasaret"

Stefan Jonsson: "Intet är något." Dagens Nyheter, Kultur - essä, 8.11.2000. Om Nietzsche hade rätt och Gud är död - vad händer då  med människan? När ingenting finns kvar som yttersta garanti - erfar hon en berusande frihetskänsla eller en förlamande ångest? Den modernistiska poesin finner i alla fall sitt centrala ämne i just denna mänskliga belägenhet, i tomrummet, intet. Om detta har Anders Olsson skrivit en bok. Stefan Jonsson har läst. (Kursiverad ingress från DN. Länk 19.11)

Dick Harrisson: "Spanska sjukans bortglömda skräckvälde". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-11-08. Mellan åren 1918-1920 dog minst 20 miljoner människor i spanska sjukan.
Sedan försvann farsoten och viruset som orsakade den dog ut. Vetenskapsjournalisten Gina Kolata skildrar i en suggestivt skriven bok forskarnas försök att identifiera detta bortglömda mördarvirus.
 
(Kursiverad ingress från SvD. Länk 8.11). Artikeln är med här för att den indirekt belyser teodicéproblematiken på ett intressant sätt, dvs frågan om det kan finnas en god Gud med tanke på det lidande som människor har drabbats av genom historien.

Lars-Christer Hydén: "Bekännelsen skapade individens inre rum". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-10-22. I "Troubling Confessions" visar Peter Brooks hur bekännelsen förvandlades från en kollektiv ritual till samtal och självrannsakan. Genom detta skapades den västerländske individens "inre rum". Men i dag ser vi en återgång till antikens offentliga bekännelse och utagerande. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 7.11)

Jackie Jakubowski: "Myten om ett blodbad" Dagens Nyheter 3.10.2000. Kan orätt med hävd försvaras? frågade en gång Erik Gustaf Geijer - med anledning av att så många fördomar tycks omöjliga att utrota. Gammal europeisk antisemitism tycks också ha fått ett nytt liv i Mellanöstern. Artikeln berättar om etthundrafemtioårig antisemitisk beskyllning som alltjämt ekar - också i FN. Jacki Jakubowski är chefredaktör för Judisk Krönika. (Artikeln är inte utlagd på DN:s webbplats och har därför återpublicerats här den 2.11.2000 med tillstånd av såväl författaren som DN.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet. Se också länkar till artiklar med anknytning till påvens besök i Israel i mars 2000.

Christian Braw: "I hjärtat smälter tro och vetande samman". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-10-15. I "Martin Luthers Rhetorik des Herzens" visar Birgit Stolt retorikens betydelse för Luther. Med sin framställning ville han nå in i hjärtat, det personliga medvetandets centrum, som omfattade både tanke och känsla, tro och vetande. Detta präglade också hans Bibelöversättning. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 16.10) Christian Braw är docent vid Åbo Akademi.

 

Tema: Skuld. (oktober - november 2000).
Artikelserie i på Idagsidan i Svenska Dagbladet

"Aktiverad av skuld eller paralyserad av skam" SvD torsdagen den 5 oktober 2000. Tyngd av skuld - eller skam. För samma gärning kan en person känna skuld, medan en annan kan känna skam. Det menar sociologen Vessela Misheva. Skuld känner den som är ansvarig och fri att välja. Skam känner den som inte kan välja. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 16.10)

"En skuld som hjälper oss att leva rätt". SvD onsdagen den 11 oktober 2000: Den goda skulden. I torsdags redde vi ut skillnaden mellan skam och skuld. Men det finns också skuld som snarare handlar om ansvar - för såväl våra egna liv som för hur vi bemöter andra. Med denna "goda skuld" får vi möjlighet till insikt och därmed förändring och försoning. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 16.10)

"Viktigt våga prata om vår kollektiva skuld". SvD onsdagen den 1 november 2000. Kan kollektiv skuld sippra igenom, från en generation till nästa? Borde vi svenskar känna skuld för hållningen under kriget och tvångssteriliseringarna? Och bär dagens tyskar skuld för Förintelsen? Absolut, menar den tyske psykoanalytikern Hermann Beland. Det är nästan som om vi själva har begått våra föräldrars brott och känner skuld för deras handlingar. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 7.11)

"Hjälp finns hos psykologen - förlåtelse bara i kyrkan". SvD torsdagen den 2 november 2000. I går skrev vi om kollektiv skuld. Men hur hanterar vi vår personliga? Vi har sett katoliker bikta sig på film. Efter nyår finns ett biktbås i Göteborgs domkyrka - det första i Svenska kyrkan i modern tid. Vi avslutar skuldserien med ritualen att lätta sitt hjärta - utan att se prästen i ögonen. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 7.11)

"Förlåtelse handlar om att kunna sätta punkt". SvD fredagen den 3 november 2000. Skuldserien är avslutad. Men förlåtelsen då? - Den är nödvändig för livsmodet, säger fängelseprästen Lars Åke Lundberg. I många år har han arbetat med intagna och missbrukare. Där har han sett: förlåtelsen är en del av tillfrisknandet. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 7.11)

Mellan den 2 oktober och den 3 november har det publicerats 14 artiklar på temat skuld på Idagsidan. Länkar till de övriga artiklarna hittar man i anslutning till ovanstående artiklar.

 

Tom Hedlund: "Tron växer fram ur en brist på Gud".  Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-10-08. För poeten och prästen R S Thomas, som avled nyligen, var mötet med den walesiska lantbefolkningen chockartat. På samma sätt som den framväxande kärleken till Wales var en kamp, var tron en kamp för Thomas. Den växte fram ur en upplevelse av tomhet och frånvaro. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 16.10)

Bo Hansson: "En kärlekens fundamentalist". Svenska Dagbladet Kultur 5.10.2000. Recension av ärkebiskop KG Hammars bok om kyrkans tro på Jesus Kristus, "Ecce homo - efter två tusen år" (Arcus och Verbum förlag, 2000) Länken borttagen från SvD:s webbplats (28.2.2001).

Cordelia Edvardson: "För tidigt för försoning." Svenska Dagbladet Kultur/Kommentar, 11.9.2000. Cordelia Edvardson om påvens helgonförklarande av två av sina föregångare och om katolska kyrkans förhållande till judendomen och judarna. (Kursiverad ingress från SvD:s webbupplaga.) (Länk 5.10.2000) Artikeln kan läsas som en kommentar till Cordelia Edvardsons mycket positiva artikel hon skrev i mars apropå påvens besök i Israel (se nedan).

"Sex som synd eller njutning" av Jackie Jakubowski, Dagens Nyheter, Insidan/Tro och existens, söndagen den 24.9.2000. Jackie Jakubowski, kulturskribent och chefredaktör för Judisk krönika, skriver om hur synen på sexualiteten har ändrats genom tiderna i den kristna och den judiska bibeltolkningen. (Kursiv: DN:s ingress. Länk den 26 september.)

Tema: Min tro.

Artikelserie i Dagens Nyheter, söndagar, på Insidan, Tro och existens. Sju artiklar under september, oktober och november 2000.

"Hon tror på människan" av Gert Svensson (DN, 3.9.2000). Birgitta Wallin kallar sig humanist, FN:s deklarationom de mänskliga rättigheterna är för henne vad Bibeln är för de kristna. (Kursiv: DN:s ingress. Länk den 4 september.)

"Sjubarnsmor i Buddhas tjänst" av Inga Lantz (DN, 10.9.2000). Davaa är uppväxt i en djupt religiös familj i Mongoliet, hennes farfar var lama. Hon har alltid haft en stark tro, på Buddha och så småningom blev hon själv lama, en av ett 30-tal kvinnliga lamor i landet. (Kursiv: DN:s ingress. Länk den 16 september.)

"Jag kan bli arg på Gud men jag slutar aldrig tro" av Malin Nordgren (DN, 8.10.2000). Ett forum både för livsfrågor och för djup vänskap. Det är kyrkan för missionsförbundaren Steve Gräsberg. Och även om det ibland kan vara svårt att skilja den kristna gemenskapen och själva tron åt finns gudstron hela tiden i botten. (Kursiv: DN:s ingress. Länk den 26 november.)

"Då förstod jag: Alla religioner har samma källa" av Jenny Ullström (DN, 19.11.2000). När Harald Indgul upptäckte bahai fann han en religion som erkände och innefattade andra religioner. Visionen om en fredlig värld där jordens folk lever i harmoni med varandra gjorde att han fastnade direkt. (Kursiv: DN:s ingress. Länk den 26 november.)

De övriga artiklarna i serien hittas via DN:s webb, Insidan, artikelserier, "Min tro".

 

"Bekännelsen anpassas efter dem som inte tror." Bokförläggaren Per Åkerlund kritiserar Svenska kyrkans öppenhet för trender. Intervju i Nya Dagen den 16 augusti 2000. (När det gäller den artikel i Kyrkans Tidning som det refereras till i intervjun se länk i Arkiv 1999.) (Länk den 16 aug. 2000. Efter att varit ur funktion en längre tid är den återaktiverad med ny adress 14.8.2001)

"Islams många ansikten." Göteborgsposten, kultursidan, lördagen den 8 juli 2000. Läget är komplicerat när det gäller tolkningsfrågor, finner Monika Tunbäck-Hanson under läsningen av artiklar om religion från den senaste veckan. (Kursiv, Göteborgspostens ingress.) Länken är utlagd 10.7. Den är aktiv t.o.m. den 7 augusti.

 

Tema: Opus Dei. (juli 2000)
(senaste länkar 11.1.2001:
Svenska Dagbladet, Expressen)

Expressen Kultur: Opus Dei. Den 4 juli påbörjades en stort upplagd artikelserie om Opus Dei på Expressens kultursida. Opus Dei är en starkt konservativ inomkatolsk organisation med världsvid utbredning och stort inflytande. Den bildades i Spanien 1928 och håller sedan ett antal år på att etablera sig i Sverige. Skribenter är Expressens kulturchef Maria Schottenius och Ia Modin med åtta års erfarenheter av Opus Dei. Hon kom i kontakt med Opus Dei som 16-åring. När hon hoppade av 1998 hade hon två år varit fullvärdig medlem.

Expressens presentation av artikelserien:

Ia Modin hoppade av en hemlig katolsk sekt i Sverige. Nu avslöjar hon hur det går till när sekten värvar nya unga medlemmar och steg för steg bygger ut sin makt över den katolska kyrkan.
Tillsammans med Expressens kulturchef Maria Schottenius har Ia Modin skrivit en stor artikelserie om sektens verksamhet i Sverige och världen.
Följ med på en skrämmande resa in i den katolska sekten Opus Dei.

www.expressen.se/opus

Artiklar:
4 juli:   (1) Opus Dei – Guds verk?
5 juli:   (2) 33 piskrapp varje lördag
6 juli:   (3) Den hemliga vägen till Sverige
7 juli:   (4) Inga sprickor i fasaden
8 juli:   (5) Vi kontrollerade varandra
10 juli: (6) Påven släppte in sekten till makten
11 juli: (7) Sekten styr bakom maktens kulissser (sista)

Nyhetsartikel:
Attentat mot Ia Modin efter avslöjandena i Expressen.
(Expressen måndagen den 10 juli).

Uppföljningsartiklar i Expressen:
13 juli: "Biskop Anders Arborelius kommenterar och dementerar Opus Dei-artiklarna". Expressen har även publicerat Anders Arborelius officiella uttalande som gått ut till alla präster och församlingar. Kulturchefen Maria Schottenius kommenterar biskop Arborelius reaktioner på Expressenartiklarna.
14 juli: "84 000 skäl för" Dennis M. Searby, informationsansvarig i Opus Dei bemöter Expressens artiklar (även publicerat på Opus Dei's officiella svenska webbplats).
14 juli: "Svar utan substans". Svar på Dennis Searby's artikel av Ia Modin och Maria Schottenius.
14 juli: "Opus Dei är en del av den svarta makten". Telefonintervju med författaren Birgitta Trotzig, tillika  katolik.
14 juli: "Hoppas verkligen att statens pengar inte går till Opus Dei" Kort intervju med Marita Ulvskog apropå artikelserien.
18 juli: "Konspirationer". Anders Piltz, författare, präst i dominikanorden och professor i latin, avfärdar Expressens artikelserie om Opus Dei.
18 juli: "Anders Piltz flyr diskussionen" Kort svar av Maria Schottenius till Anders Piltz (se ovan).
19 juli: "På svarta listan" av Viveka Servatius, fil.dr och domykyrkokantor i katolska domkyrkan 1978 - 1987.

Ledare i Expressen
16 juli: "Opus Pinochet" Osignerad ledare med anledning av artikelserien om Opus Dei och biskop Anders Arborelius svar i Expressen.

Expressen 2001.
Nytt Maria Schottenius: "Opus Dei på väg mot påvestolen", Expressen, Kultur, 2001-01-11. I valet av ny påve är Opus Dei en mycket inflytelserik påtryckningsgrupp, anser skribenten Hans-Jürgen Schlamp. - Det skulle innebära en tragedi för den katolska kyrkan och katolska kristna, skriver Expressens Maria Schottenius. (Kursiverad ingress från Expressen. Länk 11.1).

Svenska Dagbladet
18 juli: "Opus Dei inte utan motstånd." Debattartikel i Svenska Dagbladets kulturdel av Gunnel Vallquist, författare, ledamot av Svenska Akademin och katolik. En sak är säker: sekten skapar splittring varhelst den etablerar sig. Det skriver författaren Gunnel Vallquist om det katolska sällskapet Opus Dei, som granskats i flera artiklar i Expressen. Men tidningen har alldeles fel när den påstår att sekten fått sprida sin propaganda oemotsagd. (Kursiv: SvD:s ingress).
26 juli: "Inte heller Jesus var oemotsagd" Nyligen avlossade Gunnel Vallquist skarp kritik mot den katolska organisationen Opus Dei. Nu får hon svar på tal. "Opus Dei är inte de första kristna som möter motstånd", skriver Johannes L Bernaldo. (Kursiv: SvD:s ingress). Bernaldo är regionalvikarie för prelaturen Opus Dei i Skandinavien
Nytt 11 januari 2001: "Sekretessens slöjor dras bort från Opus Dei", Svenska Dagbladet, Understreckare av Gunnel Vallquist 2001-01-11. I den katolska sekten Opus Dei detaljkontrolleras medlemmarna och får stereotypa föreställningar inpräglade i sig. Det framgår av denna genomgång av böcker i vilka forskare och avhoppare i detalj skildrat livet i sekten. (Kursiverad ingress från SvD. Länk 11.1) Gunnel  Vallquist är författare, medlem i Svenska akademin och katolik.

Dagens Nyheter
8 augusti: "Opus Dei i ohelig allians på korståg mot marxismen". Krönika på DN Kultur av författaren Ana L. Valdés. Den webbpublicerades inte på DN:s webbplats men har återpublicerats på www.expressen.se/opus.
23 augusti: "Hotet från Rom". Katolsk traditionalism. Med det andra vatikankonciliet 1962- 65 förändrades den tidigare så enhetliga katolska kulturen i grunden. Yvonne Maria Werner tecknar en bakgrund till dagens debatter om den katolska kyrkans förbindelser till nykonservatismen. (Kursiv: DN:s ingress.) Yvonne Maria Werner är docent i historia vid Lunds universitet. (länk den 30 augusti)

Officiellt uttalande av Anders Arborelius, Biskop av Stockholms katolska stift från den 10 juli som gått ut till samtliga präster och församlingar i stiftet.

Opus Dei's officiella svenska hemsida har adressen www.opusdei.org/swedish. Man har där öppnat en speciell webbsida där man går i svaromål på Expressens artikelserie. Där finns bland annat ovanstående officiella uttalande av Anders Arborelius, Biskop av Stockholms katolska stift.

Signum nr6/2000. "Expressens opus", ledare av Philip Geister. Signum - KATOLSK ORIENTERING OM KYRKA, KULTUR OCH SAMHÄLLE  - är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer om året. Artikeln är en hård kritik av Expressens artikelserie. (länk 27.10.2000)

Radio P1:
Studio Ett. Torsdagen den 6 juli var Opus Dei huvudtemat för den första sändningstimmen. "I vår första timme ska vi ägna oss åt den katolska rörelsen Opus Dei: "en livsfarlig sekt med ekonomisk och politisk makt över hela världen", menar många... Eller bara "ett sätt att komma närmare Gud", som andra säger... Debatt om Opus Dei i Studio Ett kl 16:03." (Radions programpresentation). Bland de medverkande fanns Maria Schottenius, Ia Modin och Dennis Searby, informationsansvarig för svenska Opus Dei. Om man har Real Player kan man lyssna på programmet via Internet. Hur många dagar programmet är tillgängligt via Internet är dock ovisst. (Från fredagen den 14 juli är programmet inte längre tillgängligt via Internet.)
Människor och tro lördagen den 15 juli. Första inslaget var en intervju med Lars Bergqvist, författare och f.d. svensk ambassadör vid Vatikanen, om Opus Dei och Expressens artikelserie. Om man har Real Player kan man lyssna på programmet via Internet. Det är tillgängligt på P1:s webbplats tills nästa upplaga av programmet fredagen den 21 juli.

Länkar:
På österrikaren Franz Schäfers (troende katolik, intervjuad i P1:s Studio Ett - se ovan) webbplats "Opus Dei - The Unofficial Homepage" finns ett stort antal länkar till material om Opus Dei på Internet. Han har också sammanställt ett omfattande FAQ, "Frekvently Asked Questions", där han utifrån en stor förtrogenhet med såväl centrala texter av Opus Deis grundare, Josemaria Escrivá, som med Opus Deis 70-åriga historia, svarar på ett stort antal frågor som man kan tänkas ställa om Opus Dei. Webbplatsens grundperspektiv är starkt kritiskt, men det finns även länkar till såväl Opus Dei's officiella hemsida som till positivt material.

 

Johan Lundborg: "Folkhemmet ifrågasatt!". Recension av teologen Ola Sigurdsons bok Den lyckliga filosofin - Etik och politik hos Hägerström, Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius. (Symposion, 2000). Svenska Dagbladet, Kultur, 23.6.2000.

Christian Braw: "Augustinus var reformationens stora teologiska auktoritet". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-06-11. Den tyske teologen Martin Chemnitz (1522­1586) systematiserade den fond av tankar och tro som reformationens första generation lämnade efter sig. Nu har han ägnats en avhandling av Torbjörn Johansson, som kartlägger Augustinus betydelse för Chemnitz. (Kursiverad ingress från SvD.) Christian Braw är docent vid Åbo Akademi.

Jackie Jakubowski: "Helvetet är granne med godheten". Göteborgsposten 7.5.2000. Finns det en hänsynslös godhet? En godhet som förkväver och  kräver, som gör gott men vill ha gott tillbaka? Har godheten en gräns? Är den gränslösa godheten god? Göteborgspostens kulturredaktion bad Jackie Jakubowski, chefredaktör för Judisk krönika, att läsa det kristna kärleksbudskapet i Bergspredikan. Jakubowski är också kulturskribent i Dagens Nyheter. I höst utkommer han med essäboken Ljudet av alef (Natur och Kultur). (Ett sammandrag av ingress och eftertext i Göteborgsposten.) Länken till GP:s webbplats kommer att vara i funktion t.o.m. den 6.6. (Länk 8.5.2000) Jakubowski: Se också DN:21.3.2000, DN:5.2.2000, DN:2.11.1999, DN:14.9.2000.

Olav Hammer: "Sekten som ville påskynda världens undergång". Svenska Dagbladet, Understreckare, 6.5.2000. Aumsekten, som låg bakom ett gasattentat i Tokyo 1995, framställs ofta som befolkad av hjärntvättade. Robert Jay Lifton pekar tvärtom på den iögonfallande vanligheten hos dess medlemmar. De var inga naiva offer för manipulation utan drevs av sitt sökande efter mening. (Kursiverad ingress från SvD.) Olav Hammer är doktorand i religionshistoria vid Lunds universitet och författare. Han har bl.a. skrivit På spaning efter helheten: New age - en ny folktro?, 1998. (Länk 8.5.2000)

Berndt Ekholm och Christer Gustavsson: "Jesus och EU kan visa vägen till global etik." Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 12.4.2000. Världen behöver inte religiös fundamentalism, men inte heller konsumism och hedonism. Vi måste hitta grundläggande värden, som kan förena individualism och solidaritet. Den gyllene regeln finns i judendomen, islam och i Jesu bergspredikan. Det skriver Berndt Ekholm, som är socialdemokratisk riksdagsman och före detta ordförande i Broderskapsrörelsen, och Christer Gustavsson, som är internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen. (Kursiverad ingress från SvD:s webbupplaga.) (Länk 12.4.2000. Artikeln är sedan sedan början på sommaren inte längre tillgänglig på SvD:s webb) Länkar med anknytning till frågan om kristendom och det demokratiska samhällets värdebas.

 

Tema: "Påvens besök i Israel".

Cordelia Edvardson: "Gamla sår kan börja läkas". Svenska Dagbladet Kultur, 28.3.2000, under samlingsrubriken "Kommentar/Påven i Israel". Vatikanens officiella talesmän försäkrar att påvens resa i Det heliga landet är en ren pilgrimsfärd, utan några politiska övertoner. Men vi som kan följa Johannes Paulus II färd i närbild, vi som bevittnar 80-åringens enorma ansträngning att hålla sig upprätt - vi är övertygade om att detta inte bara är påvens privata pilgrimsfärd, utan kyrkans botgöring för de namnlösa oförrätter som i dess namn genom århundraden har tillfogats det judiska folket, skriver Cordelia Edvardson. (Kursiverad ingress från SvD:s webbupplaga.) (Länk 28.3.2000) (I mitten på september skriver Cordelia Edvarson en ny artikel i SvD med rubriken "För tidigt för försoning" som kan läsas som en kommentar till denna artikel)

Jackie Jakubowski: "Påvens förlåt. Från Augustinus till Karol Wojtala." Dagens Nyheter 21.3.2000. Den 21 mars inledde påven Johannes Paulus II ett historiskt besök i Israel. Besöket, liksom påvens uttalade vilja att komma till rätta med den katolska kyrkans förhållande till judendomen och det judiska folket, markerar ett senkommet brott mot kristendomens antijudiska arv. Jacki Jakubowski är chefredaktör för Judisk Krönika. (Artikeln är inte utlagd på DN:s webbplats och har därför återpublicerats här den 27.3 med tillstånd av såväl författaren som DN.)

Amos Oz: "Det är Europas plikt att stödja freden"
Göteborgsposten - Kultur den 22.3.2000. Valet står inte mellan Israel och Palestina, säger Amos Oz och ger några råd till påven Johannes Paulus II på besök i Jerusalem. (Kursiverad ingress från GP). Amos Oz är israelisk författare, lärare och fredsförespråkare. Hans senaste roman heter Panter i källaren och utgavs på på W&W 1999. Artikeln försvann från GP:s webbplats den 22.4.2000 utifrån konceptet med 30 dagars tillgänglighet på Internet. Efter påstötningar på GP verkade det som om att man skulle ge artikeln en ny webbadress så att det skulle vara möjligt att läsa den på Internet under en längre tidsperiod. Men man lyckades inte lösa problemet. (Länkar 23.3.2000).
     Se också SvD 22.3, DN 29.1 och DN 2.11.1999. Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet.

Anders Piltz: "Förhållandet mellan judar och kristna"
Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-03-22. I går [21.3.2000] inledde påven Johannes Paulus II sitt historiska besök i Israel. För honom har förhållandet till judarna alltid varit en hjärtefråga. Men vilken roll spelade egentligen Vatikanen under kriget och hur skall den dåvarande påvens agerande och ställningstaganden förstås? (Kursiverad ingress från SvD.) Anders Piltz är docent i latin och präst i dominikanorden. (Länk 22.3.2000.) Länken har varit ur funktion ett tag  men är återaktiverad 2.11.2000. Se också Jackie Jakubowskis artikel "Påven och Führern" i DN den 2.11.1999 som tar upp delvis samma problematik. Se också nedan och  Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet.

 

"Låt människor fritt välja församling". Debattinlägg i Göteborgsposten den 5.3.2000 av Bo Hansson, docent i etik, tidigare kyrkorådsordförande i Lunds domkyrkoförsamling samt tidigare direktor för Sigtunastiftelsen (Länk 9.3. Borttagen från GP:s webbplats 5.4)

 

Tema: "Religion och naturvetenskap".

Debatt i Dagens Nyheter, Kulturdelen, med början den 24 februari 2000. Det sista och nionde inlägget gjordes den 20 april.
     Artikel 1: "Gud vet vad Gud vet" av Richard Dawkins, zoolog och författare - 24.2.2000. (boktitlar upptagna på Libris). Teorier om Big Bang och tekannor som cirklar runt planeten Pluto är inte likvärdiga, skriver Richard Dawkins i denna uppgörelse med new age-flum. (Kursiverad ingress från DN).
     Artikel 2: "Tron på vetandet" av Lars Berg, doktorand i genetik - DN, 25.2.2000. Motsättningen mellan tro och vetande är en av vår tids viktigaste. Den kräver en annan, ödmjukare hållning än den som Richard Dawkins gav prov på i torsdagens essä. Annars riskerar vetenskapsmännen snarare än teologerna att framstå som fundamentalister, skriver Lars Berg. (Kursiverad ingress från DN)
     Artikel 3: "Vad vet ateisten?" av Stefan Einhorn, professor i molykelär onkologi och prefekt vid Karolinska intstitutet - DN, 3.3.2000. Richard Dawkins attack på new age-inspirerad irrationalism (24/2) och Lars Bergs plädering för en ödmjukare hållning hos vetenskapsmännen (25/2) har gett upphov till en strid ström av instämmanden och invändningar. I dagens essä utsätter Stefan Einhorn ateismen för en rationell analys. (Kursiverad ingress från DN)
     Artikel 4: "Hypotesen om Gud är överflödig" av Ingvar Johansson, professor i teoretisk filosofi vid Umeå universitet - DN, 9.3.2000. Precis som det finns många olika religioner så finns det flera olika slags ateismer, skriver Ingvar Johansson. (Kursiverad ingress från DN)
     Artikel 5: "Skapelsen en flertydig bild" av Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet - DN, 23.3.2000. Bråkenhielm försöker tydliggöra gränsen mellan metafysik och vetenskap. (Kursiverad ingress från DN)
     Artikel 6: "Den undflyende guden", av Thomas Anderberg, filosof och kulturskribent - DN, 6.4.2000. En gud som står tillbaka för vetenskapen är på flykt undan dödande argument. (Kursiverad ingress från DN.) (Länk 7.4.)
     Artikel 7: "Big Bang - en bumerang", av Ingvar Johansson, professor i teoretisk filosofi vid Umeå universitet - DN, 7.4.2000. Debatten rasar vidare. I dagens inlägg återkommer Ingvar Johansson med påpekandet att big Bang-teorin alls inte är en väl grundad vetenskaplig teori, ett faktum som han menar är förbisett av såväl troende som ateister. (Kursiverad ingress från DN.) (Länk 7.4.)
    Artikel 8: "Gudsbegreppets svårigheter". Kort replik av Thomas Anderberg - DN, 13.4.2000. Ingvar Johansson har inte förstått vad min artikel handlade om. (Kursiverad ingress från DN.) (Länk 25.4.)
    Artikel 9: "Klara, färdiga - när då?" av Bengt Gustafsson, professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet och från millenieskiftet direktor för Sigtunastiftelsen - DN, 20.4.2000. I universums allra första början går det knappast att tala om tid och begynnelse. Frågan om en skapares existens är kanske intressantare att diskutera med utgångspunkt i vår förmåga att ge naturen sammanhang och mening, skriver Bengt Gustafsson. (Kursiverad ingress från DN.) (Länk 25.4.)

 

"I begynnelsen var Adam och Eva" och ""Den förbjudna frukten" ger insikt om valmöjligheten" av Jackie Jakubowski, Dagens Nyheter, Insidan / Tro och existens, 5.2.2000 (länk 25.2.2000). Adam var först, Eva skapades från hans "revben" för att han inte skulle vara ensam - därför skall kvinnan tjäna mannen och vara honom underlägsen. Men var det verkligen så? Kan detta ha varit Guds vilja? Eller beror allt på en felaktig översättning av originaltexten? (Kursiverad ingress från DN)

"På spaning efter en Gud" är rubriken på en artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet som började den 22.12.1999 och som efter 22 inslag avslutades den 10.2.2000. Det finns en kort presentation av såväl artikelserien som samliga inlägg plus länkar till artiklarna under rubriken "Var finns den moderna andligheten" (varför man där inte använder temarubriken "På spaning efter en Gud" har jag ingen förklaring till).  "Jakten efter säkra svar leder inte till lycka" (9.2) och "Varför talar vi så tyst om Gud" (10.2) är rubrikerna på de två avslutande artiklarna. (Länkar med anknytning till temat tro, modern andlighet och Gud.)

"Svenska kyrkan gör upp med judehatet." Dagens Nyheter, Insidan/tro och existens, 29.1.2000. I det kontroversiella dokumentet "Guds vägar", som just nu diskuteras i Svenska kyrkan, accepteras judendomens som en alternativ väg till Gud.  -  Björn Fjärstedt, biskop i Visby, har länge arbetat för att Svenska kyrkan ska ompröva sin syn på judendomen. Han menar att kristendomen har ett särskilt ansvar för århundraden av judeförföljelser. (Kurisverad text - ingress och bildtext i DN:s pappersupplaga.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet.

 "Med nytt språk kan kyrkan ta ledningen". Debattinlägg av Peder Thalén, teol.dr, i Kyrkans Tidning nr 1-2/2000. Två ofriheter binder den moderna människan. Hon är antireligiöst indoktrinerad och hon har tappat tron på annat än rent privata livsprojekt. Kyrkan kan frigöra henne – men då behövs ett nytt sätt att tala om Gud, menar Peder Thalén. (Kuriverad ingress från Kyrkans Tidning) (Länk 28.1.2000). Peder Thalén - se också inlägg Svenska Dagbladet den 4.4.1999 (Samtider) och den 19.8.1999 (Brännpunkt) (Replik på debattsidan i nr 4 finns tyvärr inte tillgängligt i webbupplagan)

"På spaning efter rättfärdighetens samhälle". Dagens Nyheter, Insidan/tro och existens, 22.1.2000. Biskop Bengt Wadensjö vill se en värld där alla människor bemöts med respekt oavsett religion och etnisk bakgrund. Han står bakom en internationell konferens om global etik i februari. (Kursiverad ingress från DN). (Länk 25.1.2000)

Intervju med Maciej Zaremba av Agneta Rudvall i Kyrkans Tidning nr 3/2000 (20.1) apropå hans uppmärksammade artikelserie "En fri kyrka?" i Dagens Nyheter (se Arkiv 1999) (länk 20.1)

Debatt i Göteborgsposten. "Teologisk marsipan", Ulf Carmesund, kyrkohistoriker svarar den 20.1 på Ola Sigurdsons båda artiklar i Göteborgsposten den 28 och 30.12.1999 (se nedan). Svenska kyrkan verkar inte ha någon inre spärr mot att utnyttjas till att legitimera våld i nationens intresse. (Kursiverad ingress från GP). Ola Sigurdson svarar "Det kan bli bättre" är också publicerat den 20.1 (länk 20.1). (Med Göteborspostens upplägg på webbpubliceringen så kommer dessa länkar att fungera t.o.m. den 19.2) (länkarna borttagna 20.2!)

 

Webbpublicering av förut tryckt material under år 2000.
[länkar] [sidans början]

Artiklarna redovisas i den ordning de är webbpublicerade här, inte efter datum för originalpubliceringen. 

 

Dagstidningsartiklar 2000:

Olav Hammer: "Så talar en guru". Dagens Nyheter, Kultur - essä, 27.12.2000. Religiösa guruer har genom historien ofta hänvisat till olika auktoriteter, i skrift eller person. Med dagens individualism har dock en sådan auktoritetstro blivit svårsmält, och i stället söker man övertyga genom att hänvisa till den enskildes egen erfarenhet. Artikeln handlar om modern andlig retorik. (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (31.1.2001) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

Per-Arne Bodin: "Dialogen är gudomlig", Dagens Nyheter, Kultur - essä, 17.11.2000. Den ryske litteraturforskaren Michail Bachtins (titlar på Libris) tankar om den renässanska och medeltida karnevalen, där högt och lågt bytte plats och makten parodierades underifrån, har blivit mycket använda av litteraturvetare. Men hur var hans förhållande till den religiösa makten? Per-Arne Bodin (titlar på Libris) har läst några böcker där Bachtin framställs osm en i grunden kristen tänkare.  (Kursiverad ingress från DN.) Artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den webbpubliceras här (18.12.2000) med tillstånd av såväl artikelskribent som DN.

Jackie Jakubowski: "Myten om ett blodbad" Dagens Nyheter 3.10.2000. Kan orätt med hävd försvaras? frågade en gång Erik Gustaf Geijer - med anledning av att så många fördomar tycks omöjliga att utrota. Gammal europeisk antisemitism tycks också ha fått ett nytt liv i Mellanöstern. Artikeln berättar om etthundrafemtioårig antisemitisk beskyllning som alltjämt ekar - också i FN. Jacki Jakubowski är chefredaktör för Judisk Krönika. (Artikeln är inte utlagd på DN:s webbplats och har därför återpublicerats här den 2.11.2000 med tillstånd av såväl författaren som DN.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet. Se också länkar till artiklar med anknytning till påvens besök i Israel i mars 2000.

Henrik Lundberg: Svensk tro och svenskt förnuft.
Recension av antologin Tro, vetande, mystik: svensk religionsfilosofi 1900-1999,  Johan Modée (red.), Symposion 2000. Recensionen är publicerad den 28 juli 2000 i Sydsvenska Dagbladet.

 

Tidskriftsartiklar 2000:

Erica Appelros: "Religiös ickerealism och referens till Gud". Artikel publicerad i Svensk kyrkotidning nr 8/2000. I artikeln diskuteras förutsättningarna för den religionsfilosofiska debatten om religiös realism och ickerealism. Författaren synliggör problem och möjligheter i denna diskussion genom att med hjälp av konkreta exempel på olika typer av referens i vardagsspråket visa på olika typer av referens i det religiösa språket. (Webbpublicerad här 25.7.2000)

Åke Skoog: "Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition". Texten är en föreläsning som hölls på Kulturhuset i Stockholm den 11 november 1991 i anslutning till utställningen Antisemitism. En förkortad version ingick i tidskriften Vår Lösens temanummer om antisemitism, nr 1/1992. I föreläsningen närgranskas det tydliga antijudiska inslag som funnits med i kristendomen sedan urkyrkans tid. Genomgången av två inflytelserika svenska böcker om bibeltolkning, skrivna av två framstående 1900-talsexegetiker, ger texten en speciell bäring mot svensk horisont. Åke Skoog är präst och direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. (webbpublicerad 1.5.2000.) Länkar med anknytning till kristendom och antijudiskhet. Se också länkar till artiklar med anknytning till påvens besök i Israel i mars 2000.

Kenneth Nordgren: "Wittgenstein och religion"
Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi. (Nya Doxa, 1998). Publicerad i Svensk kyrkotidning nr 43-44/1999.   (webbpublicerad här 8.2.2000)

 

 

 

Om Svenska Dagbladets understreckare.
Under 2003 har SvD successivt förbättrat arkivet för gamla Understreckare. Man kan, när det nu blivit december 2003, hitta Understreckare från och med februari 2003. Det ger en utmärkt överblick över detta högklassiga artikelmaterial. 

www.svd.se/understrecket/ 

 

 

[bakgrundsbild]

OBS! OBS! Nytt 30.12.2014. Arkivsidorna är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar de flesta dagstidningslänkarna, vilket dom inte gör här. Dvs att även dessa länkade sidor är arkiverade. Man går in på www.archive.org och skriver in www.existentiell-tro.net i sökrutan. Där väljer man sedan ett årtal, förslagsvis året efter det aktuella året. Dvs för Arkiv2000 väljer man en avbildning från 2001 - första avbildningsåret!. Man söker upp den aktuella länksidan inom archive.orgs arkivbild av webbplatsen från 2001. Om man vill kolla dagstidningslänkarna i Arkiv2005 så väljer man an avbildning från 2006.

list av furu

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida  
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida  
Tema: Tron på den uppståndne Kristus
 

Fyra klassiska bekännelsetexter
  
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial  

list av furu

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!