Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Dikter 
Gustafs videoblogg 


Länk till webbplatsens förstasida Dikt

Den Den webbpublicerras här i januari 2017.
Om diktens bakgrund

 

Carl Gustaf Olofsson

 

Sökandets konst


Varför är vissa ögon öppna
och andra slutna,
Varför vågar vissa ögon
modigt söka
in mot mörkret
in mot det ännu icke synbara,
medan andra ögon
bara kan fästas
vid det redan kända.

Varför är vissa öron öppna
och andra slutna,
Varför kan vissa öron
modigt lyssna
in mot tystnaden
in mot det ännu icke hörbara,
medan andra öron
bara kan urskilja
de sedan länge välbekanta ljuden.

Varför är vissa tankar öppna
och andra slutna,
Varför vågar vissa tankar
djärvt flyga
mot nya horisonter
trotsande rädslan för det okända, ovissa, 
medan andra tankar
bara kan kretsa runt
i hemmets välkända värld.

Varför är ett liv 
ett sprakande äventyr
i Skapelsens mitt?
Varför är ett annat liv
enformig färd
mot säker död,
och ett tredje liv
plåga och vanmakt
kanske dold bakom fasader
av framgång och skratt?

Vad kan öppna stängda ögon,
Vad kan öppna slutna öron,
Vad kan få instängda tankar
att börja flyga mot det okända, nya,
Vad kan förvandla gråhet och vanmakt
till färg och äventyr.
Det finns inga säkra svar.
Sökandet är en konst.
Konsten att fråga.
Konsten att våga.

 

 

bakgrundsbild]


Dikter
Gustafs videoblogg 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!