Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Dikter 
Gustafs videoblogg 


Länk till webbplatsens förstasida

Dikt

Webbpublicering i februari 2017.
Om diktens bakgrund!

 

 

Carl Gustaf Olofsson

 

Mystik


Varför är jag här?
Domkyrka, krypta
Lundagårds gröna portaler
fortfarande oangripna av hösten.
Om en månad är träden nakna.

Två dagars symposium
om mystik i evangelisk tradition.

Hur djupt sitter ensamheten,
upplevelsen av svek?
Kan jag fortfarande inte bära detta
att jag tvingades bryta upp
för att inte förlora min själ?

Finns det en levande
mötespunkt
med fädernesarvet? 

 

 

bakgrundsbild]


Dikter
Gustafs videoblogg 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!