Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Dikter 
Gustafs videoblogg 


Länk till webbplatsens förstasida

Dikt

Webbpublicering i februari 2017.
Om diktens bakgrund!

 

 

Carl Gustaf Olofsson

 

Fotografiskt självporträtt I - en predikan


Vad säger Ditt ansikte och Din blick?
Är det en bön till högre makter?
Är det en känsla
    av svaghet, av litenhet
    inför en "hopplös" värld?
Är det en meningslös självömkan
    ett uppgivande av Din egen möjlighet?

Människa!
Du måste lära dig att se!
Du måste lära dig att leva!
Du måste lära dig
    att ständigt våga utvecklas,
    att ständigt våga misslyckas.
Du måste inse att det i Dig finns
    en möjlighet till flödande liv,
    en möjlighet att befrukta liv och växt.

Det är Din chans som människa
    att gripa tag i denna möjlighet,
    att gripa tag i livet,
    att älska det
    älska det i nöd och lust.
Däri finns människosläktets hopp,
Dess hopp om en värld
    av kärlek och gemenskap,
Dess hopp om en värld
    värdig människor. 

 

bakgrundsbild]


Dikter
Gustafs videoblogg 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!