Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net

List av oregonpine.

Några tips om hur man snabbt kan skapa sig en bild av webbplatsens själ och inriktning

 

Länk till webbplatsens förstasidaDen korta introduktionen till begreppet existentiell tro ger en summarisk och komprimerad bild. Presentation av boken Existentiell livssyn - kristen tro? ger en koncentrerad bild av webbplatsens grundsyn visavi frågorna om religiositet, språk och olika sorters livshållningar. Om man snabbt vill skapa sig en uppfattning om webbplatsens inriktning kan man också läsa de första två sidorna av kapitel 1: Livssyn, språk och religiositet från boken. De första sex avsnitten i kapitel 2: Ansvar och flykt, dvs fram till I.7, eller artikeln Har kristen tro en framtid?, ger en preliminär bild av den infallsvinkel till kristendomen som huvuddelen av webbplatsens texter försöker synliggöra. Ytterligare två sätt att snabbt få en uppfattning om det annorlunda och icke-traditionella sätt att närma sig frågorna om tro, religiositet och kristendom som är utmärkande för denna webbplats är att läsa webbplatsens prolog eller bokens introduktion: - Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi. Genom att läsa igenom bokens innehållsförteckning kan man också få en aning om centrala frågor och teman. Den mera akademiskt sinnade läsaren kan också titta på bokens litteraturlista eller dess person- och sakregister. Om man så vill så bortser man från dessa lästips och surfar runt efter eget huvud. (Tidskriftsnotis om boken den 24.9.1999.)

 

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

Till sidans början!