Programarkiv 2004/2005/2006

Arrangemang med anknytning till biskop John Shelby Spongs teologi. 

www.existentiell-tro.net/spong/ 

 


Nytt Sverigebesök i november 2006. 

Rättviks stiftsgård. Biskop John Shelby Spong kommer till Rättviks stiftsgård den 16 - 19 november (torsdag - söndag). Programmet är ännu inte klart. För anmälan och ytterligare information kontakta Nils Åberg på Rättviks stiftsgård. 

Sofia kyrka i Stockholm. Måndagen den 20 november, kl 19, talar biskop Spong i Sofia Kyrka. Rubrik: "Tomorrow's Christianity". Tillfälle till frågor. Se också pdf-fil!  

 


Stockholm - vintern och våren 2006. 


Sju tisdagkvällar med inledningsföredrag och samtal

Arrangör: Ersta diakoni i samarbete med Sensus och Sofia församling
Plats:
Erstagatan 1, hus K, Clara Eckerströmsalen
Ansvariga: Hans Ulfvebrand och Marianne Blom
Datum: 7 februari, 21 februari, 14 mars, 21 mars, 
4 april, 25 april, 9 maj. 
Information: telefon 08-714 61 00
(Tyvärr kan det inte länkas till någon programinformation eftersom den trots ihärdigt letande inte kan hittas på Ersta diakonis respektive Sofia församlings hemsidor.)

 


Hösten 2005.

Tema: Religion och kommunikation
 - hur talar vi om tron

 

Sofia församling i Stockholm inbjuder till två torsdagkvällar hösten 2005 med inledningsföredrag och samtal om problem och möjligheter med en "ny kristendom". 
    Samtalskvällarna har anknytning till den anglikanske biskopen John Shelby Spongs teologi och trostolkning och hans bok "En ny kristendom för en ny värld" som kom ut i svensk översättning på Verbum i slutet av augusti.

Tid: kl 19.30
Plats: Stora församlingssalen, Borgmästargatan 11
Alla är välkomna. Det är gratis och ingen förhandsanmälan krävs!

10 nov: Dynamisk dialog - en metod med rötter i den judiske författaren
           Martin Bubers religionsfilosof. 

8 dec:  Brobygge mellan gammalt och nytt enligt Marcus J. Borg,
          Jesusforskare och professor i religion och kultur, USA. 

Ansvariga och medverkande: Hans Ulfvebrand, Marianne Blom, Dag Lindberg och Marie-Louise Riise. För mer information Pehr Grånefors tel 08 - 555 91 307.
Arrangör: Sofia församling i samarbete med Sensus studieförbund

 


Programmet för biskop Spongs Sverigebesök i månadsskiftet augusti/september 2005. Se vidare!

Biskop Spong besökte Sverige i hösten 2005 med början den 26 augusti. Han medverkade i olika arrangemang runt om i Sverige fram till den 9 september då han åkte till London. Programmet för Spongs Sverigebesök finns på en egen sida.  

 


Våren 2004.
Öppen samtalsgrupp i Stockholm. 
Första träffen 16 mars.

Har kyrkan en framtid?

 

Öppen samtalsgrupp kring kristen tro på 2000-talet. Vi reflekterar utifrån några nutida teologer (bland annat John Shelby Spong, KG Hammar, Rosemary Radford Reuther). Vi kommer också att använda oss av boken "Har kyrkan en framtid? Om kyrkans förändring eller död" (Proprius 2003) av Tore Littmarck och Stig Eklund.  

Tid: onsdagar kl 19 - 20.30.
Plats: Församlingsvåningen, Borgmästargatan 11, 1 trappa.
Anmälan:  Senast 9 mars på telefon 555 91 300 (Sofia församling). 

 

16 mars: Kyrkan och sekulariseringen. Gamla och nya gudsbilder.

6 april:   Den historiske Jesus kontra kyrkans Kristus. Hur ska vi förstå evangeliernas berättelser? 

27 april: Vad är andlighet på 2000-talet? Behöver vi en ny gudstjänst?

11 maj:  Hur ser framtidens kyrka ut?

Introduktion och samtalsledare: Dag Lindberg, komminister och Marie-Louise Riise, komminister.

 


Två samtalsträffar i Stockholm vårvintern 2005.

"En ny kristendom i en ny värld". 
Två tisdagkvällar kl 19 med inledningsföredrag, sång och samtal kring den anglikanske biskopen John Shelby Spongs teologi och trostolkning. 
8 februari: Vad sjunger vi egentligen? Om teologin i våra psalmer.
8 mars: Dags för nästa reformation? Luther och Lilla katekesen i ett nytt perspektiv.

Ansvariga och medverkande: Marianne Blom, Hans Ulfvebrand, Åsa Burman Laxvik, Christer Hugo, Camilla Lif och Birgitta Söderberg.

På Sofia församlings expedition finns Marianne Bloms tre föredrag från hösten 2004 om J.S. Spongs teologi och trostolkning till försäljning i form av ett kompendium som kostar 50 kr. 

Tid: kl. 19 - 21
Plats: Stora församlingssalen på Borgmästargatan 11, Södermalm
Sofia församling: 08-555 91 300

 


 

Tre samtalskvällar hösten 2004.

Tema: En ny kristendom
i en ny värld

 

Sofia församling i Stockholm inbjuder till tre måndagkvällar hösten 2004 med föredrag och samtal kring den anglikanske biskopen John Shelby Spongs teologi och trostolkning. 

Tid: kl 19
Plats: Stora församlingssalen, Borgmästargatan 11
Alla är välkomna. Det är gratis och ingen förhandsanmälan krävs!

 

4 okt: Varför kristendomen behöver förändras. 
          Om Gudsbild och Kristusförståelse.

1 nov: Bibeltolkning och fundamentalism
          Vad tror vi på egentligen?

6 dec: En ny kristendom
          Bön och gudstjänst. Kyrkans framtid.

 

Ansvariga och medverkande: Hans Ulfvebrand, Marianne Blom, Christer Hugo och Camilla Lif.

 

Material: 

På Sofias församlingsexpedition finns, från och med den 15/9, några tidningsartiklar och - till försäljning - ett kasettband med biskop Spongs föredrag i Sofia kyrka den 20 juni 2004 för 50 kr samt en resumé på svenska av boken "Liberating the Gospels" för 20 kr. 
Tel. 08-555 91 300.

Se också Marianne Blom:"Det gamla finns inte mer". Artikeln introducerar biskop John Shelby Spongs syn på kristen tro och kyrkans kallelse utifrån boken A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying & How a New Faith is Being Born. 

Se även artiklar och länkar på www.existentiell-tro.net/spong/

Via www.bishopspong.com/swe/ kan man som svensk prenumerera på biskop Spongs veckobrev via email för 20 dollar för ett år. Ordinarie pris är 35 dollar.  

Böcker av John S. Spong:
Dialogue: In Search of Jewish-Christian Understanding. Co-authored with Rabbi Jack D. Spiro (Seabury Press, New York, 1975)
The Easter Moment (1984)
Living in Sin - A Bishop Rethinks Human Sexuality (1988)
Rescuing the Bible from Fundamentalism (1991)
Born of a Woman. A Bishop Rethinks the Birth of Jesus.
(1992)
Resurrection: Myth or Reality
(1994) 
Liberating The Gospels: Reading the Bible with Jewish Eyes
(1996)
Why Christianity Must Change or Die
(1998)
Here I Stand - My struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality
(2000). Självbiografi.
A New Christianity for a New World
(2001)
Förlag (om inte annat anges): HarperSanFrancisco, USA

OBS! Listan är ofullständig! 
De flesta böckerna kan beställas på Internet via Amazon - www.amazon.co.uk eller svenska AdLibris eller Bokus (www.bokus.com)


 

Sverigebesök 2004
Biskop Spong besökte Sverige i juni 2004.
Sofia kyrka i Stockholm. Söndagen den 20 juni klockan 20 höll biskop Spong en föreläsning i Sofia kyrka på Södermalm i Stockholm. Det var fullsatt! Läs krönika i Smålandsposten om föredraget i Sofia kyrka (23 juli 2004). 
Rättviks stiftsgård: Innan föreläsningen i Stockholm deltog Spong i ett två dagars seminarium på Rättviks stiftsgård om bibeltolkning och kristen tro på inbjudan av Västerås stift. Det började på förmiddagen fredagen den 18 juni och avslutades vid lunch söndagen den 20:e. Cirka 70 personer deltog. 

Besök i Danmark.
Den 15 juni 2004 besökte biskop Spong Köpenhamn där han talade på Politikkens Hus. 


 

Reportage och intervju med John Shelby Spong i Kyrkans Tidning nr 28-29 (8 juli). Det är tyvärr inte utlagt på Internet.  

Sveriges Radio i midsommarhelgen. Den 18-20 juni var biskop Spong på Rättviks Stiftsgård för ett tvådagarsseminarium om bibeln och kristen tro på inbjudan av Västerås stift. Sveriges Radio gjorde ett reportage som sändes i Människor och Tro fredagen den 25 juni och repris lördagen den 26:e. 

 


Existentiell livssyn - kristen tro?
Tema kristologi
Har kristen tro en framtid?
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter

Språk, tro och religion
Tro och vetande 2002
Jesusdebatten 2003

 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson