[apostoliska trosbekännelsen] [nicenska trosbekännelsen] [athanasianska trosbekännelsen] [augsburgska bekännelsen] [bekännelsetexter - sammanställning]

list av lind

Länk till webbplatsens förstasida

Syndabekännelsen.

Fem olika former för syndabekännelsen återgivna
från Den svenska psalmboken, 1986.
(I), (II), (III), (IV), (V). Kommentar.

 

(V)
Jag fattig, syndig människa bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag, som är född med synd, på många sätt har brutit mot dig.
Jag har inte älskat dig över allting
och inte min nästa såsom mig själv.
Mot dig och dina bud har jag syndat
med tankar, ord och gärningar.
Jag är värd att förkastas från ditt ansikte,
om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat.
Men du, käre himmelske Fader, har lovat,
att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig.
Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat
och tänker inte mer på deras synder.
Detta litar jag på när jag nu
ber dig om förlåtelse
för min Frälsares Jesu Kristi skull.

 

Kommentar. Jag har med rätt eller orätt uppfattat den ovan återgivna formen som den vanligaste. Kanske var den vanligast för 30-40 år sedan. I Den svenska kyrkohandboken (som till vissa delar ingår i Den svenska psalmboken), utgör den det femte och sist föreslagna alternativet, därav (V) ovan. Eftersom de olika formuleringarna är av intresse för diskussionen kring syndabekännelsen i kapitel 2 återges även de övriga. Numreringen med romerska siffror är min egen. De är dock numrerade i den ordning de är återgivna i Den svenska kyrkohandboken.

 

(I)
Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud,
att jag har syndat med tankar, ord och gärningar.
Jag har inte älskat dig över allting,
inte min nästa såsom mig själv.
Genom min synd är jag skyldig
till mer ont än jag förstår
och har del i världens bortvändhet från dig.
Därför ber jag om hjälp att se
och bryta med mina synder.
Förlåt mig för Jesu Kristi skull.

(II)
Jag bekänner inför dig, helige Gud,
att jag ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar.
Tänk på mig i barmhärtighet
och förlåt mig för Jesu Kristi skull
vad jag har brutit.

(III)
Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig
och utplånar världens alla synder, jag ber dig:
Rena mig, så att jag blir ren, hela mig, så att jag blir hel,
drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.

(IV)
Gud, var mig nådig i din godhet,
tag bort mina synder i din stora barmhärtighet.
Det är mot dig jag har syndat
och gjort det som är ont i dina ögon.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder
och befria mig från min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta
och gör mig på nytt frimodig och stark.
Driv inte bort mig från ditt ansikte
och tag inte den helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få glädjas över din frälsning
och hjälp mig att villigt följa dig.

(V) Se ovan.

 

 

[bakgrundsbild]

list av lind

[apostoliska trosbekännelsen]
[nicenska trosbekännelsen]
[athanasianska trosbekännelsen]
[augsburgska bekännelsen]
[bekännelsetexter - sammanställning]

Existentiell livssyn - kristen tro? - innehållsförteckning  
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida
Gustafs videoblogg

list av lind

Till sidans början!