Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999
Ebok, Alternaliv förlag, 2014

        

Foto

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr), t.ex Adlibris, eller lånas på bibliotek. Fråga så tar dom hem!
 
Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

Copyright

Kopiering,  tryckning eller massutskrift av Existentiell livssyn - kristen tro? i sin  helhet eller enskilda kapitel för kommersiellt bruk är förbjudet utan författarens tillstånd. Det är också förbjudet att mot ersättning distribuera Existentiell livssyn - kristen tro? i form av de packade zip- och exefiler som kan laddas hem från webbplatsen.  Däremot är det förstås tillåtet att på ett personligt sätt sprida boken i sin helhet eller i valda delar - till vänner, arbetskamrater etc - genom utskrifter eller som bifogade filer i emejl. Denna personliga tillgänglighet är ju en av poängerna med att publicera boken på Internet. 

 

Referens

Om man citerar eller refererar till boken i tryck bör man utöver den vanliga hänvisningen till författare, titel och årtal även ange att boken är publicerad på Internet. Utan den uppgiften är boken omöjlig att hitta.

Exempel:
Olofsson, Carl Gustaf: "Existentiell livssyn - kristen tro?", Stockholm, 1999. Endast publicerad på Internet: http://www.existentiell-tro.net/ekt-98/.

Ett minimum skulle kunna vara namn, titel, Internet,1999. Det är viktigare att Internet står med än webbadressen. Genom att det står "Internet" är det lätt att med hjälp av existerande sökmotorer hitta boken på Internet. Webbadressen kan ändras över tid. 

När det gäller att använda delar av boken i organiserade diskussions- och undervisningssammanhang gäller gott omdöme. Om man skriver ut bör detta göras direkt från Internet, då finns alltid webbadressen - och därmed källan - angiven i utskriften. Att ladda hem textdelar och infoga i ett ordbehandlingsprogram och sedan skriva ut räknas som ett intrång i upphovsrätten om inte en fullständig referens eller källhänvisning finns med. 

 

Arkivinformation

Boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns arkiverad i sin helhet på åtminstone två ställen. Det innebär att om webbplatsen Språk, tro och religion, där boken nu funnits i över tio år, somnar in och försvinner, t.ex. genom att webbredaktören dör, så kan boken ändå hittas av den som vet hur man går tillväga.
(2010-02-18)

Kulturarw3 via Kungliga Biblioteket.
Inom ramen för Kungliga bibliotekets uppgift att arkivera och bevara så startades ett webbarkiveringsprojekt 1996. Det är en sökrobot som söker av Internet för att kopiera och arkivera webbplatser och hemsidor på svenska. Det första kopian av det som fanns på Internet i Sverige gjordes 1997. Det var ett år innan Språk, tro och religion gjorde entré på Internet. 
     Kulturarw3s webbarkiv är öppet för allmänheten. Dess stora begränsning är att det endast är tillgängligt från Kungliga Bibliotekets datorer i Stockholm. Arkivet är inte indexerat. Det innebär att man måste kunna den ursprungliga webbadressen. I detta fall - www.existentiell-tro.net. Det innebär att så länge KB står kvar finns en kopia på webbplats Språk, tro och religion - och därmed boken - åtkomlig där. 
     Om man vill veta mer om Kulturarw3 så gå till www.kb.se.
Det är inte helt lätt att hitta informationen om detta arkiveringsprojekt. När jag kollade senast (28.12.2010) hade informationen flyttats. Klicka på fliken "Om oss", i menyraden som då öppnas klicka på "Projekt". Där finns en punkt om Kulturarw3, där man kan klicka sig vidare till en fylligare information  

Stiftelsen Internet Archive i San Francisco.
www.archive.org
Stiftelsen Internet Archive är privat och ideell. Till skillnad från Kulturarw3 är den tillgänglig via Internet. Men även där gäller att arkivet inte är indexerat och därmed inte sökbart via ämnesord, namn etc. Man måste även där kunna den ursprungliga webbadressen som skrivs in i sökrutan - dvs www.existentiell-tro.net. Från april 1998 till oktober 2001 var webbadressen: http://home7.swipnet.se/~w-74318/.   
      Deras arkivering av webbplatsen som helhet började 2001. Där finns förstås boken med. Men sedan mars 2002 kan man hitta boken direkt genom att skriva in
www.existentiell-tro.net/ekt-98/ i sökrutan. Man kan också klicka på länken nedan och komma direkt till Archive.orgs arkiv med daterade arkiveringar av boken:
http://web.archive.org/web/*/www.existentiell-tro.net/ekt-98/

En fascinerande detalj med båda dessa arkiv är att de vid varje avläsning gör en komplett kopia av boken - och hela webbplatsen - som dateras och sparas. Det innebär att man kan studera hur en webbplats och har förändrats över tid. Det innebär också en möjlighet att kontrollera om det gjorts förändringar i ett textmateriasl. Sedan bokens slutredigering hösten 1999 har det endast gjorts korrekturrättelser och ändringar av layouten för att förbättra överblick och läsbarhet. Om man är nyfiken på dessa förändringar sedan begynnelsen måste man kunna den privata hemsidesaddress webbplatsen hade mellan april 1998 och oktober 2001, dvs http://home7.swipnet.se/~w-74318/. Den första bokkopian gjordes i februari 2001 på denna gamla adress. 
http://web.archive.org/web/20010212020152/home7.swipnet.se/~w-74318/ekt-98/index.htm

 

För frågor:

Carl Gustaf Olofsson
Buggemåla 207
384 92 Ålem
epost: stor2@existentiell-tro.net

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

list av lind

Till sidans början!