Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999 
Ebok, Alternaliv förlag, 2014           

Foto

 

Information och tekniska råd

- läsning, utskrift, spara hem mm. -
  (senaste redigering 13.11.2006)

 

 

Publiceringsuppgifter.
Existentiell livssyn - kristen tro? har publicerats successivt på webbplatsen Språk, tro och religion (extern) med början i april 1998. Språk & Existens är förlagsnamn. I och med färdigställandet av ett person- och sakregistret för hela boken i slutet på januari 1999 blev boken komplett och därmed också tillgänglig i sin helhet på Internet. I början på novmeber 1999 sattes det punkt för ändringar som gäller bokens innehåll. Boken blev därmed slutredigerad (Se vidare nedan).
     Den 4 april 1999 blev den första fullständiga hypertextversionen av boken tillgänglig för hemladdning. Om anledningen till valet av denna publiceringsform kan man läsa under "Bakgrund till denna webbplats". 
      Uppgifter om första publiceringsdatum och ändringar som gjorts under publiceringsprocessens gång finns på sidan "Om publiceringsprocessen".

Hypertext
Webbpubliceringens speciella hypertextmöjligheter har utnyttjats. Det finns länkar till noterna, men också länkar från noterna tillbaka till texten för att underlätta fristående notläsning. Det finns länkar till analyser och viktiga begrepp i tidigare kapitel. Detta blir av förklarliga skäl mera märkbart i bokens senare hälft. Såväl litteraturlistans titlar som registerorden i bokens person- och sakregister har försetts med länkade hänvisningar till texten. Hänvisningarna har också gjorts så att de fungerar för utskriven text oberoende av utskriftsformat.

Boken som hypertextbok på den egna datorn.
Hypertextkvaliteterna kommer bäst till sin rätt om boken laddas hem i sin helhet och installeras som hypertextbok på den egna datorn. Onlineläsning, hemsparning av bokens olika delfiler och utskrift är förstås gratis. Att ladda hem boken som hypertextbok är också gratis. 

Copyright och referenser.
När det gäller copyright och hur man i en tryckt text bör referera till en bok som enbart är publicerad på Internet se vidare!

Bokens textomfång
Om man räknar på ca 2700 tecken per sida, dvs en ganska normal boksida, är boken ungefär 470 sidor. Utskrivet via Internet med det 'mellantypsnitt' som ofta är förvalt i webbläsarna blir det med nuvarande redigering cirka 330 sidor.

Sidantal för bokens olika kapitel.
Uppgifter om sidantalet för olika kapitel vid utskrift finns angivet på en särskild sida. I början av varje kapitel finns en länk till denna sida.

Helskärm.
Om man vill få bättre överblick över text och webbsida på skärmen så kan man i Explorer välja Helskärm via  F11. När man vill återgå trycker man F11 igen. Man kan även gå via menyn Visa - Helskärm. Om man även vill få bor den lilla list som finns i överkanten så sätter man muspekaren på listen och högerklickar. I den dialogruta som öppnas väljer man Dölj automatiskt. Listen kommer sedan fram när man för upp muspekaren mot skärmens ovankant. Helskärm kan rekommenderas generellt när man surfar.   

Läs- och utskriftsformat
För att få en mera lättläst text på skärmen kan man i de flesta webbläsare välja ett större teckensnitt. Teckensnittsstorlek ändras i Explorer 4.0 och 5.5 via Visa - Teckensnitt, i Netscape 4.5 via Visa - Öka teckensnitt eller Minska teckensnitt. Förmodligen kan detta också göras i andra webbläsare. I Explorer gäller den valda storleken på teckensnittet också för utskriften. I de båda versioner av Netscape jag testat är storleken på teckensnitten vid utskrift oberoende av den valda storleken på skärmen.

Utskrift utan bakgrundsbild.
Om man inte vill slösa trycksvärta på bakgrundsbilden så kan den väljas bort vid utskrift - vilket rekommenderas. I Explorer 5.0 går man via menyn Verktyg - Internetalternativ - Avancerat och tar bort bocken i rutan för Utskrift: Skriv ut bakgrundsfärger och bilder. Hur man gör i andra webbläsare vet jag inte. Generellt finns dock denna möjlighet i alla webbläsare.

Nedladdningstider
I titelsidans innehållsförteckning har filstorleken för bokens olika kapitel och delar angivits. Det är för att man snabbt ska få en bild av hur lång tid det tar att ladda ner ett kapitel till sin dator om man har modem. Ett bra riktmärke är att 50 kb tar cirka 5 sekunder att ladda hem med ett 56 000 bps-modem. Det innebär att kapitel 2, bokens längsta, tar cirka 20 sekunder att ladda ner. Om man har bredband går det så snabbt att dessa uppgifter är ointressanta. Det gäller även de långsammaste bredbanden. 

Webbläsarens bakåtpil.
För den ovane surfaren kan det finnas skäl att påminna om webbläsarens bakåtpil. Om man har följt en eller flera länkar i boken tar man sig tillbaka till utgångspunkten genom att klicka på webbläsarens bakåtpil så många steg som behövs. När man läser denna typ av hypertextredigerad bok är denna möjlighet att steg för steg bläddra sig tillbaka till utgångsläget en av webbläsarens viktigaste funktioner. 

Modem eller bredband. Onlineläsning - varning och råd! 
Länkarna i innehållsförteckning, person- och sakregister, litteraturlista såväl som länkarna mellan kapitlen fungerar snabbt och elegant när texten finns som en hypertextbok på den egna datorn - eller om man har en bredbandsanslutnin. Om man vill använda dessa speciella hypertextresurser online när man är uppkopplad på Internet via modem ska man vara medveten om att de kapitel som registerord, litteratur etc hänvisar till tar tid att ladda ner. Om man t.ex. vid läsning av kapitel 6 vill kolla en länk till ett resonemang i kapitel 2 så tar det med ett 56 000 bps-modem strax över 20 sekunder att ladda ner kapitlet online. Sak samma om man vill kolla ett registerord eller en litteraturreferens. Sådant gör ingen surfare glad. 
      Om man sitter med en bredbandsanslutning så spelar detta ingen roll, då är det bara att surfa på.
        Om man vill utnyttja bokens länkstruktur på ett smidigt sätt utan att ladda hem boken som en hypertextbok är det bäst att direkt ladda ner de delar av boken som man för tillfället är intresserad av, sedan välja att Arbeta i frånkopplat läge (görs i Explorer via Arkiv) och därefter koppla ner modemet. Att successivt ladda hem de olika filerna till boken tar inte mer än mellan 6 och 8 minuter med ett 28 000 bps-modem. I detta läge kan man fullt ut utnyttja finessen med länkarna. Dessutom är detta inget dumt sätt om man vill ta sig en stund för att i lugn och ro bläddra runt i Existentiell livssyn - kristen tro? utan att behöva tänka på en tickande telefonräkning. Men det alla bästa är förstås att ladda hem hela boken som hypertextbok. 

Spara hem enskilda kapitel.
Om man vill spara hem enskilda kapitel görs det via Arkiv - Spara som (i Explorer). Kapitlens interna länkar fungerar fullt ut även när det är hemsparat till den egna datorn. Det gäller t.ex. länkar till noterna och från noterna tillbaka till texten och det länkade person- och sakregister som finns i slutet på varje kapitel. 

Slutredigering.
I början på november 1999 blev boken slutredigerad som detta begrepp definieras i texten "Originalpublicering och slutredigering". Det har tagit sin rundliga tid att komma till denna punkt. Från att boken blev komplett och tillgänglig i sin helhet på Internet i slutet på januari 1999 har det dröjt över nio månader där det bara har gjorts marginella ändringar vad gäller den innehållsliga sidan. Jag kan bara erkänna att det har varit förenat med en viss vånda att besämma mig för att sätta punkt. Nu får det som är skrivet stå kvar med sina eventuella brister. Texten "Originalpublicering och slutredigering" rymmer också en mera principiell diskussion kring de speciella publicistiska problem som originalpublicering på Internet är förbundna med.

Ändringar och tillägg.
På sidan "Priciper för ändringar och tillägg" kan man läsa om vilka typer av ändringar och tillägg som är tänkta att kunna göras fortlöpande så länge boken finns tillgänglig på Internet och vilken typ av ändringar som har upphört i och med att boken är slutredigerad. Där utvecklas ett medvetet koncept för att kunna utnyttja den speciella öppenhet och möjlighet till interaktivitet som webbpublicering innebär. Detta gäller en intressant och viktig problematik när man originalpublicerar på Internet. På sidan "Redovisning av ändringar och tillägg" kommer de eventuella tillägg och ändringar som kan komma att redovisas på ett sätt som är lätt att överblicka.

Uppdateringar av hypertextboken.
När jag finner det motiverat kommer den hemladdningsbara hypertextboken att uppdateras. 

 

Förändringar och förbättringar av hypertextredigeringen.
Boken som hypertextbok på den egna datorn

 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[Sammanställning av 'kringsidor' till boken]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

list av lind

 

Till sidans början!