Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999        

Foto

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr), t.ex Adlibris, eller lånas på bibliotek. Fråga så tar dom hem!
 
Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

Uppgifter om sidantal
vid utskrift för olika delar av boken
Existentiell livssyn - kristen tro?.

 

I webbläsaren Explorer finns fem olika storlekar på typsnitt som man kan välja både vid läsning på skärmen och vid utskrift. Under Visa - Teckensnitt finns de angivna som största, större, mellan, mindre, minsta. Den förvalda inställningen är mellan.
        Storleken på teckensnitten kan ändras i alla webbläsare. Däremot är det inte alltid den valda textstorleken på skärmen gäller för utskrift. 
        För egen del vill jag gärna snabbt få veta hur lång en text är. Både med tanke på läsning och eventuell utskrift. I Explorer får man inga sådana uppgifter. Jag vet inte hur det är i andra webbläsare. För att kompensera denna brist ges här uppgifter om sidantalet för de olika kapitlen och övriga delar av webboken  Existentiell livssyn - kristen tro?
        Ju större typsnitt desto mer papper och bläck behövs. Så utöver läsbarhet är storleken på typsnitten vid utskrift också en ekonomisk fråga. Om man vill hålla nere kostnaderna bör man dessutom välja svart-vit utskrift utan bakgrundsbild. Själv använder jag oftast typsnittsstorlek mellan vid utskrift av Internettexter, men det är en eftergift till ekonomin. En text som är utskriven med typsnitt större är betydligt behagligare att läsa för mina numera inte helt ungdomliga ögon.
        Sidantalet anges för tre av de fem typsnittsstorlekar som finns som snabbval i Explorer: mindre, mellan och större. När det gäller övriga delar av Existentiell livssyn - kristen tro? - Titelsida, introduktion, kapitelpresentation, innehållsförteckning, register och litteraturlista nöjer jag med att ange sidantal för typsnitt Mellan eftersom dessa är så pass korta.

 

Titelsida
        Mellan: 6 sidor

Innehållsförteckning:
        Mellan: 5 sidor

Introduktion:
        Mellan: 7 sidor

Kapitelpresentation:
        Mellan: 4 sidor

Litteratur:
        Mellan: 8 sidor

Person- och sakregister:
        Mellan: 14 sidor

 

Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 23 sidor
        Mellan: 17 sidor
        Mindre: 14 sidor

Kapitel 2. Ansvar och flykt:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 58 sidor
        Mellan: 45 sidor
        Mindre: 34 sidor

Kapitel 3. Utsatthet och transcendens:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 36 sidor
        Mellan: 28 sidor
        Mindre: 21 sidor

Kapitel 4. Skrift,ande och kultur:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 50 sidor
        Mellan: 38 sidor
        Mindre: 29 sidor

Kapitel 5. Kristusseende och kallelse:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 56 sidor
        Mellan: 43 sidor
        Mindre: 33 sidor

Kapitel 6. Existentiell tro:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 39 sidor
        Mellan: 30 sidor
        Mindre: 23 sidor

Kapitel 7. De två portarnas kyrka:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 51 sidor
        Mellan: 38 sidor
        Mindre: 30 sidor

Kapitel 8. Kristendomens mörka skuggor:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 20 sidor
        Mellan: 16 sidor
        Mindre: 13 sidor

Kapitel 9. Kultur, dialog och kristen tro:
(Typsnittsstorlekar - se ovan)
        Större: 40 sidor
        Mellan: 31 sidor
        Mindre: 24 sidor

 

Sidstorlek: antal tecken per sida.

Med typsnitt mellan rymmer en sida ca 55 rader á 73 tecken per rad, dvs ca 4000 tecken per sida.
Med typsnitt större rymmer en sida ca 45 rader á 64 tecken per rad, dvs ca 2800 tecken per sida. 
Med typsnitt mindre rymmer en sida ca 62 rader á 90 tecken per rad, dvs ca 5600 tecken per sida..

Sidorna har ca 3,2 cm marginal både till höger och vänster.

 

Totalt omfång vid utskrift.

Om allt skrivs ut
     med typsnitt mellan blir det sammanlagt ca 330 a4-sidor,
     med typsnitt större ca 430 a4-sidor

Om boken skulle tryckas som bok med 36 rader per sida om 70 tecken så får man en mastodontbok på i runda tal 520 sidor.

 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

list av lind

 

Till sidans början!