Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999 
Ebok, Alternaliv förlag, 2014, 2020.
Tryckt bok, Alteranliv förlag, 2020.
  

 

Gratis sedan 1998!  
Boken kan läsas online och skrivas ut kapitelvis. Så har det varit sedan publiceringsprocessen började sommaren 1998.  

OBS!! Tryckt bok 2020!!  

 

Sedan senvåren 2020 finns boken i tryckt form. Det är resultatet av ett oväntat initiativ av förlaget Alternaliv. Den tryckta boken har försetts med ett nyskrivet förord. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar från 269 kronor. Den finns även som ebok. Den gamla eboken från 2014 är borttagen. 
Fråga gärna efter boken på ditt bibliotek!

Länk till Bokus - Adlibris 
"Bok 2020" - flik på Gustafs videoblogg.  
Facebooksida för boken
Diskussionsgrupp för boken på Facebook

Nedladdningsstatistik 2004 - 2012!

 

Foto

 

 

Sammanställning av kringtexter.

Det finns ett antal texter som inte ingår i webboken Existentiell livssyn - kristen tro? men som på lite olika sätt har direkt anknytning till boken och webbpubliceringen. För överskådlighetens skull är rubrikerna till dessa texter sammanställda här med en kort presentation.

Information och råd.
Här finns en del råd och information med anknytning till själva   publiceringsformen. Det gäller möjligheterna att påverka  textstorlek på såväl skärmen vid läsning som vid utskrift. Hur man väljer bort bakgrund vid utskrift, bokens omfång, varningar och råd vid onlineläsning mm.  

Sidantal.
På denna sida finns uppgifter om antalet sidor vid utskrift angivet kapitel för kapitel.

Om boken.
Detta är en kort presentation av boken som tillkommit hösten 2001 och sedan bearbetats i ett par omgångar. 

Besöksstatistik.
Här finns en sammanställning av antalet nedladdningar av bokens olika delar fram till den 23 oktober 2001 då webbplats och bok flyttade till www.existentiell-tro.net 

Boken som hypertextbok på den egna datorn.
Här presenteras konceptet med boken som hemladdningsbar hypertextbok och  fördelarna med att ha tillgång till boken på detta sätt. Här finns också lite om bakgrunden till framväxten av detta koncept och uppgifter om priser för boken i denna speciella form.

Hemladdning. (extern)
På denna sida kan man ladda hem hela boken i form av en packad fil. När den är uppackad på den egna hårddisken har man tillgång till boken som en hypertextbok på den egna datorn. Man kan välja mellan att spara hem boken i form av en självuppackande exe-fil för Windows (3.x,95,98,NT) eller som zip-fil för Macintosh, Unix och Linus. Zipfilen kan förstås även packas upp på Windowsdatorer. Fördelen med exe-formatet är att det är överlägset enkelt. Där finns också instruktioner som förhoppningsvis är så utförliga att även den Internetovane ska våga sig på att ladda hem boken. Vill man behålla boken i denna form på sin hårddisk så betalar man. Annars raderar man den från sin hårddisk. 
OBS! Denna möjlighet togs bort i samband med den första ebokspubliceringen i januari 2014. 

Hypertextredigering.
Här redovisas förändringar och förbättringar av hypertextredigeringen som har gjorts under publiceringsprocessens gång. Sidan påbörjades i september 1998 samtidigt som konceptet med boken som hypertextbok tog form. Här kommer även eventuellt kommande förbättringar av hypertextredigeringen att redovisas.

Originalpublicering och slutredigering
- ett webbproblem.
Denna sida kom ursprungligen till när jag började bli medveten om de speciella publicistiska frågor som originalpublicering på Internet är förbundna med. Hur ska man förhålla sig till möjligheten att ändra och ändra i det oändliga? Vilket ansvar har man i förhållande till läsaren? Vad innebär slutredigering? Vilken typ av ändringar är okey och vilka är inte okey? Det är ett principiellt viktigt problem kring originalpublicering på Internet som tas upp och illustreras utifrån högst konkreta problem som jag konfronterades med under den pågående webbredigeringen. Problematiken som redovisas utgör bakgrunden till det systematiska grepp på publiceringproblematiken som kommer till uttryck i Principer för ändringar och tillägg.

Principer för ändringar och tillägg.
En genomgång av vilka olika typer av ändringar som kan bli aktuella även efter att boken är slutredigerad och principerna för redovisning av detta.

Redovisning av ändringar och tillägg.
Här redovisas gjorda ändringar och tillägg från mars 1999. För överskådlighetens skulle görs det dels löpande för hela boken och dels kapitelvis.

Länkar till internet.
Här redovisas länkar till texter och webbplatser på Internet som har anknytning till bokens problematik. Här kommer också tillkomsten av nya länkar att redovisas.

Om publiceringsprocessen.
Uppgifter om första publiceringsdatum för bokens olika kapitel. Här finns också länkar till uppgifter om ändringar som gjorts mellan första publiceringen och mars 1999. Senare ändringar finns redovisade på sidan Redovisning av ändringar och tillägg.

Copyright.
Precis vad titeln säger.

Uppgifter om hypertextboken.
Denna sida ingår bara i den hemladdningsbara hypertextboken. Den finns i två versioner. Den andra versionen aktiveras först om man har betalt och via emejl fått en dedikationsfil. 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

list av lind