Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999
Ebok, Alternaliv förlag, 2014            

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr) eller lånas på bibliotek

Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

 

Uppgifter om antalet nedladdningar av bokens olika kapitel fram till den 23 oktober 2001.

Statistik från och med 2004

 

Vid flyttningen av webbplatsen till www.existentiell-tro.net hösten 2001 sattes de räknarna som fanns för de olika kapitlena ur spel. Det är bara räknaren på förstasidan som har varit i funktion utan avbrott efter flyttningen. 

Som lite historik och kuriosa har uppgifterna om antalet nedladdningar av bokens olika huvuddelar fram till den 23 oktober 2001, dagen för flyttningen till www.existentiell-tro.net, sammanställts här. Högst 5% härrör från webbredaktörens arbete och löpande kontroll. Datumet inom parantes är när kapitlet publicerades på Internet och räknaren sattes i funktion. 
    Från och med 2004 finns det ny statistik redovisad. Den finns på en egen sida

 

 

Introduktion:
2386 (20.4.1998)

Kapitelpresentation:
1266 (20.4.1998)

Litteratur:
2019 (20.4.1998)

Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet:
5364 (20.4.1998)

Kapitel 2. Ansvar och flykt:
3049 (26.7.1998)

Kapitel 3. Utsatthet och transcendens:
1968 (8.6.1998)

Kapitel 4. Skrift, ande och kultur:
2460 (24.6.1998)

Kapitel 5. Kristusseende och kallelse:
2098
(20.7.1998)

Kapitel 6. Existentiell tro:
2326 (10.8.1998)

Kapitel 7. De två portarnas kyrka:
1547 (20.9.1998)

Kapitel 8. Kristendomens mörka skuggor:
3306
(20.10.1998)

Kapitel 9. Kultur, dialog och kristen tro:
2034 (10.11.1998)

Sidan för hemladdning av hypertextboken
1858
(5.4.1999) 

(Uppgifter om antalet personer som har betalt för den hemladdningsbara hypertextboken)

 

Språk, tro och religion - förstasidan:
26 840 (
20.4.1998). Räknaren på förstasidan har varit i funktion i stort sett oavbrutet sedan webbplatsen startade. Så det aktuella antalet nedladdningar kan kollas där. 

 

Statistik från och med 2004

 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

list av lind

 

Till sidans början!