Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999        

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr), t.ex Adlibris, eller lånas på bibliotek. Fråga så tar dom hem!
 
Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

 

Publiceringsprocess och slutredigering.

Existentiell livssyn - kristen tro? publicerades successivt efterhand som webbredigeringen framskred med början i april 1998. I och med färdigställandet av ett sammanhållet person- och sakregister i slutet på januari 1999 blev boken komplett och tillgänglig i sin helhet på Internet.

Den sista oktober 1999 sattes det definitivt punkt för vidare ändringar när det gäller analyser, begrepp och diskussioner såväl i löptext som noter. Det innebar att boken blev slutredigerad som detta definieras i texten "Originalpublicering och slutredigering".

Uppgifterna här är av historisk karaktär. Här finns datum för den första publiceringen på Internet. Det finns också en hänvisning till redovisningen under Senaste nytt för gjorda ändringar av någon betydelse från första publiceringen fram till mars 1999. Fram till denna tidpunkt har ändringarna i Existentiell livssyn - kristen tro? redovisats på sidan för Senaste nytt för hela webbplatsen. Från och med mars 1999 redovisas gjorda tillägg och ändringar på sidan Redovisning av ändringar och tillägg.

 

Introduktion. Om delaktighetens livshållning,
demokrati och teologi.

Texten publicerades på Internet den 22 april 1998. Den fick en underrubrik och bearbetades något i november 1998. Se Senaste nytt 22.11.1998.

Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet.
Publicerat på Internet den 20 april 1998. Kapitlet genomgick en ordentlig omredigering i juni 1998. Se Senaste Nytt 14.6.1998.

Kapitel 2. Ansvar och flykt.
Publicerat på Internet den 22 maj 1998. Kapitlet redigerades om i juli. Se Senaste Nytt 26.7.1998

Kapitel 3. Utsatthet och transcendens.
Publicerat på Internet den 7 juni 1998. I början på augusti omredigerades kapitlet. Se Senaste Nytt 3.8.1998. En mindre komplettering gjordes i december. Se Senaste nytt 8.12.1998.

Kapitel 4. Skrift, ande och kultur.
Publicerat på Internet den 23 juni 1998.

Kapitel 5. Kristusseende och kallelse.
Publicerat på Internet den 20 juli 1998. I augusti gjordes några kompletteringar i texten och i not 18. Se Senaste Nytt 26.8.1998. Not 21 kompletterades 8.12.1998.

Kapitel 6. Existentiell tro.
Publicerat på Internet den 9 augusti 1998. Mindre kompletteringar i texten har gjorts. Se Senaste Nytt 29.11.1998, 8.12.1998 och 4.1.1999.

Kapitel 7. De två portarnas kyrka.
Publicerat på Internet den 21 september 1998. Detta kapitel har genomgått flest ändringar och kompletteringar sedan den första publiceringen. Kapitlet fick ny kapitelrubrik med nödvändiga följdändringar i november. Se Senaste nytt 15.11.1998. Viktiga ändringar redovisas i Senaste nytt 13.12.98 och en mindre 26.12.1998. Se också Senaste Nytt 24.1.1999 och 7.2.1999.

Kapitel 8. Kristendomens mörka skuggor.
Publicerat på Internet den 19 oktober 1998. Not 3 har bearbetats och kompletterats två gånger. Se Senaste nytt 28.11.1998 och 4.1.1999.

Kapitel 9. Kultur, dialog och kristen tro.
Publicerat på Internet den 10 november 1998. En del ändringar och kompletteringar har gjorts i december respektive januari. Se Senaste Nytt 13.12.1998 och 14.1.1999.

Kapitelpresentation.
Publicerat på Internet den 22 april 1998.

Innehållsförteckning.
Publicerades på Internet den 20 april 1998. Under publiceringsprocessens gång har två kapitelrubriker ändrats, så även några underrubriker. Sista ändringen är tillkomsten av en appendixdel med bekännelsetexter.

Litteraturlista.
Publicerades på Internet den 20 april 1998. Den har efterhand både rättats och kompletterats. I slutet på november 1998 försågs alla hänvisningarna med länkar. I mitten på september 1999 gjordes den sista kompletteringen.

Person- och sakregister.
Utlagt på Internet den 24 januari 1999. I och med publiceringen av detta sammanhållna person- och sakregister för hela boken blev boken komplett.

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken på Elib. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr) eller lånas på bibliotek

Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro? - bokens titelsida (extern)
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

Till sidans början!