[Språk, tro och religion - förstasidan]

     Senaste nytt. Arkiv 2.
     December 1998 t.o.m. maj 1999.

        Filen med Senaste nytt har återigen blivit så stor att det blivit dags att göra en ny och förvandla den gamla till "Arkiv 2". Denna arkivfil redovisar ändringar från december 1998 till och med maj 1999.

[Arkiv 1: Senaste nytt - maj till och med november 1998]
[Senaste nytt från och med juni 1999]

   

       21.5.1999. (II).
       Emejlfilerna. Tele2 har förenklat adressen till alla hemsidor på deras server. Adressen är nu http://www.existentiell-tro.net/. Dvs att 7:an som tidigare fanns efter home behövs inte längre. Den gamla adressen kommer dock att fungera under ett övergångsskede. Alla länkar i emejlfilerna är nu ändrade till denna något enklare adress.

       21.5.1999.
       Ny sida. Budord för en modern tid. Förstasidans Del 4. Livsfrågediskussion i skolan har länge varit ett dåligt samvete. Jag har flera gånger tänkt att jag helt enkelt borde ta bort denna påannonsering på förstasidan. När nu äntligen den första texten är på plats bortåt ett år senare än vad som var tänkt när jag först öppnade Språk, tro och religion i slutet på april 1998 så är det med en känsla av lättnad. Vad det kommer att bli av denna del av webbplatsen är skrivet i stjärnorna. En hel del idéer finns. Mer kringmaterial. Debattforum, chat, gästbok, formulär där man enkelt kan välja t.ex. de fem budord man tycker är viktigast etc. Men tiden är en bristvara. Det lär ta sin tid innan denna del av webbplatsen kommer att få en tydligare form.  Hur som helst känns det väldigt tillfredställande att den första komponenten är på plats. 

        16.5.1999.
        Ny artikel. Religionsfilosofen Peder Thaléns artikel, Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen?, som publicerades på Samtider i Svenska Dagladet söndagen den 4 april är med författarens tillstånd publicerad på Språk, tro och religion. Artikeln är en diskussion kring den meningsförlust kring 'påskmysteriet' som kännetecknar vår kultur, inte bara den sekulära utan enligt Thalén också i hög grad den kristna. Som en punkt i disussionen refererar Thalén några centrala tankar i min artikel Kristus är uppstånden! (Svensk kyrkotidning nr 16/1998). De har förstås medfört att jag är lite speciellt angelägen om att artikeln ska vara lättillgänglig. Eftersom Svenska Dagbladet inte la ut den på sin webbplats blev det självklara alternativet att erbjuda Peder Thalén att via Språk, tro och religion göra den tillgänglig på Internet. Det blev ett omedelbart 'ja' till detta erbjudande. Att det sedan har dröjt nästan en och en halv månad innan artikeln har kommit på plats här har sina speciella skäl.

        13.5.1999.
        Anslagstavlan. Jag har upptäckt tre nya webbplatser som länkar till Språk, tro och religion.

        25.4.1999.
        Ny version av "Existentiell livssyn - kristen tro?" som hemladdningsbar hypertextsajt. I version 2 fungerar blädderpilarna mellan kapitlens underrubiker som avsett även i Netscape och Opera 3.6. Eftersom detta har fungerat i Explorer även i version 1 så märks denna förbättring inte i Explorer. Se vidare Redovisning av ändringar och tillägg.

        18.4.1999.
        Bokkapitlens blädderpilar mm. Blädderpilarna mellan kapitlens underrubriker är nu gjorda så att de även fungerar som avsett i Netscape och Opera. Se vidare Redovisningar av ändringar och tillägg.

        11.4.1999.
        Sidorna Personalia och Prolog har fått en helt ny typ av bakgrundsbild. Det är egen produktion. (Tyvärr har det visat sig att bakgrundsbilden bara fungerar som avsett med Explorer 4 och en skärmupplösning på 800 x 600) I Personalia har också tillkommit ett nytt stycke text om mors studier. I Prolog har några meningar ändrats för att få bättre flyt i texten.

        5.4.1999.
        Webboken Existentiell livssyn - kristen tro är äntligen tillgänglig som hemladdningsbar hypertextsajt. Med stora kapitelfiler, komplex länkstruktur, länkat person- och sakregister mm är det uppenbara fördelar för den intresserade läsaren att tillgång till boken på detta sätt. Detta gäller en typ av bokpublicering som ännu är ovanlig. Det är väldigt enkelt även för den ovane och nye surfaren och datoranvändaren att ladda hem boken och få igång hypertextsajten. Har man Windows i någon form så packas den hemsparade komprimerade filen upp med en klickning (eller dubbelklickning) med musen. Den automatiska uppackningsfunktionen skapar de mappar (kataloger) som behövs. Det finns tydliga och enkla intruktioner på hemladdningssidan. Så det är bara att testa. Vill man behålla hypertextsajten betalar man inom 14 dagar (Grundpris 60 kronor). Annars raderar man bara hypertextsajten från sin hårddisk. Så det är bara att testa den speciella publiceringsform i webbteknikens frontlinje.
        Existentiell livssyn - kristen tro? Det har gjorts en del ändringar som gäller anpassning till det faktum att boken nu kan laddas hem i sin helhet. Det har tillkommit två länkar om "arianism" i anslutning till den athanasianska trobekännelsen. Se också Redovisningar av ändringar och tillägg.

        30.3.1999.
        Inkörningsproblem. Problem med den nya layouten och försvunna formateringar är åtgärdat. Se vidare på den nya redovisningssidan till Existentiell livssyn - kristen tro?

        28.3.1999.
        Existentiell livssyn - kristen tro? Här har gjorts mängder med ändringar när det gäller layout och kringtexter. Det innebär bland annat att en del nya sidor som har anknytning till webbupliceringens problem och egenheter har tillkommit. Titelsidan har fått ändrats rejält. En del av den information som fanns insprängd har flyttats till nygjord sida och samtidigt förbättrats. Dessa ändringar och nytillskott är redovisade på en ny sida, Redovisning av ändringar och tillägg, där ändringar i boken fortsättningsvis kommer att redovisas. Layouten gäller att alla texter har fått en bredare marginal för att förbättra läsbarheten såväl på skärmen som vid utskrift. Det har också lagts uppåt- respektive nedåtpilar vid samliga underrubriker för att enkelt kunna bläddra mellan kapitlens underrubriker.
        Övrigt. Samtliga texter i Del 1. Artiklar i tidskriften Vår Lösen och Del 3. Om kristen uppståndelsetro har också fått bredare marginaler för att förbättra läsbarheten.
        Innehållsförteckningen till boken har kompletterats med huvudrubriken Webbspecial med tre underrubriker. Där finns länkar till Principer för ändringar och tillägg, Redovisning av ändringar och tillägg och Internetlänkar. Detta tillägg finns i samtliga de tre innehållsförteckningar som finns på sajten.

        23.3.1999.
        Söktjänst på förstasidan. Jag har upptäckt att Evreka, svenska Alta Vista, står till tjänst med en gratis sökfunktion. Och jag kunde inte motstå frestelsen att pröva att lägga ut den på sajten. Det innebär att man kan rikta en sökning till just sajten Språk, tro och religion. Sökresultatet bygger på Evrekas aktuella indexering. Sajten genomsökes och indexeras med en till två månaders mellanrum. Så sökresultatet bygger inte på att sajten söks igenom det ögonblick man begär sökning, utan på den aktuella indexeringen på Evreka som kan vara upp till två månader gammal. Men å andra sidan håller indexeringarna mycket hög nivå. Det mesta av intresse plockas ut och blir sökbart.
        Emejlfilen emejlint.htm har fått en snyggare och bättre layout.

        17.3.1999.
        Språk, tro och religions förstasida har snyggats till lite. Den korta presentationen av boken Existentiell livssyn - kristen tro? som finns under Del 2 har bearbetats.

        5.3.1999.
        Bekännelsetexter. Sammanställning. För att skapa en bättre överblick har det tillkommit en sida med en sammanställning av de bekännelsetexter som finns utlagda. Denna sammanställning har också fått en länk i förstasidans innehållsförteckning och i den detaljerade innehållsförteckningen. Det kommer förstås också att komma en länk i innehållsförteckningen på bokens titelsida. Men det kan dröja några dagar eftersom den är under omarbetning. Samtidigt har layouten ändrats till samtliga bekännelsetexter. Det har också gjorts några små justeringar i de kommentarstexter som finns i anslutning till bekännelsetexterna. Den återkommande länkraden i boken kommer de närmsta dagarna att kompletteras med [BEK], dvs en länk till "Bekännelsetexter. Sammanställning".
        Anslagstavlan. Anslagstavlan har snyggats till och kompletterats med nya 'anslag'.
        emejlpr1.htm. Den nya emejlfilen har bearbetats. Det nya datumet för sista redigering är nu 4.3.1999. Ladda gärna hem den och bifoga med emejl till personer som skulle kunna vara intresserade av boken Existentiell livssyn - kristen tro?
        Kort presentation av boken.
På sajtens förstasida har lagts in en ruta med en kort presentation av Existentiell livssyn - kristen tro?
       
förstasidan Del 3 har artikeln "Kristus är uppstånden!" fått en kort undertext som antyder något av innehållet.

        28.2.1999.
        Det har tillkommit en ny emejlfil. Det är en kort och snygg presentation av boken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Filen är bara 5 kb. Avsnittet på bokens titelsida där detta med emejlfiler och deras egenhet presenteras har bearbetats och snyggats till. Eftersom jag är förtjust i detta koncept kommer det nog att komma några ytterligare emejlfiler vad det lider.

        23.2.1999.
        Den speciella emejlfilen har uppdaterats igen!! Jag råkade upptäcka ett par felaktiga länkar på slutet som har åtgärdats. Informationstexten i början har också korrigerats och kompletterats något.

        22.2.1999.
        Den speciella emejlfilen har uppdaterats. Gästboken har försetts med ett tips för försiktgia och lättstressade om hur man kan skriva offline.

        18.2.1999.
        Ny sida. Anslagstavlan. En ny sida med namnet Anslagstavlan har tillkommit. På den kommer jag att redovisa saker på Internet (eller annorstädes) med direkt anknytning till sajten Språk, tro och religion och webboken Existentiell livssyn - kristen tro?. Att idéen kommer just nu beror på att en intensiv och vild diskussion har utbrutit på Humanetiska-Förbundets debattsida under just huvudrubriken "Språk, tro och religion". Se vidare på anslagstavlan. Länkar till anslagstavlan är inlagda på sajtens förstasida och på titelsidan till Existentiell livssyn - kristen tro? På anslagstavlan kommer också att redovisas uppgifter om länkkataloger och sajter som har länkar till Språk, tro och religion efterhand som dom kommer till min kännedom. 

        7.2.1999.
        Appendixet till Existentiell livssyn - kristen tro? har kompletterats med den athanasianska trosbekännelsen. Den ingår i Svenska kyrkans grundläggande bekännelseskrifter. Även om den inte är i bruk så är den intressant, såväl historiskt, som utifrån den problematik som diskuteras i sajtens texter. Det är också den av trosbekännelserna som är minst känd och svårast att hitta.
        Två stycken i not 7, kapitel 7, har korrekturrättats och samtidigt bearbetats något. Det gäller stycke 2-3 och sista. Första stycket not 16 har korrigerats något. Det har också lagts in en länk till den athanasianska trosbekännelsen.

        2.2.1999.
        Ett par korrekturfel i kapitel 4 har rättats. I samma kapitel har avsnitt 10, stycke 9, bearbetats för att göra resonemanget omkring 'talet om Gud' lite tydligare.

        28.1.1999.
        Ett förargligt korrekturfel har rättats i sista raden av apostoliska trosbekännelsen. Sista raden lyder "och ett evigt liv." Och så står det nu! Jag tackar Mikael Nordin som gjort mig uppmärksam på felet.

        25.1.1999.
        Länkarna till till Sea of Faith hemsida i slutet av kapitel 1 med bland annat artiklar av religionsfilosofen Don Cupitt och biskop John Shelby Spong är i funktion. Vi en kontroll idag visade det sig att Sea of Faith har skaffat en egen webbadress, www.sofn.org.uk/, i stället för att ligga under Emma College i Cambridge. Sajten flyttades i november. Sannolikt har länkarna varit ur funktion lika länge. Och tyvärr har ingen besökare gjort mig uppmärksam på detta. Men det är en handfast påminnelse om ett problem som jag ännu inte riktigt lärt mig hantera på ett genomtänkt sätt som sajtredaktör; dvs behovet av regelbunden kontroll av länkarna till andra webbadresser. Och här är det oerhört värdefullt om sajtbesökare som upptäcker icke-fungerande adresser gör mig uppmärksam på det.

        24.1.1999.
        Det länkade person- och sakregistret för hela "Existentiell livssyn - kristen tro?" är äntligen klart och utlagt. De har också lagts in länkar till registret [RE] i samtliga länkrader i alla kapitel.
        Kapitel 7, avsnitt 3. Stycke 4 har tillkommit för att göra utgångspunkterna tydligare för diskussionen kring insikt, gestaltning och kunskap. Uppgifterna om sidantalet vid utskrift har korrigerats för kapitel 9.

        23.1.1999.
        Registret till kapitel 1 har kompletterats. Några felaktiga länkar i registret till kapitel 9 har åtgärdats. Även några korrekturfel i kapitel 9 har rättats. Ett felaktigt tryckår i litteraturlistan har rättats.

        18.1.1999.
        Ett felaktigt återgivet författarnamn har rättats i litteraturlistan, text och relevanta kapitelregister (kapitel 1,4,6,7,8 och 9). Det gäller Sperna Weiland, som är ett dubbelt efternamn, förnamnet är Jan. Jag har felaktigt uppfattat 'Sperna' som ett förnamn. Jag tackar Bernt Roström som gjort mig uppmärksam på detta. 

        17.1.1999.
        Gästbok. Jag har ett tag funderat på om jag skulle försöka ordna en gästbok som den hugade besökaren skulle kunna skriva i. Nu har det blivit av. Det är att betrakta  som ett experiment. Jag ska så småningom undersöka om det går att ändra grundformen för att bättre svara mot denna sajts speciella karaktär. 

        14.1.1999.
        Kapitel 9. Kapitlet har fått en inledning för att ge en överblick över de ganska olikartade teman som avhandlas i detta avslutande kapitel. Första stycket i not 4 har bearbetats för att skapa en tydligare öppning till diskussionen kring teologen Alister McGraths kriterie för en hållbar och trovärdig teologi. Noten har också fått en rubrik. Avsnitt 2 om skillnaden mellan personliga övertygelser, hypoteser och dogmer har bearbetats. Jag hoppas att min syn på de kyrkliga dogmernas egenart och central betydelse därmed också har blivit något tydligare. I rubriken till avsnitt 6 som diskuterar kring bibelsyn har tillkommit två ord, 'den kristna', för att bli tydligare. Den är nu "Innehåller den kristna Bibeln två heliga skrifter?". Underrubriken har även ändrats i Innehållsförteckningen. Avsnitt 7, första stycket har bearbetats och blivit fyra rader längre. (Vad gäller tidigare ändringar i kapitel 9 se senaste nytt 13.12.98)

        4.1.1999.
        Kapitel 5. not 15, första stycket har bearbetats något för att göra resonemanget om Luthers reformatoriska grundsats 'rättfärdiggörelse genom tron allena' lite tydligare.
        Kapitel 8. Länkar och register till har kompletterats ytterligare. Not 3 har kompletterats.
        Kapitel 6. Avsnitt 2, stycke 13, har kompletterats med en bisats för göra relationen till det traditonella kristna trosspråket tydligare. Samtidigt har registret kompletterats med 'trons handlingar', och 'trons sanning'.

        3.1.1999.
        Upplysningarna i slutet på artiklarna Har kristen tro en framtid? respektive Kristus är uppstånden! om anknytningspunkterna till olika kapitel i "Existentiell livssyn - kristen tro?" har uppdaterats. Samtidigt har länkstrukturen i alla de filer som ingår i Del 1 och Del 3 på sajten fått sig en översyn.

        2.1.1999.
        Det har tillkommit ett Appendix med tre delar. Det innehåller Svenska kyrkans syndabekännelser, den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen. Se Appendix i innehållsförteckningen. Det är trosdokument som berörs i Existentiell livssyn - kristen tro? och som det är en poäng att ha enkel tillgång till. Det innebär också att det har lagts in länkar till dessa trosdokumet på relevanta ställen i boktexten.
        Kapitel 2. Det har tillkommit ett stycke på tre rader sist i avsnitt I.5.Flyktens hållning. Det är för att tydliggöra resonemangets relation till begreppet likgiltighetens livshållning.
        Kapitel 8: Förbättringar av kapitlets interna länkar. Kapitel 9: Registret har kompletterats. Litteraturlistan har kompletterats med en titel som jag glömt att redovisa.
        Emejlfilen har kompletterats med fler svenska söktjänster. Texten har också fått länkar till en kort presentation av Vår Lösen och den apostoliska trosbekännelsen.
        Sidan med redovisning av hypertextredigeringen har uppdaterats.

        1.1.1999.
        Eftersom julen är passerad har julklappstipset ändrats till ett presenttips, dock fortfarande ovanligt. Jag har också passat på att lägga in en önskan om Gott Nytt År till besökarna på sajten. Det kan också sägas att arbetet med det sammanhållna registret för hela "Existentiell livssyn - kristen tro?" fortskrider. Två kapitel återstår. När det är klart om en eller två veckor kommer den första fullständiga hypertextversionen av boken att vara tillgänglig för hemladdning.

        26.12.1998.
        Ändringar i kapitel 7. Avsnitt 3, Insikt, gestaltning och begreppslig kunskap, stycke 4 - 13 har bearbetats. Synpunkter från Stefan Eriksson har gjort mig varse oklarheter i mitt språkbruk. Jag hoppas att de bärande tankarna i denna viktiga diskussion nu är tydligare. Stycke 13 är nytillkommet. Näst sista stycket har putsats språkligt. Sak samma med avsnitt 2, andra stycket. Några icke fungerande länkar i kapitelregistret har också rättats till.
        Kapitel 4, not 18, har fått en mindre bearbetning.

        12-13.12.1998.
        Julklappstips. Eftersom den första kompletta hypertextversionen för hemladdning till den egna datorn av boken  Existentiell livssyn - kristen tro? inte hinner bli klar innan jul är julklappstipset ändrat. Utöver denna förändrade 'publiceringssituation' har även nedanstående ändringar i två kapitel medfört en del smärre ändringar på sajtens förstasida.
        PS. Ett råd. Om man har läst kapitel 7 och kapitel 9 tidigare och önskar att systematiskt kolla igenom de ändringarna som redovisas nedan och som framför allt i kapitel 7 är ganska omfattande, gör man de smartast genom att ladda ner dessa båda kapitel - denna sida är ju redan nedladdad - därefter väljer man att Arbeta i frånkopplat läge (i Explorer görs detta via Arkiv). Sedan kan man enkelt och snabbt klicka sig fram och tillbaka. Om man inte onödigtvis vill gynna televerket så kopplar man i detta läge dessutom ner modemet. Vill man även ha omedelbar tillgång till sidan Problem kring slutredigering kan man ladda ner den också innan man väljer Arbeta i frånkopplat läge. DS.
        Ändringar i kapitel 7. Det pågående arbetet med att skapa ett sammanhållet register för hela boken har under de sista dagarna gällt kapitel 7. Utöver en del förbättringar av kapitelregistret har det medfört ett antal ändringar och kompletteringar i texten. Två ändringar är viktiga. Det gäller en terminologisk uppstramning i kapitlets första stycke och sedan i avsnitt 12 och framåt. Och det gäller tillkomsten av en ny benämning. Dessa ändringar illustrerar den speciella problematik som är förbunden med originalpublicering på Internet och som jag har varit medveten om sedan sensommaren. Se vidare i Problem kring slutredigering.
        Kapitlets första stycke har fått en terminologisk justering (se nedan).
        Slutet av avsnitt 3, från stycke 14, har fått en rejäl omarbetning. De två sista styckena har tillkommit. Diskussionen om kunskapsformuleringar, läroformuleringar och teologi har förtydligats. Benämningen den existensdynamiska teologin, som under flera år varit ett arbetsnamn för personligt bruk, har i denna webbredigeringens 'elfte timma' lyckats 'övertyga' mig om att det om att den bör finnas med i bokens vokabulär på ett tydligt och substantiellt sätt. Så här långt har det annars bara funnits insmuget i en bisats i början av kapitel 9 och osynligt för läsaren under metatagen "keywords" i en del av bokens kapitel så att det går att söka på i de sökmotorer som har indexerad sidorna. (Begrepp och benämningar börjar efterhand som de växer till sig 'få ett eget liv' där de, om de fått en tillräckligt stark egen identitet 'börjar göra anspråk på att bli utsläppta från hemmets skyddade tillvaro och kliva ut i världen'. Denna märkliga process tillhör en av de oerhört fascinerande sidorna av den typ av intellektuellt arbete som denna bok är uttryck för. Samtidigt är det skede där ett begrepp eller en benämning börjar 'kräva att bli utsläppt i världen för att leva ett eget liv' förenat med en kortare eller längre tid, oftast det senare, av vånda och motstånd.) Hur som helst, benämningen den existensdynamiska teologin har på ett ordetnligt sätt 'trätt ut i världen' i stycke 15 och 16. Denna benämning har på relevanta ställen i resten av kapitlet ersatt tidigare uttryck. För att det ska vara lätt att se för den som tidigare har läst detta kapitel är  den existensdynamiska teologin kursiverat på samtliga ställen. Dessa kursiveringar kommer sannolikt att tas bort om ett tag. Detta har också medfört en del ändringar i kapitel 9.
        Not 5, som har anknytning till dessa stycken, har också kompletterats.
        I ett nyskrivet sista stycke i samma avsnitt, stycke 17, har tillkommit en distinktion mellan teologi och kyrkliga läroformuleringar.
        Avsnitt 4, stycke 1 och 2, benämningen 'den existensdynamiska teologin' har esatt tidigare formulering. I stycke 2 har även ett par meningar formulerats om. Stycke12, har genom ett par språkliga justeringar gjorts tydligare. Även i stycke 14 har 'den existensdynamiska teologin' trätt in på scenen. Andemeningen i stycket har gjorts tydligare genom en mindre omformulering.
        Avsnitt 5, stycke 2. En omformulering och en extra rad har tillfört ett par viktiga nyanser.
        Avsnitt 6, stycke 2, om barndopet har bearbetats. Skillnaden mellan kyrkans roll och föräldrarnas har förtydligats. Det har också tillkommit ett nytt stycke som avslutar diskussionen om barndopet.
        Avsnitt 8, stycke 6, har fått en mindre bearbetning.
        Avsnitt 10, stycke 8, en mindre omformulering.
        Avsnitt 12. Upptäckten av ett terminologiskt problem har medfört några ändringar. De båda nyckelbegreppen är 'den traditionella trostolkningens port' respektive 'den existentiella trostolkningens port'. På grund av den relativa otympligheten har jag fram till nu som synonym också använd 'den existentiella trons port'. Men eftersom 'existentiell tro' respektive 'den existentiella sidan' i den traditionella tron efterhand har givits en specifik innebörd i denna bok som är viktig för helheten har jag blivit varse att denna synonym är missvisande. Den terminologiska ändringen har inneburit att antingen skrivs 'den existentiella trostolkningens port' i sin helhet eller som kort synonym 'den existentiella porten'. Det innebär att uttrycket  'den existentiella trons port' därmed är utraderat ur vokabulären. I den kyrkovision jag försöker synliggöra förutsätts förstås att den existentiella sidan av tron är lika levande och stark under den traditionella trostolkningens port som under den existentiella trostolkningens port. Skillnanden ligger i hur man tolkar och motiverar grunden för denna tro. Denna terminologiska uppstramning har även påverkat kapitlets första stycke.
        Det tredje stycket har brutits upp med två nya stycken som följd. Resonemanget blir därigenom tyligare att följa.
        Avsnitt 12, stycke 2, har genomgått en rejäl bearbetning. Stycke 1 har utökats med två korta meningar på slutet för att göra resonemanget tydligare.
        Not 2, om två former av avgörelse, har kompletterats.
        Ändringarna, kompletteringarna och förbättringarna av registret har medfört att sidantalet har ökat med två. 
        Ytterligare ändring i kapitel 7 se senaste nytt 26.12.98.
        Ändringar i kapitel 9. Den mera regelrätta introduktionen av beteckningen den existensdynamiska teologin i kapitel 7 (se ovan) har medfört en del ändringar i kapitel 9 där denna benämning tidigare bara var insmugen i några bisatser. Det har medfört mindre ändringar i avsnitt 1, stycke 9, avsnitt 2, stycke 6, avsnitt 10, stycke 8, stycke 10 och stycke 13. Not 1 har kompletterats och dessutom fått ytterligare två länkar till kapitel 7 med anknytning till 'teologi' och 'den existensdynamiska teologin'. Registret har också kompletterats.
        Kapitel 8. Introduktionen av beteckningen den existensdynamiska teologin kommer sannolikt att i någon mån även att påverka kapitel 8. Dock inte i några sakfrågor. Relevanta ändringar kommer att införas när jag får tid.

        10.12.1998.
        Nytt demo. Version 3.7. Detta är förhoppningsvis sista demoversionen. Det innehåller ett sammanhållet person- och sakregister t.o.m. kapitel 6. Det är så långt jag för tillfället har hunnit med detta arbete. Detta register läggs inte ut på sajten förrän det rymmer alla kapitel. Så det finns bara i detta demo. Demot innehåller också den länkade litteraturlista som las ut för knappt två veckor sedan. Båda dessa nytillskott är typiska hypertextfinesser som först kommer till sin fulla rätt när de ingår i hypertextsajten på den egna datorn. Det pågående registerarbetet har medfört en del förbättringar av de enskilda kapitelregistren. Det har också lagts in fler länkar med referenser till begrepp och resonemang i andra kapitel. Några kortare avsnitt har bearbetats för att öka tydligheten. (Se senaste nytt 8.12). Den speciella emejlfil som funnits på sajten två veckor finns också med.
        OBS för Mac. När man laddar hem demot som zipfil att packas upp på en Mac eller Unixdator måste man skapa en katalog/mapp som heter ekt-98 där zipfilen packas upp. Se vidare på hemladdningssidan.
        Huruvida den första fullständiga versionen av boken för hemladdning kommer att bli klar före jul verka alltmer osäkert. Från den 18 december kommer det att bli två veckors paus i arbetet. Så om jag inte blir klar tills dess så dröjer det till efter nyår. 

        8.12.1998.
        Gammalt "Senaste nytt" till arkivet! Sidan med den fortlöpande redovisningen av vad som händer på Språk, tro och religion har börjat bli onödigt stor med tanke på nedladdningstid. Redovisningen fram till och med november har därför lagts över i en nygjord arkivfil. Om man är intresserad av vad som har hänt under tidigare skede av arbetet är det bara att kolla den. Länkar till denna arkivfil finns endast på denna sida.
        Introduktionen har fått ytterligare en liten språklig putsning plus att några korrekturfel har rättats. Sak samma förstås för emejlvarianten av introduktionen där tilläggsinformationen också har kompletterats med länkar till några av de sökmotorer boken är registrerad.
        Kapitel 1-6. Det pågående registerarbetet har inneburit förbättringar av de existerande kapitelregistren, så här långt till och med kapitel 6. Arbetet har medfört smärre bearbetningar av texten i dessa kapitel. Det gäller en komplettering av not 21 till kapitel 5 om skapelseteologi och kristologi. Från 6:e stycket har noten utökats med ca 15 rader text för att förtydliga resonemanget. De avslutande hänvisningarna till andra ställen i boken har kompletterats. Två avsnitt i kapitel 6 har bearbetats något. Det gäller avsnitt 2, fjärde stycket, avsnitt 4, stycke 15avsnitt 5, stycke 1 till 4. Det gäller kapitel 3, avsnitt 5, fjärde stycket.
        Det pågående arbetet har också medfört att dessa kapitel har kompletterats med en hel del länkar. Det gäller framför allt till begrepp och resonemang som utvecklats i tidigare kapitel.
        Jag har börjat bli tveksam till min flitiga användning av enkelt citattecken. En hel del har tagits bort. När det har används runt begrepp som utvecklats i texten eller ord från det traditionella kristna trosspråket har jag i stället frågat mig om det inte är lämpliga att göra den markering som jag tycker behövs genom att i stället använda kursivering. Detta är ett problem som jag ännu inte hittat en fullt konsekvent lösning. Hur som helst innebär det att en del enkla citattecken är borttagna. Ibland har de ersatts med kursivering. Jag planerar att så småningom gå igenom hela texten med ögonen på detta speciella  problem.

       [Senaste nytt. Arkiv. Maj till och med november 1998]

 

     På gång. Inte på gång. Planering.

        3.1.1999. Arbetet med det sammanhållna person- och sakregistret skrider framåt. Jag håller på med de två sista kapitlen. Men det finns en hel del annat som också kräver tid och uppmärksamhet. Därför tar det sin tid. När jag de sista dagarna lagt ner en del tid på att lägga ut några viktiga trosdokument som appendix har jag också funderat på att ytterligare komplettera denna del. Det skulle i så fall vara med den athanasianska bekännelsen och den augsburgska bekännelsen. Det kommer att visa sig hur det blir med det.

        8.12.1998.
        Jag arbetar för fullt med att sammanställa ett sammanhållet person- och sakregister för hela boken där alla ord är försedda med länkade hänvisningar. Av lite olika skäl har det inneburit mer arbete än jag hade tänkt mig (så har det oftast varit!!). Det har gällt problem och frågor kring registrets uppläggning. Jag upptäckt brister i kapitelregistren som har åtgärdats. Bokmärkenas placering, dvs den punkt i texten som registerlänken leder till, har visat sig mindre lyckad, framför allt i bokens fem första kapitel. Bokmärkena har där varit placerade på registerordet vilket i denna typ av hypertext blir ganska konstigt. Under arbetets gång har 'länkpunkten' i stället satts i början av det stycke där ordet finns. Om det är av betydelse för sammanhanget har det några gånger blivit stycket före det stycke där registerordet finns. Samtliga dessa saker har också påverkat och förbättrat de existerande kapitelregistren.
        Arbetet med registret har också inneburit något av punktuell korrekturläsning. Det har inneburit en del korrekturändringar, förbättringar av en del formuleringar, och i ett par fall kompletteringar av texten (se ovan). Jag har också lagt in mer länkade hänvisningar till begrepp och resonemang som utvecklats tidigare. Detta har ännu så länge gjorts lite spontanistiskt. Så småningom ska jag gå igenom hela boken så att detta görs konsekvent där det är motiverat.
        För tillfället jobbar jag med kapitel 6:s bidrag till det sammanhållna registret. På grund av oförutsett merarbete är det osäkert om jag lyckas få det sammanhålla person- och sakregistret klart före jul som planerat. Före jul innebär innebär senast den 17 eller 18 december. Sedan kommer jag inte att ha tid att jobba med det förrrän efter jul. Men det är fortfarande möjligt att jag kan få det klart. Det innebär i så fall att jag också kommer att lägga ut den första preliminära fullständiga hypertextversionen av boken för hemladdning. Med betoning på preliminär. Det återstår en genomgång av länkstrukturen, en eller två omgångar korrekturläsning, kompletteringar av litteraturlistan och eventuellt lite putsningar av en del språkliga detaljer.
        När den första fullständiga hypertextversionen görs tillgänglig för hemladdning kommer jag förmodligen att plocka bort demot. Eftersom man kan ladda hem boken i sin helhet för gratis påsyn är detta ett bättre sätt att bedömma om fördelarna att ha boken tillgänglig som hypertextsajt på den egna datorn är så pass stora att man vill betala för det. Om man inte tycker det så raderar man ut den från sin hårddisk efter 14 dagar. (Priser och gratisex se vidare.)
        Nytt demo. När registerorden till kapitel 6 är inlagda i det sammanhållna registret tänker jag göra ett nytt demo. Där kommer de förbättringarna och småändringarna i introduktion och kapitel 1-6 som redovisats ovan och under senaste nytt att vara med. Där kommer också att finnas den nya länkade litteraturlistan och ett sammanhållet person- och sakregister som sträcker sig t.o.m. kapitel 6. 

        2.11.1998.
        Publiceringen av Existentiell - livssyn kristen tro? Att boken skulle vara publicerat i sin helhet under oktober, som har varit min föresats under de sista två månaderna, är inte längre möjligt eftersom november redan har börjat. Tanken är att kapitel 9 ska vara klart för publicering i början av vecka 46, fast vis av erfarenheten är osvuret bäst. Sedan kommer det att ta ytterligare några veckor innan boken är slutredigerad. I detta sista redigeringsarbete ingår att skapa ett sammanhållet sak- och personregister utöver de som nu finns i slutet på varje kapitel. Jag har också planerat att lägga in länkar från litteraturlistan till de ställen i texten där boken ifråga är berörd eller diskuterad. Litteraturlistan ska kollas igenom och kompletteras.

        26.8.1998 - 16.9. och 2.11.
        Del 4. Livsfrågediskussion i skolan. Min ursprungliga plan när jag öppnande sajten i slutet på april var att jag under sommaren skulle ha kommit så långt med redigering och publicering av "Existentiell livssyn - kristen tro?" att jag skulle kunna ta en paus i det jobbet och börja med att lägga ut en del av materialet som är planerat för Del 4. Livsfrågediskusion i skolan. Redan i början på augusti var det uppenbart att denna planering inte höll. Då trodde jag att jag skulle kunna ta tag i del 4 en bit ut på hösten, senast i november. Nu har även denna planering spruckit. Som det ser ut nu när november just har börjat och jag har en hel del arbete kvar innan "Existentiell livssyn - kristen tro?" är slutredigerat (det finns en del kvar även efter att kapitel 9 är utlagt) så kommer det sannolikt att dröja en bit in på nästa år innan utgångsmaterialet till del 4 är utlagt. Tyvärr!
        Jag har tvingats inse att tiden räcker till betydligt sämre än väntat. En anledning är bristande rutin när det gäller webbredigering. Det har bland annat medfört en del ganska tidskrävande omredigeringar. Men arbetet med att få sajten i ett hyfsat skick har också tagit mer tid än jag hade föreställt mig. Till detta har kommit idén om att göra Existentiell livssyn - kristen tro? tillgänglig som en hypertextsajt på den egna datorn. Att få ordentligt grepp om denna idé har känts viktigt. Det tog ganska mycket tid i slutet på augusti och början på september. Det bidrog till att ytterligare förrycka planeringen.
        Till detta kommer det enkla faktum att texter som bearbetas för publicering är en sorts levande materia. Med andra ord, jag har stött på en del problem i "Existentiell livssyn - kristen tro?" som jag har varit tvungen att ta mig an. Det har tagit en hel del tid. När det gäller att lägga ut texter som är publicerade förut så finns inte detta problem. Då är det bara att redigera, även om det också, som jag nämnt ovan, har sina problem och överraskningar när man är nybörjare som sajtredaktör.
        Eftersom jag måste prioritera har jag tillsvidare bestämt att i första hand jobba med  "Existentiell livssyn - kristen tro?" så att jag förhoppningsvis ska få det färdigt i sin helhet under november. Redigeringen av LIDIS-materialet får därför vänta. Även den tänkta kompletteringen av textsammanställningen i anknytning till artikeln "Kristus är uppstånden" vilar tillsvidare. 

 


[Senaste nytt] [Senaste nytt. Arkiv 1. Maj till och med november 1998]
[webbplatsens förstasida] [bakgrunden till denna webbplats] [personalia]   [prolog] [föredrag] [domännamn och sajtekonomi] [copyright och studiecirklar] [debatt och gensvar] [bakgrundsbild]