stopram.jpg (524 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
stopram.jpg (524 bytes)

Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999
Ebok, Alternaliv förlag, 2014, 2020.
Tryckt bok, Alternaliv förlag, 2020.
             

Foto

 

Hypertextredigering.

Om förändringar och förbättringar av hypertextredigeringen av Existentiell livssyn - kristen tro?

Senaste ändring 10-16.2.2002.
Påbörjad 12.9.1998.

På denna sida redovisas förändringar och förbättringar bokens webbredigering som görs utifrån ambitionen om en optimalt fungerande hypertextbok. Beslutet att göra hela boken Existentiell livssyn - kristen tro?  tillgänglig som en hypertextbok för den egna datorn medförde ett nytt sätt att tänka när det gällde länkstrukturen. Detta koncept gör det samtidigt motiverat att utfärda några varningar och råd när det gäller onlineläsning med ordinär modemuppkoppling.

 

10-16.2.2002.
Varje kapitel har fått en ruta med en länkad innehållsförteckning med kapitlets underrubriker. Det underlättar den omedelbara överblicken. I anslutning till varje underrubrik har det lagts in en knapp med en länk tillbaka till innehållsförteckningen i kapitlets början. Detta har också gjorts i Augsburgska bekännelsen.

10.12.2001.
Den grupp av länkar som finns i början av varje kapitel har gjorts tydligare. Nu framgår det tydligt att det finns länk till såväl kapitlets innehållsförteckning som att det finns två länkar till person- och sakregister, en till hela boken och en till kapitlet ifråga. 

1.5.2000.
När man klickar på en länk som leder till någon annan webbplats så öppnas dessa numera automatiskt i ett nytt fönster i webbläsaren. Det har tidigare i vår införts på bokens länksida. Denna lilla finess har nu även gjorts på alla andra ställen i boken när det länkas till andra webbplatser (med reservation för eventuella missar). Sak samma gäller om man i en hemsparad fil eller om man sparat hem boken som hypertextbok använder speciallänken (extern). Fördelen är att man lätt kan återgå till utgångspunkten genom att bara stänga det nya fönstret i webbläsaren. Det är oftast betydligt snabbare och smidigare än att klicka sig tillbaka via webbläsarens bakåtpil.
      Som allmänt surftips så kan det vara bra att veta att man själv kan bestämma om man vill öppna en länk i ett nytt fönster. I Windows pekar man på länken, högerklickar med musen och i den dialogruta som då öppnas väljer man Öppna i nytt fönster. Det är väldigt praktiskt t.ex. när man snabbt vill kolla träffar som man fått vid en sökning på någon sökmotor.

7.11.1999.
I den länksamling till olika delar av boken som finns i slutet på varje kapitel har länkarna [kringsidor] och [information och råd] tillkommit. Två nya länkade pilar har införts i raden med blädderlänkar i början och slutet av varje kapitel.  Länk till slutet av kapitlet. till kapitlets - eller sidans - slut. Länk till kapitlets början. till kapitlets - eller sidans - början. På bokens titelsida och i den länksamling som finns i slutet av alla 'kringtexter' har det lagts in länkar till de två nya delar på webbplatsen Språk, tro och religion som har tillkommit under början av hösten. Det gäller Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern) och Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern).

 

18.4.1999.
Underrubrikspilarna. Bläddringen mellan underrubrikerna med hjälp av pilarna (se nedan) fungerar nu som avsett även i Netscape och senaste versionen av Opera (3.6). Dessa förbättringar kommer att finnas med i version 2 av den hemladdningsbara hypertextboken.

 

27.3.1999.
pilned2.gif (1010 bytes) pilupp2.gif (1020 bytes)
Underrubrikspilar. För att enkelt och snabbt kunna bläddra mellan kapitlens underrubriker har ovanstående pilar infogats i samtliga kapitel. När ett kapitel väl är öppnat fungerar bläddringen via dessa pilar lika snabbt oavsett om man läser online eller läser på den egna hypertextboken. Om man har sparat hem ett enstaka kapitel så syns en fyrkant i stället för pilarna. Länkarna är dock i funktion. Så det går utmärkt att bläddra genom att klicka på fyrkanterna även om det inte är lika snyggt.
Blädderlänkar. Raden med 'blädderlänkar' som finns i början och slutet på alla filer som ingår i boken och i kapitlen på ytterligare två ställen (se nedan) har kompletterats med [BEK]. Det är en länk till sammanställningen av de bekännelsetexter som är publicerade som appendix 1.

 

24.1.1999.
Länkat person- och sakregister.
Det har nu tillkommit ett sammahållet person- och sakregister för hela boken där alla registerord är länkade. Avsikten är förstås att det sammanhållna registret ska kunna användas för att söka och skapa överblick över hela boken. De person- sakregister som finns i slutet av varje kapitel finns dock kvar. Dessa kapitelregister är värdefulla både vid onlineläsning och om man har sparat hem ett kapitel till den egna datorn.
        Detta person- och sakregister för hela boken är en hypertextresurs som främst är skapat med tanke på boken som hypertextbok hemma på den egna datorn. På grund av den tid det tar att ladda ner olika kapitel är det ett tveksamt nöje att använda detta register online. Se också varningar och råd nedan.

 

29.11.1998.
Länkad litteraturlista.
En egenhet med bokens litteraturlista är att efter varje titel är det inom parantes angivet i vilken not boken boken är berörd. (Att litteraturen till 98% berörs i noter är en annan egenhet som motiveras i introduktionen.) Som en speciell hypertextresurs har dessa hänvisningar nu försetts med länkar. Det innebär att man genom att klicka på länken enkelt kan undersöka på vilket sätt en viss boktitel är omnämnd eller diskuterad.
       
Detta är ett tveksamt nöje att använda denna hypertextresurs online. För att undersöka en referens måste hela kapitlet laddas ned. Detta är en hypertextresurs som främst är skapad med tanke på att ha boken som hypertextbok på den egna datorn. Då fungerar dessa länkar blixtsnabbt.
        Denna länkade litteraturlista ingår i det sista demot, version 3.7, som las ut den 10.12.1998.

 

12.9.1998.
Blädderlänkar.
När boken finns som hypertextbok på den egna datorn är det värdefullt att det går lätt och snabbt att bläddra mellan olika kapitel. Det underlättar när det gäller att skaffa sig snabb överblick. Det är också värdefullt för att göra stickprov för att utforska infallsvinkeln och nivån i diskussionen kring teman som man är speciellt intresserad av. Dessutom kan jag inte komma ifrån känslan av att det finns någon sorts egenartat underhållningsvärde i att utan några tålamodsprövnade nedladdningstider snabbt kunna flytta sig runt mellan olika ställen i den omfångsrika textmassan.

Jag har lagt in tre blädderfunktioner.
1) Länkar mellan kapiteln. Jag har lagt in länkraden TI INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 - LI INH RE på fyra ställen i varje kapitel. I början, vid löptextens slut, efter notdelen och sist. I övriga delar finns denna länkrad på två ställer, i början och slutet, utom på titelsidan [TI] där den bara finns i slutet. Kapitel 1 osv [K1] osv, Introduktion [INT], Kapitelpresentation [KP],  Litteraturlista [LI], Innehållsförteckning [INH], Person- och sakregister [RE]. I länkraden som finns i de olika kapitlen finns även en länk till den detaljerade innehållsförteckningen med samtliga underrubriker. Den har formen [iK1] för kapitel 1, [iK2] för kapitel 2 osv.
2) Innehållsförteckning.   [INH] I innehållsförteckningen har varje underrubrik fått en länk till textavsnittet i kapitlet. Tidigare fanns bara en länk från kapitelrubriken till det aktuella kapitlet.
3) Länkar inom kapitlen. En rad med länkar till underrubrikerna har lagts in enligt modellen 5.1 5.2 5.3 etc för kapitel 5 osv. Eftersom detta är länkar inom ett kapitel fungerar de lika snabbt online som på en egen hypertextbok. De fungerar förstås också om man har kapitlet hemsparat. Så nedanstående varning gäller inte dessa länkar.  

 

12.9.1998.
Speciallänken (extern).
När Existentiell livssyn - kristen tro? ligger som hypertextbok på den egna datorn fungerar inte de vanliga länkarna till de andra delarna av sajten Språk, tro och religion. Dessa interna länkar har ingen fullständig URL eller Internetadress. Det gör att de sätts ur funktion när man bryter ut den del av sajten som innehåller Existentiell livssyn - kristen tro?. Även om man inte har hela denna sajt hemma på hårddisken så ska man förstås om man klickar på dessa länkar kunna komma dit genom att koppla upp sig på Internet. För att detta ska fungera har jag börjat komplettera alla de länkar i boken som är till andra delar av Språk, tro och religion med speciallänken (extern). I boken är länken till Språk, tro och religion den vanliga interna. Under (extern) finns en fullständig Internetadress.
      Om man använder webbläsaren Explorer vid läsning på den egna hypertextboken och klickar på (extern) öppnas en dialogruta med frågan om man vill ansluta till Internet. Om man svarar 'ja' kopplas datorn upp och den aktuella sidan söks automatiskt upp och öppnas. I andra webbläsare, t.ex. Netscape och Opera, måste man först koppla upp sig till Internet för att kunna använd (extern) -länkarna. Men oavsett vilken webbläsare man använder innebär det att den aktuella sidan är tillgänglig via Internet. Om man klickar på den ordinarie länken som är intern händer ingenting. Dessa kompletterande (extern)-länkar har endast betydelse när man har boken som hypertextbok på den egna datorn - eller om man läser ett hemsparat kapitel. Då är dessa (extern) -länkar en tillgång.
        Naturligtvis skulle detta problem kunna lösas genom att konsekvent göra alla internlänkar till externa länkar med fullständiga Internetadresser. Men jag skulle få allvarliga problem med redigeringsarbetet. Lösningen att komplettera den ordinarie länken med speciallänken (extern) när det är motiverat för att öka tillgängligheten är kanske inte så elegant, men den fyller sin funktion och är praktisk för min del som sajtredaktör.
        När det gäller länkar i texten till andra delar av Internet så existerar inte detta problem. De måste alltid ha en fullständig URL-adress för att fungera. Dessa länkar kan alltid användas direkt från hypertextboken - eller från hemsparade kapitel. .

 

Länkstrukturen vid onlineläsning:
Varningar och råd!

Länkarna i innehållsförteckning, person- och sakregister, litteraturlista såväl som länkarna mellan kapitlen fungerar snabbt och elegant när texten finns som en hypertextbok på den egna datorn. Om man vill använda dessa speciella hypertextresurser online när man är uppkopplad på Internet ska man vara medveten om att de kapitel som registerord, litteratur etc hänvisar till tar tid att ladda ner. Om man t.ex. vid läsning av kapitel 6 vill kolla ett resonemang i kapitel 2 så tar det med ett 28 000 bps-modem över 40 sekunder att ladda ner kapitel 2 online. Sak samma om man vill kolla ett registerord eller en litteraturreferens. Sådant gör ingen surfare glad.
        Om man vill utnyttja denna länkstruktur utan att ladda hem boken som en hypertextbok är det bäst att direkt ladda ner de delar av boken man vill ha tillgång till, sedan välja att Arbeta i frånkopplat läge (görs i Explorer via Arkiv) och därefter koppla ner modemet. Att succesivt ladda hem de olika filerna till boken tar inte mer än mellan 5 och 6 minuter med ett 28 000 bps-modem. I detta läge kan man fullt ut utnyttja finessen med länkarna. Dessutom är detta inget dumt sätt om man vill ta sig en stund för att i lugn och ro bläddra runt i Existentiell livssyn - kristen tro? utan att behöva tänka på en tickande telefonräkning. Men det bästa är förstås att ladda hem hela boken och pröva om hypertextkvaliteterna i denna form är värt att betala för. Priset varierar mellan 60 och 20 kronor beroende på vem man är.

 

 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

list av lind

Till sidans början!

 

 

 

 

 

Macka till en ålhomma under tillblivelse. Foto: Carl Gustaf Olofsson

Till sidans början!