[sajtens förstasida] [Senaste nytt]


     Arkiv 1. Senaste nytt. Maj till och med november 1998.

        Filen med senaste nytt har börjat bli lite onödigt stor med tanke på nedladdningstid. Därför har redovisningarna av arbetet fram till och med november förlagts i detta arkiv.
[Arkiv 2: Senaste nytt. December 1998 till och med maj 1999]
[Senaste nytt. Från och med juni 1999]

 

        29.11.1998.
        Litteraturlistan till "Existentiell livssyn - kristen tro?" har kompletterats med länkar. Det innebär att man via länken/länkarna i anslutning till en boktitel via en klickning med musen kan ta sig till det ställe i texten där boken i fråga är berörd eller diskuterad. Dessa länkar kommer bäst till sin rätt om man har boken som hypertextsajt hemma på sin egen dator.
        I not 9 i kapitel 6, Existentiell tro, har diskussionen utifrån Karl Barth om relationen mellan tro och teologiskt arbete förtydligats något genom att införa den distinktion som används i kapitel 7 mellan tolkande teologi respektive kartläggande teologi. Det har blivit några raders tillägg i 5:e stycket. Det har också medfört en komplettering av kapitlets register.
        Registret till kapitel 2 har kompletterats med psykoterapi, psykoanalys och humanistisk psykologi. Även registret till kapitel 3 har kompletterats med psykoterapi.
        Not 9 till kapitel 9 har kompletterats med en länk till en artikel på engelska av Krister Stendahl.

 

        28.11.1998.
        Not 3 i kapitel 8, Kristendomens mörka skuggor, har kompletterats med länkar till sajten Jewish-Christian Relations på Internet. Där finns bland annat ett stort antal artiklar av judiska och kristna teologer. Två artiklar har fått direktlänkar. Detta har också medfört kompletteringar av kapitelregistret. Kompletteringen av litteraturlistan dröjer tills den nya med länkar är klar. På sajten finns också en redovisning av den viktiga judisk-kristna dialog som utvecklats under de sista årtiondena. Dock inte den svenska delen av denna dialog. Sajten Jewish-Christian Relations är en mycket kvalificerad Internetresurs som varmt kan rekommenderas.
        I det pågående arbetet med att upprätta ett register för hela boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" har det gjorts några smärre kompletteringar i registret till kapitel 2 och 3. Det har också gjorts en del korrekturrättelser. 

        23.11.1998.
        Första sidan. Det har blivit lite småändringar i början av förstasidan. Jag har också lagt in en text om specialfilen för emejl (se 22.11. nedan) i slutet på titelsidan till "Existentiell livssyn - kristen tro?"

        22.11.1998 (2).
        Uppdaterat demo. Demot till en hypertextsajt på den egna datorn har uppdaterats. Uppdateringen gäller ändringarna nedan (22.11.1998 (1) och 17.11.1998) vad gäller Introduktion, kapitelhuvud och korrekturrättelser i kapitel 2 plus en komplettering i litteraturlistan. Den nya versionen har beteckningen 3.6.
        Specialfil för emejl. Jag har också lagt ut en specialvariant av den omarbetade introduktionen. Den är redigerad med tanke på att kunna bifogas i emejl om man vill uppmärksamma vänner eller andra som man tror skulle kunna vara intresserade på existensen av boken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Det speciella är att den har fullständiga URL-adresser och därför, utöver att få tillgång till texten, också kan användas av mottagaren för att koppla upp sig till olika delar av sajten. Där finns också lite kort information. Se även.

        22.11.1998 (1).
        Introduktion. Nytillkommen underrubrik. Introduktion har fått underrubriken "Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi." Det har efterhand känts som att enbart rubriken Introduktion är alltför intetsägande för denna viktiga öppningstext. Samtidigt har två avsnitt bearbetats. Det gäller det viktiga avsnitt i början - [1.st.6-20] - där begreppet delaktighetens livshållning introduceras och sätts i relation till såväl kristen tro som en viktig demokratiproblematik. Avsnittet har fått en tydligare struktur. Men inget i sak har ändrats. Den andra bearbetningen gäller mitt och bokens förhållande till den intellektuella tankedomän som kallas teologi [2.st.6-7]. Avsnittet har bearbetats så att det är mer i nivå med den syn och inställning som präglar bokens texter. En del användning av enkelt citattecken har tagits bort. I en del fall har det ersatts med kursiv.
        Kapitelhuvud. I det gemensamma huvud som finns i samtliga kapitel till "Existentiell livssyn - kristen tro?" har raden "Stockholm - Sweden - 1998" ersatts med "Språk & Existens, Stockholm, 1998". "Språk & Existens" är förlagsnamn. Tillkomsten av ett förlagsnamn är för att underlätta eventuella referenser till boken i framtiden.    

        17.11.1998.
        Några felaktiga länkar i registret till kapitel 2 har rättats till. Samtidigt har det blivit en del korrekturrättelser. "Bibel" med liten och stor begynnelsebokstav om vartannat har blivit konsekvent stor.

        15.11.1998.
        (2) Uppdaterat demo. Demot till en hypertextsajt på den egna datorn har uppdaterats. Det gäller den nya kapitelrubriken, kompletteringar och rättelser i litteraturlistan och en del korrektur. Det har också lagts in externa länkar på titelsidan och i innehållsförteckningen till kapitel 7, 8 och 9 som nu finns tillgängliga på sajten. Den nya versionen har beteckningen 3.5.
        (1) Ny kapitelrubrik. "De två portarnas kyrka" är den nya rubriken på kapitel 7.  Den gamla rubriken, Kyrka och samtidskultur, har efterhand framstått som intetsägande. Den nya rubriken rymmer en antydan om det som är kapitlets centrala tema; att försöka synliggöra en ny och annorlunda vision av en bred och angelägen kyrka med en uttalad folkkyrkokaraktär och samtidigt med en tydlig kristen identitet. Så länge boken inte är slutredigerad så känns det ursäktligt att göra en så pass viktig ändring. För att få texten att fungera med den nya rubriken har kapitlets inledande stycke ändrats, likaså de två första styckena i avsnitt 12. De två portarnas kyrka. Samtidigt har det gjorts några mindre kompletteringar och korrekturändringar.

        10.11.1998.
        Nytt kapitel. Kapitel 9: Kultur, dialog och kristen tro och tillika sista kapitlet i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Filen är 111 kb och tar tar ca 20 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem. Utskrivet med de förvalda mellantypsnitten i Explorer blir kapitlet 23 sidor. Se också filen sidantal. Eftersom det är sista kapitlet är textdelen komplett. Men det återstår en hel del att göra innan boken är helt klar och slutredigerad i denna Internetutgåva. Se nedan. Det kommer att ta några veckor. Det kan också hända att jag ändrar kapitelrubriken på kapitel 7.  
        Jag har också bestämt att lägga ut den färdiga boken så att den kan laddas hem i sin helhet utan att det ska göras via epostbeställning. Det innebär att den kommer att fungera som en 'shareware', dvs att man betalar om man tycker att boken är värd att ha som hypertextsajt på den egan datorn - och om man tycker att författaren är värd en liten ersättning för sin möda. Jag kommer att ändra uppgifterna om detta i relevanta filer de närmsta dagarna.

        2.11.1998.
        Planering. Eftersom publiceringen av "Existentiell livssyn - kristen tro?" har förskjutits så har jag ändrat uppgifterna om detta på relevanta ställen. (Se även planeringen nedan.) En felaktig stavningen av ett namn i litteraturlistan har ändrats. Den har samtidigt kompletterats utifrån den pågående arbetet med kapitel 9.  
        Den inledande texten på sajtens förstasida har också ändrats något.

        19.10.1998.
        Nytt kapitel. Kapitel 8: Kristendomens mörka skuggor i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Filen är 55 Kb och tar tar ca 10 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem. Utskrivet med de förvalda mellantypsnitten i Explorer blir kapitlet 13 sidor. Se också filen sidantal.
        I sista numret av Internetworld presenteras och betygsätts Språk, tro och religion under Uppkopplat, avdelningen Kultur - Religion. Betyget 7 av 10 möjliga är jag så här långt väldigt nöjd och stolt över. Så det har blivit en rad på förstasidan om detta.

        13.10.1998.
        Den i går rättade stavningen av namnet John Shelby Spong i texterna på sajten har nu också rättats i demot till en hypertextsajt. Demot har därmed blivit version 3.4.

        12.10.1998.
        En felaktig stavning av namnet John Shelby Spong, kontroversiell anglikansk biskop från Newark, USA, har rättats. Förhoppningsvis på samtliga ställen där han är nämnd. Som ursäkt för felstavningen har jag länkat biskopens namn till hans hemsida i USA.

        11.10.1998(2).
        Med hjälp av min Macägande vän Dan Landgré har det under dagen visat sig att filer som packats i zipformat på en PC i Windowsmiljö kan packas upp med lämpligt uppackningsprogram på en Macintosh. Därför finns det nu ett demo till en hypertextsajt på den egna datorn tillgängligt i zipformat för Macanvändare. Jag har dessutom börjat tro att den kan packas upp med lämpligt program även på UNIX-datorer. Men ambitionen är att det så småningom ska gå att ordna självuppackande demo även för Mac. Det är väldigt smidigt. Och inte minst om man är lite ovan och ny dataanvändare. Under dagens arbete har jag dessutom upptäckt två länkar på demots öppningssida som inte fungerade. De har åtgärdats och demot har därmed blivit version 3.3.

        11.10.1998.
        Ett korrekturfel i kapitelhuvudet på samtliga kapitel i Existentiell livssyn - kristen tro? har korrigerats. Samtidigt har texten i huvudet ändrats en aning. Även några mindre korrekturfel är rättade. Dessa ändringar är också inlagda i det samtidigt uppdaterade demot, version 3.2.

        21.9.1998.
        Nytt kapitel. Kapitel 7: Kyrka och samtidskultur i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Filen är 147 Kb och tar tar ca 30 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem. Utskrivet med de förvalda mellantypsnitten i Explorer blir kapitlet 30 sidor. Se också filen sidantal.
        Demon. Den självuppackande demon som kan laddas hem kan tyvärrr inte packas upp i en Mac. Den inbyggda självuppackningen förusätter PC och Windows (3,1/95/98/NT). Jag hoppas att jag ska kunna ordna så att hypertextsajten ska gå att få hem även till en Mac. Men jag har ännu ingen aning om hur jag ska lösa detta.

        19.9.1998. Demon. Ingresstexten om demot på öppningssidan i hypertextsajten har ändrats. En icke fungerande länk i kapitel 2 har åtgärdats. Texten på nedladdningssidan har bearbetats.

        16.9.1998. Demon. Genvägsfilen hade fått en felaktig associering vilket gjorde att den bara fungerade på min egen dator. I den uppdaterade demon hoppas jag att detta ska fungera.

        13.9.1998. Nedladdningsbart demo! Det finns nu möjlighet att få en ganska stor del av   Existentiell livssyn - kristen tro? som en hypertextsajt hemma på den egna datorn. I denna form kommer webbredigeringens länkstruktur till sin fulla rätt. Det går snabbt och lätt att blädderläsa, hoppa mellan kapitlen etc etc. Se också Boken som hypertextsajt på den egna datorn som har kompletterats. 

        12.9.1998. Hypertextredigering. Ny sida! Jag har skapat en ny sida där jag fortlöpande kommer att redovisa de förändringar och förbättringar av länkstrukturen i Existentiell livssyn - kristen tro? som görs med tanke på en optimalt fungerande hypertextsajt på den egna datorn. Där kan man läsa om nyinsatta blädderlänkar och lösningen av ett speciellt länkproblem knutet till den tilltänkta hypertextsajten.
        Blädderlänkar. Jag har lagt in två typer av 'blädderlänkar' i samtliga delar av Existentiell livssyn - kristen tro? Det är dels länkar för att underlätta bläddring mellan kapitlen och dels för att underlätta bläddring inom kapitlen. Se vidare. Eftersom blädderlänkarna mellan kapitlen inte är gjorda med tanke på on-line-läsning kan det finnas skäl att läsa varning och råd.
        Layout. Under arbetet med länkarna har jag sett över layouten i de hitintills publicerade delarna av Existentiell livssyn - kristen tro?  Den har blivit mer konsekvent och enhetlig.
        Försening av kapitel 7. Detta arbete har medfört att publiceringen av kapitel 7 har ytterligare försenats. Om inte ytterligare oförutsedda problem tillkommer borde kapitlet kunna läggas ut senast måndagen den 21 september.

        8.9.1998. Sidan om hypertextsajt via epost har kompletterats.

        3.9.1998. Existentiell livssyn - kristen tro? som en hypertextsajt på den egna hårddisken som en hypertextsajt på den egna hårddisken.  Jag har skapat en ny sida där jag berättar om denna möjlighet.

        1.9.1998. Försening. Lite olika problem har uppstått de sista två veckorna. Det har medfört att redigeringen av kapitel 7 har försenats rejält. Som det ser ut nu kan det dröja bortåt två veckor innan jag lägger detta kapitel. (se vidare)
        Hypertext och hårddisksajt. För att de speciella kvaliteterna med webbutgåvan av Existentiell livssyn - kristen tro? ska komma till sin fulla rätt ska man ha bokens alla delar tillgängliga som egen sajt hemma på sin egen hårddisk. Då kan man blixtssnabbt röra sig även mellan olika kapitel när det är påkallat, genom länkar till tidigare utvecklade begrepp eller resonemang eller för att man själv vill kontroller något. Länkar till andra kapitel är tålamodsprövande när man är uppkopplad. På grund av sin storlek, mellan 70 och 180 kb, tar de mellan 15 och 35 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem.  Vetskapen om detta har också gjort att jag hitintills har varit återhållsam med länkar till andra kapitel. 
        De sista dagarna har jag funderat en hel del över hur den intresserade läsaren ska kunna få tillgång till Existentiell livssyn - kristen tro? som sajt på sin hårddisk. Den idé som har börjat  utkristalliseras är att jag mot betalning ska erbjuda läsaren att få boken via epost i form av en packad fil som packar upp sig själv med ett enkelt dubbelklick i den katalog eller det bibliotek man har valt. Och då har man plötsligt boken i sin helhet tillgänglig och kan med hjälp av den egna webläsaren fullt ut utnyttja hypertextens speciella kvaliteter. 
        När jag har lärt mig tekniken ska jag också göra det möjligt att gratis ladda hem en demoversion, som exempelvis rymmer allt till och med kapitel 6, dvs ungefär utseendet idag. Då får man se hur det fungerar och kan begrunda om man tycker det är värt att betala för att få boken i sin helhet tillgänglig på detta sätt (och därmed också arvodera författaren för hans arbete och något förbättra ramarna för det forsatta arbetet som författare och sajtredaktör). Ett demo som man kan ladda ner hoppas jag ska vara i funktion mellan den 20 september och 1 oktober.
        Utifrån denna nya idé är det också viktigt att den närmsta tiden arbeta med att på ett genomtänkt sätt utnyttja hypertextens möjligheter till klickbara korsreferenser mellan kapitlen. Med tanke på att on-line-läsning skulle vara den huvudsakliga läsformen har jag varit återhållsam med detta hitintills. Det har redan kommit en hel del idéer om förbättringar. 
        Dessa nya idéer påverkar publiceringsplaneringen. Det är en hel del problem som ska lösas utöver den rena textredigeringen.
        (Om den vidare utvecklingen av denna idé kan   man läsa i Boken som en hypertextsajt till den egna datorn.)

        26.8.1998.
        Problem. Ny fil. Jag har lagt ut en ny sida i infodelen med rubriken Existentiell livssyn - kristen tro? Problem kring slutredigering. Jag tar där upp ett viktigt problem som är knutet till orginalpublicering av böcker och texter på Internet. Problematiken har aktualiserats efterhand som redigeringen och publiceringen av Existentiell livssyn - kristen tro? har fortskridit. Jag har också lagt in länkar till denna fil på två ställen på sajtens förstasida och en på bokens titelsida.
        Kapitel 5. I den pågående redigeringen av kapitel 7 har jag upptäckt en oklarhet när det gäller det viktiga begreppet kristusseendets dom i just kapitel 5. Det visade sig dessutom att jag hade missat att ta upp detta begrepp i registret. För att rätta till detta har jag gjort några förtydliganden i avsnitt 12. Jesu domsförkunnelse och frälsande tro, styckena 6-11, plus att registret förstås har kompletterats.
        Rättfärdiggörelse genom tro. Denna lutherska grundsats diskuteras i två olika noter i kapitel 5, not 15, respektive kapitel 6, not 7. Självklart ska det finnas fungerande länkar mellan dessa båda noter. Det är nu gjort genom en hänvisning i slutet på respektive not.
        Kapitel 5, not 18. När jag ändå höll på med kapitel 5 kom jag ihåg en liten oklarhet i den långa not 18 som är en kritik av den svenske teologen Anders Nygrens diskussion av relationen mellan agapemotiv och domsmotiv i Jesu förkunnelse. Det gällde en mening i 5:e stycket. Eftersom denna långa not sönderfaller i två delar har jag infogat en extra rubrik mitt i noten. Det gör diskussionen tydligare. Och för att ytterligare tydliggöra resonemanget i notens andra del har jag tillfogat ett stycke på 5 rader. Det gäller 9:e stycket. I stycket innan har jag av samma anledning lagt till en mening. När det gäller problemet med ändringar i redan utlagd text se den nyutlagda filen Problem kring slutredigering.

        25.8.1998.
        Informationsdelen. Denna del utgörs av de de korta texter som det finns länkar till i början av sajtens förstasida. För att det ska vara lättare att klicka sig fram mellan dessa texter har jag i slutet på varje text lagt in länkar till de övriga texterna i infodelen. Innan var man tvungen att gå tillbaka till förstasidan för att sedan klicka fram nästa text som man eventuellt var intresserad av.
        Metatagen 'description'. Jag har blivit varse att Alta Vista vid sina automatiska genomsökningar av sajten indexerar alla filer. Eftersom dessa infotexter kan komma fram som resultat vid sökning på Alta Vista är det bättre att jag själv genom att använda metatagen DESCRIPTION bestämmer den korta presentationen på max 140 tecken än att Alta Vista bara tar de första 140 tecknen på sidan som presentation. Dessa automatiskt gjorda presentationer blir oftast inte så lyckade, ibland väldigt underliga. Så nu har jag lagt in denna metatag på samtliga infotexter. Det kommer inte att märkas förrän Alta Vista söker igenom sajten nästa gång. För övriga texter på sajten är mina egna presentationer i funktion genom denna metatag.. 
        Prolog. Fjärde och femte stycket från slutet har fått en liten bearbetning.
        Athanasios. I slutet av Text 1 av kyrkofadern Athanasios har jag länkat hans namn till en avancerad akademisk söktjänst för äldre historia fram till och med medeltiden som heter Argos. För att komma med bland Argos träffar ska materialet ha ett relevant och kvalificerat innehåll visavi sökordet. När man länkar ett sökord till Argos så kan man göra det på ett sådant sätt att sökordet automatiskt finns på plats när man klickar fram länken. Det innebär i detta fall att Argos öppnar med de träffar som finns på Athanasius (den engelska stavningen av namnet).

        9.8.1998.
       Nytt kapitel. Kapitel 6: Existentiell tro, i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Filen är 117 Kb och tar tar ca 25 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem. Utskrivet med t.ex. Explorer 4:s förvalda mellantypsnitt blir det 25 sidor. Se också filen sidantal. Nästa kapitel planerar jag att lägga ut i någon av de sista dagarna i augusti.
        Första sidan: Jag ändrat ordningen på sajtens förstasida så att presentationen av webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" nu ligger som del 2. Det innebär att "Om kristen uppståndelsetro" nu ligger som del 3.
        Personalia. Sidan har fått en liten bearbetning. Det gäller främst vad som nu utgör fjärde stycket.

        3.8.1998 (II).
        Sidantal. I den lilla interna länksamlingen i början på varje text som ingår i Existentiell livssyn - kristen tro? har det lagts in en länk - [sidantal] - till en nygjord sida där det finns uppgifter om antalet sidor vid utskrift.
        Bakgrundsbilder. De finns nu en länk - [bakgrundsbild] - i slutet på varje fil på hela sajten. (Se nedan)
        Asterix. De flesta texter i Existentiell livssyn - kristen tro? har redigerats om efter den första publiceringen. Efter uppgiften om det ursprungliga publiceringsdatumet omedelbart efter rubriken har jag, om texten har redigerats om, lagt in en asterix - * - med en länk till sidan Senaste nytt och aktuella uppgifter om omredigeringen.

        3.8.1998.
        Omredigering. Kapitel 3, Utsatthet och transcendens, är nu omredigerat. Styckeformatering och hänvisningar har ändrats. Sakregistret har omarbetats till ett kombinerat person- och sakregister. (Se omredigeringen av kapitel 2.)
        Fetkursiv. De begrepp som utvecklats för kapitlets speciella analyser och diskussion är i registret markerade med kursiv fetskrift. Detta grepp för att förbättra överblicken är nytt sedan gott och väl en vecka. Det är infört även i övriga kapitel. När begreppet återkommer i ett senare kapitel är det inte markerat på något speciellt sätt i registret (vilket kanske skulle vara klokt att göra på något sätt - tål att fundera över).
        Ändring i texten. Vid arbetet med texten upptäckte jag ett stycke som blivit dubblerat, vilket åtgärdats. De fyra rader som utgör andra stycket i kapitlets omedelbara början är ett tillägg för att göra utgångspunkten för kapitlets diskussion tydligare. Även ett par andra smärre omformuleringar och kompletteringar har gjorts. Men inget som förändrat något i sakdiskussionen.  
        Nu är alla sajtens texter omredigerade enligt det koncept som tog form i början på juni.

        1.8.1998.
        Bakgrundsbilder. Bakgrundsbilderna till sajtens texter är hemplockade från olika ställen på Internet. Som tack för lånet har jag börjat lägga in en länk - [bakgrundsbild] - i slutet på varje text till en sida med uppgifter och länk till sajten ifråga. Detta är ännu inte gjort  i alla texter, men kommer att göras inom en snar framtid.
        Styckeformatering. I samtliga texter i såväl del 1, Artiklar i Vår Lösen, som i del 2, Kristen uppståndelsetro, har styckeformateringen ändrats i enlighet med det koncept som jag började använda vid omredigeringen av kapitel 1.
        Länk. Länksamlingen i slutet på textsammanställningen i del 2 har kompletterats med en länk till en D-uppsats om den evangelikale teologen Alister McGrath.

        28.7.1998.
        Korrektur. Ett borttappat 's' i titeln till kapitel 3 har kommit på plats. En bortglömd referens till 'helige Anden' i registret till kapitel 5 har infogats. I början av litteraturlistan har det angivna antalet noter till kapitel 5 ändrats från 20 till 21.
        Upplysningar. Upplysningarna i slutet på artikeln "Har kristen tro en framtid?" har uppdaterats. Jag passade samtidigt på att ändra styckeformateringen i artikeln.
        PS. Jag har lagt in ett litet PS om den fortsatta redigeringen av textsammanställningen av texter om kristen tro på den uppståndne Kristus.
        Gensvar. Inbjudan till gensvar har aktualiserats. PS:et har uppdaterats.

        26.7.1998.
        Omredigering. Kapitel 2: Ansvar och flykt, är omredigerat. Det innebär att styckeformateringen har ändrats. Men viktigast är att sakregistret har kompletterats med personregister till ett kombinerat person- och sakregister för att ge bättre överblick för läsaren. Hänvisningarna från såväl noter som registerord till insättningspunkten har också ändrats för att fungera även för utskriven text oberoende av vilket utskriftsformat man har valt. Denna modell för person- och sakregister och hänvisningar finns nu i kapitel 1, 2, 4 och 5. Kapitel 3 står i tur för omredigering enligt detta koncept. Tanken är att detta ska göras innan jag redigerar kapitel 6, Existentiell tro.
        Räknare. Jag har vid omredigeringen av kapitel 2 även lagt in en räknare i slutet. Den börjar från 0 idag, den 26.7.1998. Antalet besökare från den 22 maj, när kapitlet las ut, till idag får den intresserade gissa sig till.

        20.7.1998.
       Nytt kapitel. Kapitel5: Kristusseende och kallelse, i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Filen är 165 Kb och tar tar ca 35 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem.

        23.6.1998.
        Nytt kapitel. Kapitel 4: Skrift, ande och kultur, i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Filen är 151 Kb och tar tar ca 30 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem. Registret är efter modell från omredigeringen av kapitel 1 ett kombinerat sak- och personregister. Detta ska så småningom göras även till kapitel 2 och 3 som i dagsläget bara har  ett sakregister. Jag tycker nu också att jag har hittat en fungerande modell för hänvisningarna från noter och registerord till insättningspunkten i texten som även ska fungera för utskriven text. Så småningom ska detta genomföras även i de kapitel som redan är utlagda. Men det kan dröja ett tag.
        Styckeredigering. Introduktion och kapitelpresentation är omredigerade enligt den styckeformatering jag började använda vid omredigeringen av kapitel 1.
        Huvud. Det huvud som finns överst i varje kapitel har lagts in även i innehållsförteckning, introduktion, kapitelpresentation och litteraturlista. Det ger ett enhetligt utseende och vid utskrift av dessa delar framgår det därmed också tydligt i vilket sammanhang dessa texter hör hemma.
        Litteraturlista. Utöver huvud har den fått samma bakgrundsbild som de hitintills utlagda texterna. Den har också kompletterats med en referens till John Shelby Spong. 

        20.6.1998.
        Bakgrundsfärg. Jag har gått igenom samtliga texter och ändrat bakgrunden från silvergrå (förvald av mitt webprogram) till vit där detta inte var gjort innan. För läsning och utskrift on-line spelar detta ingen roll eftersom den inlagda bakgrundcbilden då är aktiv. Men om man sparar hem texten till sin egen hårddisk så följer inte bakgrundsbilden med och då aktiveras istället den valda bakgrundsfärgen. Vid läsning på skärmen blir bakgrunden tråkigt grå. Vid utskrift från den egna hårddisken får man en finprickig bakgrund till texten som är irriterande och dessutom tar onödig trycksvärta. Det tog lite tid innan jag blev medveten om detta problem. Nu är det åtgärdat. Nu ska bakgrunden bli vit på de hemsparade texterna, både på skärmen och vid utskrift.

        15.6.1998.
        Upplysning. I slutet på artikeln "Har kristen tro en framtid?" har det lagts in ett stycke som upplyser om hur artikeln centrala resonemang om delaktighetens livshållning utvecklas i tre separata kapitel i "Existentiell livssyn - kristen tro?". Jag har också gjort det tydligare att de avslutande författarpresentationerna i Vår Lösen-artiklarna är Vår Lösens. Det var lite oklart innan. De inlagda linjerna i VL-materialet har gjorts tunnare för att jag plötsligt tyckte att det var snyggare. Ett litet förargligt korrekturfel i min avskrift av SKT:s ingress till "Kristus är uppstånden!" har rättats.

        14.6.1998. Kapitel 1, Livssyn, språk och religiositet
        Omredigering. Kapitel 1är nu omredigerat. Det innebär att noterna ligger i samma fil som texten. Kapitlet kan nu sparas hem utan de problem som fanns med den gamla redigeringen. Kapitlet har också kompletterats med ett sak- och personregister och några länkar. I kapitel 2 och 3 finns ännu så länge bara sakregister. Dessa ska så småningom kompletteras med personregister eftersom det bidrar till en bättre överblick.
        Not. Not 3 har kompletterats med ytterligare ett namn, den amerikanske anglikanske biskopen John Shelby Spong.
        Hänvisning. Underrubrikerna har också numrerats på samma sätt som i kapitel 2 och 3. Numrering av underrubrikerna är en eftergift till internetpubliceringens speciella krav. Det är för att det ska vara enklare att hänvisa till textställen eftersom man i en webbtext inte kan hänvisa till sidnummer. Jag var inte medveten om detta problem när jag började publiceringen av bokmanuset. I hänvisningarna till insättningspunkten i texten för såväl registerord som noter har jag för första gången konsekvent hänvisat genom att ange numret på underrubriken och vilket stycke som insättningspunkten finns. Det innebär att hänvisningarna fungerar oberoende av den storlek på teckensitt och marginaler man använder för en eventuell utskrift.
        Styckeformatering. I mitt nya webprogram, FrontPage 98, är det möjligt att göra indrag i början på ett nytt stycke. I omredigeringen av kapitel 1 har jag utnyttjat detta. Nytt stycke i den gamla redigeringen innebar alltid en tom rad och inget indrag i början på stycket. Om jag inte upptäcker några problem med detta kommer denna nya styckeredigering så småningom att genomföras på alla sajtens texter.  
        Nytt filnamn. Omredigeringen av kapitel 1 har också medfört ändringar i katalogstrukturen som kan medföra vissa problem när det gäller Alta Vistas indexering. Jag kommer därför tillsvidare låta den gamla varianten av kapitel 1 och de tillhörande noterna på separata filer ligga kvar på sajten.

        Läsråd. En liten text med två läsråd för att snabbt kunna bilda sig en uppfattning om sajtens innehåll har lagts in i början på öppningssidan.
        Länk. Jag har lagt in en länk i slutet Text 1 av Athanasios. Det är till kapitel V i "On the Incarnation" som finns i sin helhet på engelska på Internet. Jag har också lagt in årtalen för Athanasios födelse och död på relevanta ställen.

 

        11.6.1998. Storleken på typsnitten i kapitel 2 har ändrats så att de överenstämmer med övriga texter. Rubriken på kapitel 4 har ändrats till "Skrift, ande och kultur". I det påbörjade arbetet med webredigeringen av kapitel 4 blev det plötsligt tydligt att denna rubrik ger en bättre bild av innehållet. Jag har därför ändrat i innehållsförteckning, litteraturlista, titelsida och kapitelpresentation så att det överensstämmer med den nya rubriken.

        7.6.1998.
        Nytt kapitel. Kapitel 3, Utsatthet och transcendens, i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Filen tar ca 20 sekunder att ladda ner med ett 28 000 bps-modem. Problemet med långa texter som jag stötte på vid webbredigeringen av kapitel 2 är löst genom införskaffandet av webbprogramet FrontPage 98. 
    * På grund av publiceringen av artikeln "Kristus är uppstånden!" har jag gjort ett litet tillägg i slutet på introduktionen till "Existentiell livssyn - kristen tro?".
    * Titelsidan till "Existentiell livssyn - kristen tro?" har ändrats för att ge en bättre överblick. Jag har även lagt in uppgifter om ungefärligt omfång på boken, tips om hur man kan påverka utskriftsformatet när det gäller storlek på typsnitt och marginaler och uppgifter om ungefärliga nedladdningstider för de ganska stora kapitelfilerna.
    * Smärre ändringar på förstasidan.
    * En del av problemen som uppstod i redigeringen av kapitel 2 har rättats till. Jag ska så småningom också ändra typsnittstorleken i kapitel 2 så att det blir enhetligt.

        25.5.1998. Smärre ändringar på förstasidan. Några formuleringar i personalia, fjärde stycket, har ändrats. I bakgrund till denna sajt har jag lagt in några länkar.

        24.5.1998.
        Ny text. Samlingen av teologiska texter med anknytning till de centrala frågor om innebörden i kristen tro som diskuteras i artikeln "Kristus är uppstånden!" har kompletterats med en text av Sten Philipson, teol.dr., kyrkoherde och kontraktsprost i Stockholms stift.

        22.5.1998.
        Nytt kapitel. Kapitel 2, Ansvar och flykt, i webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" är utlagt. Tyvärr har jag i arbetet med webbredigeringen av detta kapitel stött på oväntade problem. Mitt webbprogram klarar inte av så långa textfiler. Och jag har för tillfället ingen aning om hur jag ska lösa denna frustrerande belägenhet. Men hjälp av mitt ordbehandlingsprogram har jag gjort en provisorisk redigering som jag bestämt att lägga ut. Jag hoppas att det ska fungera hjälpligt till jag har lyckats hitta en fungerande programlösning. Det är en lång fil, cirka 190 Kb. Med ett modem på 28 000 bps tar den ändå inte mer än ca 35 sekunder att ladda ner, såvida det inte är överbelastning på nätet. Men när den väl är nedladdad så hoppas jag att det ska fungera väl med interna länkar till noter mm. [Kapitel 2]

        19.5.1998.
        Ny text. Samlingen av teologiska texter med anknytning till de centrala frågor om innebörden i kristen tro som diskuteras i artikeln "Kristus är uppstånden!" har kompletterats med en text av Eskil Franck, teol.dr. i Nya testamentets exegetik.

        19.5.1998. Räknaren på sajtens förstasida har varit ur funktion ca en vecka. Nu är den flyttad till sist på sidan och förhoppningsvis i funktion igen.

        14.5.1998. Sammanställningen av vilka teologiska texter som finns utlagda på sajten har flyttats från slutet på "Kristus är uppstånden" till en egen fil. Textsamlingen har också börjat kompletteras med länkar som på ett eller annat sätt gäller kristen uppståndelsetro.

        13.5.1998. Texterna om kristen uppståndelsetro har kompletterats med aposteln Paulus utläggning i 1 Korinthierbrevets 15:e kapitel.

        1.5.1998. Öppningen av denna sida med uppgifter om "senaste nytt" och vad jag planerar att lägga ut under den närmsta framtiden.

        1.5.1998. Några mindre ändringar i "Personalia".

        30.4.1998. Artikeln "Kristus är uppstånden!" är nu utlagd. Den publicerades i Svensk kyrkotidning den 17 april (nr 16/1998).

        22.4.1998. Sajten är nu registrerad och indexerad av Alta Vista. Det innebär att sajten och enskilda artiklar kan hittas genom relevanta sökord på Alta Vista.

 

     På gång. Inte på gång. Planering.

 

        2.11.1998.
        Publiceringen av Existentiell - livssyn kristen tro? Att boken skulle vara publicerat i sin helhet under oktober, som har varit min föresats under de sista två månaderna, är inte längre möjligt eftersom november redan har börjat. Tanken är att kapitel 9 ska vara klart för publicering i början av vecka 46, fast vis av erfarenheten är osvuret bäst. Sedan kommer det att ta ytterligare några veckor innan boken är slutredigerad. I detta sista redigeringsarbete ingår att skapa ett sammanhållet sak- och personregister utöver de som nu finns i slutet på varje kapitel. Jag har också planerat att lägga in länkar från litteraturlistan till de ställen i texten där boken ifråga är berörd eller diskuterad. Litteraturlistan ska kollas igenom och kompletteras.

        26.8.1998 - 16.9 - 2.11.
        Del 4. Livsfrågediskussion i skolan. Min ursprungliga plan när jag öppnande sajten i slutet på april var att jag under sommaren skulle ha kommit så långt med redigering och publicering av "Existentiell livssyn - kristen tro?" att jag skulle kunna ta en paus i det jobbet och börja med att lägga ut en del av materialet som är planerat för Del 4. Livsfrågediskusion i skolan. Redan i början på augusti var det uppenbart att denna planering inte höll. Då trodde jag att jag skulle kunna ta tag i del 4 en bit ut på hösten, senast i november. Nu har även denna planering spruckit. Som det ser ut nu när november just har börjat och jag har en hel del arbete kvar innan "Existentiell livssyn - kristen tro?" är slutredigerat (det finns en del kvar även efter att kapitel 9 är utlagt) så kommer det sannolikt att dröja en bit in på nästa år innan utgångsmaterialet till del 4 är utlagt. Tyvärr!
        Jag har tvingats inse att tiden räcker till betydligt sämre än väntat. En anledning är bristande rutin när det gäller webbredigering. Det har bland annat medfört en del ganska tidskrävande omredigeringar. Men arbetet med att få sajten i ett hyfsat skick har också tagit mer tid än jag hade föreställt mig. Till detta har kommit idén om att göra Existentiell livssyn - kristen tro? tillgänglig som en hypertextsajt på den egna datorn. Att få ordentligt grepp om denna idé har känts viktigt. Det tog ganska mycket tid i slutet på augusti och början på september. Det bidrog till att ytterligare förrycka planeringen.
Till detta kommer det enkla faktum att texter som bearbetas för publicering är en sorts levande materia. Med andra ord, jag har stött på en del problem i "Existentiell livssyn - kristen tro?" som jag har varit tvungen att ta mig an. Det har tagit en hel del tid. När det gäller att lägga ut texter som är publicerade förut så finns inte detta problem. Då är det bara att redigera, även om det också, som jag nämnt ovan, har sina problem och överraskningar när man är nybörjare som sajtredaktör.
        Eftersom jag måste prioritera har jag tillsvidare bestämt att i första hand jobba med  "Existentiell livssyn - kristen tro?" så att jag förhoppningsvis ska få det färdigt i sin helhet före jul. Redigeringen av LIDIS-materialet får därför vänta. Även den tänkta kompletteringen av textsammanställningen i anknytning till artikeln "Kristus är uppstånden" vilar tillsvidare. 

[webbplatsens förstasida] [prolog] [bakgrund] [personalia] [föredrag]
[domännamn och ekonomi] [copyright och studiecirklar] [debatt och gensvar][bakgrundsbild]