[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]

List av oregonpine.

Webbredaktörens lästips. 
Gammalt och nytt.

Uppdaterad: 2007-03-24.

 

Länk till webbplatsens förstasidaHuvudtanken med denna del på webbplatsen är dels att tipsa om nytt material, men lika mycket att ibland lyfta fram artiklar som riskerar att försvinna. 

Nytt! Recension! I nr 3-4/2006 av Tro & Liv (teologisk tidskrift utgiven av Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet) fanns en kunnig och intressant recension av John Shelby Spong: En ny kristendom för en ny värld. Den är sedan i slutet på mars 2007 tillgänglig på Språk, tro och religion. Recensionen har rubriken "Födelsen av en ny tro?" och är skriven av Thomas Kazen, pastor, teol.dr. och lärare på Teologiska Högskolan i Stockholm. (tips 24.3.2007)

Omläsning! Klassisk kristen tro!? Exegeten Magnus Zetterholms krönika i Svenska Dagbladet den 25 januari 2005 om Bibelns ord och tolkningshistoria är ständigt aktuell: "Bibelns fördömanden är moraliskt orimliga". Svenska Dagbladet, Kultur  2005-01-25: Kommentar | Hets mot homosexuella. Magnus Zetterholm är fil dr i nya testamentets exegetik. (Omläsning 13.1.2007)

Ateism och religionskritik hösten 2006. Två starkt religionskritiska böcker har väckt stor uppmärksamhet under hösten. Den ena är översättningen av den franska filosofen Michel Onfray: Handbok för ateister, (Nya Doxa). Den andra är Christer Sturmark: Tro och vetande 2.0. (Se vidare!). När jag sitter en vecka före julafton och kollar lite texter på webbplatsen ser jag två korta texter som är väl värda att lyfta fram som en sorts kommentarer till Onfray och Sturmark. Dessa texter står för uttalad existentiell position som har en kritisk kraft såväl gentemot traditionell religiositet som mot de ateistiska och religionskritiska positioner som Onfray och Sturmark på lite olika sätt formulerar. 
Omläsningar! 
(1)
Carl Gustaf Olofsson: "Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro!". Texten skrevs som ett inlägg i den stora Jesusdebatten på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 2003. 
(2) Carl Gustaf Olofsson: "Känslan av tacksamhet och religiöst språk". Texten kom till som ett gensvar på Ylva Herholz intervju på Idagsidan i Svenska Dagbladet med prästen och livsåskådningsforskaren Kjell Kallenberg den 8 augusti 2001. 

Omläsning! Jacki Jakubowski: "Eco inspekterar tron". Dagens Nyheter, Kultur, 2004-01-12. Recension av Belief or Nonbelief? A Confrontation av Umberto Eco och Carlo Maria Martini, Continuum, London, 2000 (98 s). "Vad ska man tro på? Vissa tror på Gud, andra inte. I en fascinerande brevväxling diskuterar författaren Umberto Eco och kardinalen Carlo Maria Martini religionens betydelse i dagens sekulariserade värld." (Kursiv DN:s ingress. Länk 13.1.2004. Omläsning 7.7.2005). I texten "Livssyn, språk och religiositet" (kapitel 1 i boken Existentiell livssyn - kristen tro) uttrycks en grundsyn närbesläktad med den Umberto Eco står för. Se också temarutorna Tro och vetande respektive Tro, modern andlighet och Gud.

Omläsning! Ronny Ambjörnsson: "Isaak Luria och kabbala". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2003-12-07.  "Människor tror på olika sätt, det finns lika många tolkningar av Bibeln som det finns människor, betonade Luria. Ronny Ambjörnsson har läst en ny bok om den medeltida judiske mystikern." (Kursiv DN:s ingress. Länk 19.12.2003. Omläsning 23.4.2005)

Påsk och gammalt:
En existentiell tolkning av påskdramat
för två tusen år sedan
som vänder upp och ner på många invanda föreställningar. Från Svensk Kyrkotidning nr 16/1998. 

Bok: KG Hammar och Ami Lönnroth: 
Jag har inte sanningen - jag söker den. (Ordfront, 2004).
Fem recensioner 

Vad innebär kristen gudstro?
Svensk Kyrkotidning nr 33-34/2004 (13 aug)

Gammalt och ny länk!! 
Per Molander: "När Jesus och Gud blev ett - Rafflande skildring av striden kring arianismen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-12-05. Artikeln handlar om en av de stora striderna i fornkyrkan. Den är intressant och viktig som en historisk kommentar till Jesusdebatten 2003 på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om olika förhållningssätt till Bibelns texter och kyrkans trosbekännelser.   

Åke Skoog: "Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition." (Föreläsning, 1991)

Döden - meningen med livet?
Svensk Kyrkotidning
nr 40/2003 (3okt)

Klosterprojektet. Artikelserie om retreater med långtidsdömda på fängelse. Svenska Dagbladet Idagsidan januari 2002. 

Per-Arne Bodin: "Dialogen är gudomlig". Artikel i Dagens Nyheter 17.11.2000 som diskuterar två böcker som lyfter fram den ryske litteraturvetaren Michail Bachtin som en i grunden kristen tänkare.

 

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

Till sidans början!