Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion  
Gustafs videoblogg 


Länk till webbplatsens förstasidawww.existentiell-tro.net/ornerforsmodin/ 

 

Kolumner 

av
Inga-Lill Örnerfors Modin

Inga-Lill Örnerfors Modin är poet och präst i Svenska Kyrkan. Hon tjänstgör i Hedemora församling i Västerås stift. Hon medverkar sedan vintern 2005 i Dalarnas tidningar med en kolumn ungefär var 6:e vecka. De publiceras här med tillstånd av såväl författare som Dalarnas tidningar. Webbpubliceringen här har börjat i mitten på februari 2006. Publiceringen har fortlöpt under hela 2007. De sista kolumnerna las ut i januari 2008. Sedan har webbpubliceringen här upphört.  

 

 

Kolumner 2007

Sex nya kolumner från hösten 2007 har
webbpublicerats den 15 januari 2008!

 

Julbudskap på villovägar (2007-12-10) 
Mekaniserad människosyn
(2007-11-12) 
Obalans i tillvaron ger ohälsa (2007-10-15) 
Vår tillgängliga otillgänglighet (2007-09-10) 
Förklaring och fördunkling (2007-08-13) 
Svarta Madonnan i Hedemora (2007-07-16) 
En skyddsborg för patriarkat (2007-06-11)

Att lyckas eller bli lycklig (2007-05-14)
Ingen kommer undan döden
(2007-04-10)
Om mänsklig dårskap
(2007-03-05)
Vårt förakt för svaghet
(2007-01-29)

 

Kolumner 2006

Den heliga familjen (2006-12-19)
Varför skola människor strida?
(2006-11-13)
Vad gör vi av vår svaghet
(2006-10-09)
Tro och politik
(2006-09-04)
Modern profil på Jesus
(2006-07-31)
Strid eller process
(2006-05-29)
Om offerkult
(2006-04-10)
Maria från Magdala
(2006-03-06)
Gudaföderska
(2006-01-30)

 

Kolumner 2005

Skratt som befriar (2005-12-19) 
Helig handling
(2005-11-14)
Bibliska berättelser
(2005-10-10)
Tillitsfulla tvivlare
 
(2005-09-05)
Märklig skala
 
(2005-08-01)
Tro utan avsikt
 
(2005-06-27) 
Var finns Gud?
 
(2005-05-23) 
Om djävulen
(2005-04-11)
Om Gudsbild och kön
 
(2005-02-28) 
Befriande bibelsyn
 
(2005-01-24)
Bejaka livet
(2005-01-07)

 

I Dalarnas Tidningar ingår Falu Kuriren, Borlänge tidning med Södra Dalarnes Tidning, Mora Tidning och Nya Ludvika Tidning. Kolumnerna publiceras i samtliga tidningar utom Mora Tidning som har ett annat upplägg. Publiceringsdagen redovisas efter rubrikerna. 

 

[bakgrundsbild]


Biskop John S. Spong
Budord för en modern tid 
Har kristen tro en framtid? 

Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
(extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Gustafs videoblogg 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor2@existentiell-tro.net