Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter - index
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Hammardebatten 2003

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org
!  

 

Länk till webbplatsens förstasidaTrosdebatten på Brännpunkt i Svenska Dagbladet 28 januari till den 24 mars 2003. 

35 inlägg som ej publicerats i Svenska Dagbladets pappersupplaga men som har webbpublicerats den 20 mars av SvD som avslutning. 

 

Bakgrund:

"... Den artikel i serien som nog berört läsarna - och även mig - mest är den av Vilgot Sjöman den 6 mars. En djupt personlig text som resulterade i många telefonsamtal och positiva mejl flera dagar efter publiceringen. "Den bästa gudstjänst jag bevittnat", "jag har inte gråtit på flera år, men nu gjorde jag det", hördes det i telefonen.... "
Ur Brännpunktsredaktören Sune Olofsons avslutande kommentar måndagen den  24 mars

Den 22 december sändes en intervju med ärkebiskop KG Hammar som gjordes av TT-journalisten Kenneth Ahlborn. Han formulerade där en öppen och prövande syn på innebörden i trossatser som 'född av jungfru Maria' och 'Guds Son'. KG Hammars syn har väckt starka reaktioner. De flesta starkt kritiska. Det började med insändare i Göteborgsposten och Kyrkans Tidning. 
       Den 28 januari brakade det loss på allvar. På Brännpunkt i Svenska Dagbladet, publiceras då ett trosmanifest av den katolske biskopen Anders Arborelius och föreståndaren för Filadelfia i Stockholm, pingstpastor Sten-Gunnar Hedin under rubriken "Jesus mer än en myt". 
      Vid sidan om DN Debatt är Brännpunkt en av de tyngsta debattinstitutionerna i Sverige.
      Fram till att SvD Brännpunkt satte punkt för debatten den 24 mars har det publicerats 42 inlägg av varierande längd. Men enligt debattredaktören har det kommit in över 300 inlägg till Brännpunkt. Som avslutning har man valt att webbpublicera 35 inlägg som inte kommit med i pappersupplagan. Dessa finns förtecknade nedan.
      Tyvärr finns inte något av webbredaktörens tre försök att att blanda sig i debatten på Brännpunkt med i SvD:s avslutande webbpublicering. Det första "Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro!" skickades in till Brännpunkt samma dag som trosmanifestet publicerades, dvs den 28 januari. Det andra försöket var ett bearbetad och nedkortad version av det första. Det tredje försöket  "Livets väg och kyrkans uppdrag" skickades in till Brännpunkt den 2 mars. Det webbpubliceras här den 21 mars, samma dag som SvD webbpublicerade nedanstående inlägg. Webbredaktören tar sig friheten att avsluta nedanstående förteckning med dessa båda debattinlägg. 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org
!  

 

Länk till webbplatsens förstasidaInläggen nedan är alla daterade den 20.3.2003. De är numrerade och ordnade i bokstavsordning efter efternamnen. På Svenska Dagbladets webb finns ingen bestämd ordning. De är förtecknande och länkade i högerkolumnen på samma sida som övriga inlägg i debatten

(1)  Ingvar Adriansson: "Arvssynden försvinner med jungfrufödseln".
(2)  Arne Almström: "Tro på dig själv - inte på Gud!"
(3)  Johan Appelberg: "Utan mirakel blir tron tom".
(4)  Anders Björnberg: "Vad är sanning?"
(5)  Håkan Blomqvist: "Myternas återkomst".
(6)  Björn Breitfeld: "Sker underverk ännu i dag?"
(7)  Teuvo Broström: "Tvivlet ger tron balans".
(8)  Otto Brotzen: "Vår tids skriftlärda och fariséer".
(9)  Åsa Bäckström: "En öppen dialog är den enda möjliga vägen".
(10) Andrew H-Croon: "Kärnan närmar man sig steg för steg".
(11) Erika Cyrillus Olsson: "Gud finns i berättelsen".
(12) Carl Ingemar Dagman: "Fel att predika tvivel".
(13) Göran Dufwa: "Naturvetenskap är provisorisk kunskap".
(14) Ola Fornling: "Den spontana tron är en gåva".
(15) Sven-Gunnar Hultman: "Kristendomen bygger på fakta och sanning".
(16) Mats Jansson: "Varje del av Nya testamentet är omistlig".
(17) Stefan Klint: "De sökande skräms in i garderoben"
(18) Göran Koch-Swahne: "Jungfrufödsel - en onödig fråga".
(19) Lars Lundgren: "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord"
(20) Inga-Britt Lundqvist: "Ingenting konstigt med det"
(21) Jakob Löndahl: "Vem är Jesus?"
(22) Bengt Malmgren: "KG Hammar har inte förstått katolsk tro"
(23) Anders Moqvist: "Ett tecken i tiden?"
(24) Kaj Norrby: "Ingen kan äga sanningen".
(25) Per Paterson: "Varför tro på Gud, när det går att veta?"
(26) Pelle Poluha: "Vi måste stå upp för sanningen".
(27) Richard Ringström: "Vad vill du KG Hammar?"
(28) Dag Sandahl: "Tala från hjärta till hjärta".
(29) Roland Sennerstam: "Skall linjelinjen inom kristenheten breddas?"
(30) Birgit Sjungargård: "Det är inte ord människor söker".
(31) Ylva-Kristina Sjöblom: "Redan människan är ett mirakel".
(32) Maria Stade: "Faderskapet är oväsentligt".
(33) Mia Ström: "Vem har rätt att bedöma vem som är kristen?"
(34) David Termén: "Tycker alla biskoparna som Hammar?"
(35) David Winerdal: "Det våras för andligheten". 

OBS! Ej på SvD:s webb
(36) Carl Gustaf Olofsson:
"Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro!" 
(37) Carl Gustaf Olofsson: "Livets väg och kyrkans uppdrag

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org
!  

 

 till sidans början

 

 

 

En återkommande referenspunkt i Brännpunktsdebatten har varit de båda fornkyrkliga trosbekännelserna, den apostoliska och den nicenska, som används i Svenska kyrkans gudstjänster. När det gäller att få en grov bild av de politiska och religiösa omständigheter som fanns bakom tillkomsten av dessa bekännelsetexter finns det skäl att rekommendera Per Molanders understreckare "När Jesus och Gud blev ett - Rafflande skildring av striden kring arianismen" (SvD. 5.12.2000).  

 

Hösten 2002: Tro och vetande. Senaste tillskott mars 2003!

Apropå Hammardebatten se också Språk, tro och religions länkar under Tema: Tro och vetande och Tema kristologi

 

till sidans början

Till sidans början! [bakgrundsbild]


Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Hammardebatten 2003
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Länkar med anknytning till olika artiklar
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - e-post: stor2@existentiell-tro.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början!