Biskop John Shelby Spong
(1931 - 2021)

www.existentiell-tro.net/spong/ 

Mars 2007:
Recension av Spong: "En ny kristendom för en ny värld"
i tidskriften Tro & Liv
och i Kyrkans Tidning nr 33/2005.

Nytt! Februari 2022: 
Biskop Spong dog i september 2021. Den svenska översättningen av "En ny kristendom för en ny värld" kom ut i en nyutgåva lite senare hösten 2021 på förlaget Alternaliv

 

John S. Spong är en i den engelskspråkiga världen mycket välkänd och hett omdebatterad anglikansk kyrkoledare och teolog. Han är född 1931 och var biskop i Newark, New Jersey (USA) från mars 1976 till början av år 2000 då han gick i pension. Sedan pensioneringen ägnar han en stor del av sin tid åt att resa runt i världen och hålla seminarier och föreläsningar om kristen tro utifrån det visionära och radikala perspektiv som alltmer blivit hans signum. 
    Biskop Spong besökte Sverige för första gången i mitten på juni 2004 och han gjorde ett nytt besök i månadsskiftet augusti/september 2005. Han gjorde ett nytt besök i Sverige i november 2006. Den 17 - 19 april 2009 medverkar han i den Nordiska konferfensen "Ny tid - Ny kristendom" i Stockholm som arrangeras av Sofia och Katarina församling.  

Tanken med denna del av webbplatsen Språk, tro och religion är att lägga ut länkar och material som på olika sätt gäller biskop Spongs livsgärning och vision av en levande och angelägen kristen kyrka. 

Marianne Blom: "Det gamla finns inte mer". Artikeln introducerar biskop John Shelby Spongs syn på kristen tro och kyrkans kallelse.

Verbum har översatt John Shelby Spongs bok "A New Christianity for A New World". Den kom ut i slutet av augusti 2005 med titeln "En ny kristendom för en ny värld". Se Verbum! Recension!

 

Länkar  Aktuell information  
Texter/artiklar/recensioner
  
Böcker 
Programarkiv

Nytt - artiklar/texter/recensioner: 2007: 24.3, 2005: 28.9
Nytt - information 2006: 23.10, 20.3, 2005: 16.8, 15.8, 9.5, 11.2
Nytt - debatt 2006: 18.2 2005:  6.10, 27.915.9, 13.5, 9.5, 29.4,  
Nytt - citat 2004: 27.3, 15.3

Programarkiv 2004/2005 Här kan man få en liten uppfattning om olika arrangemang med anknytning till John Shelby Spongs teologi som nu är historia.

 

 

Länkar

Flera år efter biksop Spongs avgång som biskop 2000 fanns de korta artiklar/kolumner han skrev under sin tid som biskop kvar på Newarks stifts webbplats. Detta är historia! 
Biskop Spongs egen webbplats.
Sea of Faith: 1995 var biskop Spong inbjuden som föredragshållare till Sea of Faith's årliga konferens. "Religion as a Human Creation?" är rubriken på detta föredrag. Föredraget är ett svar på den engelske religionsfilosofen Don Cupitts inledningsanförande.
Beliefnet: På webbplatsen Beliefnet finns ett fyrtiotal kolumner av biskop Spong. Han presenteras där på följande sätt: "The Rt. Rev. John Shelby Spong, D.D., is the retired bishop of the Episcopal Diocese of Newark. As the author of 14 books, he is the most published member of the House of Bishops of the Episcopal Church in the United States. His bestsellers include "Rescuing the Bible From Fundamentalism" and "Why Christianity Must Change or Die." He is a frequent lecturer at conference centers and on college campuses and will be a guest lecturer at Harvard this spring."

Länkar med anknytning till Spongs radikala kristendomstolkning:
Robert W. Funk: The Coming Radical Reformation - Twenty-One Theses 
Jesus Seminar
 
Marcus Borg: Portrait of Jesus. From Galilean Jew to The Face of God 
The Center for Progressive Christianity

 

Aktuell information

 

 

Debattartiklar i tidningen Broderskap årskiftet 2005/06 .

Gustaf Josefsson: "Biskop Spong tror på en Gud som klarar en tsunami". Broderskap nr 50/2005 (16 december), s 3. (finns ej på Internet)

Erik Lindberg: "Biskop Spongs religion - som ett liv utan sex". Broderskap nr 3/2006 (20 januari), s 3. (finns ej på Internet)

 

 

Recensioner, intervju, debatt - egen sida! 
Augusti - september 2005. 

Bakgrunden är biskop Spongs två veckors Sverigeturné i månadsskiftet aug/sept i samband med Verbums utgivning av den svenska översättningen av "A New Christianity for A New World" (HarperSanFrancisco, 2001) - "En ny kristendom för en ny värld".  

Se också Spongdebatten våren 2005!

 

 

Programarkiv 2004/2005/2006 Här kan man få en liten uppfattning om olika arrangemang med anknytning till John Shelby Spongs teologi som nu är historia.

 

Översättning till danska 2004.
Spongs bok
A New Christianity for a New World (2001) är översatt till danska under titeln En ny kristendom i en ny verden. Den kom ut den 29 april 2004 på förlaget ANIS. Se artikel och recension nedan!

Översättning till svenska 2005.
Verbum har översatt John Shelby Spongs bok "A New Christianity for A New World". Den kom ut i slutet av augusti med titeln "En ny kristendom för en ny värld". Översättningen är gjord av Mattias Martinsson. Det svenska förordet är skrivet av Västeråsbiskopen Claes-Bertil Ytterberg. Se Verbum! 
Nytt mars 2007!
Recension i Tro & Liv nr 3-4/2006.

Biskop Spong fick den 26 april en hedersbetygelse av en Judisk organisation i USA. Läs vidare! (13.5.2004)

Biskop Spong fick en ny hedersbetygelse av Jesusseminariet vid dess träff i New York den 30 april - 1 maj 2004. Läs vidare! (7.6.2004) 

 

 

Texter/artiklar/recensioner

 

Nytt! Thomas Kazen: "Födelsen av en ny tro?". Recension av John Shelby Spong: En ny kristendom för en ny värld: Om den traditionella trons död och födelsen av en ny tro. Recensionen är publicerad i Tro & Liv nr 3-4/2006. Tro & Liv är  Svenska Missionskyrkans och Svenska Baptistsamfundets teologiska tidskrift. Thomas Kazen är pastor, teol.dr. och lärare vid Teologiska Högskolan i Stockholm (THS). (webbpublicering 24.3.2007) 

 

Nytt! Sven-Olov Wallenstein: "Spong inskriven i huvudfåran". Recension av John Shelby Spong: En ny kristendom för en ny värld: Om den traditionella trons död och födelsen av en ny tro i Kyrkans Tidning nr 33/2005 (18-24 augusti). Sven-Olov Wallenstein är filosof, författare och lektor vid Södertörns högskola med kontinental filosofi som specialitet. (Webbpublicering 24.3.2007)

Se också:
Recensioner, intervju, debatt - egen sida! 
Augusti - september 2005. 

 

Christer Hugo: "Det lutherska arvet och en fortsatt reformation"
Svensk Kyrkotidning nr 21/2005 (27 maj). "
Hur kan Svenska kyrkans reformatoriska uppdrag idag förstås? Christer Hugo skriver om några viktiga tankelinjer som han här vill lyfta fram. - I det lutherska arvet finns en välgörande frihet från att leta gudomliga regler för allt. Allt sådant måste vara underordnat kyrkans sanna skatt, evangeliet. Ja, även trons formuleringar, symboler och dogmer måste vara underordnade evangeliet." Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö-Ornö-Utö församling i Stockholms stift. Recensionen är webbpublicerad på Språk, tro och religion med tillstånd av såväl artikelförfattare som SKT. Artikeln hölls ursprungligen som ett föredrag den 8 mars 2005 i Sofia församling, Stockholm, med rubriken: "Dags för nästa reformation? Luther och Lilla katekesen i ett nytt perspektiv." (Kursiv SKT:s ingress - webbpublicerad den 28 september 2005)  

 

Bengt Holmberg: "Efter Descartes?". Svensk Kyrkotidning nr 46/2003 (12 nov). "Med bland annat den anglikanske biskopen och teologen John Shelby Spong som referenspunkt diskuteras behovet av en kristendom som kan omfattas av både hjärta och hjärna." (Webbpublicerad den 5 december 2004).

 

Agneta Söderberg Jacobson: ""Bibeln är omoralisk" - mordhotad amerikansk biskop vill göra om kristendomen". Dagen, Artikel, 2004-06-30.  "Den kontroversielle amerikanske biskopen John Shelby Spong, som nyligen besökte Sverige, tvivlar både på jungfrufödseln och syndafallet. Hans försök att förändra kristendomen väcker starka reaktioner." (Kursiv - från artikelns inledning. Länk 15.11.2004).

 

Birger Thureson: "En maskstungen tro är inte kristendomens framtid". Dagen, Ledare, 2004-07-30. "Svensk tro är maskstungen och ihålig därför att bibelordet reduceras efter erfarenhet och upplevelse. Det hävdar teologen och Roseniuslärjungen Agne Nordlander i en Dagen-intervju den 21 juli. Sanningen har relativiserats till den grad att meningsfulla möten mellan troende och ateister knappt är möjliga. Om inget är sant och inget är falskt utan all kunskap handlar om subjektiv upplevelse, hur för man då en debatt, undrar han." (Kursiv - från ledarens inledning. Länk 15.11.2004).

 

Christer Hugo: "Alla ska prata". Smålandsposten, Krönika, 2004-07-23. "...Jodå, nog är man ordtrött. Närmast utmattad. Men så kommer man till Sofia kyrka på söder i Stockholm en sommarkväll. Luften är ljum och inbjudande kring de gamla trähusen, som kantar vägen upp till kyrkan. Dit har denna kväll runt 300 personer sökt sig, för att lyssna på ett föredrag. Ämne: kristendomens reformering. A New Christianity for a New World. Föredragshållare: den amerikanske biskopen John Shelby Spong. ..... Formen var den enklaste. Traditionell: Föredrag och frågestund, omramad av lite introduktion och avslutning och sång. Men innanför den traditionella formen sprakade det och slog gnistor. Som det kan göra, när den som talar har ett ärende. Och det har John Shelby Spong. Kontroversiell är bara förnamnet, om man vill beskriva honom..." (Kursiv - utdrag från krönikan. Länk 29.7.2004)

 

Agneta Lagercrantz: "Kunskap förnyar kristenhet". Svenska Dagbladet, Idag, 2004-06-13. "Radikal har han alltid varit. I decennier har biskop John Shelby Spong pläderat för att homosexuella ska kunna vigas och bli präster. Nu vill han förändra kristendomen i grunden. Han ifrågasätter jungfrufödseln, Kristi uppståndelse och syndafallet och anses vara en av de få i världen som kan förnya den kristna kyrkan. I slutet av veckan kommer biskop John Shelby Spong till Sverige för att tala just om hur kristendomen måste förändras – eller helt enkelt dö …" (Kursiv SvD:s ingress - två olika sammanslagna. Länk 14.6.2004)

 

John Shelby Spong: "Resurrected into God or Resuscitated from the Tomb?". Artikeln/kolumnen är ursprungligen publicerad i majnumret 1999 av stiftstidningen The Voice (det anglikanska stiftet Newark, New Jersey, USA). Den korta artikeln bygger på den utförliga exegetiska analysen i boken "Resurrection: Myth or Reality?" (HarperSanFrancisco, 1994) och diskussionen i boken "Why Christianity Must Change or Die" (HarperSanFrancisco, 1998). Kolumnen finns sedan i april 2004 med i temasektionen Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (Länk 2.6.2004)

 

Lasse Horne Kjældgaard: "Religiös revolution". Politiken, Danmark, 2004-05-01. Recension av John Shelby Spong: En ny kristendom i en ny verden. Oversat af Lene Sjørup. (Anis, 2004. 256 s., 198 kr). "Amerikansk biskop gør upp med kristendommens personlige gudsbegreb." (Kursiv - Politikens ingress. Länk 2.5.2004). Se också Anne M. Sørensens artikel nedan. 

 

Egon Clausen: "En konservativ reformator". Politiken, Danmark, 2004-03-18. Artikeln som är på danska presenterar några bärande huvuddrag i John Shelby Spongs teologi. Egon Clausen är författare och journalist vid Danmarks radio. Han har gjort ett radioprogram om biskop Spong som sändes i april 2002. Han har också skrivit ett efterord till En ny kristendom i en ny verden (ANIS, 2004), den danska översättningen Spongs A New Christianity for a New World (2001). Artikeln webbpubliceras här med författarens tillstånd. (Webbpublicering 1.5.2004)

 

Anne M. Sørensen: "Gud forbudt": Politiken, Danmark, 2004-04-26. "Sognepræsten fra Taarbæk kan godt gå hjem og lægge sig. Her kommer nemlig en biskop, der ikke blot afviser den skabende Gud, men også både jomfrufødsel, opstandelse, himmelfart, treenighed og den opfattelse, at Jesus døde for vore synders skyld. Samt en hel del mere." (Kursiv - Politikens ingress. Länk 28.4.2004)

 

Marianne Blom: "Det gamla finns inte mer". Artikeln introducerar biskop John Shelby Spongs syn på kristen tro och kyrkans kallelse för en svensk publik. Artikeln utgår ifrån boken A New Christianity for a New World. Why Traditional Faith Is Dying & How a New Faith is Being Born (HarperSanFancisco (USA), 2001). Marianne Blom är präst och St. Lukasterapeut. (Webbpublicering på Språk, tro och religion den 15.2.2004)

 

Christer Hugo: "Här står jag!" Recension av Here I Stand - My struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality (HarperSanFrancisco, 2000) som är biskop Spongs självbiografi. Recensionen publicerades i Svensk Kyrkotidning nr 20/2003. Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö, Stockholms stift. Recensionen är webbpublicerad på Språk, tro och religion med tillstånd av såväl artikelförfattare som SKT. (Webbpublicering 19.2.2004)

 

 

Böcker av John S. Spong

Dialogue: In Search of Jewish-Christian Understanding. Co-authored with Rabbi Jack D. Spiro (Seabury Press, New York, 1975)
The Easter Moment (1984)
Living in Sin - A Bishop Rethinks Human Sexuality (1988)
Rescuing the Bible from Fundamentalism (1991)
Born of a Woman. A Bishop Rethinks the Birth of Jesus. (1992)
Resurrection: Myth or Reality
(1994) 
Liberating The Gospels: Reading the Bible with Jewish Eyes
(1996)
Why Christianity Must Change or Die
(1998)
Here I Stand - My struggle for a Christianity of Integrity, Love and Equality
(2000). Självbiografi.
A New Christianity for a New World
(2001)
Sv. översättning! En ny kristendom för en ny värld. Om den traditionella trons död och födelsen av en ny tro. (Verbum, 2005.) 
The Sins of Scripture. Exposing the Bible's Texts of Hate to Reveal the God of Love. (2005)
Jesus for the Non-Religious (2007)
 

Förlag (om inte annat anges): HarperSanFrancisco, USA.

OBS! Listan är ofullständig! 
De flesta böckerna kan beställas på Internet via Amazon - www.amazon.co.uk eller svenska AdLibris eller Bokus (www.bokus.com)

 

 


Existentiell livssyn - kristen tro?
Tema kristologi
Har kristen tro en framtid?
Kyrkoherde Thorkild Grosbøll, Danmark 
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter

Språk, tro och religion
Tro och vetande 2002
Jesusdebatten 2003

 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - epost: stor2@existentiell-tro.net